Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 37

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.37

2017.gada 25.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

 V.Sidorenkovs

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.30

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"

TA-1264 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un citiem ģeotelpiskās informācijas pamatdatu turētājiem, pieaicinot biedrību "Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija" un biedrību "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija", izstrādāt un līdz 2017.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmai "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" (LatPos) nepieciešamo finansējumu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar citiem ģeotelpiskās informācijas pamatdatu turētājiem, pieaicinot biedrību "Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija", izstrādāt un līdz 2017.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ģeotelpisko pamatdatu atvēršanas ekonomisko lietderību un finansiālo ietekmi.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.113 "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi""

TA-1265 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

TA-1320 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""

TA-1411 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", lai pārdalītu 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" (turpmāk – 1.2.1.1.pasākums) 3.kārtai plānoto ERAF finansējumu 12 014 892 EUR apmērā uz 1.2.1.1.pasākuma 4.kārtu un organizētu 4.kārtu ar kopējo ERAF finansējumu 37 664 892 EUR:
2.1. no 1.2.1.1.pasākuma 3.kārtas uz 4.kārtu pārdalītais ERAF finansējums 12 014 892 EUR apmērā ir pieejams tikai starpnozaru sadarbības projektiem, kurus var iesniegt un īstenot jebkura 4.kārtā apstiprinātā kompetences centra ietvaros;
2.2. 1.2.1.1.pasākuma 4.kārtā jau plānotais ERAF finansējums 25,65 milj. EUR apmērā prioritāri ir pieejams starpnozaru sadarbības projektiem;
2.3. 4.kārtas ietvaros kompetences centri pētījumu projektu pieņemšanu un izvērtēšanu organizē pēc līguma noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
3. Ekonomikas ministrijai pirms 1.2.1.1.pasākumu regulējošo Ministru kabineta noteikumu precizēšanas un 4.atlases kārtas organizēšanas:
3.1.veikt vispusīgu analīzi par 1.2.1.1.pasākuma 2.atlases kārtas ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un apkopot secinājumus, kuri Ekonomikas ministrijai ir radušies 1.2.1.1.pasākuma 1.atlases kārtas atbalstāmo darbību rezultātā;
3.2. pamatojoties uz šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktā minēto, sniegt argumentētu viedokli par nepieciešamību pārdalīt 1.2.1.1.pasākuma 3.atlases kārtai plānoto ERAF finansējumu uz 1.2.1.1.pasākuma 4.atlases kārtu un sagaidāmajiem ieguvumiem.
4. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai:
4.1. līdz 2018.gada 1.martam izsludināt projektu pieņemšanu 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" 4.kārtā;
4.2. līdz 2018.gada 1.septembrim pabeigt iesniegto projektu vērtēšanu un nodrošināt lēmumu pieņemšanu par projektu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai""

TA-1499 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""

TA-1434 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Muitas procedūras–tranzīts–piemērošanas noteikumi"

TA-1463 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem"

TA-1387 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-1321 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumos Nr.649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi""

TA-1430 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""

TA-1373 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi""

TA-1378 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi""

TA-1386 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""

TA-1471 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu""

TA-1460 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"

TA-1432 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2017.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Aizsargjoslas likuma 36.pantā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"

TA-1402 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""

TA-1404 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""

TA-1435 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1483 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"

TA-1431 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""

TA-1478 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""

TA-1539 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas noteikumi"

TA-23 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu apspriest ar Latvijas Rektoru padomi.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1564 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1565 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1518 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""

TA-1519 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"

TA-1520 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""

TA-1521 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Agnesei Žīgurei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-1580 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"

TA-1251 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Būvniecības valsts kontroles biroja uzdevumu izpildes nodrošināšanu"

TA-1560 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Konceptuāls ziņojums "Par veselības aprūpes sistēmas reformu"

TA-945 ____________________________________

(A.Čakša, A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, K.Ketners, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu, ņemot vērā sniegto informāciju par Ministru kabineta komitejas 2017.gada 24.jūlija sēdē doto uzdevumu izpildi.
2. Veselības ministrijai attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Veselības ministrijai izveidot darba grupu, kura līdz 2017.gada 15.septembrim sagatavo detalizētu redzējumu primārās veselības aprūpes attīstībai. Pēc attiecīgo priekšlikumu sagatavošanas veikt precizējumus konceptuālā ziņojuma primārās veselības aprūpes sadaļā.
5. Veselības ministrijai izveidot darba grupu, kura līdz 2018.gada 1.martam sagatavo detalizētu redzējumu par iespējamo pašvaldību lomu veselības aprūpes sistēmā. Pēc attiecīgo priekšlikumu sagatavošanas veikt precizējumus konceptuālajā ziņojumā.
6. Veselības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju sagatavot un veselības ministram līdz 2017.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2016.gadā"

TA-1523 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-1391 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Alternatīvas nodokļu strīdu risināšanas metodes–mediācijas–ieviešanas gaita un rezultāti"

TA-1432 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam sadarbībā ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā un Sertificētu mediatoru padomi līdz 2017.gada 20.decembrim atkārtoti īstenot pilotprojektu, lai izvērtētu alternatīvas strīdu risināšanas metodes – mediācijas – ieviešanas iespējas nodokļu strīdos. Pirms Pilotprojekta īstenošanas nepieciešamības gadījumā pārskatīt kritērijus, kas tiks piemēroti mediācijas dalībnieku atlasei pilotprojekta ietvaros.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par iesnieguma par laulības noslēgšanu elektronisku iesniegšanu dzimtsarakstu nodaļā"

TA-1426 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. līdz 2017.gada 1.novembrim – likumprojektu par grozījumiem Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā;
2.2. līdz 2018.gada 1.janvārim – tiesību aktu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".
3. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2019.gada 1.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā izvērtēta elektroniski iesniedzamā iesnieguma par laulības noslēgšanu ieviešanas prakse, kā arī sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt iespēju iesniegumu iesniegt, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://www.latvija.lv.

 
39.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1248 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1. (pēc būtības), 3., 6., 7., 8., 10., 11., 12. un 13.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
40.§
Priekšlikumi likumprojekta "Atbalsta likums nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1247 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2. un 7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
41.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1218 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
42.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1203 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 12., 13., 18. un 19.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
43.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1266 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, L.Meņģelsone, I.Alliks, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas apkopoto 1., 2., 4., 5. un 7.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Daļēji atbalstīt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas apkopoto 17.priekšlikumu – atbalstīt likumprojektā likuma pārejas noteikumu 65.punktu, lūgt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai iesniegt priekšlikumu izteikt likumprojektā likuma pārejas noteikumu 64.punktu šādā redakcijā:
"(64) Ministru kabinets izstrādā un 2018.gada valsts budžeta likumprojektu paketē iesniedz Saeimai likumprojektu par veselības aprūpes finansēšanu, nosakot sasaisti starp veiktajām iemaksām un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu."
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

 
44.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1223 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, Dz.Rasnačs, L.Meņģelsone, J.Endziņš, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 2. (pēc būtības), 4., 5., 8. (pēc būtības), 9. (pēc būtības) un 10.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Lūgt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju iesniegt priekšlikumus:
2.1. 2.A - Aizstāt likumprojekta 1.pantā attiecībā uz likuma 2.panta pirmo daļu vārdus "privātajā brīvprātīgajā pensiju shēmā" ar vārdiem "privātajā pensiju fondā";
2.2. 9.A - Izteikt likumprojekta 4.pantu attiecībā uz likuma 9.panta ceturto daļu šādā redakcijā:
"(4) Nodokļa maksātājam – darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam – ir pienākums 60 dienu laikā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras paziņojuma saņemšanas dienas sniegt informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par izvēlēto privāto pensiju fondu, tā reģistrācijas numuru, pensiju plānu un pensiju plāna konta numuru Latvijā. Ja nodokļa maksātājs sešu mēnešu laikā no minētās informācijas iesniegšanai noteiktā termiņa savu pienākumu nav izpildījis, iemaksas tiek ieskaitītas valsts pensiju speciālajā budžetā, tās nepersonificējot."
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
45.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1176 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, J.Reirs, A.Jacino, M.Kučinskis)

Neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
46.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1204 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Endziņš, L.Meņģelsone, J.Reirs, K.Šadurskis, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 15., 16., 17., 20., 29. un 32.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, ja vienlaikus tiek atbalstīts 68.priekšlikums likumprojektam "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums" vai priekšlikumi ar līdzīgu fiskālo ietekmi.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
47.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1245 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2.1., 3., 5., 6., 7., 8., 11., 15., 18., 20., 23., 25., 29., 32., 33., 40., 47., 60., 62., 63. un 72.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības 4. priekšlikumu (ieļauts 5., 8. un 15.priekšlikumā), 13. un 14. priekšlikumu (iekļauts 14.A priekšlikumā), 17. priekšlikumu (iekļauts 18.priekšlikumā) un 22. priekšlikumu (iekļauts 23.priekšlikumā).
3. Lūgt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju virzīt 14.A priekšlikumu šādā redakcijā:
"Izteikt 1.lasījumā atbalstītā likumprojekta 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"Papildināt pirmo daļu ar 2.prim un 2.divi prim punktu šādā redakcijā:
"2.prim) dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums vai nosacītās dividendes, ja par aprēķinātajām dividendēm, dividendēm pielīdzināmu ienākumu vai nosacītajām dividendēm uzņēmuma līmenī no peļņas daļas, no kuras tiek maksātas dividendes, dividendēm pielīdzināms ienākums vai nosacītās dividendes, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:
a) Latvijā ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (šo atbrīvojumu nepiemēro, ja uzņēmumu ienākuma nodoklis ir samaksāts saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"),
b) ārvalstī ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis vai tam pielīdzināms nodoklis vai ārvalstī no dividendēm, dividendēm pielīdzināma ienākuma vai nosacītajām dividendēm ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai tam pielīdzināms nodoklis;
2.divi prim) likvidācijas kvota, ja izpildās viens no šādiem nosacījumiem:
a) Latvijā ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu;
b) ārvalstī ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis vai tam pielīdzināms nodoklis vai ārvalstī no likvidācijas kvotas ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis vai tam pielīdzināms nodoklis.""".
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
48.§
Priekšlikumi likumprojekta "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1249 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9.,11.,13.,14.,15., 16.,17., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 38.,40.,42.,43., 44., 45., 46., 47., 48.,49.,51.,52., 55.,56.,59.,61.,63.,65., 68. (ja tiek atbalstīts 15., 16., 17., 20., 29. un 32.priekšlikums likumprojektam "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""), 75.,76.,77.,78.,80.,82.,83.,84., 86., 88., 90.,91.,92.,93., 94., 95., 96., 97., 99., 100., 101.,108., 109., 110., 111. un 112.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Atbalstīt pēc būtības Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 20. (iekļauts 21.priekšlikumā), 25. (iekļauts 26. un 27.priekšlikumā), 35. (iekļauts 34.priekšlikumā), 54. (iekļauts 96.priekšlikumā), 62. (iekļauts 63., 65. un 68. priekšlikumā), 64. (iekļauts 63.priekšlikumā), 66. (iekļauts 65.priekšlikumā), 69. (iekļauts 68.priekšlikumā), 81. (iekļauts 82.priekšlikumā), 85. (iekļauts 86.priekšlikumā), 89. (iekļauts 90.priekšlikumā), 98. (iekļauts 99.priekšlikumā), 104. (iekļauts 104.A priekšlikumā), 105. (iekļauts 104.A priekšlikumā), priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
3. Lūgt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju virzīt 104.A priekšlikumu šādā redakcijā:
"papildināt 16.punktu aiz skaitļa un vārdiem "Nr.9 "Finanšu instrumenti"" ar vārdiem un skaitļiem "kas pieņemti ar Komisijas 2008.gada 3.novembra Regulu (EK) Nr.1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002";".
4. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
49.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1186 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopoto 4., 8., 10 un 14.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Lūgt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju iesniegt priekšlikumu un papildināt pārejas noteikumus ar 27. un 28.punktu šādā redakcijā:
"27. Šā likuma otrā panta divi prim attiecībā uz mikrouzņēmuma darbiniekiem, kuri ir nodarbināti pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja 2017.gada 31.decembrī, piemērojams sākot no 2018.gada 1.jūlija.
28. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2018.gada 1.februārim Elektroniskās deklarēšanas sistēmā informē mikrouzņēmumu nodokļa maksātājus, kuri 2017.gada 31.decembrī nodarbina fiziskās personas, kas nodarbinātas arī pie cita mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, par likuma otrā panta divi prim minētajiem ierobežojumiem, norādot mikrouzņēmuma darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu."
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2016.gadā"

TA-1503-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai savas kompetences ietvaros turpināt pārstāvēt Latvijas ekonomiskās intereses Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 1.jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 31.decembrim.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju izšķirošas ietekmes iegūšanai nacionālajai drošībai nozīmīgās komercsabiedrībās"

TA-1547-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar būvniecības projektu "Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija"" un rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma un citu saistīto izdevumu segšanai"

TA-1567-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
53.§
Dienesta vajadzībām

TA-1513-DV _________________________________

 

 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Silkāne un 5 citi iesniegumi pret Latviju"

TA-1558-DV _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017.gada 8.jūnija spriedumu lietā "Silkāne un 5 citi iesniegumi pret Latviju" no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai:
2.1. 3 000 EUR izmaksāšanai Tatjanai Silkānei un Valentīnai Gordjušinai;
2.2. 10 000 EUR izmaksāšanai Aivaram Ašmanim un Ilzei Ašmanei;
2.3. 1 500 EUR izmaksāšanai Guntai Rubinei;
2.4. 1 000 EUR izmaksāšanai Elgai Klēģerei;
2.5. 3 000 EUR izmaksāšanai Ingūnai Ceplītei;
2.6. 1 000 EUR izmaksāšanai Paulam Romanovam.
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt 2017.gada 8.jūnija sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Oderovs pret Latviju"

TA-1559-DV _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 2500 EUR izmaksāšanai Vladimiram Oderovam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017.gada 15.jūnija spriedumu lietā "Oderovs pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt 2017.gada 15.jūnija sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
56.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu" un rīkojuma projekts "Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu"

240-k ______________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (konfidenciāli) un rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2. Saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2017.gada 10.jūlija vēstuli Nr.41/226k pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas noteikumu projektam un rīkojuma projektam ir vispārpieejamas informācijas statuss.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu un rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Bože pret Latviju"

247-k ______________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 3 000 EUR izmaksāšanai Valdim Božem saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017.gada 18.maija spriedumu lietā "Bože pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt 2017.gada 18.maija sprieduma tulkošanu latviešu valodā un sprieduma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
58.§
Slepeni

235-s ______________________________________

 

 
59.§
Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"

236-s ______________________________________

(R.Bergmanis, I.Skrastiņš, A.Čakša, A.Ašeradens, K.Šadurskis, J.Reirs, K.Gerhards, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, J.Garisons, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību