Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.38

2017.gada 8.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.518 "Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes nolikums""

TA-1276 ____________________________________

(P.Vilks, A.Grafs, A.Ašeradens, K.Gerhards, U.Augulis, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
2. Pārresoru koordinācijas centram padomes sanāksmēs uzaicināt piedalīties ar padomdevēja tiesībām Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta pārstāvi.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts (turpmāk – Institūts) ir organizācija, kas aktīvi veicina labas korporatīvās pārvaldes principu ieviešanu visās trīs Baltijas valstīs. Tā veiktie pētījumi un sagatavotās vadlīnijas korporatīvās pārvaldības jautājumos tiek aktīvi izmantoti valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldībā, tai skaitā tiesību aktu un ieteikumu projektu sagatavošanā. Turklāt Institūts Baltijas valstīs īsteno vienīgo vadības izglītības programmu augstākā līmeņa vadītājiem, biznesa īpašniekiem, padomes un valdes locekļiem par korporatīvo pārvaldību. Institūta publiskās iniciatīvas ir saņēmušas atzinību no vadošajiem biznesa līderiem Latvijā un Baltijā, Baltijas valstu prezidentiem, valdībām un citu valstu vēstniecībām. Līdz ar to Institūta līdzdalība valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomē (turpmāk – padome) ir nepieciešama, lai tās darbs būtu produktīvs un tajā notiktu saturīga diskusija par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības jautājumiem. Attiecīgi uzskatu, ka Institūta pārstāvi būtu jāiekļauj padomes sastāvā.".

 

2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""

TA-1277 ____________________________________

(P.Vilks, A.Grafs, A.Ašeradens, K.Gerhards, U.Augulis, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

TA-1398 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala "Inčukalna dabasgāzes krātuve" izmantošanas noteikumi"

TA-1390 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Viršu ielā 56B, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1413 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.611 "Prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai""

TA-1543 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam""

TA-1544 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""

TA-1551 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1427 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1475 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Latviešu strēlnieku laukumā 3, Rīgā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā un pievienošanu valsts nekustamajam īpašumam Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā"

TA-1476 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1542 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Strukturālo reformu atbalsta programmas koordinējošās iestādes noteikšanu"

TA-1612 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1367 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Lai veiktu izmaiņas Kriminālprocesa informācijas sistēmā, jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2018.gadā 240 687 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4. Ja papildu finansējums netiek piešķirts, Iekšlietu ministrijai izmaiņu veikšanu Kriminālprocesa informācijas sistēmā nodrošināt vismaz minimāli nepieciešamā līmenī Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ja nepieciešams, veicot apropriācijas pārdali starp budžeta programmām un apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

 
15.§
Noteikumu projekts "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība"

TA-1401 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""

TA-1258 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2017.gada 31.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt vīzu dokumentu un datu glabāšanas un iznīcināšanas kārtību.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1416 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Ganību ielā 63A, Liepājā"

TA-897 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra rīkojumā Nr.29 "Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnēm 2014. – 2020.gadam""

TA-1417 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

TA-1464 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums Zinātniskās darbības likumā"

TA-1626 ____________________________________

(K.Šadurskis, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Ņemot vērā zemkopības ministra priekšlikumu, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavot tiesību akta projektu, paredzot papildināt Zinātniskās darbības likuma 21.divi prim panta sesto daļu ar vārdiem "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"", un iesniegt projektu izskatīšanai Ministru kabinetā. 
22.§
Rīkojuma projekts "Par atvasinātas publiskas personas – valsts zinātniskā institūta "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" – reorganizāciju"

TA-1624 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 31.decembrim izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 5.decembra rīkojumā Nr.632 "Par valsts nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Hidroekoloģijas institūtam un izmantošanu daļēja nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros", paredzot valsts nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā reorganizācijas rezultātā izveidotajai institūcijai un precizējot rīkojumā minētā nekustamā īpašuma adresi.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-1647 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā"

TA-1452 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā"

TA-1459 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.103 "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti""

TA-1477 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Apvienoto Nāciju Organizācijas Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 18.sesijā Ženēvā"

TA-1614 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Personāla, kas īsteno Valsts civilās aviācijas drošības programmā noteiktos pasākumus, sertificēšanas kārtība"

TA-1515 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši kompetencei izvērtēt likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos noteiktā regulējuma attiecībā uz reglamentētajām profesijām civilās aviācijas jomā atbilstību aktuālajam civilās aviācijas jomas tiesiskajam regulējumam un satiksmes ministram līdz 2018.gada 30.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē reglamentētās profesijas.

 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""

TA-1305 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2018.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1510 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Meža pētīšanas stacija A" Lielauces pagastā, Auces novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1508 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

TA-1648 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

TA-1497 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Kooperatīvo sabiedrību likums".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Kooperatīvo sabiedrību likums".
 
34.§
Likumprojekts "Kooperatīvo sabiedrību likums"

TA-1498 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"".
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem""

TA-1517 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""

TA-1487 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1233 "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikums""

TA-1530 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1553 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""

TA-1441 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā–atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums""

TA-1442 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""

TA-1443 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""

TA-1444 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""

TA-1445 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums""

TA-1446 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521"Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""

TA-1447 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""

TA-1448 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums""

TA-1449 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""

TA-1450 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""

TA-1439 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" sagatavot un līdz 2017.gada 31.augustam publicēt ministrijas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un papildu pasākumu piemērošanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

TA-1501 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.210 "Par Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu""

TA-1605 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Autoceļš "Darvdedži-Kažoki"" Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"

TA-1493 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1557 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"

TA-1491 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 23, Rīgā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1556 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par rezerves kapitāla palielināšanu"

TA-1643 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Protokollēmuma projekts "Par Saistību apliecinājuma parakstīšanu"

TA-1610 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pilnvarot finanšu ministri D.Reiznieci-Ozolu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Saistību apliecinājumu par Latvijas Republikas iepriekš apstiprināto dalību Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā, veicot iemaksas saskaņā ar koriģēto grafiku, attiecīgi 470 000 EUR 2007.-2017.fiskālajā gadā, 1 420 000 EUR 2018.-2028.fiskālajā gadā, 780 000 EUR 2029.-2036. fiskālajā gadā un 180 000 EUR 2036.-2044.fiskālajā gadā, ņemot vērā iespēju, ka grafiks arī turpmāk tiks koriģēts atbilstoši Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu papildināšanas periodu plānošanai, un ņemot vērā paredzamās izmaksas Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā.
2. Atļaut Finanšu ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2023.-2042.gadam (ieskaitot) valsts budžeta apakšprogrammā 41.03.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" iemaksām Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā kopā par 1 810 000 EUR.

 
58.§
Protokollēmuma projekts "Par Saistību apliecinājuma parakstīšanu"

TA-1611 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pilnvarot finanšu ministri D.Reiznieci-Ozolu Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Saistību apliecinājumu par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas 18.resursu plānošanas periodā, apņemoties veikt maksājumus 2 660 000 EUR apmērā saskaņā ar grafiku no 2018. līdz 2028.gadam, kuram nepieciešams Latvijas Republikas Saeimas apstiprinājums.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Mākslas" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Biznesa augstskola "Turība"""

TA-1622 ____________________________________

(K.Šadurskis, A.Baumanis, S.Voldiņš, D.Jansone, A.Ašeradens, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.779 "Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu""

TA-1636 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 12.0.versija - Loģiski vienotais datu centrs)"

TA-1572 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"

TA-1661 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem"

TA-1566 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju:
2.1. līdz 2018.gada 1.janvārim izvērtēt līdzšinējo regulējumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitā;
2.2. nepieciešamības gadījumā līdz 2018.gada 1.martam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai pilnveidotu regulējumu attiecībā uz darbībām ar precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.
3. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 30.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījums Muitas likumā", papildinot 14.panta otro daļu ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā nosaka izdevumu apmēru, kas rodas Valsts ieņēmumu dienestam par izlaišanai apturētu vai aizturēto preču glabāšanu un iznīcināšanu.

 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

TA-1575 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""

TA-1627 ____________________________________

(K.Šadurskis, K.Čekušins, E.Krivcova, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība""

TA-1628 ____________________________________

(K.Šadurskis, K.Čekušins, E.Krivcova, I.Pimenovs, I.Gailīte, E.Papule, J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 19.0.versija - Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība)"

TA-1691 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 18.0.versija - Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana)"

TA-1692 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 17.0.versija - Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana)"

TA-1693 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 16.0.versija - Tiesu informatīvās sistēmas attīstība)"

TA-1694 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas noteikumi"

TA-23 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem mājokļa pieejamības risinājumiem bēgļiem un personām, kuras ir ieguvušas alternatīvo statusu"

TA-1885 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Sabiedrības integrācijas fondam sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un nodrošināt atbalstu pilotprojekta mājokļa nodrošināšanai divām ģimenēm, kurām piešķirts bēgļu vai alternatīvais statuss, īstenošanā atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam priekšlikumam par papildu palīdzības sniegšanu ārpus sociālās palīdzības un atbalsta sistēmas.
3. Ekonomikas ministrijai sagatavot tiesību akta projektu par grozījumiem ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr.759 "Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" apstiprinātajā Rīcības plānā (turpmāk - Rīcības plāns), lai Rīcības plāna 3.18.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildei paredzēto finansējumu 2017.gadam 5000 EUR apmērā pārdalītu Sabiedrības integrācijas fondam pilotprojekta īstenošanai, kā arī atceltu 3.18.apakšpunkta 1. un 2.uzdevumu,
un iesniegt tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Sabiedrības integrācijas fondam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.janvārim sagatavot pārskatu par pilotprojekta īstenošanas rezultātiem un problēmām, kas rada ietekmi uz personu spēju efektīvi integrēties sabiedrībā kā arī priekšlikumus, kas saistīti ar nepieciešamo finansējumu personu efektīvai integrācijai sabiedrībā, un iesniegt to Ministru prezidentam, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Labklājības ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5. Atzīt Rīcības plāna 3.18.apakšpunkta 3.uzdevumu par izpildītu.
6. Atzīt Ministru kabineta komitejas 2016.gada 6.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 4.§) 2.punktā Ekonomikas ministrijai doto uzdevumu par izpildītu.
7. Atzīt Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 47.§ DV) 9. punktā Ekonomikas ministrijai doto uzdevumu par izpildītu.
8. Atzīt Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 47.§ DV) 4.punktā Labklājības ministrijai un Iekšlietu ministrijai uzdoto uzdevumu par izpildītu.

 
73.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-1621 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
74.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1528 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Merķeļa ielā 4"

TA-1383-IP _________________________________

(K.Gerhards, S.Voldiņš, L.Medina, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
76.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" akciju pārdošanas nosacījumiem" un informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" akciju obligāto atpirkšanas piedāvājumu"

TA-1652-IP _________________________________

(A.Ašeradens, J.Reirs, P.Vilks, V.Loginovs, D.Buse, I.Alliks, I.Braunfelde, K.Lore, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju papildināt rīkojuma projektu, paredzot, ka ieņēmumi par akciju sabiedrības "Latvijas kuģniecība" akciju pārdošanu ieskaitāmi valsts pensiju speciālajā budžetā, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
77.§
Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0393

TA-1642-IP __________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0393.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
78.§
Informatīvais ziņojums "Par pētījumu "Valsts stratēģijas rīcībai ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļām izstrāde""

TA-1527-IP _________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
79.§
Protokollēmuma projekts "Par informatīvo ziņojumu "Par Ministru kabineta 2016.gada 23.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 40.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi""

TA-1468-DV _________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
80.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1695-IP ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā-
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību