Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 39

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.39

2017.gada 16.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra rīkojumā Nr.788 "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi""

TA-1583 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 21.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās 2017.-2019.gadā"" 4.punktā dotā uzdevuma termiņa pagarināšanu"

TA-1632 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 21.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās 2017.-2019. gadā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim.
 
3.§
Noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība"

TA-644 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2018.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likuma 9.panta otrajā trīs prim daļā, lai noteiktu deleģējumu Ministru kabinetam paredzēt materiālās normas un ierobežojumus attiecībā uz aizsargātajam lietotājam piederošajiem nekustamajiem īpašumiem.


 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1668 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1635 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.maija rīkojumā Nr.222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-1591 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""

TA-1662 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk-rīkojums) parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai pēc rīkojuma pieņemšanas grozījumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" iesniegt Eiropas Komisijā.
 
8.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 41.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu"

TA-1634 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.20.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi" un rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 26.februara rīkojuma Nr.88 "Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma un mēbeļu iegādes, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.augustam.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1663-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 103 personas.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""

TA-1682 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-1659 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1658 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā"

TA-1297 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""

TA-1640 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""

TA-1550 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1581 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādas nekustamo īpašumu daļas valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai:
2.1. nekustamā īpašuma "Mellupji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0056) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0056) daļu 0,35 ha, daļu 0,51 ha un daļu 0,30 ha platībā (platībā var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 30 662,98 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma daļu tirgus vērtība 18 444,00 EUR (1,59 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 12 218,98 EUR.
2.2. nekustamā īpašuma "Vīgantiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0087) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0087) daļu 0,84 ha platībā (platībā var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 12 790,85 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma daļas tirgus vērtība 12 684,00 EUR (1,51 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 106,85 EUR.

 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1584 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Braueri-1 C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 3124) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2429) 0,01 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 157,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Braueri-1 C1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 3125) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2430) 0,02 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 314,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Braueri-1 C2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 3126) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2431) 0,54 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 8 478,00 EUR.

 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1582 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mežezera iela 3" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7494 014 0019) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 014 0029) – daļu 0,0237 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4 911,00 EUR (20,72 EUR par vienu kvadrātmetru).
 
19.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem"" 9.punktā doto uzdevumu"

TA-1579 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem"" (prot. Nr.3 39.§) 9.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

TA-1549 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-1548 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" (likumprojektu pakete).
 
22.§
Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas nolikums"

TA-1561 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Krapes, Meņģeles, Ogresgala un Suntažu pagastā"

TA-1592 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 28.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1625 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 28.§) 2.punktā Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.oktobrim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1586 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"

TA-1585 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra rīkojuma Nr.756 "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai–biedrībai "Sirds siltuma darbnīca"" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1569 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""

TA-1534 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojekta 12.pantā, ka noteikumi izdodami līdz 2018.gada 1.februārim, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
29.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1540 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1538 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1541 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Atlīdzības aprēķināšanas kārtība par centralizētās ūdensapgādes, centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu"

TA-1573 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

TA-1574 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība""

TA-1531 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Aizputes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1555 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 29.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 55.§) "Noteikumu projekts "Valsts atbalsta lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai piešķiršanas kārtība"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"

TA-1620 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 29.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 55.§) "Noteikumu projekts "Valsts atbalsta lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai piešķiršanas kārtība"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
37.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 22.§) izpildi attiecībā uz Pārtikas un veterinārajā dienestā izveidotajām amata vietām"

TA-1637 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atļaut ar Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.41 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai"" Pārtikas un veterinārajā dienestā izveidotās amata vietas robežšķērsošanas vietā "Vientuļi" uz laiku līdz pastāvīgas kontroles uzsākšanai izmantot:
1) kontroles punktā "Pāternieki", lai nodrošinātu fitosanitāro robežkontroli visu diennakti, – trīs inspektoru amata vietas;
2) kā inspektora amata vietu kontroles punktā "Silene", lai nodrošinātu pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, fitosanitāro un augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontroli visu diennakti, – vienu sektora vadītāja vietnieka amata vietu.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektropārvades līnijai "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES""

TA-1698 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

TA-1708 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"

TA-1711 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"

TA-1606 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā pieejamo maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu (maksājumu, kurus veic ārzemnieks, piesakoties termiņuzturēšanas atļaujas saņemšanai) atlikumu budžeta programmā 33.00.00 “Ekonomikas attīstības programma” uz gada sākumu:
2.1. atbalstīt apropriāciju precēm un pakalpojumiem Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma", 2018.gadā - 487 770 EUR un 2019.gadā - 484 770 EUR apmērā, tajā skaitā, lai nodrošinātu:
2.1.1. ārvalstu tiešo investīciju piesaisti un eksporta veicināšanu 2018.gadā - 303 770 EUR un 2019.gadā - 300 770 EUR apmērā (precēm un pakalpojumiem);
2.1.2. "Konsultē vispirms" pasākumu ieviešanai 2018.-2019. gadam - 80 000 EUR apmērā ik gadu (precēm un pakalpojumiem);
2.1.3. jaunuzņēmumu ekosistēmas atpazīstamības veicināšanu 2018.-2019.gadam - 104 000 EUR apmērā ik gadu (precēm un pakalpojumiem).
2.2. atbalstīt apropriāciju izdevumiem 2018.gadā - 39 329 EUR un 2019.gadā - 80 768 EUR (valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu) Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma", lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai nepieciešamo transferta pārskaitījumu uz Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammu 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 2018.gadā - 39 325 EUR un 2019.gadā - 80 768 EUR apmērā (pamatkapitāla veidošanai).
2.3. atbalstīt apropriāciju izdevumiem 2018.gadā - 257 678 EUR un 2019.gadā - 256 800 EUR (pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu) Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma", tajā skaitā, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai nepieciešamo transferta pārskaitījumu:
2.3.1. uz Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammu 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 2018.gadā - 878 EUR (precēm un pakalpojumiem);
2.3.2. uz Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmu 09.00.00 "Drošības policijas darbība " 2018.-2019. gadā - 210 000 EUR apmērā ik gadu (precēm un pakalpojumiem);
2.3.3. uz Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammu 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2018.-2019. gadā - 46 800 EUR apmērā ik gadu (precēm un pakalpojumiem).
3. Gatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam", Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai un Iekšlietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šī protokollēmuma 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktam.
4. Pieprasījumu par nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma" ietvaros 2018.gadam un turpmākajiem gadiem iesniegt likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas procesā.

 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Guntaru Prāni"

TA-1589 ____________________________________

(D.Melbārde, K.Šadurskis, G.Prānis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par Kristapu Zariņu"

TA-1598 ____________________________________

(D.Melbārde, K.Šadurskis, K.Zariņš, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""

TA-1629 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Atzīt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 63.§) 2.punktā Tieslietu ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Programmu "Kultūra" (valsts atbalsta shēma SA.34462 (2012/NN))"

TA-1599 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai, lai turpmāk īstenotu valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu un valsts budžeta piešķirtā finansējuma uzraudzību un kontroli kultūras nozares ietvaros, nodrošināt, ka līdz 2017.gada 1.novembrim tiek izstrādāta iekšējā kārtība, kas nosaka, kā tiks izvērtēts plānoto līdzekļu sadalījums un apjoms kultūras iestāžu darbībai saskaņā ar valsts atbalsta nosacījumu regulējumu un Kultūras ministrijas valsts budžeta programmās un apakšprogrammās plānotajiem finansējuma resursiem izdevumu segšanai.
3. Kultūras ministrijai nodrošināt valsts atbalsta nosacījumu piemērošanas uzraudzību Valsts kultūrkapitāla fonda konkursu kārtībā piešķirtajam finansējumam komercsabiedrībām saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam regulējumu.
4. Atzīt Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 56.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu"" 3.1.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības tūrisma attīstības veicināšanas iespējām"

TA-1618 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "eIDAS CEF Project Latvia" īstenošanai"

TA-1657 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Gailīte, I.Braunfelde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, 4.sadaļas "Turpmākā rīcība" 1.punktā aktualizējot termiņu, kādā tiek atļauts sākt īstenot aktivitātes, un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos risinājumus Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 23.jūlija regulas Nr.910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (turpmāk - eIDAS regula) ieviešanai Latvijā.
4. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "eIDAS CEF Project Latvia" (turpmāk – projekts) īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) 2018.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 300 000 EUR apmērā, tai skaitā 75 000 EUR līdzfinansējumam no valsts budžeta.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai), lai nodrošinātu projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei 2018.gadā no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) pēc maksājumu saņemšanas no Eiropas Komisijas par projekta īstenošanu nodrošināt saņemto līdzekļu atmaksu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
7. Projekta neapstiprināšanas gadījumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu, piedāvājot alternatīvu finansējumu un atbilstošu aktivitāšu iekļaušanu citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu tvērumā.

 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku atbalstu jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, un nodarbinātiem jauniešiem sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā"

TA-1646 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Valsts izglītības attīstības aģentūrai:
2.1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk – 7.2.1.SAM) 7.2.1.2.pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (turpmāk – 7.2.1.2.pasākums) organizēt jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, uzņemšanu mācību uzsākšanai sākotnējās profesionālās izglītības programmās 2017.gada septembrī trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei pusotra mācību gada laikā;
2.2. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" (turpmāk – 8.4.1.SAM) ietvaros organizēt nodarbināto jauniešu vecumā no 17 līdz 24 gadiem uzņemšanu mācību uzsākšanai sākotnējās profesionālās izglītības programmās 2017.gada septembrī otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā.
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2017.gada 22.augustam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi", pagarinot 7.2.1.SAM pasākumu īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.
4. Labklājības ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 1.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā grozījumu priekšlikumus darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" saistībā ar Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas atbalsta izmantošanas termiņa pagarināšanu.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2017.gada 22.augustam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi":
5.1. precizējot 8.4.1.SAM mērķa grupu un atbalsta nosacījumus, lai nodrošinātu iespēju nodarbinātiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 24 gadiem apgūt sākotnējās profesionālās izglītības programmas otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā;
5.2. nosakot, ka daļa 8.4.1.SAM finansējuma 283 000 EUR (tai skaitā 240 550 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 42 250 EUR valsts budžeta finansējums) apmērā, paredzēts, lai nodrošinātu, ka 7.2.1.2.pasākumā 2017.gada ziemas uzņemšanā papildu iesaistītie nodarbinātie jaunieši pabeidz mācības 8.4.1.SAM ietvaros.
6. Valsts izglītības attīstības aģentūrai nepieciešamo maksājumus mācību izmaksu segšanai, lai nodrošinātu nodarbināto jauniešu vecumā no 17 līdz 24 gadiem mācības sākotnējās profesionālās izglītības programmās otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā, veikt no 8.4.1.SAM finansējuma pēc Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumu Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi" grozījumu spēkā stāšanās brīža.
7. Ja konsultāciju ar Eiropas Komisiju ietvaros tiek secināts, ka Eiropas Komisija neatbalsta šī protokollēmuma 5.punktā minēto grozījumu veikšanu 8.4.1.SAM īstenošanas nosacījumos, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju:
7.1. sagatavot priekšlikumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumiem, paredzot atbilstoša finansējuma pārdali uz 7.2.1.SAM šī protokollēmuma 6.punktā minēto uzņemto nodarbināto jauniešu izmaksu segšanai 7.2.1.2.pasākuma ietvaros;
7.2. iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar risinājumu šī protokollēmuma 6.punktā minēto uzņemto nodarbināto jauniešu mācību izmaksu segšanai, kas radušās līdz šī protokollēmuma 7.1.apakšpunktā minēto darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu spēkā stāšanās dienai.
8. Valsts izglītības attīstības aģentūrai nodrošināt, ka turpmāk izglītības iestādēs īstenojamajās profesionālās izglītības programmās tiek uzņemti izglītojamie 7.2.1.2.pasākumā pieejamā finansējuma ietvaros, attiecīgi veicot jauniešu atlases un uzņemšanas nosacījumu pilnveidi.
9. Pieņemt zināšanai, ka:
9.1. pēc 2018.gada 31.decembra, izvērtējot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu ieviešanas un finansējuma apguves progresu, gadījumā, ja nebūs pieejams snieguma ietvara rezerves finansējums, tiks rasti risinājumi finansējuma nodrošināšanai 8.4.1.SAM īstenošanai, izvērtējot iespējas pārdalīt finansējumu no citiem Eiropas Savienības fondu pasākumiem vai specifiskajiem atbalsta mērķiem.
9.2. pēc 7.2.1.SAM 7.2.1.1. pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" noslēgšanās atbalsts jauniešiem netiks turpināts 7.2.1.SAM 7.2.1.3.pasākuma "Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada" (turpmāk – 7.2.1.3.pasākums) ietvaros;
9.3. 7.2.1.3.pasākuma finansējums tiks pārdalīts 7.1.1.specifiskajam atbalsta mērķim "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un 9.1.1.specifiskajam atbalsta mērķim "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākajā situācijā esošiem bezdarbniekiem", sagatavojot atbilstošus grozījumus darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", lai turpinātu sniegt atbalstu jauniešiem neformālās un profesionālās izglītības programmu, subsidētās nodarbinātības pasākumu, darbnīcu jauniešiem un darba prasmju attīstības nevalstiskajā sektorā pakalpojumu ietvaros.

 
49.§
Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2016.gadu" un informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2016.gadu"

TA-1651 ____________________________________

(V.Vesperis, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
50.§
Likumprojekts "Par Starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu"

TA-1568 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo rīcību kvalificēta uzticamības pakalpojumu sniedzēja darbības izbeigšanas gadījumā"

TA-1608-DV _________________________________

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 12.30


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību