Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.42

2017.gada 29.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece,
Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

TA-1870 ____________________________________

(J.Dūklavs, I.Gailīte, K.Gerhards, U.Augulis, M.Kučinskis )

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Zemkopības ministriju precizēt rīkojuma projekta 4.punkta redakciju atbilstoši sēdē lemtajam, kā arī paredzēt lēmuma par ārkārtējās situācijas izsludināšanas izziņošanas kārtību. Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
2. Ņemot vērā Ministru prezidenta, zemkopības ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju, kā arī pašvaldību vēstulēs norādīto, atzīt, ka daļā Latvijas teritorijas ir izveidojusies ārkārtas situācija, saistībā ar lielo nokrišņu daudzumu, kas prasa tūlītēju rīcību.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vadībā izveidot koordinācijas padomi lietavu un plūdu radīto seku likvidēšanu. Koordinācijas padomes sastāvā iekļaut zemkopības ministru, satiksmes ministru un finanšu ministri, pašvaldību pusi pārstāvot Kārsavas novada, Krāslavas novada un Rēzeknes novada domju priekšsēdētājiem.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2017. gada 29. septembrim saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1644 "Kārtība kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" izvērtēt:
4.1. pašvaldību pieprasījumus zaudējumu kompensēšanai par 2017. gada augusta lietavās un plūdos nodarītiem zaudējumiem pašvaldību infrastruktūras objektiem un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā;
4.2. izvērtēt pašvaldību iesniegto informāciju par 2017.gada augusta lietavu un plūdu laikā cietušajiem privātajiem mājokļiem un pašvaldību sniegto atbalstu iedzīvotājiem ārkārtas situācijā saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro daļu un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13.pantu un 27. divi prim panta piekto daļu.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc attiecīgas informācijas detalizētas izvērtēšanas, sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un līdz 2017.gada 20.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā, lai segtu līdz 50 procentiem no pabalstiem, ko pašvaldības ir izmaksājušas atbilstoši saistošajiem noteikumiem 2017.gada augusta lietavu un plūdu laikā cietušajiem iedzīvotājiem mājokļa (deklarētās dzīves vietas) daļējai atjaunošanai.
6. Satiksmes ministrijai līdz 2017. gada 29. septembrim apkopot informāciju par 2017. gada augusta lietavās un plūdos nodarītiem zaudējumiem valsts infrastruktūrai un nepieciešamības gadījumā sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", lai segtu valsts infrastruktūras ārkārtas uzturēšanas darbu izmaksas.
7. Koordinācijas padomei apsekot un izvērtēt situāciju Latvijas austrumu pašvaldībās attiecīgi piedāvājot risinājumus, lai nākotnē operatīvāk risinātu ārkārtas situācijas. Secinājumus par situāciju, kā arī sagatavotos priekšlikumus vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt tiesību akta veidā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"

TA-1633 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""

TA-1161 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1670 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1672 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1653 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"

TA-1673 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""

TA-1666 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem"

TA-1638 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai dalībai starptautiskajās institūcijās – Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE) un Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)"

TA-1664 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1674 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1676 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1677 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""

TA-1645 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"

TA-1710 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu""

TA-1762 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""

TA-1761 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā"

TA-1685 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi"

TA-1736 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""

TA-1727 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu""

TA-1494 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīmēt, ka ar 2018.gadu noteiktā minimālā mēneša darba alga 430 EUR apmērā paliek nemainīga trīs gadus.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

TA-1690 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1649 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Jaungabri C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 1157) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0730) 0,0854 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 14 638,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Mežaskultes C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 1403) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 1376) 1,20 ha platībā - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 30 199,31 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 16 800,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 13 399,31 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Vecvidēji C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0884) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0735) 0,13 ha platībā - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 20 085,00 EUR.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 37.0. versija)"

TA-1795 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesai sniedzamās informācijas saturu un apjomu par personu, kurai kriminālprocesā noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, no kura persona izvairās vai nepilda tā nosacījumus"

TA-1701 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt normatīvo regulējumu par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa izpildi, sagatavot nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus un veselības ministram līdz 2018.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1796 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 36.0.versija - Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju)"

TA-1766 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 15.0 versija - Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība)"

TA-1802 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

TA-1799 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu realizācijai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts Aizsardzības ministrijai piešķirto līdzekļu ietvaros, veicot finanšu resursu pārdali no spēju attīstībai plānotā finansējuma uz atlīdzību.
3. Aizsardzības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanai 2018.-2020.gadam, samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus 2018.gadā un turpmāk 3 911 647 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" un attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 2018.gadā un turpmāk 3 911 647 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums".

 
30.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1823 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1801 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība""

TA-1824 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekta "Par Latvijas Republikas ekspertu apstiprināšanu Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdes locekļa un viņa aizstājēja amatam"

TA-1812 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-1681 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0 versija - Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls)"

TA-1822 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0.versija)"

TA-1838 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"

TA-1678 ____________________________________

(R.Bergmanis, V.Āboliņš, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-1772 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""

TA-1773 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""

TA-1775 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""

TA-1776 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""

TA-1774 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par valdības rīcības plāna 2016.gadam 77.punkta "Izstrādāt priekšlikumus ekonomiskajiem stimuliem uzņēmējiem, lai motivētu viņu darbinieku regulāru piedalīšanos Zemessardzes mācībās" izpildes organizēšanu"

TA-1511 ____________________________________

(R.Bergmanis, M.Kučinskis)

Ņemot vērā aizsardzības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2016.gadā"

TA-1740 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2016.gadā" nosūtīt Saeimai, lai nodrošinātu likuma "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē" 7.pantā noteiktā uzdevuma izpildi.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par darba grupas, kas izveidota ar Ministru prezidenta 2017.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.106 "Par darba grupu" rezultātiem"

TA-1759 ____________________________________

(K.Šadurskis, G.Arāja, L.Lejiņa, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 15.septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojektu par grozījumiem likumā "Par budžetu un finanšu vadību", paredzot elastīgu risinājumu procedūru vienkāršošanai valsts budžeta iestāžu pašu ieņēmumu ieplānošanai un to neizmantoto atlikumu pārnešanai uz nākamo gadu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības satura centram) sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veikt grozījumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" projektā Nr.8.5.3.0/16/I/001 "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide", paredzot projekta ietvaros izstrādāt metodiku profesionālās izglītības iestādēm maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un atbilstoši projektā paredzētajam īstenot profesionālās izglītības iestāžu personāla mācības par šādas metodikas izmantošanu profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu sagatavošanā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2018.gada 31.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par snieguma finansējuma ieviešanas iespējām un nosacījumiem valsts profesionālās izglītības iestādēs.

 
46.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par likumprojektu "Grozījums likumā "Par autoceļiem"")

TA-1601 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
47.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 13.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0148

TA-1843-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0148.
3. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
4. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju ieviest pasākumus nebanku aizdevēju patērētāju kreditētāju izsniegto aizdevumu pieauguma ierobežošanai"

 

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikums izmaiņām darbnespējas lapu izsniegšanas un apmaksas kārtībā, kā arī konstatēto pārkāpumu novēršanas mehānisma ieviešanas izvērtējums"

TA-1857 ____________________________________

(J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, A.Čakša, Dz.Rasnačs, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju organizēt centralizētos iepirkumus zāļu iegādei valsts ārstniecības iestādēs"

TA-1867 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai līdz 2018. gada 1. jūnijam veikt nepieciešamās darbības centralizēto iepirkumu zāļu iegādei valsts ārstniecības iestādēs nodrošināšanai.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par fiskālās telpas 2018.-2020.gadam noteikšanu un par citiem ar valsts budžeta likumprojektu saistītiem jautājumiem"

TA-1865 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, B.Bāne, I.Alliks, J.Dūklavs, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai pašreizējās indikatīvās fiskālās telpas apjomu vispārējās valdības budžetā 2018.gadā 81,0 milj. EUR apmērā, 2019.gadā 34,1 milj. EUR apmērā un 2020.gadā 231,2 milj. EUR apmērā (pieņemts pēc lēmuma pieņemšanas par konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai" (šī protokola 56.§)).
3. Izstrādājot vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu, Finanšu ministrijai ar 2018.gada jauniem politikas prioritāšu pasākumiem nesadalīto 2020.gada fiskālo telpu rezervēt veselības aprūpei apjomā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu veselības jomai stabilu finansējumu arī pēc strukturālo reformu deficīta atkāpes finansējuma beigām, saglabājot nesadalīto fiskālo telpu vismaz 20% apmērā 2019.gada un 2020.gada citu politikas prioritāšu finansēšanai.
4. Labklājības ministrijai veikt grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", precizējot normas par autoratlīdzības saņēmējiem. Labklājības ministrijai nodrošināt, ka minētajiem grozījumiem nav negatīva fiskālā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci.
5. Labklājības ministrijai veikt grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā, lai nodrošinātu efektīvāku valsts fondēto pensiju ieguldījumu politiku un pensiju plānu dalībnieku interešu nodrošināšanu.
6. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas ieteikumu, ka, lai nodrošinātu veselības jomai stabilu finansējumu arī pēc strukturālo reformu deficīta atkāpes finansējuma beigām, izstrādājot vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu, Finanšu ministrijai ar 2018. gada jauniem politikas prioritāšu pasākumiem nesadalīto 2020. gada fiskālo telpu 80% apmērā rezervēt veselības aprūpei.

 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.2.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildes gaitu un nepieciešamajiem turpmākajiem lēmumiem"

TA-1787-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
53.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""

TA-1814-DV _________________________________

(R.Bergmanis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" ietvaros palielināt 2016. gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" finansējumu par 2 963 147 EUR ar mērķi palielināt finansējumu komandvadības infrastruktūras būvniecībai un smagās tehnikas iegādei Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, attiecīgi izmantojot 2015.gada jaunajām politikas iniciatīvām piešķirto finansējumu 2017.gadā:
2.1. "Kaujas inženieru spēju attīstība" 630 557 EUR apmērā;
2.2. "Izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējas" 2 186 776 EUR apmērā;
2.3. "Glābšanas un meklēšanas spējas stiprināšana" 145 814 EUR apmērā.
3. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" ilgtermiņa saistību pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" ietvaros finanšu resursu pārdali ar mērķi nodrošināt vidējās kapacitātes kājnieku spējas projekta realizāciju atbilstoši piegādes grafikiem, palielinot finansējumu par 860 319 EUR 2017.gadā no:
3.1. 2015. gada jaunās politikas iniciatīvas "Speciālo uzdevumu vienības spēju attīstība" 631 798 EUR apmērā;
3.2. 2016. gada neatliekamā pasākuma "Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana" 228 521 EUR apmērā.
4. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei 2017.gadā atbilstoši rīkojuma 1.punktam.
5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par rīkojuma 1.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
6. Aizsardzības ministrijai, iesniedzot budžeta pieprasījumu likumprojektam "Par valsts budžetu 2018. gadam" un likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam", iekļaut tajā rīkojuma "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""" 2., 3. un 4. punktā minēto finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" 2018.gadam un turpmākajiem gadiem.
 
54.§
Dienesta vajadzībām

TA-1852-DV _________________________________

 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par reģionālo sadarbību infrastruktūras nodrošināšanai gāzapgādes nozarē"

TA-1841-IP _________________________________

(A.Ašeradens, K.Šadurskis, A.Čakša, K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, E.Rinkēvičs, J.Reirs, J.Patmalnieks, Dz.Rasnačs, U.Augulis, R.Kozlovskis, D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra iesniegto informatīvā ziņojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai virzīt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā pēc papildu informācijas iegūšanas par reģionālā sašķidrinātās gāzes risinājuma izmaksām un ieguvumiem, ietekmi uz Latvijas patērētājiem, kā arī pēc konsultācijām Eiropas Komisijā.
 
56.§
Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"

TA-1854-DV _________________________________

(A.Ašeradens, J.Reirs, K.Šadurskis, D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, J.Patmalnieks, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju nedēļas laikā izvērtēt obligātā iepirkuma komponentes samazinājuma ietekmi uz nepieciešamo valsts budžeta finansējumu energoietilpīgo uzņēmumu un aizsargāto lietotāju atbalstam 2018.-2020.gadā, un Ekonomikas ministrijai attiecīgi precizētu konceptuālo ziņojumu un tā rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
4. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2016. gada 10. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 61 32.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" 4. punktu.
5. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2017. gada 23. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 15 2.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2018., 2019. un 2020.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"" 26. punktu.
6. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 40 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2018.-2020.gadā"" 25. punktu.

 

Sēdi slēdz plkst. 16.50


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību