Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.43

2017.gada 5.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre

 -

D.Reizniece-Ozola

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 24.0 versija - Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta))"

TA-1807 ____________________________________

(V.Valainis, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Lielo pilsētu asociācija uztur iebildumus un priekšlikumus par rīkojuma projekta 6.punkta redakciju.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1713 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1714 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1696 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1700 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2018.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Būvniecības likumā, paredzot efektīvu būvniecības procesa dalībnieku atbildības regulējumu un atbildības apdrošināšanu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-1712 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr.708 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru""

TA-1811 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""

TA-1735 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.973 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi""

TA-1734 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un neatliekamajiem pasākumiem 2017.gadā un bāzes izdevumu precizēšanu"

TA-1702 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""

TA-1741 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk-rīkojums) parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Iekšējās drošības biroja transportlīdzekļu nomas maksas izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijas (budžeta programma 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība") bāzes izdevumu ietvaros.
3. Iekšlietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā kopā ar Iekšlietu ministrijas budžeta pieprasījumu arī priekšlikumu Iekšlietu ministrijas (Iekšējās drošības biroja) ilgtermiņa saistību precizēšanai atbilstoši rīkojumam.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi""

TA-1820 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

TA-1794 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""

TA-1793 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošināt monitoringa datu iegūšanu par profesionālo vidējās izglītības iestāžu absolventu nodarbinātību un ienākumiem.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība""

TA-1792 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-1747 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""

TA-1813 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""

TA-1783 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pārrauga pašvaldību autoceļu uzturēšanu"

TA-1825 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1721 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1754 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība""

TA-1687 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem""

TA-1688 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""

TA-1689 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1723 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1862 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"

TA-1882 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā"

TA-1883 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"

TA-1884 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"

TA-1885 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-1886 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

TA-1887 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-1888 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"

TA-1889 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-1890 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""

TA-1835 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 33.0 versija -"Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide")"

TA-1876 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""

TA-1828 ____________________________________

(A.Zitcere, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""

TA-1773 ____________________________________

(A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, Dz.Rasnačs, U.Augulis, K.Gerhards, K.Šadurskis, J.Reirs, M.Baltiņš, D.Melbārde, T.Koķe, M.Belova, P.Apinis, I.Urtāne, J.Bernāts, D.Reizniece-Ozola)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ņemot vērā izteiktos viedokļus, Veselības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju izvērtēt iespējas sagatavot alternatīvu risinājumu, kas sekmē ārstniecības studiju starptautisku konkurētspēju (''izglītības eksportu") un vienlaikus nerada bažas par negatīvu ietekmi uz valsts valodas politiku kopumā, un Veselības ministrijai iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""

TA-1775 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt, ņemot vērā šī protokola 39.§ minēto.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""

TA-1776 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt, ņemot vērā šī protokola 39.§ minēto.
 
42.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-1901 ____________________________________

(A.Zitcere, D.Reizniece-Ozola)

1. Atbalstīt sagatavotos priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" (952/Lp 12) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt priekšlikumus Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-1900 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1363 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta rīkojumā Nr.455 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-1929 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības finansēšanas modeļa pilnveidošanu"

TA-1641 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības finansēšanas modeli.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju sagatavot un līdz 2018.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildei" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1855 ____________________________________

(U.Augulis, D.Reizniece-Ozola)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālo sanāksmi 2017.gada 11.septembrī

TA-1933 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālajā sanāksmē 2017.gada 11.septembrī.
 
49.§
Atbildes vēstule Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par kontracepcijas pieejamību Latvijā)

TA-1872 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
 
50.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0386

TA-1860-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0386.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nosūtīt nostāju Eiropas Komisijai.
3. Lai pilnībā nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa Direktīvas 2014/52/ES, ar ko groza direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, normu pārņemšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2018.gada 31.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
3.1. likumprojektu par grozījumiem likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";
3.2. tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumos Nr.18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību".
 
51.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība" pēc 2020.gada"

TA-1868-IP ____________________________________

(K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība" pēc 2020.gada", ņemot vērā finanšu ministres priekšlikumu pozīcijas formulējuma precizēšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai attiecīgi precizēt pozīcijas projektu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
52.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0388

TA-1904-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0388.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
53.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0389

TA-1925-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0389.
Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
54.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2017/0390

TA-1926-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0390.
Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
55.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2017/0391

TA-1927-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0391.
Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
56.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2017.gada 6. un 7.septembrī

TA-1928-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministram R.Bergmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2017.gada 6. un 7.septembrī.
 
57.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2017.gada 7. un 8.septembrī

TA-1932-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē 2017.gada 7. un 8.septembrī.
 
58.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko, mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"

TA-1716 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Paskaidrojuma projekts Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namam lietā Nr.C07044816

TA-1015 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namam lietā Nr.C07044816.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namam.
2. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.C07044816.
 
60.§
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-15-01

TA-1660 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2017-15-01.
Valsts kancelejai noformēt viedokli un nosūtīt to Satversmes tiesai.
2. Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2017-15-01.
3. Veselības ministrijai iesniegt Satversmes tiesai informāciju par apsvērumiem, datiem un atzinumiem, kas izmantoti, izstrādājot likumprojektu par grozījumiem Ārstniecības likumā atbilstoši šī likuma pārejas noteikumu 26.punktā noteiktajam deleģējumam, tiklīdz likumprojekts tiks atbalstīts Ministru kabinetā.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica trešā Finansēšanas līguma parakstīšanu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA)"

TA-1897-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai nodrošināt Finansēšanas līguma noslēgšanu ar INEA, pilnvarojot AS "RB Rail" kā projekta koordinatoru parakstīt Finansēšanas līgumu Satiksmes ministrijas vārdā, uzdodot AS "RB Rail" rīkoties Satiksmes ministrijas uzdevumā un saskaņā ar noslēgto Finansēšanas līgumu.
3. Noteikt, ka SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" un kopuzņēmums AS "RB Rail" Finansēšanas līguma izpratnē ir īstenošanas struktūras un turpina organizēt darbus Rail Baltica valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izveidei, attiecīgi veicot deleģēto uzdevumu pārdali atbilstoši Globālā projekta iepirkumu un līgumu slēgšanas shēmai.
4. Atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības (ārvalstu finanšu palīdzībai 6 951 498 EUR apmērā, valsts budžeta dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem 1 226 735 EUR apmērā) 2017. - 2023.gadam budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti" Rail Baltica publiskās dzelzceļa infrastruktūras objekta izveidei Finansēšanas līguma aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai.
5. Satiksmes ministrijai 2017.gadā noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu pārdalei Finansēšanas līguma 2017.gadā paredzēto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma apjomā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par iespēju ieviest pasākumus nebanku aizdevēju patērētāju kreditētāju izsniegto aizdevumu pieauguma ierobežošanai"

TA-1922-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.55


Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību