Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.45

2017.gada 12.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par militāro objektu apzīmēšanai lietojamo informatīvo zīmi"

TA-1650 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Konsulārā reglamenta likums"

TA-1570 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1782 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-1837 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 6.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļu pārskatu iesniegšanas kārtību""

TA-1839 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1756 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

TA-1704 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra rīkojumā Nr.751 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

TA-1786 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1809 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

TA-1808 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai (Studiju un zinātnes administrācijai) sadarbībā ar Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) līdz 2020.gadam, šim mērķim piešķirtā finansējuma ietvaros, izvērtēt iespēju gūt informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzēm par nodarbinātību pretendentiem, kuri ir pieteikušies studiju un studējošā kredīta dzēšanai, un nepieciešamības gadījumā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus atbilstošajos normatīvajos aktos.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""

TA-1895 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Daugavpils medicīnas koledžas reorganizāciju"

TA-1879 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-1781 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Murjāņu inženiertehniskie tīkli", Murjāņos, Sējas novadā, un "Klintslejas 4", Murjāņos, Sējas novadā, nodošanu bez atlīdzības Sējas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1730 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 22E, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-1737 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""

TA-1845 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""

TA-1844 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā"

TA-1821 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2019.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā izvērtēta noteikumu ieviešanas prakse, tostarp noteikumu izstrādes mērķa sasniegšana.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1847 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1739 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1732 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Ķīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0008) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0008) daļu 0,8 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 5 440,00 EUR (0,68 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.2. nekustamā īpašuma "Līčupes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 0537) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0032) daļu 0,5 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 6 259,49 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 5 400,00 EUR (1,08 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 859,49 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Pārupi C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0427) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0400) 0,3101 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 6 372,28 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 3 156,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 3 216,28 EUR.

 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"

TA-1525 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"

TA-1665 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas turējumā esošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs" kapitāldaļu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā un atļauju izbeigt valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs""

TA-1826 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1576 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Ņemot vērā īstenotās izmaiņas maksātnespējas jomā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un līdz 2018.gada 30.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos saistībā ar maksātnespējas administratoru oficiālās elektroniskās adreses izmantošanu.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par palīgkuģa "Brēmene" atsavināšanu"

TA-1749 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1805 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde"""

TA-1751 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""

TA-1780 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 29.0. versija)"

TA-1955 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1953 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1957 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības""

TA-1898 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju tehniski precizēt noteikumu projektā ietvertā 15.punkta redakciju, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu par 2016.gadu"

TA-1827 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""

TA-1773 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""

TA-1775 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""

TA-1776 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

TA-1683 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai, izstrādājot normatīvo aktu ar pilnveidotu kadastrālās vērtēšanas metodiku, tajā iekļaut normas par nepieciešamību Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā (www.kadastrs.lv) publicēt izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi, tai skaitā vērtību zonējumus un bāzes rādītājus, vērtību zonu robežu izplatības un vērtību līmeņa pamatojumu pa ēku tipiem un lietošanas mērķiem.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. un 2017.gadam""

TA-1684 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1950 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-1881 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2017.gada 30.jūnijam"

TA-1891 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas veiktajiem risku pārvaldības pasākumiem projektā "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra", uzskatīt Valsts kontroles revīzijas Nr.2.4.1-8-1/2016 ieteikumu Finanšu ministrijai par ieviestu.
3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus" 24. punktu uzskatīt par atgūtiem un attiecināt uz Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda virssaistībām:
3.1. Nacionālā veselības dienesta īstenoto Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda e-veselības projektu ietvaros veiktos izdevumus 586 192,62 EUR apmērā, t.sk. projektos: Nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008 "E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība" - 179 280,67 EUR un Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/015 "Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) - 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana" 406 911,95 EUR;
3.2. Valsts vides dienesta īstenotā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" ietvaros veiktos izdevumus 57 170,64 EUR apmērā;
3.3. Zemkopības ministrijas īstenoto Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros veiktos izdevumus 77 256,39 EUR apmērā, t.sk. projektos: Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/014 "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu un klientu orientētās pakalpojumu sistēmas izveide" – 51 504,26 EUR un Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/014 "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide" - 25 752,13 EUR;
3.4. biedrības "Tallinas 17" īstenotā Eiropas Savienības Reģionālās attīstības projektā Nr.3DP/3.4.4.1.0/11/APIA/LIAA/150 "Dzīvojamā nama Tallinas ielā 17 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošana" veiktos izdevumus 8 666,84 EUR.
4. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros apstrīdēšanas rezultātā Satiksmes ministrijas pieņemto lēmumu par labu finansējuma saņēmējam, Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz 61.09.00 apakšprogrammu "Kohēzijas fonda (KF) finansētie ierobežotās atlases projekti (2007-2013) Kohēzijas fonda projekta Nr.3DP/3.3.1.5.0/08/IPIA/SM/001 "Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)" 360 626,83 EUR apmērā.
5. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka neatbilstoši veiktie izdevumi Daugavpils pilsētas domes Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" īstenoto projektu ietvaros netiek atgūti līdz brīdim, kad stāsies spēkā tiesas spriedums krimināllietā Nr.16870000912.
6. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka gadījumos, kad pašvaldības lēmumu pieņemšanu par vispārējās izglītības iestāžu institucionālā tīkla optimizāciju ierobežo vispārējās izglītības iestādēs veiktie Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ieguldījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.1.prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" ietvaros un ar to saistītās īstenoto projektu ilgtspējas nodrošināšanas prasības, pašvaldībai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts izglītības attīstības aģentūru ir jāizvērtē visas iespējas turpmākai Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījumu ilgtspējas nodrošināšanai. Ja šāda izvērtējuma rezultātā Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījumu ilgtspējas nodrošināšanai nav rasti risinājumi, kas saistīti ar izglītības funkcijas īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumu par konkrētu projektu attiecināšanu uz ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda virssaistībām, ja tas negatīvi neietekmē kopējos Eiropas Savienības līdzfinansējuma ieņēmumus valsts budžetā. Attiecībā uz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajiem projektiem pašvaldībai sadarbībā ar līguma par projekta īstenošanu līgumslēdzēju jāizvērtē visas iespējas, lai nodrošinātu attiecīgo projektu pēcieviešanas nosacījumu ievērošanu.
7. Uzskatīt par atgūtiem un attiecināt uz EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta papildu valsts budžeta izdevumiem neatbilstoši veiktos izdevumus 1 629,38 EUR apmērā EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2004.-2009. gada grantu shēmas "Projektu sagatavošanas fonds" projektā Nr.2007.PSF/4-4/15 "Projekta "Paškustoša kolonoskopa rūpnieciskā prototipa ar instrumentālu kanālu izstrādāšana; sagatavošanās klīniskiem pētījumiem" sagatavošana" un EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" projektā Nr.2012.EEZ/PP/1/MAC/211/DS/17 "Neesi viens - esi audžuģimene!". Pamatojums – informatīvajā ziņojumā sniegtā informācija un Sabiedrības integrācijas fonda pieņemtie lēmumi par piešķirtā finansējuma atgūšanu minētajos projektos.
8. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.sadaļā sniegto informāciju par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības līdzfinansēto investīciju ieviešanas gaitu, konstatētām novirzēm no plāniem un, lai sekmīgi izpildītu noteiktos starpposma mērķus un novērstu risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu, efektīvas risku pārvaldības ietvaros veikt šādus pasākumus investīciju ieviešanas un naudas plūsmas 2017.gadā un turpmākos gados paātrināšanai un projektu ieviešanas plānu izpildes disciplīnai:
8.1. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 1.punktā sniegto informāciju, Tieslietu ministrijai izvērtēt Tiesu administrācijas īstenotā apmācību projekta 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" ietvaros un Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenoto projektu 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" un 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" ietvaros konstatētos kavējumus un riskus maksājumu plānu un snieguma ietvara finanšu mērķu 2018.gadam izpildē. Tieslietu ministrijai līdz 2017.gada 2.oktobrim sniegt informāciju Finanšu ministrijai par veiktajiem pasākumiem un plānoto turpmāko rīcību starpposma mērķu izpildes nodrošināšanai;
8.2. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 2.punktā sniegto informāciju un, lai vienkāršotu un atvieglotu finansējuma saņēmējiem projektu sagatavošanu un īstenošanu, samazinot administratīvo slogu, Veselības ministrijai līdz 2017.gada 2.oktobrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta noteikumos par 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai" īstenošanu;
8.3. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 3.punktā sniegto informāciju, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2017.gada 2.oktobrim izstrādāt un iesniegt Finanšu ministrijā saskaņošanai vienas vienības metodiku pedagogu un izglītības iestāžu atbalsta personāla (psihologi, sociālie pedagogi, logopēdi, speciālie pedagogi) atlīdzības izmaksu likmes noteikšanai 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" un 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"" ietvaros, kā arī līdz 2017.gada 1.decembrim izstrādāt un iesniegt Finanšu ministrijai saskaņošanai vienreizējā maksājuma metodiku 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros;
8.4. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 4.punktā sniegto informāciju, Ekonomikas ministrijai attiecībā uz 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmo un otro projektu iesniegumu atlases kārtu līdz 2017.gada 2.oktobrim izstrādāt un apstiprināt metodiku aprēķinam par projekta iesniedzēja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošo infrastruktūru, kas tiek izmantota tādas funkcijas vai pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību, tai skaitā ēkā vai ēku grupā, pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu nolietojuma periodā, lai nodrošinātu, ka nav pārsniegts papildinošās saimnieciskas darbības 20% apmērā no infrastruktūras gada jaudas platības, laika, vai finanšu izteiksmē veikšanai;
8.5. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 5.punktā sniegto informāciju, valsts pārvaldes iestādēm Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu dokumentāciju (projektu iesniegumi, līguma grozījumi, maksājuma pieprasījumi, iepirkuma plāni, plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšana grafiki) iesniegt, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam E-vidi;
8.6. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 6.punktā sniegto informāciju, Labklājības ministrijai:
8.6.1. pilnvērtīgai projektu ieviešanas uzraudzībai un administratīvā sloga mazināšanai līdz 2017.gada 1.novembrim nodrošināt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai piekļuvi informācijas sistēmai "BURVIS";
8.6.2. pārskatīt 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam", 7.2.1.1.pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un 9.1.1.1.pasākuma "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" projektu ieviešanas nosacījumus, izvērtēt Nodarbinātības valsts aģentūras projektu īstenošanas gaitu, efektivitāti, sasniegtos rezultātus, iekšējās kontroles sistēmas atbilstību drošas finanšu pārvaldības principiem un līdz 2017.gada 1.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par situācijas novērtējumu, veiktajiem un plānotajiem pasākumiem konstatēto trūkumu novēršanai;
8.7. ņemot vērā informatīvā ziņojuma 4.2.apakšsadaļas 7.punktā sniegto informāciju, Eiropas Savienības fondu atbildīgajām iestādēm, pamatojoties uz to veikto analīzi, līdz 2017.gada 30.novembrim izstrādāt un iesniegt Finanšu ministrijā saskaņošanai vienkāršoto izmaksu metodikas tajos gadījumos, kad ir spēkā Ministru kabineta noteikumi par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma ieviešanu un kad atbalstāmās darbības un izmaksas ir tādas, kur vienkāršotās izmaksas ir piemērojamas. Gadījumos, kad tiek izstrādāti jauni Ministru kabineta noteikumi par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma ieviešanu, atbildīgajai iestādei, balstoties uz aktuālu vienkāršoto izmaksu piemērošanas iespējas analīzi, paredzēt attiecīgus projektu ieviešanas nosacījumus līdz ar noteikumu spēkā stāšanos;
8.8. Finanšu ministrijai, izstrādājot 2018.gada plānus saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam" 11.punktā noteikto, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un atbildīgajām iestādēm aktualizēt ierobežotas projektu iesniegumu atlases plānoto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu un maksājuma pieprasījumu plānu par tām ierobežotajām projektu iesniegumu atlasēm, kurās līdz attiecīgajam brīdim nav iesniegti projektu iesniegumi (indikatīvais katra projekta iesniedzēja plāns pieejams tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/upload/00-finansu-raditaji-un-to-izpilde/ipia-izpildes/ipia_saraksts_31.05..xlsx) un līdz 2018.gada 1.martam iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā;
8.9. Finanšu ministrijai Ministru kabineta ikmēneša informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu", kas iesniedzams Ministru kabinetā līdz 2017.gada 29.septembrim, iekļaut detalizētu sarakstu ar specifisko atbalsta mērķu maksājumu plānu negatīvām novirzēm un katru plānoto vai īstenošanā esošu ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu, kur konstatētas ieviešanas finanšu plānu negatīvas novirzes vai projekta iesniegums nav iesniegts noteiktajā termiņā;
8.10. Eiropas Savienības fondu atbildīgajām iestādēm atbilstoši to kompetencē esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru izvērtēt situāciju ar Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas negatīvām novirzēm, balstoties uz informāciju, kas tiks sniegta saskaņā ar šī protokollēmuma 8.9.apakšpunktu, un līdz 2017.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā bez saskaņošanas ar citām iestādēm informatīvo ziņojumu par situācijas novērtējumu un priekšlikumus finansējuma pārdalēm vai citu rīcību, tai skaitā attiecībā uz individuālu projektu, ja nepieciešams, lai novērstu riskus darbības programmā noteikto mērķu izpildē;
8.11. Finanšu ministrijai iesniegt priekšlikumus par snieguma rezerves ātrāku izmantošanu (pirms Eiropas Komisijas lēmuma par tās izmantošanu) un projektu ieviešanas nosacījumu disciplīnas jautājumus izskatīšanai nākamajā Sadarbības partneru darba grupas par Eiropas Savienības fondu jautājumiem sanāksmē.
9. Finanšu ministrijai iekļaut aktuālo informāciju par šī protokollēmuma 8.punkta izpildes statusu Ministru kabineta ikmēneša informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu".

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-1911 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības tūrisma attīstības veicināšanas iespējām"

TA-1618 ____________________________________

(U.Augulis, D.Mūrmane-Umbraško, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai līdz 2018.gada 1.janvārim iesniegt Ekonomikas ministrijai tās rīcībā esošos datus par veselības nozari un tās perspektīvām veselības pakalpojumu eksportā.
3. Veselības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru izstrādāt veselības tūrisma veicināšanas rīcības virzienus un veselības ministram līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par veselības tūrisma attīstības veicināšanas iespējām.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali muitas un robežas kontroles punktu darbības nodrošināšanai un attīstībai"

TA-1912 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" jaunajā politikas iniciatīvā (turpmāk – JPI) "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" 2017.gadā izveidojušos finansējuma atlikumu 113 541 EUR apmērā un piešķirto finansējumu 25 jaunu amata vietu atlīdzības un uzturēšanas izdevumiem 186 220 EUR apmērā novirzīt JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" pasākuma "Muitas kontroles punktu videonovērošanas sistēmas projektēšana, ierīkošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana" norēķinu veikšanai par 2017.gadā padarītajiem darbiem.
3. Atļaut Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" 2018.gadā izveidojušos finansējuma atlikumu un paredzēto finansējumu 53 jaunu amata vietu atlīdzības un uzturēšanas izdevumiem 2 257 611 EUR apmērā novirzīt papildu pasākumu īstenošanai ēnu ekonomikas apkarošanas efektivitātes uzlabošanai, Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam ieviešanai Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) un JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" ietvaros iegādātā muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanai.
4. Atļaut Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" 2019.gadā izveidojušos finansējuma atlikumu un paredzēto finansējumu 53 jaunu amata vietu atlīdzības un uzturēšanas izdevumiem 1 327 726 EUR apmērā novirzīt papildu pasākumu īstenošanai ēnu ekonomikas apkarošanas efektivitātes uzlabošanai, Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.–2021.gadam ieviešanai VID un JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" ietvaros iegādāto informācijas sistēmu un muitas tehniskā aprīkojuma uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai.
5. Atļaut Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" 2020.gadā un arī turpmākajos gados izveidojušos finansējuma atlikumu un paredzēto finansējumu 53 jaunu amata vietu atlīdzības un uzturēšanas izdevumiem 1 327 726 EUR apmērā novirzīt turpmākajiem uzturēšanas izdevumiem, kas saistīti ar papildu pasākumiem ēnu ekonomikas apkarošanas efektivitātes uzlabošanai, Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam ieviešanas VID un JPI "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" īstenošanas rezultātā iegādātajām informācijas sistēmām un muitas tehnisko aprīkojumu.

 
46.§
Konceptuāls ziņojums "Par Intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā"

TA-2887 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā"

TA-1644 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-1842 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
49.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"

TA-1850 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojektā "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" paredzēt:
2.1 valsts pamatbudžeta ieņēmumu no valsts nodevas par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem palielinājumu 2018.gadā un turpmāk katru gadu par 640 000 EUR;
2.2. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgu izdevumu palielinājumu Iekšlietu ministrijai (budžeta apakšprogramma 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde") 2018.gadā un turpmāk katru gadu par 548 083 EUR, tai skaitā 494 397 EUR (atlīdzība) darba samaksas izlīdzināšanai, 53 686 EUR (preces un pakalpojumi) informācijas sistēmu uzturēšanai.
3. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā noteiktajam, vienlaikus iesniedzot Finanšu ministrijā informāciju par prognozētajiem papildu ieņēmumiem no valsts nodevas.

 
50.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai""

TA-1880 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka precizētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognoze no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, 2017.gadā ir 7 767 933 EUR (palielinājums, salīdzinot ar plānoto - 2 971 384 EUR).
3. Ja saistībā ar valsts pamatbudžeta ieņēmumu palielinājumu 2017.gadā palielinās Ceļu satiksmes drošības direkcijas sagatavojamo un nosūtāmo protokolu – lēmumu skaits un ar to saistītie Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumi, noteikt, ka šos izdevumus Ceļu satiksmes drošības direkcija sedz no 2015.gadā un 2016.gadā no valsts budžeta līdzekļiem finansētā fotoradaru nolietojumam atbilstošās summas uzkrājuma.
4. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2018.gadam" iekļaut pantu, kas paredz noteikt, ka:
4.1. gadījumā, ja valsts pamatbudžeta ieņēmumu apmērs no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Ceļu satiksmes drošības direkcijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, pārsniedz plānoto, un saistībā ar to palielinās Ceļu satiksmes drošības direkcijas sagatavojamo un nosūtāmo protokolu – lēmumu skaits un ar to saistītie Ceļu satiksmes drošības direkcijas izdevumi, Iekšlietu ministrija iesniedz Ministru kabinetam priekšlikumu par attiecīgu apropriācijas palielināšanu, un Ministru kabinets pieņem attiecīgu lēmumu;
4.2. finanšu ministram ir tiesības atbilstoši Ministru kabineta lēmumam, pirms tam informējot Saeimu, palielināt apropriāciju Iekšlietu ministrijai, paredzot papildu dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus. Apropriāciju Iekšlietu ministrijai atļauts palielināt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret to.
5. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus valsts budžeta bāzes 2018.-2020. gadam izdevumu precizēšanai ilgtermiņa saistību pasākumam "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšana", paredzot papildu finansējumu:
5.1. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 2018.gadā 33 070 EUR apmērā; 2019.gadā 18 307 EUR apmērā; 2020.gadā 18 307 EUR apmērā;
5.2. budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 2018.gadā 1 119 290 EUR apmērā; 2019.gadā 1 807 738 EUR apmērā; 2020.gadā 1 675 004 EUR apmērā.
6. Noteikt, ka ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, palielinājums prognozējams 2018.gadā 5 383 590 EUR apmērā; 2019.gadā 8 328 098 EUR apmērā; 2020.gadā 6 985 035 EUR apmērā; 2021.gadā 6 104 715 EUR apmērā; 2022.gadā 4 359 563 EUR apmērā; 2023.gadā 2 759 479 EUR apmērā.
7. Finanšu ministrijai:
7.1. precizēt Iekšlietu ministrijas valsts budžeta bāzes 2018.-2020.gadam izdevumus attiecīgajiem gadiem atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktā minētajiem priekšlikumiem;
7.2. precizēt valsts budžeta ieņēmumu prognozes attiecīgajiem gadiem atbilstoši šī protokollēmuma 6.punktā noteiktajam.

 
51.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojumā Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu""

TA-1742 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka:
2.1. precizētā valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognoze no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē (neieskaitot ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem) 2017.gadā ir 10 342 670 EUR;
2.2. precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu prognoze pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu, 2017.gadā ir 1 747 131 EUR.
3. Iekšlietu ministrijai:
3.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei 2017.gadā no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" uz:
3.1.1. budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 196 296 EUR apmērā, lai nodrošinātu ar satiksmes uzraudzības struktūrvienības pārvietošanu uz funkciju izpildei piemērotām un atbilstoši aprīkotām telpām saistīto izdevumu (remontdarbi) segšanu;
3.1.2. budžeta apakšprogrammu 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 19 900 EUR apmērā, lai nodrošinātu ar portatīvo datoru transporta kontroles nodrošināšanai, datu nolasīšanas programmas licenču iegādi un integrētās iekšlietu informācijas sistēmas pilnveidošanu saistīto izdevumu segšanu;
3.2. nodrošināt 2017.gadā izdevumu ietaupījumu 456 232 EUR apmērā;
3.3. iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par prognozētajiem papildu ieņēmumiem no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī priekšlikumus valsts pamatbudžeta bāzes 2018., 2019. un 2020.gadam precizēšanai:
3.3.1. budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija":
3.3.1.1. palielinot izdevumus 2018.gadā kopā par 491 088 EUR (tai skaitā atlīdzībai – par 114 EUR, precēm un pakalpojumiem – par 1731 EUR, subsīdijām un dotācijām – par 64 852 EUR, pamatkapitāla veidošanai – par 424 391 EUR) un samazinot ilgtermiņa saistības pasākumam "Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai" par 22 040 EUR;
3.3.1.2. palielinot izdevumus 2019.gadā kopā par 706 562 EUR (tai skaitā atlīdzībai – par 114 EUR, precēm un pakalpojumiem – par 9949 EUR, subsīdijām un dotācijām – par 73 499 EUR, pamatkapitāla veidošanai – par 623 000 EUR) un samazinot ilgtermiņa saistības pasākumam "Transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai" par 12 201 EUR;
3.3.1.3. palielinot izdevumus 2020.gadā kopā par 388 413 EUR (tai skaitā atlīdzībai – par 114 EUR, precēm un pakalpojumiem – par 16 150 EUR, subsīdijām un dotācijām – par 66 149 EUR, pamatkapitāla veidošanai – par 306 000 EUR);
3.3.2. budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība":
3.3.2.1. palielinot izdevumus 2018.gadā kopā par 117 705 EUR (tai skaitā precēm un pakalpojumiem – par 43 915 EUR, pamatkapitāla veidošanai – par 73 790 EUR);
3.3.2.2. palielinot izdevumus 2019.gadā un 2020.gadā par 8651 EUR katru gadu (precēm un pakalpojumiem);
3.3.3. budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums":
3.3.3.1. palielinot izdevumus 2018.gadā kopā par 240 280 EUR (tai skaitā precēm un pakalpojumiem – par 174 957 EUR, pamatkapitāla veidošanai – par 65 323 EUR);
3.3.3.2. palielinot izdevumus 2019.gadā un 2020.gadā par 47 458 EUR katru gadu (precēm un pakalpojumiem).
4. Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma:
4.1. 3.1.apakšpunktā minētā pieprasījuma saņemšanas veikt apropriācijas pārdali 2017.gadā;
4.2. 3.3. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas precizēt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus attiecīgajiem gadiem.

 
52.§
Protokollēmuma projekts "Par budžeta ieņēmumu palielinājumu no valsts nodevas par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"

TA-1899 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ievērojot to, ka 2017.gada 29.augustā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra", kuru sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) tika paredzēts valsts pamatbudžeta ieņēmumu no valsts nodevas par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra palielinājums 2018.gadā un turpmāk, kā arī dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgu izdevumu palielinājums Iekšlietu ministrijai 2018. gadā un turpmāk:
1. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojektā "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" paredzēt:
1.1 valsts pamatbudžeta ieņēmumu no valsts nodevas par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra palielinājumu 2018. gadā un turpmāk katru gadu par 502 155 EUR;
1.2. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgu izdevumu palielinājumu Iekšlietu ministrijai (budžeta apakšprogramma 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde") 2018.gadā un turpmāk katru gadu par 391 405 EUR, tai skaitā, 305 918 EUR (atlīdzība) darba samaksas izlīdzināšanai, nodrošinot mēnešalgu atbilstoši amata klasifikācijai noteiktai amatu saimei, līmenim un atbilstošās mēnešalgu grupas 2.kategorijas maksimālam apmēram, 46 283 EUR (kapitālie izdevumi) informācijas sistēmu attīstībai un 39 204 EUR (preces un pakalpojumi) informācijas sistēmu uzturēšanai.
2. Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 1.2.apakšpunktam, vienlaikus iesniedzot Finanšu ministrijā informāciju par prognozētajiem papildu ieņēmumiem no valsts nodevas.

 
53.§
Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.-2020.gadam

TA-1968-IP _________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Plūme, K.Šadurskis, Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos fiskālo telpu palielinošos pasākumus.
3. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2018. gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" iekļaut normu, nosakot, ka akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2017. pārskata gadu ir 38 220 000 EUR, par 2018. pārskata gadu ir 32 200 000 EUR un par 2019. pārskata gadu ir 21 065 500 EUR no akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" attiecīgā pārskata gada peļņas.
4. Finanšu ministrijai palielināt ieņēmumu prognozi 2018.gadam no ieņēmumiem no dividendēm (no valsts kapitāla izmantošanas) 5 500 000 EUR apmērā un palielināt ieņēmumu prognozi 2019. un 2020.gadam no ieņēmumiem no dividendēm (no valsts kapitāla izmantošanas) 2 400 000 EUR apmērā un no uzņēmumu ienākuma nodokļa 600 000 EUR apmērā.
5. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu samazināt valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumus sociālajiem pabalstiem 2018.–2020.gadam ik gadu 10 000 000 EUR apmērā, tai skaitā:
5.1. apakšprogrammā 04.01.00 "Valsts pensiju speciālais budžets" samazināt izdevumus vecuma pensijas izmaksām 2018.–2020.gadam ik gadu 6 000 000 EUR apmērā saistībā ar pensijas vidējā apmēra prognozēto samazinājumu atbilstoši precizētajām finanšu plūsmas prognozēm;
5.2. apakšprogrammā 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets" samazināt izdevumus bezdarbnieka pabalsta izmaksām 2018.–2020.gadam ik gadu 4 000 000 EUR apmērā saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita prognozēto samazinājumu.
6. Ņemot vērā, ka starp Ekonomikas ministriju un Latvijas būvniecības nozares pārstāvjiem nav panākta vienošanās par būvniecības nodevas par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā palielināšanu plānotajā apmērā, Finanšu ministrijai samazināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no minētās nodevas 2018.–2020.gadam 694 805 EUR apmērā ik gadu. Ja tiek pieņemts lēmums palielināt nodevas ieņēmumus, Finanšu ministrijai par ieņēmumu palielinājuma apjomu palielināt budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
7. Ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes lēmumu par Tiesu namu aģentūras pamatkapitāla palielināšanu, Tieslietu ministrijai kā Tiesu namu aģentūras kapitāldaļu turētājam, veicot pamatkapitāla palielināšanu, nodrošināt, ka Tiesu namu aģentūra izdevumus cietumu sistēmas infrastruktūrā veic pēc attiecīgā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas.
8. Samazināt Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdē apstiprināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasākumam "Vides uzraudzības stiprināšana (t. sk. algas inspektoriem)" atbalstīto finansējumu par 50 000 EUR 2018.-2020.gadam ik gadu.
9. Atbalstīt valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas izvirzītos papildu priekšlikumus par finansējuma novirzīšanu ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) prioritārajiem pasākumiem saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumu. Ministrijām līdz 2017.gada 12.septembra plkst.16.00 iesniegt Finanšu ministrijā pielikumā minēto pasākumu precizētus nosaukumus, nemainot Ministru kabinetā atbalstītā pasākuma mērķi, prioritāro pasākumu kodus, atbalstītā finansējuma sadalījumu pa budžeta programmām un apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
10. Lai nodrošinātu maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2018., 2019. un 2020.gadam noteikšanu ministrijām, Finanšu ministrijai apkopot Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra un 12.septembra sēdē atbalstītos prioritāros pasākumus un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabineta 14.septembra ārkārtas sēdē.
11. Ministrijām atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 1.pielikumam līdz 2017.gada 15.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā aktualizētu un papildinātu informāciju (tajā skaitā detalizētus izdevumu un citus aprēķinus un aprēķinu pieņēmumus) par atbalstītajiem prioritārajiem pasākumiem.
12. Finanšu ministrijai, apkopojot Ministru kabinetā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt 2018., 2019. un 2020.gadam ieplānoto finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmās un ieņēmumu prognozes.
13. Noteikt, ka finansējumu budžeta programmā 01.00.00 "Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam" Finanšu ministrija precizēs, pamatojoties uz valdības lēmumu, kas tiks fiksēts Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolā.

 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 14.septembra sanāksmē iekļautajiem jautājumiem"

TA-1980 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 14.septembra sanāksmē.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par 2017.gada 20.septembra Eiropas Savienības transporta un enerģētikas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem"

TA-1999 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības transporta un enerģētikas ministru 2017. gada 20. septembra sanāksmē.
3. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam parakstīt Latvijas Republikas vārdā Igaunijas prezidentūras sagatavoto E-enerģijas deklarāciju.
 
56.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0392

TA-1946-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0392.
Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
57.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr.868/2004 atcelšanu"

TA-1965-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr.868/2004 atcelšanu".
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par 2017.gada 15.septembra Euro grupas un neformālajā 2017.gada 15.-16.septembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1990-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2017.gada 15.septembra sanāksmē un neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 15.septembra sanāksmē.
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 15.-16.septembra sanāksmē.
 
59.§
Par atbildi AS "Swedbank"

TA-1746 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu akciju sabiedrībai "Swedbank".
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi akciju sabiedrībai "Swedbank".
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai"

TA-1939 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk-rīkojums) parakstīšanai.
2. Atbalstīt Prokuratūras priekšlikumus apropriācijas pārdalei 2017.gadā Prokuratūras budžeta programmas 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" ietvaros:
2.1. no ilgtermiņa saistību pasākumam "Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 14, telpu nomas maksa" plānotā finansējuma 59 244 EUR apmērā:
2.1.1. nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 2, Rīgā, telpu pielāgošanas darbu izdevumu segšanai 55 314 EUR apmērā;
2.1.2. nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 2, Rīgā, telpu aprīkojuma izdevumu segšanai 445 EUR apmērā;
2.1.3. nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, un E.Smiļģa ielā 44, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai 3 485 EUR apmērā;
2.2. no finansējuma, kas paredzēts ar ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpām saistīto izdevumu segšanai (aprīkojuma iegādes, pārcelšanās, uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) un nomas izdevumiem), 132 515 EUR apmērā:
2.2.1. nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 2, Rīgā, telpu aprīkojuma izdevumu segšanai 41 541 EUR apmērā;
2.2.2. nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 2, Rīgā, telpu nomai un uzturēšanas izdevumu segšanai 17 570 EUR apmērā;
2.2.3. speciālās tehnikas iegādei 49 470 EUR apmērā;
2.2.4. četru multifunkcionālo iekārtu iegādei Prokuratūrai noteikto funkciju nodrošināšanai 23 934 EUR apmērā.
3. Prokuratūrai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Prokuratūrai 2018.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" saistībā ar ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 061 0182 001) Kalnciema ielā 14, Rīgā:
4.1. 2018.gadam samazināt bāzes izdevumus 118 487 EUR apmērā nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" (ilgtermiņa saistības) un 4 190 EUR apmērā uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) izdevumu segšanai;
4.2. 2018.gadam palielināt bāzes izdevumus 10 455 EUR apmērā Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, un E.Smiļģa ielā 44, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai;
4.3. 2018.gadam palielināt bāzes izdevumus 124 725 EUR apmērā aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai;
4.4. 2019.gadam palielināt bāzes izdevumus 3 594 EUR apmērā pārcelšanās izdevumu segšanai;
4.5. 2019. un 2020.gadam palielināt bāzes izdevumus 73 971 EUR apmērā nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" (ilgtermiņa saistības).
5. Prokuratūrai, iesniedzot budžeta pieprasījumu likumprojektam "Par valsts budžetu 2018.gadam", iekļaut tajā finansējuma palielinājumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 14, telpu nomas maksa" 2019.gadam un turpmākajiem gadiem līdz 2038.gadam atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam.

 
61.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai"

TA-1943 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk-rīkojums) parakstīšanai.
2. Prokuratūrai 2018.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" saistībā ar nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 005 0090) Aspazijas bulvārī 7, Rīgā:
2.1. 2019.gadam samazināt bāzes izdevumus 1 052 678 EUR apmērā nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" (ilgtermiņa saistības), 35 938 EUR apmērā pārcelšanās izdevumu segšanai, 1 343 732 EUR apmērā aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai, 56 509 EUR apmērā uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) izdevumu segšanai;
2.2. 2020.gadam samazināt bāzes izdevumus 1 125 072 EUR apmērā nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" (ilgtermiņa saistības) un 46 785 EUR apmērā uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) izdevumu segšanai;
2.3. 2020.gadam palielināt bāzes izdevumus 1 343 732 EUR apmērā aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai.
3. Prokuratūrai, iesniedzot budžeta pieprasījumu likumprojektam "Par valsts budžetu 2018.gadam", iekļaut tajā finansējuma palielinājumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Nekustamā īpašuma Rīgā, Aspazijas bulvārī 7, telpu nomas maksa" 2021.gadam un turpmākajiem gadiem līdz 2040.gadam atbilstoši rīkojuma 1.1.apakšpunktam.
4. Prokuratūrai 2019.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu palielināšanai Prokuratūras budžeta programmā 01.00.00 "Prokuratūras iestāžu uzturēšana" 2021.gadā 46 785 EUR apmērā uzturēšanas (komunālo pakalpojumu) izdevumu segšanai un 35 938 EUR apmērā pārcelšanās izdevumu segšanai.

 
62.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.334 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā""

TA-1938 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 028 0043) Brīvības ielā 106, Rīgā, nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 028 2011) – Brīvības ielā 104, Rīgā, un nekustamā īpašuma (kadastra apzīmējums 0100 028 0045) Brīvības ielā 102, Rīgā, nomas maksas izdevumi tiek segti no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžetā 2017.gadā paredzētā finansējuma nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0100 010 0141) Citadeles ielā 1, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam 2018.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, paredzot palielinājumu budžeta programmai 01.00.00 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs":
3.1. 2018.gadā par 224 855 EUR pārcelšanās izdevumu (no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 104, k-2, 106, k-3, Rīgā, uz Citadeles ielu 1, Rīgā) un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai;
3.2. ilgtermiņa saistībām Citadeles ielā 1, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2018.gadā par 57 743 EUR, bet 2019. un 2020.gadā katru gadu par 76 989 EUR;
3.3. Citadeles ielā 1, Rīgā, apkures izdevumu segšanai 2018.gadā par 27 500 EUR, bet 2019. un 2020.gadā katru gadu par 41 250 EUR un apsardzes pakalpojumu segšanai 2018.gadā par 40 500 EUR, bet 2019. un 2020.gadā katru gadu par 54 000 EUR.

 
63.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

TA-1940-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
64.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""

TA-1941-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
65.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

TA-1942-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
66.§
Par Eiropas Savienības Tiesas lietu C-120/17

TA-298 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas lūgumu sasaukt tiesas sēdi mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai Eiropas Savienības Tiesas lietā C-120/17 Administratīvā rajona tiesa.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2017.gada 15.septembrim nosūtīt lūgumu Eiropas Savienības Tiesai sasaukt tiesas sēdi mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai Eiropas Savienības Tiesas lietā C-120/17.
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Frolovs pret Latviju""

291-k ______________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Frolovs pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
68.§
Konfidenciāli

59-s (2015.) ________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.05


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību