Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.46

2017.gada 14.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.14.30

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Nacionālo Antidopinga organizāciju institūtā iNADO"

TA-1979 ____________________________________

(A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības 2018.gadam un turpmāk ik gadu 2 047 EUR apmērā, lai nodrošinātu biedru naudas maksājumu Nacionālo Antidopinga organizāciju institūtā iNADO.
3. Finanšu ministrijai precizēt Veselības ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts pamatbudžeta izdevumu apjomu 2018.-2020.gadam ik gadu, apakšprogrammā 97.00.00 "Nozares vadība un politikas plānošana" samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 2 047 EUR apmērā un apakšprogrammā 37.04.00 "Maksājumi starptautiskajās institūcijās" palielinot izdevumus starptautiskajai sadarbībai 2 047 EUR apmērā, lai nodrošinātu biedru naudas maksājumu Nacionālo Antidopinga organizāciju institūtā iNADO.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali" un informatīvais ziņojums "Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai klīnisko universitātes slimnīcu uzkrāto saistību segšanai 2017.gadā"

TA-2000 ____________________________________

(A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Veselības ministrijai līdz 2018.gada 31.janvārim iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par klīnisko universitāšu slimnīcu finansējuma izlietojumu atbilstoši noteiktajam mērķim.
 
3.§
Informatīvais ziņojums "Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.–2020.gadam"

TA-1968-IP ____________________________________

(J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, K.Šadurskis, D.Trofimovs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma pielikumā minētos prioritāros pasākumus ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, tai skaitā neatkarīgajām institūcijām, 2018.-2020.gadam, kas sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra un 12.septembra sēdē atbalstītajiem valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas priekšlikumiem.
3. Pieņemt zināšanai, ka informatīvā ziņojuma pielikumā ir palielināts finansējums Kultūras ministrijas prioritārajam pasākumam 22_20_P "Mērķprogramma vēsturisko un identitāti stiprinošo latviešu filmu ražošanai" 2020.gadam 500 000 EUR apmērā, atbilstoši valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupā panāktajai vienošanās.
4. Noteikt, ka par Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma izlietojumu tiek pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums.
5. Ministrijām, ņemot vērā Ministru kabinetā atbalstītos prioritāros pasākumus, līdz 2017.gada 15.septembra plkst.10.00 aprēķinot un iesniedzot maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu 2018., 2019. un 2020.gadam, atļauts veikt tehniskus precizējumus, saskaņojot ar Finanšu ministriju.
6. Ministrijām nepārdalīt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paredzēto finansējumu uz izdevumiem valsts pamatfunkciju nodrošināšanai.
7. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem 2018., 2019. un 2020.gadam, kā arī Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem un atbalstītajam papildu finansējumam prioritārajiem pasākumiem, sadarbībā ar ministrijām aprēķināt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2018., 2019. un 2020.gadam un līdz 2017.gada 18.septembrim elektroniski nosūtīt ministrijām.
8. Ministrijām, ņemot vērā Ministru kabinetā neatbalstītos papildu pieprasījumus, izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, nevirzīt tālāk sagatavotos likumprojektus, kā arī izvērtēt iespēju nodrošināt to īstenošanu esošā finansējuma ietvaros.
9. Ministrijām līdz 2017.gada 22.septembrim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta pieprasījumus 2018., 2019. un 2020.gadam.
10. Pēc maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2018., 2019. un 2020.gadam aprēķināšanas un iesniegšanas Finanšu ministrijā (2017.gada 15.septembris) līdz ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2018., 2019. un 2020.gadam sagatavošanai un iesniegšanai Finanšu ministrijā (2017.gada 22.septembris) ministrijām neveikt šī protokollēmuma 5.punktā minētās izmaiņas.
11. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra sēdē likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" (ar paskaidrojumiem, fiskālo risku deklarāciju, Fiskālās disciplīnas padomes fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu) un likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam" (ar paskaidrojumiem).
12. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" 45.punktā noteikto Finanšu ministrijai sadarbībā ar pārējām ministrijām divu mēnešu laikā pēc likuma "Par valsts budžetu 2018.gadam" izsludināšanas nodrošināt valsts budžeta likuma paskaidrojumu aktualizēšanu un publicēšanu Finanšu ministrijas tīmekļvietnē.
13. Finanšu ministrijai, apkopojot Ministru kabinetā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt 2018., 2019. un 2020.gadam ieplānoto finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmās un ieņēmumu prognozes.
14. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali 2018.gadā un turpmāk ik gadu no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem", samazinot izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim 231 111 EUR apmērā, un par attiecīgo finansējumu palielinot izdevumus atlīdzībai apakšprogrammā 97.01.00 "Ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana" Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšanai. Noteikt, ka minētās pārdales rezultātā Izglītības un zinātnes ministrijai nav pamata pieprasīt papildu finansējumu brīvpusdienu nodrošināšanai.
15. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali 2018.gadā un 2019.gadā budžeta programmas 24.00.00 "Statistiskās informācijas nodrošināšana" ietvaros, samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 25 964 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu sagatavošanas darbus 2021.gada tautas skaitīšanai.
16. Ņemot vērā, ka finansējums augstākās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas palielinājumam 2018., 2019. un 2020.gadam prioritāro pasākumu ietvaros ir nodrošināts Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Veselības ministrijai un Zemkopības ministrijai, kā arī ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, atbalstīt finansējuma pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 06.00.00 "Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums" Iekšlietu ministrijas prioritārā pasākuma "Pedagogu darba samaksas palielinājums Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās" īstenošanai, tai skaitā uz budžeta apakšprogrammu 06.01.00 "Valsts policija" 2018.gadam 2983 EUR apmērā un 2019. un 2020.gadam 19 725 EUR apmērā ik gadu un uz budžeta programmu 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 2018.gadam 1734 EUR apmērā un 2019. un 2020.gadam 6229 EUR apmērā ik gadu. Atlikušo budžeta programmas 06.00.00 "Pedagogu darba samaksas reformas ieviešanas finansējums" finansējumu pārdalīt uz programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 

Sēdi slēdz plkst. 14.55


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību