Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.47

2017.gada 19.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Dienesta vajadzībām

TA-1923-DV _________________________________

 
2.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1976 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420180517

TA-624 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420180517.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
 
4.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras preču importu"

TA-2026-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras preču importu" (pozīcija Nr.1).
2. Finanšu ministrijas pārstāvim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Padomes Muitas savienības darba grupas 2017.gada 19.septembra sanāksmē.
 
5.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumiem par Parīzes nolīgumu un gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Bonnā, Vācijā, 2017.gada 6.-17.novembrī"

TA-2043-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Padomes secinājumiem par Parīzes nolīgumu un gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Bonnā, Vācijā, 2017.gada 6.-17.novembrī".

 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju"

TA-1815 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu"

TA-1816 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām"

TA-1818 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroniskā pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un organizatoriskajām prasībām"

TA-1819 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielā 90, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1806 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 3.jūlija rīkojumā Nr.326 "Par Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam""

TA-1789 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas ikgadējā sanāksmē Vašingtonā 2017.gada 13.-15.oktobrī"

TA-1958 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"

TA-1961 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1947 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība"

TA-1722 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""

TA-1924 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""

TA-1937 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"

TA-1944 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 63.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi izmaiņām invaliditātes noteikšanas sistēmā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1877 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 63.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi izmaiņām invaliditātes noteikšanas sistēmā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.aprīlim.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi""

TA-1832 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods - probācijas uzraudzība""

TA-1833 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""

TA-1830 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi""

TA-1831 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra rīkojumā Nr.679 "Par konceptuālo ziņojumu "Par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem"""

TA-1810 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 19.§) "Likumprojekts "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums"" 5. un 6.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.39 22.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"" 5. un 6.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-1853 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 19.§) "Likumprojekts "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.oktobrim un 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.novembrim, kā arī pagarināt protokollēmuma (prot. Nr.39 22.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.oktobrim un 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.novembrim.

 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""

TA-1906 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-1954 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2005 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""

TA-2016 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai īstenotu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākumu "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts", atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2019.-2023.gadā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" Marijas Sklodovskas-Kirī programmas aktivitātē "Līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND)" iesniegtā projekta iesnieguma īstenošanai 2 475 000 EUR apmērā tā apstiprināšanas gadījumā Eiropas Komisijā.

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""

TA-1951 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ja konsultāciju ar Eiropas Komisiju ietvaros tiek secināts, ka Eiropas Komisija neatbalsta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu veikšanu, 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto profesionālo kompetenci" (turpmāk – 8.4.1.SAM) mērķa grupā iekļaujot nodarbinātos jauniešus vecumā no 17 līdz 24 gadiem, un atbilstošu grozījumu veikšanu 8.4.1.SAM īstenošanas nosacījumos, Izglītības un zinātnes ministrijai informēt Ministru kabinetu par turpmāko 8.4.1.SAM īstenošanu, ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 48.§) 7.punktā noteikto.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 21.0.versija - Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība)"

TA-2011 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""

TA-2021 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali" un informatīvais ziņojums "Par neatliekamiem pasākumiem ārkārtas situāciju apzināšanā, novēršanā un mācību procesa nodrošināšanai lauksaimniecībā, pilnveidojot materiāltehnisko bāzi"

TA-1966 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2019 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-1842 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai""

TA-1859 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-306 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
4. Ekonomikas ministrijai no budžeta apakšprogrammas 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" pēc likumprojekta "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"" pieņemšanas pārdalīt finansējumu 2018., 2019. un 2020.gadam 13 774 EUR apmērā ik gadu uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammu 23.01.00 "Valsts vides dienests", lai nodrošinātu Valsts vides dienesta jaunās funkcijas attiecībā uz degvielas piegādātājiem noteikto pienākumu izpildes uzraudzību un kontroli.
5. Jautājums par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts vides dienestam) nepieciešamo finansējumu 2021.gadā un turpmākajiem gadiem 13 774 EUR apmērā ik gadu skatāms Ministru kabineta sēdē likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.

 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1154 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"".
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1563 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Konceptuāls ziņojums "Par situāciju antidopinga jomā Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām"

TA-2024 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Valsts kancelejai organizēt sanāksmi ar iesaistīto institūciju piedalīšanos, lai precizētu konceptuālajā ziņojumā ietvertos neskaidros jautājumus.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā, ieviešanu Latvijā (rīcības plāns 2017.gadam)"

TA-1360 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansētā projekta "Mācīties būt: Prakses un metožu attīstība sociālās, emocionālās un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās" īstenošanai"

TA-1949 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības satura centram) 2017.-2020.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu "Mācīties būt: Prakses un metožu attīstība sociālās, emocionālās un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās".
3. Izglītības un zinātnes ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai, t.sk. priekšfinansējuma nodrošināšanai 118 771 EUR (līdzfinansējuma segšana 62 511 EUR, priekšfinansējums 56 260 EUR) apmērā, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka priekšfinansējums tiks atmaksāts valsts budžetā pēc projekta noslēguma maksājuma saņemšanas 2020.gadā.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanu"

TA-1359 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāna 1.3.1.aktivitātē norādītajā konceptuālajā ziņojumā izvērtēt iespēju abonētās preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanu ar 2020.gada 1.janvāri iekļaut kā vienu no drukātās preses atbalsta pasākumiem. Uzdevuma izpildei nepieciešamības gadījumā izveidot darba grupu, iekļaujot tajā Satiksmes ministrijas, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības un mediju nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"

TA-1956 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības projekta tieslietu jomā Moldovā projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošanai 2017.-2020. gadā 364 000 EUR apmērā (t.sk. valsts budžeta priekšfinansējums 33 091 EUR):
2.1. 2017. gadā 40 355 EUR apmērā;
2.2. 2018. gadā 177 973 EUR apmērā (t.sk. valsts budžeta priekšfinansējums 23 557 EUR);
2.3. 2019. gadā 112 581 EUR apmērā (t.sk. valsts budžeta priekšfinansējums 9 534 EUR);
2.4. 2020. gadā 33 091 EUR paredzēt kā līdzekļu atmaksu valsts budžetā.
3. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam.
4. Projekta "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 2018.gadā 23 557 EUR apmērā un 2019.gadā 9 534 EUR apmērā pārdalīt no budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5. Finanšu ministrijai precizēt Tieslietu ministrijas maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2018.-2019.gadam atbilstoši informatīvajā ziņojumā iekļautajai informācijai.
6. Tieslietu ministrijai pēc īstenotā projekta gala maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
45.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50. panta formāta) 2017.gada 25.septembra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-2030 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2017.gada 25.septembra sanāksmēs.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo un apvienoto Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi 2017.gada 20.-21.septembrī"

TA-2042 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā un apvienotajā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2017.gada 20.-21.septembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

Sēdi slēdz plkst. 11.55


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību