Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 49

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.49

2017.gada 3.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Burkāne

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums""

TA-2107 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1671 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, tai iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas kārtību, iesniegtās informācijas izvērtēšanu, kā arī Nacionālās drošības likumā noteiktā lēmuma pieņemšanu un paziņošanu"

TA-2088 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk-noteikumi) parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija noteikumu izpildi nodrošinās, izveidojot amata vietu, kas atbildīs 21.amatu saimes "Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi" VIB līmenim.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"

TA-2052 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 68.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"" 7.punktā un 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1969 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 68.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 10.novembrim un 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.decembrim.

 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""

TA-1905 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"

TA-1675 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""

TA-1915 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-1993 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"

TA-1916 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 9A, Rīgā, un Kuldīgas ielā 9B, Rīgā, nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"

TA-1917 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.septembra rīkojumā Nr.508 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

TA-1918 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 7.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 9.§) "Noteikumu projekts "Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes noteikumi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasības"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2109 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 7.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 9.§) "Noteikumu projekts "Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes noteikumi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasības"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.janvārim.

 
14.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1987 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi"

TA-2071 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""

TA-2036 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra rīkojumā Nr.57 "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2017.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības""

TA-2033 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2048 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2018.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2032 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nedzīvojamās telpas Linezera ielā 3, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Atbalsta grupas inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem""

TA-2046 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""

TA-2066 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā"

TA-1874 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība""

TA-2002 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""

TA-1875 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 25.0.versija - Valsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide)"

TA-2117 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 28.0.versija – Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem)"

TA-2114 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-2171 ____________________________________

(A.Ašeradens, B.Bāne, Dz.Rasnačs, L.Medina, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijai par noteikumu projektu iebildumu nav.
3. Finanšu ministrijai nosūtīt Ekonomikas ministrijai atzinumu par noteikumu projektu.
4. Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā Finanšu ministrijas atzinumu, attiecīgi precizēt noteikumu projektu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
28.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam"

TA-2143 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Komisare, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt rīkojuma projekta anotāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas izteiktās piezīmes, un iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"

TA-2169 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai saskaņot likumprojektu ar iesaistītajām ministrijām un līdz 2017.gada 6.oktobrim iesniegt to Valsts kancelejā.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu par 2016.gadu"

TA-2096 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" (CESPI/IZM/001)"

TA-2037 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka nepieciešamās valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" (CESPI/IZM/001) 2017.gadā un 2018.-2020. gadam kopā ir 16 250 903 EUR, tajā skaitā 2017.gadam - 5 114 572 EUR, 2018.gadam - 4 578 777 EUR, 2019.gadam - 3 778 777 EUR, 2020.gadam un turpmāk ik gadu - 2 778 777 EUR, no tām valsts budžeta ilgtermiņa saistībās apstiprinātais finansējums 2017.gadā un 2018.-2020.gadam kopā - 7 810 039 EUR, tajā skaitā 2017.gadam - 3 162 203 EUR, 2018.gadam - 1 802 092 EUR, 2019.gadam - 1 422 872 EUR, 2020.gadam - 1 422 872 EUR.
3. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" (CESPI/IZM/001) 2017.gadā un 2018.-2020.gadam kopā 8 440 864 EUR apmērā, tajā skaitā 2017.gadam - 1 952 369 EUR, 2018.gadam - 2 776 685 EUR, 2019.gadam - 2 355 905 EUR, 2020.gadam - 1 355 905 EUR un turpmāk ik gadu - 2 778 777 EUR.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par tālāku rindu samazināšanu sekundārā ambulatorā veselības aprūpē"

TA-1960 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanas turpināšanu 2017.gadā"" 3.punktu.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem kultūrizglītības profesionālās izglītības kompetences centros, pilnveidojot to nodrošinājumu un materiāltehnisko bāzi" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2142 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"

TA-2128 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, G.Medne, J.Salmiņa, Dz.Rasnačs, L.Medina, B.Bāne, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem".
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Valsts kontroles revīzijā "Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" sniegtajiem ieteikumiem un Finanšu ministrijas iebildumiem".
3. Valsts kancelejai Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem un Valsts kontroles atzinumu "Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" iesniegt Saeimai līdz 2017.gada 13.oktobrim.
4. Lai ieviestu Valsts kontroles 2017.gada 15.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-38/2016 "Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" sniegto ieteikumu, Finanšu ministrijai (Valsts kasei) sadarbībā ar Tieslietu ministriju un pieaicinot Ģenerālprokuratūru izvērtēt iespējas uzlabot noziedzīgi iegūto līdzekļu korektu atpazīšanu budžeta ieņēmumos.
5. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pamatojumu par Valsts kontroles 2017.gada 15.septembra revīzijas ziņojuma Nr.2.4.1-38/2016 "Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem" šādu ieteikumu nesaskaņošanu:
5.1. Finanšu ministrijai pārskatīt ministriju iesniegto nodevu ieņēmumu prognožu pamatotības izvērtēšanas procesa efektivitāti, kā arī nodrošināt kontroles izsekojamību un sekot nodevu ieņēmumu plāna izpildei, savlaicīgi izvērtējot neizpildes iemeslus un veicot atbilstošas darbības;
5.2. lai efektīvāk sasniegtu mērķi – samazinātu nereģistrēto saimniecisko darbību, nodrošinātu godīgu konkurenci un novērstu personu izvairīšanos no nodokļu maksātāju pienākumu pildīšanas, Valsts ieņēmumu dienestam izvērtēt nereģistrētas saimnieciskās darbības identificēšanai izlietoto resursu efektivitāti, kā arī samērību pret sasniegto rezultātu;
5.3. Finanšu ministrijai rast risinājumu, lai nodrošinātu valsts budžeta ieņēmumu kontos ienākošo maksājumu kontroli;
5.4. lai nodrošinātu uz klientu orientētu servisu, vienkāršotu administratīvo procedūru veikšanu, samazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un neradītu papildu resursu izlietojumu nodokļu administrācijai, Valsts ieņēmumu dienestam nodrošināt automātisku marku aprites pārskatu akceptēšanu;
5.5. lai nodrošinātu uz klientu orientētu servisu, vienkāršotu administratīvo procedūru veikšanu, samazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un neradītu papildu resursu izlietojumu nodokļu administrācijai, Valsts ieņēmumu dienestam nodrošināt automātisku kontroli pār savstarpējām neatbilstībām marku aprites pārskatos un akcīzes nodokļa deklarācijās;
5.6. ievērojot labas pārvaldības principu un klientorientētu pieeju, Valsts ieņēmumu dienestam rast risinājumu, lai potenciālie mantinieki pirms mantojuma lietas ierosināšanas varētu iegūt datus par mirušās personas nodokļu pārmaksu esību un apmēru, kā arī informēt sabiedrību par šāda pakalpojuma pieejamību un kārtību informācijas pieprasīšanai un saņemšanai.

 

35.§
Atbildes projekts Biznesa augstskolai Turība

TA-2129 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-2055 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-2121 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, J.Stinka, B.Bāne, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami saskaņot likumprojektu ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Iekšlietu
ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""

TA-2074 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Medina, A.Kaļāne, A.Ašeradens, J.Reirs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"

TA-2084 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Medina, A.Kaļāne, A.Ašeradens, J.Reirs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumus, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2075 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, I.Gailīte, J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijai un Labklājības ministrijai par likumprojektu iebildumu nav.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Kontu reģistra likumā"

TA-2079 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Kļaviņa, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai steidzami aizpildīt likumprojekta anotācijas 3.sadaļu un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-2083 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, S.Ozola, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka likumprojekts ir saskaņots ar Zemkopības ministriju.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Zemkopības ministrijai līdz 2020.gada 1.augustam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piecu procentu apmērā ieviešanas svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem efektivitāti.
6. Zemkopības ministrija šī protokollēmuma 5.punktā minētajā informatīvajā ziņojumā iekļaut:
6.1. vērtējumu, vai laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam ir sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji:
6.1.1. reģistrēto pievienotās vērtības nodokļu maksātāju skaits augļkopības un dārzeņkopības nozarē ir pieaudzis par 10%;
6.1.2. augļkopības un dārzeņkopības nozares preču un pakalpojumu apgrozījums ir pieaudzis par 6%;
6.1.3. augļkopības un dārzeņkopības produkcijas patēriņš palielinājies par 2% (ik gadu);
6.1.4. vidējais atalgojums augļu un dārzeņu ražošanas un tirdzniecības nozarē ir pieaudzis par 6% (ik gadu);
6.2. augļkopības un dārzeņkopības nozaru raksturojošo rādītāju analīzi (tai skaitā analīzi par patēriņa izmaiņām vietējā tirgū, importa/eksporta izmaiņu dinamiku, cenu izmaiņu dinamiku un uzņēmumu finansiālo rādītāju izmaiņām).

 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2087 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, G.Ābele, B.Bāne, J.Citskovskis, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Pieņemt zināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas aicinājumu papildināt likumprojektu ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sagatavotajiem priekšlikumiem.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā, un tie ir šādi:
"Uzturu 2017.gada 20.jūnijā Tieslietu ministrijas iesniegto likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", ar kuru paredzēts ieviest konceptuālu atlīdzības sistēmas reformu, atsaistot tiesnešu mēnešalgu no 12.mēnešalgu grupas (valsts tiešās pārvaldes iestādes juridiskās struktūrvienības vadītāja mēnešalgas) maksimālā apmēra un piesaistot to vidējai darba izpeļņai valstī ar noteiktu koeficientu.
Likumprojektā noteikts, ka tiesneša mēnešalgu nosaka, mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot attiecīgu koeficientu, proti, rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu mēnešalgu nosaka, mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot koeficientu 3,27.
Likumprojekts paredz, ka minētais tiesnešu un prokuroru atalgojuma risinājums ieviešams pakāpeniski triju gadu laikā, proti, 2018. gadā izmaksājama mēnešalga 70 procentu apmērā no likumā noteiktās mēnešalgas, bet 2019. gadā – 85 procentu apmērā.
Uzskatu, ka jebkāda atkāpšanās nav pieļaujama, jo arī šis Tieslietu ministrijas iesniegtais likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" ir kompromiss, kas panākts garās diskusijās un saistīts arī ar Tieslietu padomes kā koleģiālas institūcijas, kas iesaistās tiesu politikas izstrādē un pārstāv tiesu varu intereses, piekāpšanos jautājumā par atalgojumam piemērojamo koeficientu no 4.31 uz 3.27.
Vēršu uzmanību, ka Finanšu ministrijas iesniegtais likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā", kas paredz, ka tiesneša mēnešalga nosakāma saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā un vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēnešalgu, piemērojot attiecīgu koeficientu, nav saskaņots ne ar Tieslietu ministriju, ne ar Tieslietu padomi. Turklāt minētajā likumprojektā ietvertais regulējums ir saistīts ar augstu neatbilstības Latvijas Republikas Satversmei risku.
Satversmes tiesa vairākkārtīgi ir norādījusi, ka tiesnešu darba samaksa ietilpst Latvijas Republikas Satversmes 83.pantā nostiprinātā tiesnešu neatkarības principa saturā. Lai gan Latvijas Republikas Satversme neuzliek par pienākumu nodrošināt tiesneša darba samaksu konkrētā apmērā, tomēr gan atlīdzības sistēmai, gan atlīdzības apmēram jābūt tādam, kas garantē tiesu varas neatkarību. Finanšu ministrijas ierosinātais modelis ir pretrunā ar tiesu varas neatkarības principu. Nav pieļaujama atlīdzības sistēma, kas balstīta uz ikgadēji valsts budžeta likumā noteiktu kaut kādu atlīdzības summu (lielāku vai mazāku). Tiesneša algai ir jābūt noteiktai un paredzamai, kā arī konkurētspējīgai. Tai jābūt maksimāli aizsargātai gan no izpildvaras, gan likumdevējvaras iejaukšanās. Par šādiem kritērijiem atbilstošu būtu atzīstams tāds atlīdzības modelis, kas patstāvīgi pielāgojas izmaiņām valsts ekonomiskajā situācija un neprasa periodiskus grozījumus normatīvajos aktos.
Pie apstākļiem, kad Finanšu ministrija, neskatoties uz Ministru kabinetā jau iesniegtu un ar tiesu varu saskaņotu atlīdzības regulējuma tiesisko risinājumu, virza citu tiesisko regulējumu, neņemot vērā Tieslietu ministrijas iebildumus pret likumprojektu, kā arī izslēdzot jebkādu konsultāciju iespējas ar tiesu varu pirms lēmuma pieņemšanas Ministru kabinetā, ir būtiski atzīmēt, ka atbilstoši Satversmes tiesas judikatūrai likumdevējam jebkurā gadījumā ir jānodrošina konstitucionālās garantijas, pirms lēmuma pieņemšanas veicot konsultācijas ar tiesu varu.".

 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-2031 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Dundure, I.Vanaga, Dz.Rasnačs, L.Medina, A.Mazitāne, E.Papule, R.Kārkliņš, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai redakcionāli precizēt likumprojekta anotāciju, nodrošinot skaidrāku izklāstu, kā arī ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, un steidzami iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.

 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

TA-2122 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei sagatavot un iesniegt fiskāli neitrālu priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, 2018.gadā 78 585 EUR apmērā un 2019.gadā un turpmākajos gados 98 085 EUR apmērā palielinot valsts budžeta ieņēmumus no nodevas par apraides atļaujas izsniegšanu, apraides atļaujas pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu, ikgadējo nodevu par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību un ikgadējo nodevu par retranslācijas atļaujas pārreģistrāciju un par šo summu palielinot 47.resora "Radio un televīzija" budžeta programmas 01.00.00 "Nozares vadība" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgus izdevumus.


 
46.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2123 ____________________________________

(D.Melbārde, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai iekļaut likumprojekta tekstu šī protokola 48.§ minētajā likumprojektā.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""

TA-1104 ____________________________________

(Dž.Innusa, T.Trubača, B.Bāne, D.Reizniece-Ozola, A.Bērziņš, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai steidzami precizēt likumprojektu, paredzot, ka tas stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī, svītrot 1.pantu, attiecīgi precizēt anotāciju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2140 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, O.Geitus-Eitvina, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai svītrot likumprojektā ietvertā 112.panta piektās daļas otro teikumu, papildināt likumprojektu ar šī protokola 46.§ atbalstītā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-2123) un Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdē (prot. Nr. 48 44.§) atbalstītā likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (TA-2035) tekstu, attiecīgi apvienot likumprojektu anotācijas un iesniegt likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Ekonomikas ministram, ievērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" pārejas noteikumu 194.punktā noteikto termiņu, sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu, nosakot par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izveidi un uzturēšanu atbildīgo iestādi, vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāja pienākumus, tiesības un atbildību, maksas par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izmantošanu apmēru, tās noteikšanas un maksāšanas kārtību un atbrīvojumus, kā arī saņemto līdzekļu izmantošanas kārtību.

 
49.§
Likumprojekts "Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums"

TA-2139 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Kultūras ministrijai nodrošināt likumprojekta īstenošanu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"" 2.1.5.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"

TA-2152 ____________________________________

(J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, K.Soms, K.Šadurskis, K.Gerhards, J.Dūklavs, J.Muižniece, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram divu mēnešu laikā no šī likumprojekta pieņemšanas dienas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.615 "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi un tiek veikta maksājuma uzskaite un ieturēšana".
4. Ekonomikas ministrijai līdz likumprojekta "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus aktīvākai valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanai Latvijas ekonomikas attīstībā.

 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-2153 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

TA-2154 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-2155 ____________________________________

(J.Reirs, I.Alliks, J.Muižniece, B.Bāne, I.Peipiņa, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijai par likumprojektu iebildumu nav.
3. Labklājības ministrijai redakcionāli precizēt likumprojekta anotāciju un steidzami iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-1921 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" 6.punktā un (prot. Nr.50 10.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-2038-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atzīt Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50) 9.§ "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" 6.punktā un 10.§ "Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"" 6.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
2. Aizsardzības ministrijai līdz 2018.gada 1.decembrim veikt pārrunas ar Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīguma, ar kuru papildina Parīzes protokolu, slēdzējpusēm par grozījumu izstrādi minētajā nolīgumā, rosinot skaidri noteikt, ka nodokļu atbrīvojumus piemēro Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem, kas nav uzņemošās dalībvalsts (Latvijas) pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji.

 
56.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-20-0103

TA-1733 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Tieslietu ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2017-20-0103.
 
57.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2018.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā"

TA-2181-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko 2018.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 9.oktobra sanāksmē.

 
58.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu"

TA-2186-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu".
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par mācību "KRISTAPS 2016" secinājumu izpildes gaitu un rezultātiem"

TA-2095-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" nacionālās drošības interešu aizsardzības nodrošināšanas pasākumiem"

TA-2091-DV

 

Dienesta vajadzībām
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali 2017.gadā"

TA-2119-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.30


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību