Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.50

2017.gada 10.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.14.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-2120 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru amatiem, kuros var pārcelt ierēdni, par profesionālā dienesta karavīra amata pienākumu izpildes kārtību, atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību un amatpersonu, kura ir tiesīga piemērot ierēdnim disciplinārsodu"

TA-2009 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""

TA-2101 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem 2017.gadā un ilgtermiņa saistību precizēšanu"

TA-2191 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai ilgtermiņa saistību samazināšanas rezultātā radušos finanšu līdzekļu ietaupījumu 2018.gadā - 14 202 EUR, 2019.gadā - 8 027 EUR, 2020.gadā - 8 027 EUR pārdalīt transportlīdzekļu apkopes un remonta izdevumu segšanai budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija".
3. Iekšlietu ministrijai iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā noteiktajam.

 
5.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā"

TA-2093 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas vēstnieku Ķīnas Tautas Republikā M.Selgu parakstīt Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (turpmāk - līgums).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
6.§
Noteikumu projekts "Murjāņu sporta ģimnāzijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1989 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi""

TA-2104 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

TA-2132 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversmes apstiprināšanu"

TA-2130 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-2111 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""

TA-2112 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1967 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai līdz 2018.gada 1.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi", tajā ietverto regulējumu attiecinot arī uz kustamas mantas izsolēm.
4. Finanšu ministrijai un Iekšlietu ministrijai izvērtēt to kompetencē esošos tiesību aktus un nepieciešamības gadījumā līdz 2018.gada 30.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus tiesību aktos, paredzot kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests un Nodrošinājuma valsts aģentūra tiesību aktos noteiktajos gadījumos organizē kustamas mantas izsoles.

 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumos Nr.85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu""

TA-1991 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""

TA-2136 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"

TA-2135 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ekonomisko un tehnisko sadarbību"

TA-2207 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas valdības un Kuveitas valsts valdības līgumu par ekonomisko un tehnisko sadarbību (turpmāk - līgums) parakstīs ārlietu ministrs E.Rinkēvičs.
3. Ekonomikas ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-2200 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"

TA-2201 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2094 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"

TA-2169 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Lucaua, D.Melbārde, A.Čakša, I.Kalviņš, I.Pilvere, V.Segliņš, K.Šadurskis, A.Kiopa, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot izskatīšanai Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes sanāksmē prezentāciju par valsts pētījumu programmu organizēšanas un finansēšanas jautājumiem.
3. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju un sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām precizēt likumprojektu un iesniegt to Valsts kancelejā.

 

21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta rīkojumā Nr.455 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-2167 ____________________________________

(K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2198 ____________________________________

(K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Atzīmēt, ka rīkojuma projektā tikai izņēmuma kārtā, ņemot vērā lietavu un plūdu dēļ radušos īpaši sarežģītos apstākļus Latgalē kopumā, pašvaldībām valsts budžeta līdzekļi tiek piešķirti pilnā apmērā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, attiecīgi papildināt pamatojumu rīkojuma projekta anotācijā un iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2157 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Kārtējais ziņojums par ANO 1965.gada Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2008.gada līdz 2016.gadam"

TA-2148 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas kārtējo ziņojumu par ANO 1965.gada Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2008.gada līdz 2016.gadam (turpmāk - ziņojums).
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt ziņojuma tulkošanu angļu valodā un tā iesniegšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par sistemātisku ilgtermiņa risinājumu īpaši atzīmējamo svētku un atceres pasākumu nodrošināšanai un finansēšanai"

TA-1462 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos priekšlikumus par īpaši atzīmējamo svētku un atceres dienu (ar valstiskuma atjaunošanu saistīto gadadienu) pasākumu īstenošanu valstī.
2. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm ņemt vērā informatīvajā ziņojumā nosauktos īpaši atzīmējamos svētkus un atceres dienas (ar valstiskuma atjaunošanu saistītās gadadienas) un saskaņā ar to kalendāro grafiku (ievērojot piecu gadu ciklu) nodrošināt savas institūcijas kompetencē esošo pasākumu plānošanu un īstenošanu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2017.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"

TA-2034 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam un Slimību profilakses un kontroles centram) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2017.gada Darba plāna vienoto rīcību īstenošanai.
3. Papildus nepieciešamo finansējumu Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020. gadam) Veselības ministrijas atbalstāmo 2017.gada Darba plānā iekļauto aktivitāšu (vienoto rīcību) īstenošanai 2018., 2019. un 2020.gadā ik gadu ne vairāk kā 111 333 EUR apmērā valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai un kopumā ne vairāk kā 50 100 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Veselības ministrijai nodrošināt, ka nenotiek pārklāšanās ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.- 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem.
5. Veselības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
27.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2017.gada 17.oktobra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-2219 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2017.gada 17.oktobra sanāksmēs.
 
28.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par papildu finansējumu Valsts vides dienesta kapacitātes stiprināšanai un vides inspektoru atalgojuma palielināšanai)

TA-2003 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
29.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par finanšu situāciju Klīniskās universitātes slimnīcās)

TA-1968-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

TA-2230 ____________________________________

(J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018. gadam likumprojektu paketē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4. Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumus 2.lasījumam likumprojektam "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" ievērojot, ka:
4.1. likuma izmaiņu rezultātā nevienai ģimenei nesamazinās ģimenes valsts pabalsts, salīdzinot ar spēkā esošo regulējumu;
4.2. pabalstiem jāiekļaujas Labklājības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, ņemot vērā atbalstīto papildu finansējumu 2018.gadā – 28,24 milj. EUR un 2019.gadā un turpmākos gados 32,45 milj. EUR;
4.3. pabalsta lielums ir atkarīgs no bērna kārtas skaitļa, kā arī ģimenē audzināmo nepilngadīgo bērnu skaita (līdz 19 gadiem);
4.4. pabalsts tiek piešķirts arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem.
5. Labklājības ministrijai, iesniedzot šī protokollēmuma 4.punktā minētos priekšlikumus, Ministru kabinetā iesniedzama arī informācija par attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem un aprēķini.

 
31.§
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2018.gadam"

TA-2232 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Plūme, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 21.panta otrās daļas 17.punktam, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokollēmuma Nr.15 2.§, 22.augusta sēdes protokollēmuma Nr.40 46.§, 28.augusta sēdes protokollēmuma Nr.41 1.§, 29.augusta sēdes protokollēmuma Nr.42 51.§, 8.septembra sēdes protokollēmuma Nr.44 1.§, 12.septembra sēdes protokollēmuma Nr.45 53.§ un 14.septembra sēdes protokollēmuma Nr.46 3.§.
3. Pieņemt zināšanai, ka 2018.gadam ir precizēti izdevumi Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas kopienas budžetā", tos nosakot 282 100 000 EUR apjomā.
4. Pieņemt zināšanai, ka 2017.gada jaunās politikas iniciatīvas "Tiesnešu atalgojuma palielināšana" ietvaros veikta finansējuma pārdale no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajona (pilsētu) tiesas" uz Satversmes tiesas budžeta programmu 01.00.00 "Tiesa" 6 092 EUR apmērā 2018., 2019. un 2020.gadā, un 2018.gada prioritārā pasākuma "Tiesnešu atalgojuma palielinājums" ietvaros veikta finansējuma pārdale no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajona (pilsētu) tiesas" uz Satversmes tiesas budžeta programmu 01.00.00 "Tiesa" 4 360 EUR apmērā 2020.gadā, lai nodrošinātu tiesnešu atalgojuma palielinājumu.
5. Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 16. divi prim panta septītajai daļai, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu.
6. Finanšu ministrijai likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam" (budžeta likumprojektu paketi) un paskaidrojumus iesniegt Saeimai 2017.gada 11.oktobrī.
7. Atļaut Finanšu ministrijai līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un tā paskaidrojumu iesniegšanai Saeimā veikt tajos tehniskus precizējumus.
8. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
9. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
9.1. priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
9.2. neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu;
9.3. neiesniegt priekšlikumus par tādām apropriāciju izmaiņām, kuras saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta trīspadsmitajā un trīspadsmitajā prim daļā noteikto iespējams veikt ar finanšu ministra rīkojumu.
10. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu un precizēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" 61.pantu šādā redakcijā: "Atļaut finanšu ministram atbilstoši Ministru kabineta un Saeimas lēmumam palielināt apropriāciju Finanšu ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un finansēšanas kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā" akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanai, vienlaikus nodrošinot, ka darījumam nav negatīva ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Savienībā metodoloģijai un pilnībā tiek ievēroti valsts atbalsta nosacījumi. Ministru kabinetam līdz 2018.gada 30.jūnijam nodrošināt likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" iesniegšanu Saeimā, lai noteiktu, ka elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora akcijas un tai piederošās elektroenerģijas pārvades sistēmas infrastruktūras objekti nav atsavināmi."

 

32.§
Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam"

TA-2234 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un tā paskaidrojumus.
2. Finanšu ministram likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam", tā paskaidrojumus, fiskālo risku deklarāciju un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavoto fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu iesniegt Saeimai 2017.gada 12.oktobrī.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
33.§
Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2018.gadam"

TA-2231 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2018.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 12.oktobrim iesniegt Eiropas Komisijai un Euro grupai Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2018.gadam.
 
34.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par atbalsta iespējām teritoriju attīstībai pēc 2020.gada"

TA-2068-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par atbalsta iespējām teritoriju attīstībai pēc 2020.gada".
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2017.gada 9.oktobra Euro grupas un 2017.gada 10.oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-2217-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Padomes secinājumiem par klimata finansēšanu" (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministrijas valsts sekretāre B.Bāne pārstāv Latvijas Republiku Euro grupas 2017.gada 9.oktobra sanāksmē, un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 10.oktobra sanāksmē.

 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2017.gada 13.oktobra sanāksmei

TA-2236-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un tā pielikumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Padomes secinājumiem par Eiropas Savienības prioritātēm Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides asamblejas 3.sesijā Nairobi, Kenijā, 2017.gada 4.-6.decembrī".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2017.gada 13.oktobra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
37.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 12.-13.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2237-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.3 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011, un Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu pilsoņiem un attiecībā uz Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un aizstāj Padomes lēmumu 2009/316/TI";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par 2014. gada stratēģisko pamatnostādņu brīvības, drošības un tiesiskuma telpā starpposma pārskatīšanu";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Šengenas telpas saglabāšanu un stiprināšanu, Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz noteikumiem, kas piemērojami robežu kontroles pagaidu atjaunošanai uz iekšējām robežām, un Komisijas 2017.gada 27.septembra ieteikums par Šengenas robežu kodeksa noteikumu par robežu kontroles pagaidu atjaunošanu uz iekšējām robežām Šengenas zonā īstenošanu".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 12.-13.oktobra sanāksmē.

 
38.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 12.-13.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2247-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu".
3. Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Iesalniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 12.-13.oktobra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 16.oktobra sanāksmei

TA-2248-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "ES Padomdevēja misija Irākā".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē 2017.gada 16.oktobrī.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par trešo Eiropas Savienības kopīgo interešu projektu sarakstu, ko apkopo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013 (2013.gada 17.aprīlis), ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009"

TA-2249-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par trešo Eiropas Savienības kopīgo interešu projektu sarakstu, ko apkopo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013 (2013.gada 17.aprīlis), ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009".

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par SIA "Vika Wood" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2089 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-1921 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, I.Geidāns, A.Čakša, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sekot, kā investīciju projekta īstenošanā tiek izpildīti akciju sabiedrības "Latvijas balzams" biznesa plānā ietvertie rādītāji ietekmei uz tautsaimniecību.
3. Pieņemt zināšanai veselības ministres A.Čakšas viedokli, ka viņa neatbalsta rīkojuma projektu, ņemot vērā akciju sabiedrības "Latvijas balzams" ražotās alkoholisko dzērienu produkcijas patēriņa negatīvo ietekmi uz sabiedrības veselību.

 
43.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420302716

TA-2233 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420302716.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
 
44.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420301716

TA-2173 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Satiksmes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420301716.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
 
45.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2209-IP

 

.
 
46.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.48 58.§)

 

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, A.Ašeradens, J.Reirs, E.Upīte, M.Kučinskis)

 

Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību