Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 51

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.51

2017.gada 17.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""

TA-2156 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju un citām atbildīgajām institūcijām izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 25.marta instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm", papildinot to ar kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukos, kurus izmanto valsts gaisa kuģi, tiek veikta virszemes apkalpošana un piemēroti alternatīvie drošības pasākumi, un satiksmes ministram tiesību akta projektu līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
2.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2229 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1972 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1982 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1995 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1996 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Valtermuiža" Kandavā, Kandavas novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-1997 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai""

TA-2162 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"

TA-2253 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas izmaiņām 2017.gadā, paredzot ilgtermiņa saistības pasākumiem:
2.1. "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu" - 6 672 161 EUR apmērā;
2.2. "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" - 90 000 EUR apmērā.
3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minētajām apropriācijas izmaiņām un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas izmaiņām, veikt apropriācijas izmaiņas.
4. Iekšlietu ministrijai iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā ilgtermiņa saistību apmēra precizēšanai, paredzot budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumiem:
4.1. "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu" - 2018.gadā 8 569 537 EUR apmērā un 2019.gadā 5 315 475 EUR apmērā;
4.2. "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" - 2018.gadā 692 585 EUR apmērā, 2019.gadā 1 900 000 EUR apmērā un 2020.gadā 8 000 000 EUR apmērā.

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 23.0. versija)"

TA-2185 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"

TA-2222 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2018.gada 30.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par valsts līdzdalības nepieciešamību un vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanu attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja.

 
12.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās pētniecības projektu atbalstam"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2126 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās pētniecības projektu atbalstam"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2017.gada 30.oktobrim.

 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

TA-2133 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""

TA-2203 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"

TA-1851 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2018.gada 29.jūnijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Gaisa kuģu salona apkalpes locekļu un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība".

 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1978 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Ādiņas-3 C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0798) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0717) 0,0333 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 424,45 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 3 410,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 14,45 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Ādiņas-3" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0347) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0716) daļu 0,89 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 91 258,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 91 136,00 EUR (10,24 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 122,00 EUR.

 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1981 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Braueri - 2C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 3123) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2422) 4,54 ha platībā un nekustamo īpašumu "Braueri-2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 0972) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2270) 0,54 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2379) 1,47 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2406) 0,34 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2423) 0,01 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 11 8906,33 EUR, tai skaitā nekustamo īpašumu tirgus vērtība 109 510,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 9 396,33 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Dienvidi C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0432) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0405) 1,85 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 31 117,33 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 30 895,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 222,33 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Dienvidi C1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0449) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0406) 0,10 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 324,20 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 1 670,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 654,20 EUR.

 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza–Krievijas robeža (Terehova) 54,600.-72,780.km pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2062 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Jaunbirži A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7094 003 0328) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7094 003 0296) 0,04 ha platībā – Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 580,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Polermo A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7898 004 0416) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7898 004 0414) 0,19 ha platībā – Viļānu pagastā, Viļānu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 755,00 EUR.

 

19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu gājēju un velosipēdistu celiņa izbūvei"

TA-2013 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Mežvidi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7642 004 0652) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 004 0647) 0,0160 ha platībā – Aglonas pagastā, Aglonas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 299,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 293,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 6,00 EUR.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu gājēju un velosipēdistu celiņa izbūvei"

TA-2015 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ruči A" (nekustamā īpašuma kadastra numurs 7642 004 0653) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7642 004 0645) 0,0029 ha platībā – Aglonas pagastā, Aglonas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 53,29 EUR.

 
21.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 16.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 16.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2141 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 16.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 16.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammām un pasākumiem"

TA-2252 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Iepakojuma likumā"

TA-2010 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1347 "Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai""

TA-2178 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" prioritārā pasākuma "Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles un tiesiskuma nodrošināšanas izdevumu segšana" 28878 EUR apmērā uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" papildus funkcionalitātes izveidei datubāzēm, lai nodrošinātu likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 12.daļas prasību izpildi.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.

 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""

TA-2172 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.151 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi""

TA-2173 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam"

TA-2022 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2258 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2259 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2268 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2261 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-1945 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā"

TA-2194 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2262-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2263-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2255 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"

TA-2254 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1804 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Plūme, R.Muciņš, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Eiropas Tiesību akadēmiju, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešās daļas izņēmumu"

TA-2199 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Tiesu administrācijas sadarbību ar Eiropas Tiesību akadēmiju Eiropas Sociālā fonda projekta "Justīcija attīstībai" īstenošanā.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko dokumentu apriti ministrijās un to padotībā esošajās iestādēs"

TA-2047 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām, to padotībā esošajām iestādēm un Valsts kancelejai:
2.1. ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.jūnijam savstarpējā dokumentu apritē nodrošināt pilnīgu pāreju uz elektronisko dokumentu lietošanu, izņemot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus;
2.2. ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.augustam, izvērtējot nepieciešamību un lietderību, salāgot visas pārziņā esošās elektroniskās informācijas sistēmas, kurās veidojas pastāvīgi glabājamie dati un dokumenti, ar Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS);
2.3. šī protokollēmuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā noteiktās darbības īstenot budžetā piešķirto līdzekļu ietvaros.
3. Kultūras ministrijai līdz 2018.gada 1.jūlijam izvērtēt risinājumus, lai atvieglotu (vienkāršotu) elektronisko dokumentu arhivēšanas procedūru, un kultūras ministram iesniegt attiecīgus priekšlikumus izskatīšanai Ministru kabinetā.
4. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar visām ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm līdz 2018.gada 1.martam izvērtēt informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus efektīva regulējuma izveidei.

 

41.§
Informatīvais ziņojums "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2017.gadā"

TA-2044 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par apropriācijas pārdali 2017.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apakšprogrammā 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana", samazinot izdevumus sadaļā "Sociālie pabalsti" (kods 6000) 84 775 EUR apmērā un palielinot izdevumus sadaļā "Preces un pakalpojumi" (kods 2000) 84 775 EUR apmērā, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķina samaksu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošiem valsts nekustamiem īpašumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā, dabas lieguma zonā un neitrālajā zonā, dabas parkā "Ragakāpa" un dabas liegumā "Lielupes grīvas pļavas").
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.

 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 44.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" doto uzdevumu izpildi"

TA-1934 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (Nr.68 27.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi""

TA-2175 ____________________________________

(K.Gerhards, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""

TA-2174 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam izpildi" un rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 24.maija rīkojumā Nr.246 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam""

TA-2256 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Paralimpiskā sporta centra izveidi Latvijā"

TA-2264 ____________________________________

(J.Reirs, D.Dadzīte, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos priekšlikumus.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izvērtēt nepieciešamību Paralimpiskā sporta centra projektam noteikt nacionālo interešu objekta statusu un virzīt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
47.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2017.gada 24.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2282 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Eglītam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2017.gada 24.oktobra sanāksmē.
 
48.§
Plāna projekts "Plāns reto slimību jomā 2017.-2020.gadam"

TA-1902 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 23.oktobra sanāksmei

TA-2276-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Iestāžu kopīgai proklamācijai par Eiropas Sociālo tiesību pīlāru (pozīcija Nr.1).
3. Labklājības ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 23.oktobra sanāksmē.

 
50.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2017.gada 19.oktobra Eiropadomes un 2017.gada 20.oktobra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmei

TA-2281-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2017.gada 19.oktobra Eiropadomē un 2017.gada 20.oktobra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".

 
51.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai "Ārvalstu tiešo ieguldījumu veicināšana, vienlaikus aizsargājot būtiskas intereses" un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā pārbaudei"

TA-2285-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai "Ārvalstu tiešo ieguldījumu veicināšana, vienlaikus aizsargājot būtiskas intereses" un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā pārbaudei".

 
52.§
Atbildes projekts Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A420655310

TA-2101 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A420655310.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Administratīvajai apgabaltiesai.
 
53.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 52.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2170-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu, lai Liepājas lidostā civilmilitārās sadarbības ietvaros nodrošinātu aviācijas drošības un glābšanas pasākumiem nepieciešamo aprīkojumu, iekārtas, tehniku un materiālus" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2241-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
55.§
Paskaidrojumu projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420267015

TA-1718 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt iesniegto paskaidrojumu projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr.A420267015.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
2. Ja administratīvās lietas Nr. A420267015 izskatīšana notiek mutvārdu procesā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.30


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību