Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 53

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.53

2017.gada 31.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un tās atjaunošanas valsts nodevu"

TA-2202 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""

TA-2299 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumā Nr.697 "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-2300 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""

TA-2311 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Arodu ielā 92, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2218 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" pamatkapitālā"

TA-2267 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"

TA-1562 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi""

TA-2272 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""

TA-2260 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai izvērtētu snieguma rezerves ātrāku piešķiršanu, Finanšu ministrijai informatīvajā ziņojumā "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2018.gada 30.jūnijam" sniegt analīzi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" Kohēzijas fonda mērķu un individuālo projektu izpildi.

 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-2161 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (VSS-574).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (VSS-574) (likumprojektu pakete).
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2238 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2271 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"

TA-2192 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"

TA-2284 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" īpašumā"

TA-2239 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra rīkojumā Nr.449 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei""

TA-2378 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai pārdalīt finansējumu budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" ietvaros ilgtermiņa saistību pasākumam "Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde":
2.1. 2017.gadā no izdevumiem atlīdzībai 853 491 EUR apmērā;
2.2. 2018.gadā no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 17 416 EUR apmērā un no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 39 131 EUR apmērā.
3. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts pamatbudžeta apropriācijas pārdalei 2017.gadā atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam un 2018.gadā atbilstoši šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali, veikt apropriācijas pārdali.

 
17.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības, kultūras, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā"

TA-2369 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības, kultūras, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā (turpmāk – līgums) parakstīs ārlietu ministrs E.Rinkēvičs.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
18.§
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

TA-2341 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt Protokola, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi (turpmāk – Protokols) parakstīšanu.
2. Pilnvarot Satiksmes ministrijas valsts sekretāru parakstīt Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2306 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2307 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"

TA-2349 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2331 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"

TA-2360 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""

TA-2374 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai izveidot darba grupu, iesaistot finanšu tirgus dalībniekus, lai vienotos par turpmāko darbu Latvijas Komercbanku asociācijas piedāvātā informācijas apmaiņas modeļa (informācijas sistēmu agregators) ieviešanā.

 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"

TA-2316 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, I.Gailīte, A.Čakša, M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu""

TA-2240 ____________________________________

(D.Lucaua, M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
27.§
Plāna projekts "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam"

TA-1588 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības OECD pirmā gada izvērtējumu un priekšlikumiem sadarbības vai koordinācijas mehānisma uzlabošanai"

TA-2195 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai līdz 2018.gada 30.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, parakstīšanu"

TA-2138 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, parakstīšanu.
3. Pilnvarot tieslietu ministru parakstīt Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par mazo ciemu nosaukumu saglabāšanas jautājumiem"

TA-2288 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2018.gada 31.martam sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Tieslietu ministriju un Latvijas Pašvaldības savienību sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma ciema statusa normās, kuri nerada papildu administratīvo slogu, sakārto likuma normas atbilstoši pašvaldību praksē jau izmantotajam risinājumam un nodrošina mazo ciemu nosaukumu saglabāšanu.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem likumprojektā "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā""

TA-2348 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzēto pasākumu izpildi"

TA-2377 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 6.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2400 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram R.Arnītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 6.novembra sanāksmē.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par valsts pētījumu programmu tālākas attīstības iespējām)

TA-2097 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
 
35.§
Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""

TA-2394 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, S.Armagana, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

1. Ņemot vērā sniegto informāciju, atbalstīt iesniegtos priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu"" (Nr.1006/Lp12) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, to skaitā atbalstīt izteikto priekšlikumu 9.prim panta otrās daļas 2.punktā vārdus "ne mazāk kā pirms viena gada" aizstāt ar vārdiem "ne mazāk kā pirms diviem gadiem".
2. Tieslietu ministrijai attiecīgi noformēt priekšlikumus, sagatavot priekšlikumu pamatojumu, un tieslietu ministram iesniegt priekšlikumus attiecīgajā Saeimas komisijā.

 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāna apstiprināšanu"

349-k____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§

Konfidenciāli

 

59-s (2015.)____________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.05


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību