Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 55

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.55

2017.gada 7.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

 V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zemes gabals Nr.59" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"

TA-2295 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Zemes gabals Nr.59" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0062) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0062) 6,1 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 22 100 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 2 900 EUR un mežaudzes vērtība – 19 200 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Zemes gabals Nr.105" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8092 003 0080) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0080) 2,28 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 400 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 1 200 EUR un mežaudzes vērtība – 1 200 EUR.

 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Selgas" Sējas novadā pirkšanu projekta "LIFE 12 NAT/LV/000509 "Īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzības statusa uzlabošana Natura 2000 teritorijā Ādaži"" īstenošanai"

TA-2296 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Selgas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0102) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0102) 2,5 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 8500 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība –1600 EUR un mežaudzes vērtība – 6900 EUR.

 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11.ministru konferencē un ar to saistītajā sanāksmē Eiropas Savienības Ārlietu padomes kopējās tirdzniecības politikas jautājumos"

TA-2365 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību""

TA-2303 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.20 "Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība""

TA-2353 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 5.§) "Noteikumu projekts "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2354 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"" (prot. Nr.16 5.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.oktobrim.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""

TA-2330 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""

TA-2372 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām"

TA-2345 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""

TA-2375 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""

TA-2376 ____________________________________

(S.Ozola, T.Bernharde, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai izvērtēt Cēsu uzņēmēju kluba 2017.gada 6.novembra vēstulē minētos priekšlikumus, precizēt noteikumu projektu un līdz 2017.gada 10.novembrim iesniegt to Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.485 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-2381 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"

TA-2216 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 56, Rēzeknē, pārdošanu"

TA-2193 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju"

TA-2205 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""

TA-2278 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2351-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 114 personas.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""

TA-2333 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-2334 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Ilgtspējīgas attīstības konsultatīvās koordinācijas padomes Rail Baltica projekta sniegto papildu iespēju realizēšanai Rīgā nolikums"

TA-2352 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2125 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Vaidmaņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4694 005 0516) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4694 005 0495) 0,36 ha platībā – Vītiņu pagastā, Auces novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 908,00 EUR.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2146 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Ceļš Baložu iela 2" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 004 0415) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 004 0406) 0,1034 ha platībā - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 26 025,09 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 25 871,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 154,09 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Ceļš Merķeļa iela 12" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 004 0417) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 004 0404) 0,1474 ha platībā Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 37 052,74 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 36 879,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 173,74 EUR;
2.3. nekustamā īpašuma "Usnes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 003 0132) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0102) daļu 0,06 ha platībā un 0,07 ha platībā Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 23 998,00 EUR (18,46 EUR par vienu kvadrātmetru).

 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2160 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Vecvidēji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 3103) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0732) daļu 0,0618 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 28 025,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 10 525,00 EUR (17,03 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 17 500,00 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Vidēji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0105) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0105) daļu 0,31 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 61 303,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 43 803,00 EUR (14,13 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 17 500,00 EUR.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 20.0 versija)"

TA-2412 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 31.§) "Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"" 4., 7., 8. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2322 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"" (prot. Nr.45 31.§) 4., 7., 8. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.martam.

 
26.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2319 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"" (prot. Nr.20 32.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.jūlijam.

 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""

TA-2361 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.37 Ūnijas ielā 58A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1728 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Rīgas pilsētas pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 38.0 versija – Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām)"

TA-2251 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"

TA-2228 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību""

TA-1358 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Protokollēmuma projekts "Par Vienošanos par grozījumiem 2010.gada 20.decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu"

TA-2426 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Lāce-Ate, M.Kučinskis)

 

Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāru A.Pildegoviču parakstīt Vienošanos par grozījumiem 2010.gada 20.decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.

 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2428 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2392 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2388 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu""

TA-2240 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
37.§
Plāna projekts "Latvijas Trešais nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns"

TA-2382 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par personas datu publiskošanu katastrofu situācijās"

TA-637 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietvertos secinājumus:
2.1. Iekšlietu ministrijai izstrādāt grozījumus likumā "Par policiju", lai nodrošinātu iespēju katastrofu gadījumos neidentificēto cietušo un mirušo personu datu publicēšanu identificēšanas nolūkos, un iekšlietu ministram sagatavoto likumprojektu ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.janvārim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā;
2.2. Veselības ministrijai izstrādāt grozījumus Pacientu tiesību likumā, un veselības ministram sagatavoto likumprojektu ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.janvārim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai"

TA-2346 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
2.1. līdz 2018.gada 1.augustam – grozījumus likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" attiecībā uz mantošanu ar privātiem testamentiem;
2.2. līdz 2018.gada 1.augustam – grozījumus Notariāta likumā un līdz 2018.gada 1.decembrim – grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu" attiecībā uz sludinājuma par mantojuma atklāšanos termiņu, mantojamās kustamās nereģistrējamās mantas saraksta sastādīšanu un mantojuma masas sastāvā norādīto skaidras naudas līdzekļu, kuru summa pārsniedz 15 000 EUR, iemaksāšanu kredītiestādē;
2.3. līdz 2018.gada 1.augustam – grozījumus Tiesu izpildītāju likumā un līdz 2018.gada 1.decembrim – grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" attiecībā uz mantojamās kustamās nereģistrējamās mantas saraksta sastādīšanu.

 

40.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā, ieviešanu Latvijā (rīcības plāns 2017.gadam)"

TA-1360 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un rīcības plānu – uzdevumu izpildes laika grafiku 2017.gadam Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK (turpmāk – INSPIRE direktīva) ieviešanai un rīcības plānu 2017.gadam, kas saistīts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildību par kompetencē esošo direktīvu ieviešanas statusa ziņošanu Eiropas Komisijai. Rīcības plānu izpildē iesaistītajām institūcijām nodrošināt un uzņemties atbildību par uzdevumu izpildes īstenošanu norādītajos termiņos.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojuma Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju" 8.punktā, nosakot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo institūciju INSPIRE direktīvas ieviešanas koordinēšanā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 15.novembrim, izvērtējot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu ieviešanas gaitu un nepieciešamības gadījumā lemjot par finansējuma pārdali starp projektiem, prioritāri nodrošināt pārdalāmā finansējuma izmantošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānotajam projektam Ģeotelpiskās informācijas sistēmas papildināšanai, veiktspējas uzlabošanai un datu (iekšzemes hidrogrāfija, komunālie un valsts dienesti, vides monitoringa iekārtas, ražošanas, ģeoloģijas un derīgo izrakteņu resursi un rūpniecības iekārtas, apgabala pārvaldības reglamentētās zonas un ziņošanas vienības, dabas apdraudējuma zonas, atmosfēras apstākļi un meteoroloģiski ģeogrāfiskie raksturlielumi) sagatavošanai 3 350 000 EUR apmērā un Satiksmes ministrijas plānotajam projektam Ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveidošanai un papildināšanai, veiktspējas uzlabošanai un datu (transporta tīkli) sagatavošanai 790 700 EUR apmērā, lai nodrošinātu INSPIRE direktīvas prasību izpildi.
4. Ja līdz 2017.gada 15.novembrim finansējuma pārdale netiek nodrošināta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt iespējamās darbības, kas saistītas ar INSPIRE direktīvas prasību izpildes nodrošināšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildības jomās, pilnībā vai daļēji finansēt ministrijas pārziņā esošā Eiropas Savienības finansējuma ietvaros, nepieciešamības gadījumā ierosinot finansējuma pārdali, kā arī Satiksmes ministrijai izvērtēt iespējamās darbības, kas saistītas ar INSPIRE direktīvas prasību izpildes nodrošināšanu Satiksmes ministrijas atbildības jomās, pilnībā vai daļēji finansēt Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējuma ietvaros, nepieciešamības gadījumā ierosinot finansējuma pārdali.

 

41.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par apsardzes nozares attīstības iespējām)

TA-2444 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
42.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par vienlīdzības principu izdienas pensiju piešķiršanā)

TA-835 ____________________________________

(J.Reirs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomi kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2017.gada 10.novembrī"

TA-2415 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 10.novembra sanāksmē kopējās tirdzniecības politikas jautājumos.
 
44.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) sanāksmei un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei 2017.gada 13.novembrī

TA-2440 ____________________________________

(J.Garisons, A.Pildegovičs, T.Trubača, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2017.gada 13.novembrī izskatāmajos jautājumos:
2.1. par Pastāvīgo strukturēto sadarbību (pozīcija Nr.1);
2.2. par Eiropas aizsardzības nākotni, Eiropas Savienības Aizsardzības fonda izveidošanu un atbalstu Eiropas aizsardzības industrijai (pozīcija Nr.1).
3. Aizsardzības ministram R.Bergmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2017.gada 13.novembrī.
4. Pilnvarot aizsardzības ministru R. Bergmani parakstīt un pieņemt zināšanai, ka ārlietu ministrs E.Rinkēvičs parakstīs notifikāciju par Pastāvīgās strukturētās sadarbības ietvara izveidošanu un Latvijas Republikas pievienošanos tam.
5. Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Ārlietu ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par dalības aspektiem Pastāvīgās strukturētās sadarbības ietvarā, un aizsardzības ministram iesniegt ziņojumu diskusijai Ministru kabineta sēdē.

 

45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr.1024/2012 grozījumiem"

TA-2445-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par vienotas digitālās vārtejas izveidi informācijas, procedūru, palīdzības un problēmu risināšanas pakalpojumu sniegšanai un par Regulas (ES) Nr. 1024/2012 grozījumiem".

 
46.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 23.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 13.sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 1.sesijas 2.turpinājumu, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 47.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 47.sesiju un Īpašās darba grupas par Parīzes nolīgumu 1.sesijas 4.turpinājumu Bonnā, Vācijā, 2017.gada 6.–17.novembrī"

TA-2449-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 23.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 13.sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 1.sesijas 2.turpinājumu, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas 47.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 47.sesiju un Īpašās darba grupas par Parīzes nolīgumu 1.sesijas 4.turpinājumu Bonnā, Vācijā, 2017.gada 6.-17.novembrī".

 
47.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI"

TA-2460-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI".

 
48.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 13.novembra sanāksmei

TA-2464-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.5 "Āfrikas Savienības - Eiropas Savienības samits".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē 2017.gada 13.novembrī.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra rīkojumā Nr.543 "Par valsts pārvaldes iestādēm, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam""

TA-2291-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Dienesta vajadzībām

TA-2347-DV

 

.
 
51.§
Dienesta vajadzībām

TA-2325-DV

 

.
 
52.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija instrukcijā Nr.8 "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība""

TA-2314-DV

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļām"

TA-2223-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas īpašumtiesībām"

TA-2206-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Lēmums šajā jautājumā iekļauts šī protokola 53.paragrāfā.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību