Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 57

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.57

2017.gada 14.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-2446 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un līdz 2017.gada 30.novembrim iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.590 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi", samazinot 4.1.1.specifiskajam atbalsta mērķim "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" pieejamo Kohēzijas fonda finansējumu par 6 805 775 EUR.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2208 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2356 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2302 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 9.§) 2.punktu, Ekonomikas ministrijai jautājumu par dzīvokļa Nr.2 Cēsu ielā 8, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, pārdošanu izsolē iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pēc attiecīga likumprojekta par grozījumiem Meža likumā pieņemšanas.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.septembra rīkojumā Nr.534 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu"""

TA-2301 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 22. septembra rīkojumā Nr. 530 "Par konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"" un rīkojuma projekts "Grozījumi konceptuālajā ziņojumā "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai""

TA-2411 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektus.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2350 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā" 8.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.janvārim.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.502 "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadībā""

TA-2405 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"

TA-2342 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2373 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"

TA-2420 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi"

TA-2427 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-2429 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""

TA-2329 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""

TA-2417 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kļaviņi" Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-2327 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2328 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kviešu druva R", Vecumu pagastā, Viļakas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2355 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2383 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2397 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2419 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām""

TA-2363 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2150 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "1905.gada iela P79" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"

TA-2147 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1222" Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2149 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Ceļš V1221" Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2151 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V752" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2335 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V741 Preiļi" Preiļu novadā nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2336 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Attekas iela A" Ādažu novadā nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2337 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2343 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Autoceļu P4 un P5 krustojums" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8096 003 1396) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8096 003 1298) 0,92 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8096 003 1299) 0,37 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8096 003 1389) 0,0116 ha platībā – Stopiņu novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 35 928,05 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 30 588,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 5 340,05 EUR.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2344 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Krustkalni A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 012 0206) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0178) 0,0533 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 789,14 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 309,14 EUR un kompensējamie zaudējumi 480,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Kvītaines A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 012 0201) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0197) 0,18 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1044,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Laimas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 009 0210) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 009 0198) 0,04 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 232,00 EUR.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"

TA-2318 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""

TA-2340 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 "Mežotnēs-1", Svelberģī, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1600 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Gulbenes novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
35.§
Noteikumu projekts "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

TA-2286 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2493 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2491 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2391 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2435 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"

TA-2376 ____________________________________

(S.Āmare-Pilka, I.Olafsone, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju, ka Valsts ieņēmumu dienests pilnveidos metodiskos materiālus pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas jautājumos.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 20.0 versija)"

TA-2412 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu""

TA-2240 ____________________________________

(J.Dūklavs, G.Jansone, I.Rutkovska, M.Brunovska, V.Sileniece, A.Kļaviņš, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Oskaram Āboliņam"

TA-2503 ____________________________________

(R.Kozlovskis, O.Āboliņš, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Kristapam Eklonam"

TA-2500 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Jurim Šultem"

TA-2498 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Šulte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" peļņas daļu par 2016.gadu"

TA-2416 ____________________________________

(P.Vilks, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" (vienotais reģistrācijas Nr.40003021907) kapitāla daļu turētāja priekšlikumu, ka valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" 2016.gada tīrās peļņas daļa 56 530,10 EUR apmērā tiek novirzīta jaunās Numerācijas datubāzes izstrādes 1.kārtai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju līdz 2018.gada 30.martam izvērtēt Numerācijas datubāzes uzturēšanas un attīstības finansēšanas mehānismu, izvērtējot iespēju tās uzturēšanu un attīstību finansēt no ieņēmumiem, kas gūti no maksājumiem par numerācijas resursu lietošanas tiesībām.
4. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""

TA-2287 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju līdz 2018.gada 30.martam izvērtēt Numerācijas datubāzes uzturēšanas un attīstības finansēšanas mehānismu, izvērtējot iespēju tās uzturēšanu un attīstību finansēt no ieņēmumiem, kas gūti no maksājumiem par numerācijas resursu lietošanas tiesībām.
3. Lai 2018.gadā un 2019.gadā nodrošinātu valsts informācijas sistēmas "Numerācijas datubāze" izstrādāšanu un no 2020.gada aizstātu esošo numerācijas datubāzi ar jaunu sistēmu, finansējuma palielināšanas jautājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmā 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" valsts informācijas sistēmas "Numerācijas datubāze" izstrādāšanas nodrošināšanai un esošās numerācijas datubāzes aizstāšanai ar jaunu sistēmu, 2019.gadā 225 000 EUR apmērā, sākot no 2019.gada un turpmāk par 10 000 EUR, izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"

TA-2418 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" līdz 2017.gada 31.decembrim nodrošināt naudas līdzekļus pārdali no Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumu Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" 8.punktam.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" līdz 2018.gada 1.jūnijam izstrādāt priekšlikumus par Aizdevuma fonda uzkrāto atlikušo līdzekļu izlietošanu.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi"

TA-2377 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Rīcības plāna izpildē iesaistītajām institūcijām turpināt plānā paredzēto uzdevumu izpildi to pamatfunkciju izpildei, kā arī Eiropas Savienības fondu un projektu īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un noteiktajā kārtībā virzot finansējuma pieprasījumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kurā ir atspoguļots detalizēts nepieciešamā finansējuma aprēķins un tā nepieciešamības pamatojums.
3. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par pašreizējā Rīcības plānā paredzēto pasākumu finansēšanas modeļa saglabāšanu turpmākajam Rīcības plāna īstenošanas periodam, paredzot, ka finansējumu Rīcības plānā paredzēto pasākumu īstenošanai plāno decentralizēti plāna izpildē iesaistīto resoru attiecīgajās valsts budžeta programmās (apakšprogrammās).
4. Labklājības ministrijai līdz 2018.gada 30.martam izvērtēt Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu sociālekonomiskās iekļaušanas darba grupā, (izveidota ar Labklājības ministrijas 2016.gada 14.novembra rīkojumu Nr.90), informatīvā ziņojuma 2.sadaļas 2.1.punktā "Identificētie problēmjautājumi" norādīto 1., 2. un 4.problēmjautājumu un iesniegt priekšlikumus turpmākai problēmu risināšanai, tai skaitā par iespējamiem finansējuma avotiem, izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2018.gada 30.martam izvērtēt informatīvā ziņojuma 2.sadaļas 2.1.punktā "Identificētie problēmjautājumi" norādīto 6.problēmjautājumu un veikt nepieciešamos pasākumus šo problēmjautājumu risināšanai.
6. Veselības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, kā arī citām iesaistītajām institūcijām līdz 2018.gada 30.jūnijam izvērtēt informatīvā ziņojuma 2.sadaļas 2.1.punktā "Identificētie problēmjautājumi" norādīto 7.problēmjautājuma 1.punktu un veikt nepieciešamos pasākumus šī problēmjautājuma risināšanai.
7. Veselības ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām līdz 2018.gada 31.decembrim izvērtēt informatīvā ziņojuma 2.sadaļas 2.1.punktā "Identificētie problēmjautājumi" norādīto 7.problēmjautājuma 2.punktu un veikt nepieciešamos pasākumus šī problēmjautājuma risināšanai.
8. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un Iekšlietu ministriju, kā arī citām iesaistītajām institūcijām līdz 2018.gada 30.martam izvērtēt informatīvā ziņojuma 2.sadaļas 2.1.punktā "Identificētie problēmjautājumi" norādīto 7.problēmjautājuma 3.punktu un veikt nepieciešamos pasākumus šī problēmjautājuma risināšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2017.gadā"

TA-2362 ____________________________________

(J.Dūklavs, D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējamību piesaistīt papildu finansējumu ceļu uzturēšanai, pārbūvei un atjaunošanai papildus valsts budžetā paredzētajam finansējumam" un atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par finansējumu autoceļiem)

TA-1601 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai par plānoto atbildes sniegšanas laiku.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali ēkas Pils ielā 17, Rīgā, jumta remontam"

TA-2483 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ietvaros, lai novērstu ārkārtas situāciju un nodrošinātu ēkas Pils ielā 17, Rīgā, jumta remontam nepieciešamo finansējumu 21 001 EUR, no šādām jaunās politikas iniciatīvām (turpmāk – JPI):
2.1. 1261 EUR no 2015.-2017.gada JPI "Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu";
2.2. 5204 EUR no 2015.-2017.gada JPI "Virzība uz oglekļa mazietilpīgu attīstību un pielāgošanās klimata pārmaiņām";
2.3. 3414 EUR no 2015.-2017.gada JPI "Vides monitorings un zvejas kontrole";
2.4. 11 122 EUR no 2017.-2019.gada JPI "Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles un tiesiskuma nodrošināšanas izdevumu segšana".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes sanāksmi 2017.gada 15.novembrī"

TA-2496 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos A.Eberhardam, Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes un Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā konsultantei I.Valtmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Kohēzijas politikas atbildīgo ministru neformālajā sanāksmē 2017.gada 15.novembrī.
 
54.§
Plāna projekts "Valsts pārvaldes reformu plāns 2020"

TA-2492 ____________________________________

(J.Citskovskis, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, D.Reizniece-Ozola, E.Rinkēvičs, K.Gerhards, D.E.Sīle, A.Čakša, J.Reirs, U.Augulis, J.Dūklavs, D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai izteiktos viedokļus par plāna projektu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt plāna projekta otro rīcības virzienu: paredzēt, ka valsts pārvaldē nodarbināto skaita samazinājums ir attiecināms no 2017.gada 1.janvāra; papildināt ar 2.3. punktu, paredzot pasākumu - ministrijām sadarbībā ar Valsts kanceleju sagatavot padziļinātu izvērtējumu attiecīgā resora nodarbināto skaita samazināšanai (iekļaujot arī informāciju par nodarbināto skaita samazinājumu laikposmā no 2016.gada 1.janvāra) un līdz 2018.gada 1.martam iesniegt izvērtējumu Valsts kancelejā, Valsts kancelejai apkopot ministriju iesniegto informāciju un līdz 2018.gada 1.aprīlim iesniegt izvērtējuma rezultātus izskatīšanai Ministru kabineta sēdē; līdzšinējo 2.3. punktu noformēt par 2.4. punktu un termiņu - 2018.gada 1.marts aizstāt ar termiņu - 2018.gada 1.jūnijs; attiecīgi tehniski precizēt plāna projekta tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4. Valsts kancelejai sagatavot un līdz 2017.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem Valsts civildienesta likumā vai citos jomu regulējošos normatīvajos aktos, lai noteiktu elastīgāku pieeju civildienesta ierēdņu personālpolitikas īstenošanā.

 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Sociālo samitu taisnīgām darbavietām un izaugsmei Gēteborgā 2017.gada 17.novembrī"

TA-2432-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidentam M.Kučinskim pārstāvēt Latvijas Republiku Sociālajā samitā taisnīgām darbavietām un izaugsmei Gēteborgā 2017.gada 17.novembrī.
 
56.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 20.-21.novembra sanāksmei

TA-2488-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Padomes secinājumu projektu par to, kā veicināt piekļuvi kultūrai ar digitāliem līdzekļiem, galveno uzmanību pievēršot auditorijas piesaistīšanai" (pozīcija Nr.1).
3. Kultūras ministrei D.Melbārdei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 20.-21.novembra sanāksmē Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
57.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 25.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0482, Nr.2017/0483, Nr.2017/0484

TA-2497-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2017.gada 25.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0482, Nr.2017/0483 un Nr.2017/0484.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
58.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 17.novembra sanāksmei

TA-2508-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Savienības 2018.gada budžeta projektu un 2018.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1".
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 17.novembra sanāksmē.
 
59.§
Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija par Padomes secinājumu projektu par alkohola politikas pārrobežu aspektiem – cīnoties ar alkohola kaitīgo ietekmi

TA-2521-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo pozīciju Nr.1 par Padomes secinājumu projektu par alkohola politikas pārrobežu aspektiem – cīnoties ar alkohola kaitīgo ietekmi.
 
60.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 20.-21.novembra sanāksmei

TA-2522-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 20.-21.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr.1288/2013, (ES) Nr.1293/2013, (ES) Nr.1303/2013, (ES) Nr.1305/2013, (ES) Nr.1306/2013 un Lēmumu Nr.1313/2013/ES;
2.2. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumu projektu par lietpratīgu darbu ar jaunatni;
2.3. pozīcija Nr.1 par Politikas debatēm "Kas notiks tālāk? Jauniešiem svarīgi jautājumi un iespējami Eiropas centieni risināt šos jautājumus";
2.4. pozīcija Nr.1 par Padomes secinājumu projektu par skolu attīstību un izcilu mācīšanu;
2.5. pozīcija Nr.2 par Padomes secinājumu projektu par atjauninātu ES augstākās izglītības programmu;
2.6. pozīcija Nr.1 par Ieteikuma projektu par absolventu gaitu apzināšanu;
2.7. pozīcija Nr.1 par Politikas debatēm "Prasmju nākotne un profesionālās izglītības mainīgā loma izglītības sistēmās";
2.8. pozīcija Nr.2 par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par treneru lomu sabiedrībā;
2.9. pozīcija Nr.1 par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas projektu par ES strukturētā dialoga par sportu turpmāku attīstīšanu;
2.10. pozīcija Nr.1 par Politikas debatēm "Galvenie izaicinājumi sportā 21.gadsimtā un ES, valdību un sporta kustības sadarbība".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 20.-21.novembra sanāksmē.
 
61.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2017.gada 20.novembra sanāksmei

TA-2524-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Latvijai prioritāriem ES jautājumiem 2018. gadā".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50. panta formāta) 2017. gada 20. novembra sanāksmēs.

 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-2433-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"

TA-2434-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
64.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija instrukcijā Nr.8 "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība""

TA-2314-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
65.§
Dienesta vajadzībām

380-k ____________________________________

()

.
 
66.§
Konfidenciāli

382-k ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.00


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību