Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 60

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.60

2017.gada 5.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zemes gabals Nr.332F" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"

TA-2556 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Zemes gabals Nr.332F" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0099) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0099) 2,5 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 23 313 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 1 352 EUR un mežaudzes vērtība – 21 961 EUR.

 
2.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 1.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2514 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 1.§) 2.punktā Aizsardzības ministrijai dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.februārim.

 

3.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 32.00 versija)"

TA-2519 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2542 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2567 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 

6.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 17.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2517 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 17.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.jūnijam.

 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""

TA-2529 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""

TA-2531 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi""

TA-2534 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""

TA-2557 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 27.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2472 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 27.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.jūnijam.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""

TA-2596 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai""

TA-2537 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2560 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Vēsmiņas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7668 003 0133) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7668 003 0131) 0,0767 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7668 003 0132) 0,0219 ha platībā – Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 571,88 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Vikingi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 012 0211) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0158) 1,15 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0182) 0,0034 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 8 529,72 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 6 689,72 EUR un kompensējamie zaudējumi 1 840,00 EUR.

 
15.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 17.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2507 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 17.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 30.jūnijam.

 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"

TA-2490 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-2161).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (TA-2161).
4. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 06.03.00. "Maksātnespējas procesa pārvaldība" 2020.gadā un turpmākajos gados likumprojektā noteikto normu īstenošanai izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvaru likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā, kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem, vienlaicīgi izskatot arī jautājumu par valsts budžeta ieņēmumu palielināšanu, ņemot vērā plānotos ieņēmumus no uzliktajiem un iekasētajiem sodiem.

 

17.§
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"

TA-2582 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2018.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2466 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Andreja Paulāna ielā 6, Preiļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2164 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Preiļu novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""

TA-2532 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2652-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-2669 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.–2021.gadā"

TA-2660 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot finanšu ministru Latvijas Republikas vārdā parakstīt Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes, Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021.gadā.
3. Atbilstoši EEZ saprašanās memoranda B pielikumā noteiktajam 2014.-2021.gadā tiks ieviestas 3 nozaru programmas, par kuru īstenošanu atbildīgs attiecīgās programmas apsaimniekotājs (turpmāk – programmas apsaimniekotājs):
3.1. Izglītības un zinātnes ministrija par programmu "Pētniecība un izglītība (Research and Education)";
3.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju par programmu "Reģionu attīstība, nabadzības mazināšana un sadarbība kultūras jomā (Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation)";
3.3. Iekšlietu ministrija par programmu "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana (International Police Cooperation and Combating Crime)".
4. Šī protokollēmuma 3.punktā minēto programmu ieviešanas uzsākšanai, ievērojot donorvalstu noteikumu par EEZ finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021.gadā (turpmāk – donorvalstu noteikumi) 6.2.panta 1. un 2.punktā un 8.10.panta 2.punktā noteikto, programmas apsaimniekotāji:
4.1. piecu mēnešu laikā no saprašanās memorandu parakstīšanas izstrādā un kopā ar informatīvo ziņojumu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā programmu koncepciju projektus par EEZ saprašanās memoranda B pielikumā noteiktajām programmu jomām, nodrošinot izstrādes procesā sabiedrības līdzdalību un paredzot nacionālo līdzfinansējumu 15% apmērā no programmas kopējām attiecināmām izmaksām programmu īstenošanai saprašanās memoranda B pielikumā noteiktajā apmērā, kā arī vienlaikus iesniedz Finanšu ministrijā programmu koncepciju projektu tulkojumus angļu valodā;
4.2. ja pēc programmas koncepcijas projekta atbalstīšanas Ministru kabinetā tajā tiek veikti precizējumi, tad 5 darba dienu laikā iesniedz Finanšu ministrijā precizēto programmas koncepcijas projektu angļu valodā iesniegšanai apstiprināšanai EEZ finanšu instrumenta komitejā;
4.3. līdz 2018.gada 15.janvārim iesniedz Finanšu ministrijā Ministru kabineta noteikumu par programmu īstenošanu izstrādes laika grafiku un plānoto programmu izdevumu finanšu plūsmu, aizpildot vadošās iestādes vienoto veidlapu;
4.4. atbilstoši donorvalstu noteikumu 5.6.panta (r) punktam un 8.pielikumā noteiktajai veidlapai pirms programmas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu prognozes attiecīgajā saimnieciskajā gadā un nākamajos saimnieciskajos gados iesniegšanas Valsts kasē iesniedz minēto pieprasījumu elektroniski saskaņošanai Finanšu ministrijā līdz kārtējā gada 1.februārim, 1.aprīlim, 1.septembrim un 1.novembrim;
4.5. pēc EEZ saprašanās memoranda parakstīšanas iesniedz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Finanšu ministrijā pieprasījumu līdzekļu pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00. programma) programmas administratīvo izdevumu segšanai, tai skaitā programmas koncepciju sagatavošanai, nepieciešamā apmērā, kas nepārsniedz donorvalstu noteikumu 8.10.panta 2.punktā noteikto.
5. Finanšu ministrijai pēc tam, kad EEZ finanšu instrumenta komiteja ir apstiprinājusi šī protokollēmuma 4.2.apakšpunktā minētās programmu koncepcijas, saskaņot ar programmu apsaimniekotājiem programmu līgumu projektus, kurus Finanšu ministrija slēgs ar EEZ finanšu instrumenta komiteju.
6. Finanšu ministrijai apkopot šī protokollēmuma 4.3.apakšpunktā minēto informāciju, izstrādāt programmu ieviešanas plānu (Ministru kabineta noteikumu izstrādes laika grafiks un plānotās programmu izdevumu finanšu plūsmas) un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā kopā ar informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, EEZ finanšu instrumenta, NOR finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim, kas iesniedzams Ministru kabinetā līdz 2018.gada 1.martam.
7. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu ieviešanas nodrošināšanai pēc EEZ saprašanās memoranda parakstīšanas:
7.1. programmu apsaimniekotājiem pēc iespējas ātrākā laikā:
7.1.1. bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc saprašanās memorandu parakstīšanas, izveidot programmas Sadarbības komiteju;
7.1.2. pēc divpusējo attiecību iniciatīvu saskaņošanas Sadarbības komitejā divpusējo attiecību iniciatīvu finansēšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu līdzekļu pārdalei no 80.00.00.programmas, kas nepārsniedz EEZ saprašanās memoranda B pielikumā noteikto un, ja attiecināms, Divpusējās sadarbības fonda komitejas apstiprināto apmēru;
7.2. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo nozares ministriju Latvijas stratēģisko prioritāšu definēšanā Divpusējās sadarbības fonda nacionālā līmeņa iniciatīvām, tās iesniedzot saskaņošanai Divpusējās sadarbības fonda komitejai;
7.3. noteikt Ārlietu ministriju par līdzfinansējuma saņēmēju projekta īstenošanai sadarbībā ar biedrību "Baltijas Mediju izcilības centrs";
7.4. Ārlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu līdzekļu pārdalei no 80.00.00. programmas, kas nepārsniedz EEZ saprašanās memoranda B pielikumā noteikto, kā arī nodrošināt biedrības "Baltijas Mediju izcilības centrs" projekta aktivitāšu ieviešanas uzraudzību.
8. Noteikt, ka EEZ finanšu instrumenta ietvaros 2014.-2021.gada perioda projektā "Tehniskās palīdzības fonds" valsts budžeta līdzfinansējums ir ne vairāk kā 132 882 EUR jeb 15% no kopējām projekta izmaksām, lai saskaņā ar donorvalstu noteikumiem nodrošinātu revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes funkcijas.
9. Noteikt, ka EEZ finanšu instrumenta ietvaros 2009.-2014.gada perioda projektā LV01 "Tehniskās palīdzība fonds" neattiecināmo izmaksu segšanai 2018.gadam no 80.00.00. programmas tiek piešķirti līdzekļi ne vairāk kā 35 021 EUR, lai sekmīgi nodrošinātu EEZ un NOR finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda slēgšanas funkcijas.
10. Pieņemt zināšanai, ka EEZ finanšu instrumenta finansējuma ietvaros Nevalstisko organizāciju fondam tiek novirzīti 8 500 000 EUR un Finanšu instrumenta birojs pēc saprašanās memorandu parakstīšanas izsludinās atklātu Nevalstisko organizāciju fonda apsaimniekotāja atlasi.
11. Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2020.gada 15.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par rezerves finansējuma izlietojumu, lai pēc tā izskatīšanas Ministru kabinetā līdz 2020.gada 31.decembrim nosūtītu Finanšu instrumenta birojam attiecīgu piedāvājumu.

 
24.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021.gadā"

TA-2661 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot finanšu ministru Latvijas Republikas vārdā parakstīt Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas (turpmāk – NOR) finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021.gadā.
3. Atbilstoši NOR saprašanās memoranda B pielikumā noteiktajam 2014.-2021.gadā tiks ieviestas 4 nozaru programmas, par kuru īstenošanu atbildīgs attiecīgās programmas apsaimniekotājs (turpmāk – programmas apsaimniekotājs):
3.1. Izglītības un zinātnes ministrija par programmu "Pētniecība un izglītība (Research and Education)";
3.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par programmu "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide (Climate Change Mitigation, Adaptation and Environment)";
3.3. Tieslietu ministrija par programmu "Korekcijas dienesti (Correctional Services)";
3.4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju attiecībā uz programmas koncepcijas un normatīvā ietvara izstrādi par programmu "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU (Business Development, Innovation and SMEs)".
4. Šī protokollēmuma 3.punktā minēto programmu ieviešanas uzsākšanai, ievērojot donorvalstu noteikumu par NOR finanšu instrumentu ieviešanu 2014.-2021.gadā (turpmāk – donorvalstu noteikumi) 6.2.panta 1. un 2.punktā un 8.10.panta 2.punktā noteikto, programmas apsaimniekotāji:
4.1. piecu mēnešu laikā no saprašanās memorandu parakstīšanas izstrādā un kopā ar informatīvo ziņojumu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā programmu koncepciju projektus par NOR saprašanās memoranda B pielikumā noteiktajām programmu jomām, nodrošinot izstrādes procesā sabiedrības līdzdalību un paredzot nacionālo līdzfinansējumu 15% apmērā no programmas kopējām attiecināmām izmaksām programmu īstenošanai saprašanās memoranda B pielikumā noteiktajā apmērā, kā arī vienlaikus iesniedz Finanšu ministrijā programmu koncepciju projektu tulkojumus angļu valodā;
4.2. ja pēc programmas koncepcijas projekta atbalstīšanas Ministru kabinetā tajā tiek veikti precizējumi, tad 5 darba dienu laikā iesniedz Finanšu ministrijā precizēto programmas koncepcijas projektu angļu valodā iesniegšanai apstiprināšanai Norvēģijas Ārlietu ministrijā;
4.3. līdz 2018.gada 15.janvārim iesniedz Finanšu ministrijā Ministru kabineta noteikumu par programmu īstenošanu izstrādes laika grafiku un plānoto programmu izdevumu finanšu plūsmu, aizpildot vadošās iestādes vienoto veidlapu;
4.4. atbilstoši donorvalstu noteikumu 5.6.panta (r) punktam un 8.pielikumā noteiktajai veidlapai pirms programmas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījumu prognozes attiecīgajā saimnieciskajā gadā un nākamajos saimnieciskajos gados iesniegšanas Valsts kasē iesniedz minēto pieprasījumu elektroniski saskaņošanai Finanšu ministrijā līdz kārtējā gada 1.februārim, 1.aprīlim, 1.septembrim un 1.novembrim;
4.5. pēc NOR saprašanās memoranda parakstīšanas iesniedz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Finanšu ministrijā pieprasījumu līdzekļu pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00.programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana" (turpmāk – 80.00.00.programma) programmas administratīvo izdevumu segšanai, tai skaitā programmas koncepciju sagatavošanai, nepieciešamā apmērā, kas nepārsniedz donorvalstu noteikumu 8.10.panta 2.punktā noteikto.
5. Šī protokollēmuma 3.4.apakšpunktā minētajai programmai paredzētā programmas līdzfinansējuma ietvaros 1 200 000 EUR tiek novirzīti Kultūras ministrijas piedāvātajam atbalstam sociālajam dizainam, kā arī programmas apsaimniekotājam šīs programmas koncepcija pirms iesniegšanas Ministru kabinetā atbilstoši šī protokollēmuma 4.1.apakšpunktam jāsaskaņo ar Kultūras ministriju.
6. Finanšu ministrijai pēc tam, kad Norvēģijas Ārlietu ministrija ir apstiprinājusi šī protokollēmuma 4.2.apakšpunktā minētās programmu koncepcijas, saskaņot ar programmu apsaimniekotājiem programmu līgumu projektus, kurus Finanšu ministrija slēgs ar Norvēģijas Ārlietu ministriju.
7. Finanšu ministrijai apkopot šī protokollēmuma 4.3.apakšpunktā minēto informāciju, izstrādāt programmu ieviešanas plānu (Ministru kabineta noteikumu izstrādes laika grafiks un plānotās programmu izdevumu finanšu plūsmas) un iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā kopā ar informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, EEZ finanšu instrumenta, NOR finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim, kas iesniedzams Ministru kabinetā līdz 2018.gada 1.martam.
8. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu ieviešanas nodrošināšanai pēc NOR saprašanās memoranda parakstīšanas:
8.1. programmu apsaimniekotājiem pēc iespējas ātrākā laikā:
8.1.1. bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc saprašanās memorandu parakstīšanas, izveidot programmas Sadarbības komiteju;
8.1.2. pēc divpusējo attiecību iniciatīvu saskaņošanas Sadarbības komitejā divpusējo attiecību iniciatīvu finansēšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu līdzekļu pārdalei no 80.00.00.programmas, kas nepārsniedz NOR saprašanās memoranda B pielikumā noteikto un, ja attiecināms, Divpusējās sadarbības fonda komitejas apstiprināto apmēru;
8.2. noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo nozares ministriju Latvijas stratēģisko prioritāšu definēšanā Divpusējās sadarbības fonda nacionālā līmeņa iniciatīvām, tās iesniedzot saskaņošanai Divpusējās sadarbības fonda komitejai.
9. Noteikt, ka NOR finanšu instrumenta ietvaros 2014.-2021.gada perioda projektā "Tehniskās palīdzības fonds" valsts budžeta līdzfinansējums ir ne vairāk kā 137 383 EUR jeb 15% no kopējām projekta izmaksām, lai saskaņā ar donorvalstu noteikumiem nodrošinātu revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes un vadošās iestādes funkcijas.
10. Noteikt, ka NOR finanšu instrumenta ietvaros 2009.-2014.gada perioda projektā LV01 "Tehniskās palīdzība fonds" neattiecināmo izmaksu segšanai 2018.gadam no 80.00.00.programmas tiek piešķirti līdzekļi ne vairāk kā 38 924 EUR, lai sekmīgi nodrošinātu NOR finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda slēgšanas funkcijas.
11. Finanšu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2020. gada 15. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par rezerves finansējuma izlietojumu, lai pēc tā izskatīšanas Ministru kabinetā līdz 2020.gada 31.decembrim nosūtītu Finanšu instrumenta birojam attiecīgu piedāvājumu.

 
25.§
Noteikumu projekts "Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība"

TA-2215 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai, sagatavojot kārtējos grozījumus Azartspēļu un izložu likumā, attiecībā uz interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistra izveidi paredzēt regulējumu, ar kuru tiktu nodrošināts, ka interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistra mērķis, datu apjoms, glabāšanas termiņš, piekļuves tiesības tiktu noteiktas Azartspēļu un izložu likumā.

 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2644 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-2684 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2685 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu prēmēšanu"

TA-2675 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas (Valsts policijas) priekšlikumu no budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" 2017.gadam atlīdzībai paredzētajiem līdzekļiem piešķirt prēmijas 59 137 EUR apmērā Valsts policijas amatpersonām atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8. piecpadsmit prim punkta 1.apakšpunktam.

 
30.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" uz budžeta resoru "29.Veselības ministrija""

TA-2659 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Veselības ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Tieslietu ministrijai un Labklājības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2019.-2021.gadam palielināšanu atlīdzības pieauguma nodrošināšanai, paredzot finansējuma pārdali 85 302 674 EUR apmērā 2019.-2020.gadam ik gadu no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums", tai skaitā:
3.1. Veselības ministrijas budžetā 82 905 848 EUR apmērā, tai skaitā:
3.1.1. 71 749 107 EUR izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammām:
3.1.1.1. 11 638 985 EUR apakšprogrammā 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana";
3.1.1.2. 2 033 180 EUR apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē";
3.1.1.3. 15 660 140 EUR apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
3.1.1.4. 32 507 039 EUR apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs";
3.1.1.5. 9 909 763 EUR apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
3.1.2. 2 207 398 EUR izdevumiem valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim budžeta apakšprogrammai 02.04.00 "Rezidentu apmācība";
3.1.3. 232 429 EUR budžeta programmas 45.00.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana" apakšprogrammai 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana", tai skaitā izdevumiem subsīdijām un dotācijām 44 715 EUR un izdevumiem atlīdzībai 187 714 EUR;
3.1.4. 8 155 186 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta programmas 39.00.00 "Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammām:
3.1.4.1. 124 357 EUR apakšprogrammā 39.02.00 "Sporta medicīnas nodrošināšana";
3.1.4.2. 357 979 EUR apakšprogrammā 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana";
3.1.4.3. 7 235 088 EUR apakšprogrammā 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība";
3.1.4.4. 437 762 EUR apakšprogrammā 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze".
3.1.5. 270 892 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole";
3.1.6. 290 836 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana";
3.2. Iekšlietu ministrijas budžetā 138 376 EUR apmērā izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā:
3.2.1. 26 322 EUR budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija";
3.2.2. 10 437 EUR budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība";
3.2.3. 101 617 EUR budžeta apakšprogrammā 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavošana".
3.3. Labklājības ministrijas budžetā 1 348 651 EUR apmērā izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā:
3.3.1. 943 687 EUR budžeta apakšprogrammā 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās";
3.3.2. 192 645 EUR budžeta apakšprogrammā 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana";
3.3.3. 212 319 EUR budžeta apakšprogrammā 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana".
3.4. Tieslietu ministrijas budžetā 458 441 EUR apmērā izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammā 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas".
3.5. Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā 51 124 EUR apmērā izdevumiem atlīdzībai, tai skaitā:
3.5.1. 1 428 EUR budžeta apakšprogrammā 01.03.00 "Sociālās korekcijas izglītības iestāde";
3.5.2. 37 450 EUR budžeta apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana";
3.5.3. 12 246 EUR budžeta apakšprogrammā 09.10.00 "Murjāņu sporta ģimnāzija".
3.6. budžeta resora "62.Mērķdotācijas pašvaldībām" programmā 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" 400 234 EUR apmērā izdevumiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim budžeta.
4. Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā iesniegtajiem priekšlikumiem palielināt Veselības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Tieslietu ministrijas un Labklājības ministrijas bāzes izdevumus 2019., 2020. un 2021.gadam, vienlaicīgi samazinot resursus izdevumu segšanai un izdevumus 2019. un 2020.gadam budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums".

 

31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2487 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2638 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālajām prasībām attiecībā uz obligātā civilās aizsardzības kursa saturu un nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos"

TA-1048 ____________________________________

(K.Šadurskis, D.Trofimovs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Zivju fonda valsts budžeta dotācijas palielināšanas iespēju"

TA-2474 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2018.gada vienošanos un domstarpību protokola sadaļā "Nozaru ministriju jautājumi vidējā termiņā (2018.-2020.gads)" fiksēto vienošanos, kā arī turpmāko gadu valsts budžeta finansiālās iespējas, turpināt diskusiju par Zivju fonda dotācijas un attiecīgo izdevumu palielinājumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gada" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020., 2021.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs"

TA-2509 ____________________________________

(K.Šadurskis, G.Arāja, Dz.Rasnačs, D.Melbārde, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot likumprojektu "Grozījumi "Izglītības likumā"" un likumprojektu "Grozījumi "Vispārējās izglītības likumā"", lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā aprakstīto valsts valodas lietojuma principu ieviešanu vispārējā izglītībā, un līdz 2017.gada 31.decembrim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot jaunus Ministru kabineta noteikumus par valsts vispārējās izglītības standartu un pirmsskolas izglītības vadlīnijām un līdz 2018.gada 30.aprīlim normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir papildu apsvērumi izskatītajā jautājumā, un tie ir šādi:
"Atbalstot informatīvo ziņojumu, vēršu uzmanību, ka tas ir jāpapildina ar skaidrojumu, kad ir plānots ieviest izglītības apguvi tikai latviešu valodā arī pamatskolā un pirmsskolā.".

 
36.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2017.gada 12.decembra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-2681 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2017.gada 12.decembra sanāksmēs.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas un Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos"

TA-2668 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas un Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
38.§
Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par valsts investīciju programmas atjaunošanu no 2019.gada)

TA-2386 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
 
39.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par vienota dzimumšūnu reģistra izveidi)

TA-2317 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
40.§
Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Latvijas kūdras nozares attīstības stratēģiju)

TA-1304 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
 
41.§
Par 2017.gada 4.decembra Euro grupas un 2017.gada 5.decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-2674-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas aspektiem – diskusija paplašinātajā Euro grupā un Euro Samitā" (pozīcija Nr.1).
3. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2017.gada 4.decembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 5.decembra sanāksmē.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11.Ministru konferencē 2017.gada 10.–13.decembrī Buenosairesā (Argentīna) un ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 10.decembrī Buenosairesā (Argentīna)

TA-2654-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11.Ministru konferenci un turpmākajām daudzpusējām tirdzniecības sarunām".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11.Ministru konferencē Buenosairesā (Argentīna) un ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Buenosairesā (Argentīna).
4. Pilnvarot vēstnieku–pastāvīgo pārstāvi Pasaules Tirdzniecības organizācijā M.Kreitusu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11.Ministru konferencē 2017.gada 12.-13.decembrī ar pilnām tiesībām veikt Marakešas līgumā par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu paredzētās funkcijas atbilstoši Ministru konferences sesiju procedūru noteikumu 9.punktam, kā arī ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē Buenosairesā (Argentīna).

 
43.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 6.sadaļā "Uzņēmējdarbības likumdošana", 33.sadaļā "Finanšu un budžeta nosacījumi" un pievienošanās sarunu ar Melnkalni 2.sadaļā "Brīva darbaspēka kustība", 3.sadaļā "Brīva pakalpojumu kustība" un 17.sadaļā "Ekonomikas un monetārā politika"

TA-2680-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 6.sadaļā "Uzņēmējdarbības likumdošana", 33.sadaļā "Finanšu un budžeta nosacījumi" un pievienošanās sarunu ar Melnkalni 2.sadaļā "Brīva darbaspēka kustība", 3.sadaļā "Brīva pakalpojumu kustība" un 17.sadaļā "Ekonomikas un monetārā politika".

 
44.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2017.gada 11.decembra sanāksmei

TA-2683-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Palīdzība tirdzniecībai: labklājības panākšana ar tirdzniecības un investīciju palīdzību".
3. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē un Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru sanāksmē 2017.gada 11.decembrī.

 
45.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmei

TA-2679-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, ar ko groza Regulu (EK) 1987/2006 un Padomes lēmumu 2007/533/TI un ar ko atceļ Regulu (ES) 1077/2011";
2.2. pozīcija Nr.4 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011 un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu pilsoņiem un attiecībā uz Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē.

 
46.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 8.decembra sanāksmei

TA-2690-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 8.decembra sanāksmei Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Padomes secinājumu projekts par veselību digitālajā sabiedrībā – progresa veicināšana datu vadītās inovācijās veselības jomā;
2.2. Padomes secinājumu projekts par alkohola politikas pārrobežu aspektiem – cīnoties ar alkohola kaitīgo ietekmi.
3. Veselības ministrijas valsts sekretāram A.Lapiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 8.decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
47.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2017.gada 7.-8.decembra Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmei

TA-2692-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādātā redakcija)".
4. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem, un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES".
5. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
48.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.-12.decembra sanāksmei

TA-2694-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Regula par Atlantijas okeāna un Ziemeļjūras kopējo pieļaujamo nozveju un kvotām 2018.gadam".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.-12.decembra sanāksmē.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes ierēdņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"

TA-2595-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) priekšlikumu no budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2017.gadam atlīdzībai paredzētajiem līdzekļiem piešķirt prēmijas 57 670 EUR apmērā Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes ierēdņiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8. piecpadsmit prim 1.apakšpunktā noteiktajam.

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas potenciālā SEG emisiju samazināšanas mērķa laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam izpildes nodrošināšana"

TA-2494-IP ____________________________________

(K.Gerhards, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības ministrijai, kā arī Pārresoru koordinācijas centram izstrādājamos jaunajos attīstības plānošanas dokumentos un politikas plānošanas dokumentos, ievērojot nozaru prioritātes, ņemt vērā nepieciešamību un paredzēt atbilstošas rīcības, t.sk. iespēju robežās informatīvā ziņojuma 2.pielikumā minētās rīcības, kas veicinātu Latvijas siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšanas mērķa un zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (turpmāk – ZIZIMM) sektorā piemērojamo mērķu – meža apsaimniekošanas oglekļa dioksīda bilances mērķis un ZIZIMM sektora ne-emisiju nosacījuma, izpildi.
3. Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības ministrijai, ņemot vērā finanšu instrumentu pamatprogrammu prioritātes, iekļaut SEG emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes veicināšanas pasākumu īstenošanas nepieciešamību un izmaksas to pārziņā esošo finanšu instrumentu programmu, t.sk. Eiropas Savienības fondu, finansējuma plānošanā un izlietojumā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Ekonomikas ministrijai, plānojot zinātnes politiku vides un klimata jomā, kā arī citās jomās, kas saistītas ar emisiju avotiem (t.sk. enerģētika, lauksaimniecība, transports) un risinājumiem to ierobežošanai (t.sk. inovatīvām tehnoloģijām un procesiem) un tai nepieciešamā finansējuma izlietojumu, ņemt vērā nepieciešamību un iekļaut pasākumus, kas veicina Latvijas pētījumus Latvijas SEG emisiju samazināšanas mērķa un ZIZIMM sektorā piemērojamo mērķu – meža apsaimniekošanas oglekļa dioksīda bilances mērķis un ZIZIMM sektora ne-emisiju nosacījums, izpildes plānošanā un nodrošināšanā nepieciešamo risinājumu identificēšanu un ieviešanu.

 

51.§
Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu un projekta īstenošanas risinājumiem"

TA-2651-IP ____________________________________

(U.Augulis, I.Austrupe, N.Sakss, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka plānots virzīt lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanu 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" ietvaros, paredzot pieejamo Kohēzijas fonda finansējuma 346 639 348 EUR apmērā Projekta I posma īstenošanai Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā Eiropas Komisijā.
3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 28.februārim.
4. Satiksmes ministrijai veikt pasākumus un izpildes uzraudzību, lai līdz Projekta iesnieguma iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Projekta iesniegums tiktu precizēts atbilstoši jaunajiem tehniskajiem risinājumiem un izmaiņām finansējuma apjomā, nemainot Projekta iznākuma un rezultāta rādītājus, t.sk. aktualizējot Projekta izmaksu-ieguvumu analīzi un nepieciešamos dokumentus saskaņojot ar Eiropas Komisijas ekspertiem (JASPERS).
5. Pieņemt zināšanai, ka Projekta alternatīvā finansējuma struktūra, kas aprakstīta informatīvajā ziņojumā, tiek plānota bez negatīvas ietekmes uz vispārējās valdības budžetu.
6. Lai nodrošinātu, ka Projekta alternatīvā finansējuma struktūra nerada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu, Satiksmes ministrijai turpmākajā Projekta īstenošanas gaitā nodrošināt šādu informatīvajā ziņojumā paredzēto nosacījumu izpildi:
6.1. Projekta īstenošanas ietvaros VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) papildu uzņemto saistību apmērs un kopējo saistību apmērs nodrošina esošo saistību/kovenanšu izpildi pret LDz pašreizējiem un nākotnes kreditoriem;
6.2. aizdevuma līgumos netiek ietverti nosacījumi, kas paredz valstij sniegt galvojumus vai garantijas;
6.3. īstenojot Projektu atbilstoši alternatīvajai finansējuma struktūrai, tiek nodrošināta plānotā atdeve no Projekta realizācijas, neapdraudot LDz finanšu darbību un nepieļaujot LDz funkcionēšanu ar būtiskiem zaudējumiem;
6.4. nākotnē elektrovilces jaudu palielināšanas tehniskais risinājums Projekta I posmam tiks nodrošināts no LDz pašu līdzekļiem un piesaistot ārējos finanšu avotus.
7. Ja turpmākajā Projekta īstenošanas gaitā atklājas citi apstākļi, kas nav saistīti ar 6.punktā minētajiem nosacījumiem un, kas potenciāli var radīt negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu, Satiksmes ministrijai nekavējoties lūgt Finanšu ministrijas viedokli un nepieciešamības gadījumā jautājumu izskatīt Ministru kabineta sēdē.
8. Satiksmes ministrijai veikt darbības, lai izpildītu Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 39.§) 9. punktā doto uzdevumu, nodrošinot, ka Projekts negatīvi neietekmē maksu par elektroenerģijas lietošanu gala patērētājiem un nerada jaunus subsīdiju mehānismus elektroenerģijai.

 

52.§
Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai"

TA-332-IP ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Plūme, R.Aleksejenko, A.Pildegovičs, A.Čakša, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai".
3. Ministru prezidentam Latvijas valdības vārdā rakstiski informēt starptautiskās izstādes "Expo 2020 Dubai" organizatorus par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai".
4. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ministru prezidenta biroju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju līdz 2018.gada 30. janvārim sagatavot un iesniegt Ekonomikas ministrijai priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem līdzfinansējuma no valsts budžeta piešķiršanai Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai".
5. Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē precizētu informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai", ietverot tajā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sagatavoto informāciju par paredzamajām dalības izmaksām un iespējamo privāto līdzfinansējumu, mērķa rezultatīvajiem rādītājiem, kā arī iespējamo līdzfinansējumu no valsts budžeta, pamatojoties uz šī protokollēmuma 4.punktā minētajiem priekšlikumiem.
6. Pēc jautājuma izskatīšanas šim protokollēmumam tiek noņemts statuss "ierobežotas pieejamības informācija".

 
53.§

Dienesta vajadzībām

380-k

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.35


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību