Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 63

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.63

2017.gada 19.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""

TA-2430 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksas veikšanu organizācijā "Rezerves virsnieku asociāciju konfederācija""

TA-2756 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un šo grozījumu denonsēšanu"

TA-2662 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanās noslēgšanu notu apmaiņas ceļā par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un šo grozījumu denonsēšanu (turpmāk – vienošanās).
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Ārlietu ministrijai pēc vienošanās noslēgšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un šo grozījumu denonsēšanu"

TA-2663 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līguma par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību grozīšanu un denonsēšanu (turpmāk - Vienošanās) noslēgšanu notu apmaiņas ceļā.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Ārlietu ministrijai pēc Vienošanās noslēgšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot Vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2750 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2753-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2779 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā"

TA-2696 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""

TA-2618 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"

TA-2744 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Kārtējās tautas skaitīšanas datums"

TA-2703 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai" un rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.280 "Par Pasākumu plānu 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai""

TA-1800 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegtos rīkojumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojumu projektus parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju""

TA-2627 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām""

TA-2725 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018.gadā"

TA-2731 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""

TA-2774 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2018.gadā par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998.gada 1.janvārim"

TA-2775 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-2695 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.558 "Par valsts pētījumu programmām""

TA-2646 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.559 "Par papildu valsts pētījumu programmām""

TA-2645 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.258 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros""

TA-2630 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""

TA-2720 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"

TA-2553 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"

TA-2613 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana"

TA-2749 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem"

TA-2686 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai divu mēnešu laikā pēc grozījumu pieņemšanas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta pirmās daļas 12.punktā sagatavot un labklājības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus šī protokollēmuma 1.punktā minētajos noteikumos.
 
27.§
Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”

TA-2098 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Datu valsts inspekciju un elektronisko sakaru nozares pārstāvjiem izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2018.gada 1.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Elektronisko sakaru likuma 13.pieci prim panta otrajā daļā un 71.četri prim panta otrajā daļā minētos noteikumus.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""

TA-2653 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""

TA-2760 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta rīkojumā Nr.109 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""

TA-2761 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"

TA-2715 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2698 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība"

TA-2468 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt prasības - profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami valsts valodā - pamatotību (skat. Izglītības likuma 9.panta ceturto daļu) un attiecīgu grozījumu nepieciešamību normatīvajā regulējumā.
3. Jautājums par Tieslietu ministrijai nepieciešamo finansējumu 2020.gadā 20 000 EUR apmērā skatāms Ministru kabineta sēdē likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
4. Jautājums par Tieslietu ministrijai nepieciešamo finansējumu 2021.gadā un turpmākajiem gadiem 6671 EUR apmērā ik gadu skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
5. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.58 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu"" 2.2.apakšpunktu.

 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2018.gadā"

TA-2737 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Instrukcijas projekts "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība"

TA-2741 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība""

TA-2777 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "WorldSkills 2017""

TA-2781 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.779 "Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu""

TA-2783 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.532 "Muzeju akreditācijas noteikumi""

TA-2785 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu""

TA-2797 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2787 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis""

TA-2790 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem piemaksai pie mēnešalgas 2018.gadā"

TA-2793 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""

TA-2799 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem"

TA-2801 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai izstrādāt un labklājības ministram iesniegt Saeimā priekšlikumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (Nr.944/Lp12) (turpmāk – likums) 13.panta pirmās daļas 12.punktam, paredzot paplašināt minētajā punktā ietverto pilnvarojumu Ministru kabinetam – to attiecinot arī uz pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu un izbeigšanu, grozījumus likuma 13.panta pirmās daļas 12.punktā un 21.prim pantā, lai saskaņotu normās lietoto terminoloģiju attiecībā uz psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma personām ar onkoloģisku slimību saņemšanu ģimenes locekļiem vai tuviniekiem, kā arī grozījumus likumā, lai noteiktu tiesības saņemt pakalpojumu personai, kura gaida rindā, ja gaidīšanas laikā persona vairs neatbilst pakalpojuma saņemšanai.
3. Labklājības ministrijai divu mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 2.punktā noteikto grozījumu pieņemšanas likumā izstrādāt un labklājības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par attiecīgiem grozījumiem šī protokollēmuma 1.punktā minētajos noteikumos, paredzot papildināt noteikumu regulējumu ar pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un izbeigšanas nosacījumiem un kārtību un vienādot izmantoto terminoloģiju attiecībā uz vārdiem "ģimenes loceklis" un "tuvinieks".

 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""

TA-2795 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.494 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1.pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""

TA-2733 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-2734 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""

TA-2791 ____________________________________

(R.Muciņš, I.Dundure, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un līdz 2018.gada 1.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai", nosakot darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi, kā arī precizējot kārtību, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pārskatīt likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 2.pielikuma paredzētās darbības, kurām nepieciešams ietekmes sākotnējais izvērtējums, un, ja nepieciešams, līdz 2018.gada 1.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"".

 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""

TA-2800 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem"

TA-2784 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.martam"

TA-2812 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.485 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-2809 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""

TA-2789 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Jānim Žīdenam savienot amatu"

TA-2702 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-1363 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-1900 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2798 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem"

TA-2782 ____________________________________

(A.Draudiņš, I.Dundure, I.Vanaga, K.Šadurskis, I.Gailīte, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt nepieciešamos atbalsta pasākumus, lai sekmētu iekļaujošo izglītību, sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu un izglītības un zinātnes ministram līdz 2018.gada 1.jūlijam iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2811 ____________________________________

(A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, S.Veide, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai steidzami precizēt noteikumu projektu atbilstoši sniegtajai informācijai par panākto vienošanos ar Finanšu ministriju, saskaņot noteikumu projektu ar Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc tam, kad Veselības ministrija būs iesniegusi Valsts kancelejā apstiprinājumu par to, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija neiebilst pret Ministru kabineta lēmumu par budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervētā finansējuma izmantošanu.

 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2826 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-2805 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīt Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra sēdē.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par valdības rīcības plāna 2016.gadam 77.punkta "Izstrādāt priekšlikumus ekonomiskajiem stimuliem uzņēmējiem, lai motivētu viņu darbinieku regulāru piedalīšanos Zemessardzes mācībās" izpildes organizēšanu"

TA-1511 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai līdz 2018.gada 1.martam sagatavot nepieciešamos grozījumus Militārā dienesta likumā, Latvijas Republikas Zemessardzes likumā, Darba likumā un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, lai darba devējiem nodrošinātu iespēju piešķirt uz militāro mācību laiku apmaksātu mācību atvaļinājumu vai papildus atvaļinājumu rezerves karavīriem un zemessargiem. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā īstenojami institūcijām piešķirto resursu ietvaros un tas nav pamats papildu finansējuma pieprasīšanai konkrēto pasākumu īstenošanai.
3. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2018.gada 1.martam sagatavot priekšlikumus grozījumiem Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, paredzot iespējas par izšķirošo piedāvājuma kritēriju noteikt nodarbināto zemessargu skaitu uzņēmumā, ja katra zemessarga militārajās mācībās pavadītais darbadienu skaits nav mazāks par piecām darbadienām un kopējais mācībās pavadītais dienu skaits pēdējā gada laikā nav mazāks par 20 dienām.
4. Aizsardzības ministrijai līdz 2018.gada 1.martam sagatavot priekšlikumus grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, paredzot iespējas par izšķirošo piedāvājuma kritēriju, ja to iespējams sasaistīt ar iepirkuma priekšmetu, izņemot iepirkumus, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu apguvi, noteikt nodarbināto zemessargu skaitu uzņēmumā, ja katra zemessarga militārajās mācībās pavadītais darbadienu skaits nav mazāks par piecām darbadienām un kopējais mācībās pavadītais dienu skaits pēdējā gada laikā nav mazāks par 20 dienām.

 
64.§
Informatīvais ziņojums "Par budžeta līdzekļu ekonomiju, ēnu ekonomikas mazināšanu un precīzas uzskaites nodrošināšanu sabiedriskā transporta pakalpojumos"

TA-1858 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai (VSIA "Autotransporta direkcija") turpināt darbu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaites valsts informācijas sistēmas izveidē valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kontroles nodrošināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.18 43.§) doto uzdevumu:
2.1. piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros līdz 2018.gada 30.jūnijam izveidot braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju uzskaites valsts informācijas sistēmu;
2.2. līdz 2019.gada 31.decembrim noteikt valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas risinājumu reģionālās nozīmes transportlīdzekļos, kas pieļauj dažādu tehnisku līdzekļu lietošanu personas identifikācijai;
2.3. līdz 2019. gadam ieviest bezskaidras naudas norēķinus vismaz 50% sabiedrisko transportlīdzekļu un esošo sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumu ietvaros veicināt videonovērošanas sistēmu ieviešanu transportlīdzekļos .
3. Satiksmes ministrijai (Autotransporta direkcijai) paredzēt, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos no 2021. gada:
3.1. tiek noteiktas vienotas kvalitātes prasības sabiedriskajos transportlīdzekļos, kā obligātu nosacījumu paredzot bezskaidras naudas norēķinu un videonovērošanas sistēmu lietošanas nodrošināšanu;
3.2. tiek noteiktas līgumcenas par nobrauktajiem kilometriem;
3.3. tiek ieviesta braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju elektroniskās identifikācijas sistēma un braucienu elektroniska identifikācija transportlīdzekļos.
4. Republikas pilsētu pašvaldībām, kuras pilsētas nozīmes maršrutos nenodrošina tādu pasažieru braucienu elektronisku uzskaiti, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, attiecīgo sistēmu ieviest līdz 2020.gada 31.decembrim.

 
65.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030"

TA-2014 ____________________________________

(J.Dūklavs, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt, ka ar informatīvo ziņojumu ir izpildīts Ministru kabineta 2017.gada 14.februārī apstiprinātā (prot. Nr.7 1.§) informatīvā ziņojuma "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu" 2.2.6.apakšpunktā dotais uzdevums.
3. Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram, pārskatot un izstrādājot jaunus politikas plānošanas dokumentus, Eiropas Savienības un citu fondu atbalsta instrumentus, tostarp 2021.-2027.gada Lauku attīstības programmu, un valsts pētījumu programmas prioritārajos zinātnes virzienos saskaņā ar Viedās specializācijas stratēģiju, ņemt vērā informatīvajā ziņojumā iezīmētos darbības virzienus un pasākumus, lai integrētā un pārdomātā veidā veicinātu bioekonomikas attīstību Latvijā.
4. Nozaru ministrijām noteikt Valsts pētījumu programmu valsts finansējuma nodrošināšanu kā vienu no nākamā perioda Nacionālā attīstības plāna prioritātēm zinātnē.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2018.gada 1.februārim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par Valsts pētījumu programmu finansēšanas kārtību no valsts budžeta līdzekļiem.

 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2018.gadā"

TA-2803 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervētā finansējuma izmantot 113 400 000 EUR, lai nodrošinātu nepieciešamās reformas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, tai skaitā:
2.1. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai 46 073 209 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.1.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 1 286 119 EUR, tai skaitā:
2.1.1.1. 77 371 EUR, lai nodrošinātu imūnsupresīvās terapijas medikamentus pēc aknu transplantācijas;
2.1.1.2. 1 208 748 EUR, lai nodrošinātu bioloģiskās terapijas medikamentu Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un kompensācijas apmēra palielināšanu no 75% uz 100% Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei;
2.1.2. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 28 337 980 EUR apmērā, tai skaitā:
2.1.2.1. 12 698 580 EUR, lai nodrošinātu ambulatoro izmeklējumu un terapijas pieejamību;
2.1.2.2. 5 425 824 EUR, lai nodrošinātu ambulatoro speciālistu pakalpojumu pieejamību (t.sk. invaliditātes novēršanas pasākumi);
2.1.2.3. 9 035 733 EUR, lai nodrošinātu dienas stacionārā sniegto pakalpojumu pieejamību (t.sk. kataraktas operācijas);
2.1.2.4. 889 879 EUR, lai nodrošinātu ambulatorās rehabilitācijas pieejamību;
2.1.2.5. 148 052 EUR, lai nodrošinātu ambulatorās konsultācijas un izmeklējumus pirms un pēc aknu transplantācijas,
2.1.2.6. 139 912 EUR, lai izveidotu papildu diabēta apmācības kabinetus;
2.1.3. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 16 449 110 EUR apmērā, tai skaitā:
2.1.3.1. 2 614 685 EUR, lai nodrošinātu endoprotezēšanas pakalpojumus stacionārā;
2.1.3.2. 2 563 917 EUR, lai saīsinātu darbnespēju un nodrošinātu pasākumus prognozējamās invaliditātes novēršanai ar mērķi novērst ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā;
2.1.3.3. 274 578 EUR, lai veiktu aknu transplantācijas operācijas;
2.1.3.4. 10 995 930 EUR, lai nodrošinātu hronisko pacientu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
2.2. onkoloģisko saslimšanu diagnostikai un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai 29 896 594 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.2.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 11 208 139 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem;
2.2.2. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 390 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu vēža skrīninga programmas reformu;
2.2.3. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 5 895 748 EUR apmērā, tai skaitā:
2.2.3.1. 1 499 520 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko slimību primārās diagnostikas algoritmu ieviešanu izmeklējumiem;
2.2.3.2. 650 320 EUR, lai nodrošinātu speciālistu konsultāciju izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar onkoloģisko pacientu plūsmu virzīšanu uz noteiktām ārstniecības iestādēm atbilstoši noteiktiem algoritmiem;
2.2.3.3. 2 332 540 EUR, lai nodrošinātu specializētās ārstniecības iestādēs onkoloģisko slimību diagnostikas izmeklējumus atbilstoši algoritmiem;
2.2.3.4. 1 177 895 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ambulatorās ārstēšanas izmaksu pieaugumu;
2.2.3.5. 235 473 EUR, lai nodrošinātu pozitronu emisijas tomogrāfiju/datortomogrāfiju (PET/DT) onkoloģiskiem pacientiem,
2.2.4. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 12 402 707 EUR apmērā, tai skaitā:
2.2.4.1. 2 462 176 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ārstēšanas izmaksu pieaugumu stacionārā;
2.2.4.2. 8 974 871 EUR, lai iegādātos lineāros paātrinātājus un ķīmijterapijas zāļu jaucēju, kā arī nodrošinātu infrastruktūras izveidi ķīmijterapijas zāļu jaucēja lietošanai SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";
2.2.4.3. 965 660 EUR, lai nodrošinātu patoloģijas centra izveidi;
2.3. infekcijas slimību izplatības mazināšanai 16 740 741 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.3.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 15 377 882 EUR, tai skaitā:
2.3.1.1. 11 174 882 EUR, lai nodrošinātu C vīrushepatīta terapiju pacientiem;
2.3.1.2. 4 203 000 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību HIV/AIDS pacientiem;
2.3.2. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 783 203 EUR apmērā, lai nodrošinātu references laboratorijas izmeklējumus C hepatīta pacientu terapijas uzsākšanai un terapijas monitoringam saistībā ar pacientu skaita pieaugumu;
2.3.3. 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" 579 656 EUR apmērā, lai nodrošinātu vīrusu molekulārās izmeklēšanas analītiskās jūtības rādītāju uzlabošanu;
2.4. primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošanai 9 664 036 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.4.1. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 9 664 036 EUR apmērā, tai skaitā:
2.4.1.1. 2 797 022 EUR, lai nodrošinātu ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformu;
2.4.1.2. 3 131 715 EUR, lai nodrošinātu kvalitātes maksājuma 205,10 EUR apmērā iekļaušanu ģimenes ārstu kapitācijas naudā;
2.4.1.3. 2 968 525 EUR, lai palielinātu zobārstniecības tarifu bērniem;
2.4.1.4. 766 774 EUR, lai nodrošinātu zobārstniecības kompozītu bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) ar Latvijas zobārstniecības asociācijas (LZA) medikamentiem;
2.5. kardiovaskulārās saslimstības mazināšanai un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošanai 11 025 420 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
2.5.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 3 050 494 EUR apmērā, lai nodrošinātu zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā "Asinsrites sistēmas slimības";
2.5.2. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 712 751 EUR apmērā, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto primāro profilaksi;
2.5.3. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 887 175 EUR apmērā, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu uzlabošanu,
2.5.4. 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 4 500 000 EUR apmērā, lai iegādātos angiogrāfu iekārtas;
2.5.5. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 1 875 000 EUR apmērā, lai ieviestu jaunu pakalpojuma programmu "Aortālā vārtstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI)".
3. Veselības ministram iesniegt izskatīšanai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā priekšlikumu par šīprotokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali.
4. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus pret apropriācijas pārdali atbilstoši šīprotokollēmuma 2. un 3.punktam, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei, un fnanšu ministram veikt apropriācijas pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
5. Veselības ministrijai kontrolēt informatīvajā ziņojumā noteikto iznākuma rādītāju izpildi un līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt Finanšu ministrijai ziņojumu par progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā par 2018.gada pirmo pusi un līdz 2019.gada 1.martam par iznākuma rādītāju izpildi 2018.gadā. Veselības ministrijai nodrošināt datu uzkrāšanu, lai iznākuma rādītāju izpildei būtu iespējama audita izsekojamība.
6. Noteikt, ka finansējums veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai 2019.gadam tiek ieplānots Veselības ministrijas budžetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā, ņemot vērā šī protokollēmuma 5.punktā minēto progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā.

 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanas progresu veselības aprūpē 2017.gada 1.pusgadā"

TA-2824 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā minēto nepieciešamo vienreizējo apropriācijas pārdali 2017.gadā Veselības ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" ietvaros, apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 839 621 EUR apmērā un attiecīgi apakšprogrammā 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai Eiropas Komisijas pieļautā budžeta deficīta veselības aprūpes reformas ietvaros nodrošinātu kompensējamos medikamentus onkoloģiskajiem pacientiem.
2. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam, un finanšu ministram veikt atbilstošo apropriācijas pārdali.

 
68.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par ministriju un centrālo valsts iestāžu autoparku)

TA-678 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko iepirkumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko iepirkumu un revīzijas komisijai.
 
69.§
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļa) komisijai (par grozījumiem likumā "Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu")

TA-2485 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
70.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par satvaru nepersonizētu datu brīvai apritei Eiropas Savienībā"

TA-2828-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par satvaru nepersonizētu datu brīvai apritei Eiropas Savienībā".
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"

TA-2780-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
72.§
Dienesta vajadzībām

TA-2819-DV _________________________________

 
73.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Kalēja pret Latviju"

414-k ______________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'' piešķirt Ārlietu ministrijai 4 000 EUR izmaksāšanai Inetai Kalējai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017.gada 5.oktobra sprieduma lietā ''Kalēja pret Latviju'' spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā ''Kalēja pret Latviju'' spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt 2017.gada 5.oktobra sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'' un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
74.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ostroveņecs pret Latviju"

416-k _______________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'' piešķirt Ārlietu ministrijai 9 210 EUR izmaksāšanai Ņikitam Ostroveņecam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017. gada 5. oktobra sprieduma lietā ''Ostroveņecs pret Latviju'' spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā ''Ostroveņecs pret Latviju'' spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt 2017.gada 5.oktobra sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'' un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
75.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ābele pret Latviju"

417-k ______________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās līdz 2018.gada 5.janvārim sagatavot un iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesai lūgumu nodot lietu ''Ābele pret Latviju'' izskatīšanai Lielajā palātā.
3. Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīs lūgumu izskatīt lietu Lielajā palātā, Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'' piešķirt Ārlietu ministrijai 7 500 EURizmaksāšanai Valteram Ābelem pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017.gada 5.oktobra sprieduma lietā ''Ābele pret Latviju'' spēkā stāšanās.
4. Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīs lūgumu izskatīt lietu Lielajā palātā, pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā ''Ābele pret Latviju'' spēkā stāšanās ārlietu ministrijai nodrošināt šī sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

76.§
Dienesta vajadzībām

TA-2792-DV _________________________________

77.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""

TA-2778-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
78.§
Dienesta vajadzībām

380-k ______________________________________

 

Sēdi slēdz plkst. 14.25


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību