Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2018.gada 4.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2754 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā"

TA-2747 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā"

TA-2367 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un citām iesaistītajām ministrijām izvērtēt iestāžu kompetenci preču drošuma kontrolē no radiācijas drošības viedokļa (Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un citas tirgus uzraudzības iestādes) un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2018.gada 31.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem radiācijas drošības jomu regulējošajos normatīvajos aktos attiecībā uz tirgus uzraudzības iestāžu un iesaistīto iestāžu pienākumiem preču drošuma kontrolē un to sadarbības mehānismu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā, pārdošanu"

TA-2701 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā, Jūrmalā, pārdošanu"

TA-2723 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2730 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jaunciema gatvē 19A, Rīgā, pārdošanu"

TA-2832 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"

TA-2689 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2628 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 16.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2682 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Iekšlietu ministrijai sagatavot likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt vīzu dokumentu un datu glabāšanas un iznīcināšanas kārtību, un iekšlietu ministram līdz 2018.gada 30.martam iesniegt to noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 30.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 9.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības sadarbības līgumu par cīņu pret organizēto noziedzību, terorismu un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2764 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atzīt Ministru kabineta 2010.gada 30.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.16 9.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības sadarbības līgumu par cīņu pret organizēto noziedzību, terorismu un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti"" par aktualitāti zaudējušu.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 42.§) "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., un 1.13. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2835 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 42.§) "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., un 1.13. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.197 "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikums""

TA-2829 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-2771 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par paziņojumu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistram"

TA-2648 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1184 "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība""

TA-2649 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju""

TA-2794 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

TA-2699 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.35 Stendes ielā 7 k-3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2366 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Rīgas pilsētas pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Varavīksnes gatvē 6, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2437 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Rīgas pilsētas pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šī rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Apšuciems" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9050 008 0357, Engures pagastā, Engures novadā"

TA-2735 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Engures novada domi:
2.1. iesniegt Valsts meža dienestā pieprasījumu atmežošanas kompensācijas aprēķināšanai un koku ciršanas apliecinājuma saņemšanai;
2.2. iesniegt būvvaldē pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2018.gada 29.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Aizsargjoslu likuma 36.pantā.

 
22.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

TA-2736 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-2711 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-2796 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība"

TA-2763 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2866 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2742 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2743 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.646 "Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

TA-2855 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"

TA-2851 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai, sagatavojot un noteiktā kārtībā iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", paredzēt arī papildināt 32.panta sesto daļu ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē, anulē nodrošinājuma apliecību, aptur un atjauno nodrošinājuma apliecības darbību, atsaka izsniegt vai pārreģistrēt nodrošinājuma apliecību, piešķir vai atceļ vispārējā nodrošinājuma samazinājumu, piešķir vai anulē nodrošinātāja statusu.

 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-2865 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta labklājības ministrs (otrais paraksts).
 
32.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-2805 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" snieguma finanšu rezervi 7 022 201 EUR apmērā finansēt šādi:
2.1. 3 755 313 EUR nodalīt no Tieslietu ministrijai piešķirtās kvotas pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, no kuras Tieslietu ministrija ir atteikusies;
2.2. snieguma finanšu rezervi 3 266 888 EUR apmērā iekļaut darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.pasākumā "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās". Tiklīdz 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros atbrīvojas publiskais finansējums, to primāri novirzīt 4.2.1.1.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" snieguma rezerves samazināšanai par 3 266 888 EUR.
3. Ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto, Ekonomikas ministrijai:
3.1. līdz 2018.gada 30.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi";
3.2. līdz 2018.gada 30.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi".
4. Konceptuāli atbalstīt priekšlikumu, ka tiek meklēts papildu finansējums Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestādēm 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" īstenošanai, veicot finanšu pārdales no Eiropas Savienības programmām, kurās nav atbilstošas finanšu apguves.

 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""

TA-2839 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""

TA-2838 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-2590 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra sēdē.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"

TA-2846 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra sēdē.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju"

TA-2894 ____________________________________

(D.Buse, L.Ūbele, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai papildināt noteikumu projekta anotāciju ar skaidrojumu par to, kādu informāciju ziņu pieprasījumā pašvaldības iesniedz papildus pieprasījuma mērķim, un iesniegt anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai papildināt noteikumu projektu ar grozījumu noteikumu 1.8.apakšpunktā, aizstājot termiņu 2018.gada 1.aprīlis ar termiņu 2018.gada 1.maijs, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-2810 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, apraides atļaujas pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu, ikgadējo nodevu par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību un ikgadējo nodevu par retranslācijas atļaujas pārreģistrēšanu"

TA-2124 ____________________________________

(D.Melbārde, D.Ķezbere, I.Muuls, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra sēdē.
2. Kultūras ministrijai saskaņot noteikumu projektu ar Ārlietu ministriju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci attiecībā uz tiesībām izmeklēt koruptīvos noziedzīgos nodarījumus privātajā sektorā"

TA-2092 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam atkārtoti izvērtēt iespēju paplašināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci attiecībā uz tiesībām izmeklēt koruptīvos noziedzīgos nodarījumus privātajā sektorā un līdz 2020.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"

TA-2837 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu par Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) finanšu programmas Hercule III projekta "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā" īstenošanu 2018.-2019.gadā 1 131 725 EUR apmērā, tai skaitā 2018.gadā 832 336 EUR apmērā un 2019.gadā 299 389 EUR apmērā.
3. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Projekta "Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitātes celšana dokumentu izpētes jomā" īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu, līdzfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai (pievienotās vērtības nodoklis) 2018.gadā 550 784 EUR apmērā un 2019.gadā 17 836 EUR apmērā pārdalīt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00.programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5. Tieslietu ministrijai pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
42.§
Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"

TA-2845 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos".
2. Ārlietu ministram iesniegt ziņojumu Saeimā Saeimas kārtības ruļļa 118.trīs prim panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"

TA-2808-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.30


Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību