Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2018.gada 9.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju”""

TA-2854 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā, ieviešanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansēt, pārdalot Kohēzijas fonda finansējumu 2 847 500 EUR apmērā no ministrijas pārziņā esošā Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" (turpmāk – 5.3.1.SAM) uz 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākumu "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" (turpmāk – 5.4.2.2. pasākums), projekta līdzfinansējumu paredzot no valsts budžeta līdzekļiem.
3. Ar finansējuma pārdali saistītie 5.3.1.SAM mērķa un 5.4.2.2.pasākuma Ministru kabineta noteikumu grozījumi iesniedzami kā Ministru kabineta lieta.

 
2.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 21.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās 2017.-2019.gadā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2877 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 21.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās 2017.-2019.gadā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.decembrim.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""

TA-2905 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""

TA-2908 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""

TA-2909 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.927 "Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību""

TA-2884 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumā Nr.667 "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepciju 2013.–2018. gadam""

TA-2883 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Saulstaru ielā 1, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2844 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"" 2.1.10. un 2.1.11.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2746 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-6-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 63 personas.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-2804 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta""

TA-2897 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2853 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai""

TA-2871 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"

TA-2895 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojeka turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Finanšu ministrijai līdz 2018.gada 1.jūlijam izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu, kas paredz nosacījumus otrā līmeņa krājaizdevu sabiedrību darbībai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, apraides atļaujas pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu, ikgadējo nodevu par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību un ikgadējo nodevu par retranslācijas atļaujas pārreģistrēšanu"

TA-2124 ____________________________________

(D.Melbārde, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-2590 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, D.Trofimovs, K.Kinča, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši ministrijas pārstāves izteiktajam priekšlikumam, un iesniegt precizēto likumprojektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā" (likumprojektu pakete).
6. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Juridiskās palīdzības administrāciju izvērtēt un izstrādāt nepieciešamos grozījumus tiesību aktos, lai pilnībā pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 26.oktobra direktīvas 2016/1919/ES par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā 7. un 10.panta prasības par advokātu apmācībām un statistikas datu apkopošanu.
7. Iekšlietu ministrijai līdz 2021.gada 11.jūnijam un turpmāk nodrošināt statistikas datus par nepilngadīgo pratināšanu audiovizuālo ierakstu skaitu, tādējādi izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija direktīvas 2016/800/ES par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā, 21.panta prasības.
8. Iekšlietu ministrijai līdz 2018.gada 1.decembrim izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu", lai pilnībā pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija direktīvas 2016/800/ES par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā, 12.panta 5.punkta e) apakšpunkta prasības par reliģijas vai ticības brīvības ievērošanu, kad bērniem ir piemērots apcietinājums.
9. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2019.gadā 160 762 EUR apmērā un 2020.gadā un turpmākajos gados 147 732 EUR apmērā Tieslietu ministrijai budžeta programmā 04.03.00 "Probācijas īstenošana" izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
10. Aicināt visas valsts un pašvaldību institūcijas ievērot Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto nevainīguma prezumpcijas principu, kas liedz par personu izteikties vai pret to izturēties tā, it kā būtu pierādīts, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Nevainīguma prezumpcija aizsargā personu, lai to neatzītu par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta saskaņā ar likumu.
11. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministram ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Atbalstu Tieslietu ministrijas centienus paaugstināt nepilngadīgo aizdomās turēto tiesību standartu kriminālprocesā, paredzot izmeklēšanas darbību atlikšanu līdz četrām stundām, kamēr ierodas konkrētais nepilngadīgā aizstāvis, proti, aizstāvis, ar kuru ir noslēgta vienošanās nepilngadīgās aizdomās turētās personas interešu aizstāvībai kriminālprocesā. Taču neatbalstu to, ka procesuālās darbības būtu jāatliek, lai sagaidītu tieši vienu konkrētu nepilngadīgā aizdomās turētā aizstāvi gadījumos, kad ir nepieciešama steidzama rīcība pierādījumu iegūšanā un nostiprināšanā, pakļaujot riskam cietušo (tai skaitā nepilngadīgo cietušo) personu interešu nodrošināšanu kriminālprocesā.
Uzskatu, ka ir nepieciešams nodrošināt iespēju iegūt un saglabāt pierādījumus arī ārkārtas steidzamās situācijās, ja tas ir nepieciešams personu dzīvības vai veselības draudu novēršanai, piemēram, terorakta draudu gadījumos, ķīlnieku sagrābšanas gadījumos u.tml. Atbalstu Tieslietu ministrijas iniciatīvu un likumprojektā iekļautā standarta piemērošanu situācijās, kad nav minēto apdraudējumu pierādījumu neiegūšanas vai šo pierādījumu zuduma dēļ, taču uzskatu, ka aizdomās turēto un cietušo tiesības tiktu sabalansētas taisnīgāk, ja situācijās, kad ir jāpieaicina nepilngadīgā aizdomās turētā aizstāvis, Kriminālprocesa likums paredzētu arī izņēmumus, ka ārkārtas steidzamās situācijās var tiks pieaicināts jebkurš cits aizstāvis, kas var ierasties nekavējoties (negaidot četras stundas, kas ir paredzētas Kriminālprocesa likuma 81.panta trešās daļas piedāvātajā redakcijā).
Paredzot iespēju pieaicināt citu aizstāvi gadījumos, kad konkrēts nepilngadīgā aizdomās turētā aizstāvis, ar kuru ir noslēgta vienošanās, nevar ierasties četru stundu laikā un ir nepieciešams iegūt un nostiprināt pierādījumus, lai nodrošinātu citu personu dzīvības un veselības apdraudējuma novēršanu, nav pretrunā ne ar Direktīvas 2016/800 6.panta prasībām, ne Direktīvas 2016/800 prasībām kopumā.
Būtībā minētie argumenti bija par pamatu 2017.gada 18.decembrī Ministru kabineta komitejas sēdē notikušajai diskusijai saistībā ar piedāvāto Kriminālprocesa likuma 81.panta trešās daļas redakciju.
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 193.punkta nosacījumiem, iesniedzu iebildumu pret Kriminālprocesa likuma 81.panta papildināšanu ar trešo daļu piedāvātajā redakcijā."

 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"

TA-2846 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, D.Trofimovs, K.Kinča, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim"

TA-392 ____________________________________

(K.Šadurskis, D.Melbārde, I.Vanaga, I.Dundure, I.Braunfelde, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju precizēt rīkojuma projekta 1.punktu, paredzot, ka pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks ir indikatīvs, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju nodrošina, ka no 2018.gada 1.septembra pedagogu tarifikācijas atbilstoši piešķirtajam valsts budžeta finansējumam tiek ievadītas Valsts izglītības informācijas sistēmā.
3. Kultūras ministrijai līdz 2018.gada 1.februārim iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par pedagogu vidējās algas likmēm izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā, kas tiek finansētas no valsts budžeta.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai apkopot un līdz 2018.gada 15.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojumu par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz pašvaldību izglītības iestādēm, kā arī plānotajiem finanšu ietaupījumiem, kas būtu novirzāmi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai.

 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par regulējumu darījumiem ar Valsts kultūras pieminekļu sarakstā iekļautajiem pieminekļiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"

TA-2858 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju līdz 2018.gada 1.oktobrim izstrādāt grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā attiecībā uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas statusu un pienākumiem un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā"

TA-2900 ____________________________________

(K.Šadurskis, A.Kiopa, I.Dundure, I.Vanaga, L.Lejiņa, E.Boguša, I.Bērziņa, V.Preisa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka pedagogu izglītības attīstības veicināšanai no Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" plānotā kopējā attiecināmā finansējuma plānots novirzīt 10 000 000 EUR, tai skaitā 3 000 000 EUR no 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" kopējā attiecināmā finansējuma, 4 000 000 EUR no 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" kopējā attiecināmā finansējuma un 3 000 000 EUR no 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" kopējā attiecināmā finansējuma.
3. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus grozījumiem Augstskolu likuma otrajam lasījumam, lai izlīdzinātu 2019.gada studiju virzienu akreditācijas grafiku, paredzot studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" akreditāciju 2022.gadā.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros līdz 2020.gadam nodrošināt Valsts pētījumu programmas izglītības nozarē (t.sk. pedagoģijā) izveidi, lai veidotu zināšanu bāzi par inovatīviem risinājumiem mācību un mācīšanās snieguma uzlabošanai, mācību procesa un rezultātu novērtēšanai, mācību vides pilnveidei, izglītības iestāžu darba organizācijas uzlabošanai un vadības, līderības un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei.
5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta noteikumos par 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu", 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" un 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" projektu īstenošanu tiks paredzēts, ka Izglītības un zinātnes ministrijai jāizveido Pedagoģijas izglītības jaunveides konsultatīvā padome. Padomei tiks uzdots pārraudzīt informatīvajā ziņojumā iekļauto priekšlikumu iedzīvināšanu pedagoģijas izglītības studiju jaunveides procesā, t.sk. īstenojot 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu", 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" un 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" projektus, un sniegt atzinumus par konceptuāliem un stratēģiskiem pedagogu izglītības sistēmas attīstības jautājumiem.
6. Pieņemt zināšanai, ka augstskolām, kas pretendēs uz Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu", 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" un 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" investīcijām pedagogu izglītības attīstībai, jāizstrādā pedagoģijas izglītības attīstības plāni atbilstoši informatīvajā ziņojumā ietvertajiem pedagoģijas studiju programmu struktūras un satura izveides principiem un līdz 2018.gada 31.janvārim pedagoģijas izglītības attīstības plāni jāiesniedz saskaņošanai konsultatīvajā padomē.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai piesaistīt pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes darbā profesionālās un sabiedriskās organizācijas atbilstoši padomē izskatāmo jautājumu saturam.

 
22.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-2802 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi"

TA-2806 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-2807 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Gadījumā, ja Eiropas Komisija neatbalstīs Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinātos grozījumus Nr.3 darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" jaunu pedagogu studiju programmu izveidei, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2018.gada 31.martam noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par situācijas novērtējumu un tālāko rīcību.
3. Pieņemt zināšanai, ka 8.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" ietvaros ir paredzēts atbalsts Akadēmiskās informācijas centra darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai, lai tas tiktu reģistrēts Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR). Plānots, ka līdz 2018.gada 31.decembrim Akadēmiskās informācijas centrs tiks iekļauts EQAR. Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrija ir ierosinājusi grozījumus Augstskolu likumā, kas paredz, ka studiju programmu ārējās kvalitātes novērtēšanu veic Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļauta kvalitātes nodrošināšanas aģentūra. Gadījumā, ja līdz 2018.gada 31.decembrim Akadēmiskās informācijas centrs netiks reģistrēts Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā vai netiks izdarīti iepriekš minētie grozījumi Augstskolu likumā, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2019.gada 31.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par situācijas novērtējumu un tālāko rīcību.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai, izvērtējot valsts un privātpersonu dibināto augstākās izglītības institūciju studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānus, nodrošināt augstākās izglītības institūciju plānoto projektu ieguldījumu 8.2.1. SAM rezultāta rādītāja "220 slēgto studiju programmu skaits, uz kuru bāzes izveidotas atbalstītās jaunās studiju programmas" sasniegšanā. Izglītības un zinātnes ministrijai studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānu izvērtēšanas kārtībā paredzēt, ka lēmumi par plānu saskaņošanu tiek pieņemti ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim.

 
25.§
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par līdzfinansējumu grupas FRAMEST dalībai 2018.gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Phjončhanā, Dienvidkorejā)

TA-2864 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
 
26.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par nepieciešamību nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu tiesību aizsardzības iestāžu amatpersonu sagatavošanai)

TA-2476 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
27.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Valsts kontroles lietderības revīzijas "Pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāte Valsts policijā" rezultātiem)

TA-2614 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
28.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas 2017.gada 13.septembra "Kiberdrošības pakotni""

TA-16-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas 2017.gada 13.septembra "Kiberdrošības pakotni".
 
29.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra regulu (ES, Euratom) Nr.1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu"

TA-26-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra regulu (ES, Euratom) Nr.1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu".
 
30.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas astoto sesiju 2018.gada 13.-14.janvārī"

TA-29-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas astoto sesiju 2018. gada 13.–14. janvārī".
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Apvienotajos Arābu Emirātos A.Kurmi Latvijas Republikas valdības vārdā ar balsstiesībām piedalīties un pieņemt lēmumus Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras Asamblejas astotajā sesijā atbilstoši šī protokollēmuma 1. punktā apstiprinātajai pozīcijai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līgo Auto" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2907 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, turpmākās attīstības iespējām"

TA-2745 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
33.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-15-IP ____________________________________

 

Sēdi slēdz plkst. 14.25


Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību