Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.3

2018.gada 16.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""

TA-2767 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""

TA-2768 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas demarkācijas dokumentu apstiprināšanu"

TA-2821 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai paziņot Krievijas Federācijai par demarkācijas dokumentu apstiprināšanu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas valsts karoga lietošanu Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas neatkarības dienās"

TA-2867 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-7 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.942 "Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2893 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumu Nr.223 "Eksporta veicināšanas padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2904 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""

TA-2906 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"

TA-2773 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-2776 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu un tonnāžas nodokļa deklarāciju"

TA-2862 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu""

TA-2885 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.201 "Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli"""

TA-2714 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.109 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai""

TA-2875 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi"

TA-14 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmā pēc 2016.gada"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2890 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmā pēc 2016.gada"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju par Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus 2018.-2022.gadam īstenošanu Latvijā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""

TA-2878 ____________________________________

(I.Rudzīte, J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""

TA-2822 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumos Nr.35 "Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība""

TA-2842 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.116 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem""

TA-2870 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Sporta likumā"

TA-2687 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Veselības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot un veselības ministram līdz 2019.gada 1.maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par jaunieviestā antidopinga uzraudzības mehānisma funkcionalitāti, trūkumiem un priekšrocībām, kā arī par nacionālā antidopinga regulējuma noteikšanu ārējos normatīvos aktos.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-38 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"

TA-2910 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas paredz:
2.1. vispārīgu regulējumu par to, ka nodokļu maksātājs iesniegumus Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
2.2. regulējumu par to, ka lēmums par personas reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā rakstveida formā netiek pieņemts un informācija par reģistrācijas faktu tiek iekļauta publiski pieejamā datu bāzē (reģistrā). Ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu persona uzskatāma par reģistrētu Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā.

 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas 2014.-2016.gadā starpposma novērtējumu" un rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 3.jūlija rīkojumā Nr.326 "Par Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam""

TA-2911 ____________________________________

(A.Ašeradens, G.Silovs, U.Augulis, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Kultūras ministrijai, Satiksmes ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Ārlietu ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai un Iekšlietu ministrijai līdz 2020.gada 31.maijam iesniegt Ekonomikas ministrijai atskaiti par savā kompetencē esošo Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam pasākumu īstenošanu gala novērtējuma veikšanai.
 
25.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 7.decembra argumentēto atzinumu lietā Nr.2015/4221

TA-37-IP ___________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma lietā Nr.2015/4221.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
26.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 22.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0533

TA-59-IP ___________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2017.gada 22.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0533.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 19.martam kā steidzamus iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā šādus noteikumu projektus:
4.1. Noteikumi par transportā izmantojamās enerģijas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību;
4.2. Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību;
4.3. Noteikumi par pienākumu realizēt no atjaunojamiem energoresursiem iegūtu enerģiju transportā.
5. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 1.jūnijam veikt nepieciešamās darbības šī protokollēmuma 4.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu atkārtotai izdošanai atbilstoši likumprojektā "Transporta enerģijas likums" ietvertajiem deleģējumiem.

 
27.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 22.janvāra sanāksmei

TA-78-IP ___________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko pilnvaro sarunu sākšanu par Partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupu".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē 2018.gada 22.janvārī.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2017 secinājumiem"

TA-2879-DV _________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
29.§
Atbildes projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai

TA-2620-DV _________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Nacionālajai drošības komisijai (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Nacionālajai drošības komisijai.
 
30.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ļutova pret Latviju"

TA-1k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, J.Reirs, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 750 EUR izmaksāšanai Tatjanai Ļutovai saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017.gada 9.novembra spriedumu lietā "Ļutova pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt 2017.gada 9.novembra sprieduma lietā "Ļutova pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"

TA-2808-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 

Sēdi slēdz plkst. 13.25


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību