Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.5

2018.gada 23.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.1 22.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

TA-2736 ____________________________________

(J.Dūklavs, S.Sproģe, M.Trons, K.Kinča, E.Putra, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.1 22.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos"".
2. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām atkārtoti izvērtēt piedāvāto risinājumu novadu pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzināšanai, sagatavot attiecīgu priekšlikumu un līdz 2018.gada 1.decembrim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība""

TA-2902 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā" un informatīvais ziņojums "Par pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmai "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" (LatPos) nepieciešamo finansējumu"

TA-40 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki, saprašanās memorandu par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību"

TA-36 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki, saprašanās memoranda par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību (turpmāk — Saprašanās memorands) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Saprašanās memorandu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Aizsardzības ministrijai pēc Saprašanās memoranda parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Saprašanās memorandu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku nodarbinātībā esošajām civilpersonām, kā arī šo civilpersonu un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonu apgādājamiem un citām ar bruņotajiem spēkiem saistītām personām izsniedz apliecinājumu par tiesībām uzturēties Latvijas Republikā"

TA-2843 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sargu ielā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-20 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"

TA-21 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Mežvieti" (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8092 003 0063) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0063) 5,2 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 19 129 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 2 475 EUR un mežaudzes vērtība – 16 654 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Timmas" (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8092 003 0129) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0129) 2,1 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 5 900 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 900 EUR un mežaudzes vērtība – 5 000 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Kokdārzi" (nekustamā īpašuma kadastra numurs 8092 003 0005) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0005) 2,6 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 200 EUR, kas ir nekustamā īpašuma tirgus vērtība.

 
8.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 11.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-31 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 11.§) 2.1.apakšpunktā Aizsardzības ministrijai dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.aprīlim.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""

TA-2810 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 1.aprīlim nodrošināt šādu standartu tulkošanu valsts valodā:
2.1. LVS EN 15940:2016 "Automobiļu degviela. Sintētiski vai ar hidroattīrīšanas paņēmienu iegūta parafinizētā dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes";
2.2. LVS EN 16640:2017 "Bioloģiskas izcelsmes produkti. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs. Bioloģiskas izcelsmes oglekļa satura noteikšana ar radioaktīvā oglekļa metodi";
2.3. LVS EN 14274:2013 "Automobiļu degvielas. Benzīna un dīzeļdegvielas kvalitātes novērtēšana. Degvielas kvalitātes monitoringa sistēma (FQMS)";
2.4. LVS EN 590+A1:2017 "Automobiļu degvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes";
2.5. LVS EN 228+A1:2017 "Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes".
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" īstenošanas noteikumi""

TA-9 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"

TA-2861 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""

TA-2849 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 61.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2813 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Atzīt Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 61.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem"" 8.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
3. Lai nodrošinātu izpratni par iekšējās kontroles sistēmu kopumā un saistībā ar gada pārskata sagatavošanu, Valsts kancelejai (Valsts administrācijas skolai) sadarbībā ar Finanšu ministriju, Valsts kasi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību:
3.1. līdz 2018.gada 1.aprīlim organizēt atvērto lekciju pašvaldību augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem par iekšējās kontroles sistēmas ietvaru un pamatprincipiem;
3.2. izveidot mācību kursu par iekšējās kontroles sistēmas jautājumiem.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību metodiski konsultatīvo atbalstu papildināt ar jautājumiem par iekšējās kontroles sistēmu.
5. Lai sekmētu efektīvākas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu pašvaldībās un publiskas personas kapitālsabiedrībās, Finanšu ministrijai, Valsts kasei, Valsts kancelejai, Pārresoru koordinācijas centram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2019.gada 30.novembrim sagatavot skaidrojumus (vadlīnijas) par pašvaldību un publiskas personas kapitālsabiedrību iekšējās kontroles sistēmu, lai gūtu pārliecību par gada pārskata sagatavošanas pareizību.
6. Finanšu ministrijai apkopot informāciju par šī protokollēmuma 3., 4. un 5.punktā minēto uzdevumu izpildi un iesniegt to Valsts kontrolei.

 
14.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 15.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-23 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 15.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2825 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā"

TA-2847 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.225 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistra pirmuzskaites veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-2834 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu""

TA-2874 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm"

TA-2848 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.septembra rīkojumā Nr.495 "Par Daugavpils medicīnas koledžas reorganizāciju""

TA-33 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2470 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Labklājības ministriju līdz 2018.gada 1.jūnijam sagatavot iespējamos risinājumus jautājumā par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu.

 
22.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-57 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2018.gada 1.jūlijam.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) "Noteikumu projekts "Papildu prasību ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-34 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) "Noteikumu projekts "Papildu prasību ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.maijam.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 21.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par Nodarbinātības padomes ietvaros identificēto pasākumu kopumu un to izpildes termiņiem"" 3.1.1. un 3.1.2.apakšpunktā doto uzdevumu izpildi

TA-2697 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 21.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par Nodarbinātības padomes ietvaros identificēto pasākumu kopumu un to izpildes termiņiem"" 3.1.1. un 3.1.2 apakšpunktā dotos uzdevumus par izpildītiem.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.210 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""

TA-41 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku rīcības komiteju""

TA-43 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"

TA-44 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

TA-2549 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (likumprojektu pakete).
4. Tieslietu ministrijai, sagatavojot un tieslietu ministram iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību", notāru atlīdzības taksi par tiesību un šo tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās, ja nostiprinājumu pamato privāts līgums, noteikt fiksētas takses veidā, kas nav saistīta ar procentiem no darījuma summas, taksē iekļaujot arī elektroniska privāta darījuma atvasinājuma un darījuma dalībnieka piekrišanu īpašuma tiesību nostiprināšanai apliecināšanu.
5. Tieslietu ministrijai līdz 2019.gada 1.jūnijam izstrādāt un tieslietu ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai zemesgrāmatā elektroniski iesniedzamie dokumenti (nostiprinājuma lūgums, tam pievienotie dokumenti), kas parakstīti ar drošu elektronisku parakstu, tiktu iesniegti, izmantojot valsts izveidoto drošo vidi – oficiālo elektroniskās adreses kontu.

 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-2551 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (likumprojektu pakete).
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

TA-2552 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
4. Tieslietu ministrijai, pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības sniegto informāciju, izvērtēt Bāriņtiesu likuma 61.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto darījuma summu un nepieciešamības gadījumā tieslietu ministram iesniegt priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi Bāriņtiesu likumā".
5. Tieslietu ministram iesniegt priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi Bāriņtiesu likumā", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt apmēru un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par apliecinājumu un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās, kā arī atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas.
6. Tieslietu ministrijai, sagatavojot šī protokollēmuma 5.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus, izvērtēt spēkā esošo valsts nodevu par apliecinājumu un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās apmērus un nepieciešamības gadījumā tos pārskatīt.

 
31.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Vācijas Federatīvās Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētas informācijas aizsardzību"

TA-2748 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot tieslietu ministru Dz.Rasnaču parakstīt līgumu.
 
32.§
Likumprojekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības likums"

TA-2816 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām līdz 2018.gada 28.decembrim izstrādāt un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par izdevumu finansēšanas apjomu un iespējām attiecībā uz cilvēkresursu uzturēšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kā arī citās ministrijās un to padotības iestādēs (nepalielinot ietekmi uz valsts budžetu), lai izpildītu likumprojektā ietvertā regulējuma prasības, veicot tam nepieciešamos uzdevumus tādā apjomā, kas nodrošina valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības kvalitāti un efektivitāti.
4. Visām ministrijām nepieciešamos grozījumus nozares normatīvo aktu terminoloģijā, ņemot vērā Valsts informācijas sistēmu likumā lietotos terminus, sagatavot kopā ar citiem (būtiskiem) grozījumiem šajos normatīvajos aktos.
 
33.§
Noteikumu projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika"

TA-2881 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""

TA-25 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-28 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""

TA-56 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumos Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra""

TA-79 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

TA-80 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""

TA-97 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu"

TA-2766 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
2. Atbalstīt, ka darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" (turpmāk – SAM 9.3.2.) projektu iesniegumu atlases trešās kārtas ietvaros vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu tiks slēgtas par visu attiecināmo finansējumu 15 828 463 EUR apmērā, tai skaitā par SAM 9.3.2. snieguma rezerves finansējuma EUR daļu 10 917 162 EUR apmērā.
3. Pieņemt zināšanai, ka, neizpildot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9. prioritārā virziena "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" (turpmāk – 9. prioritārais virziens) vidusposma snieguma ietvara rādītājus, Eiropas Komisija pēc 2018. gada vidusposma izvērtējuma var lemt, ka snieguma rezerve nav izmantojama 9. prioritārā virziena ietvaros.
4. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija ierosināja grozījumus darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", samazinot SAM 9.3.2. snieguma ietvara vidusposma rādītājus.
5. Veselības ministrijai līdz snieguma ietvara vidusposma rādītāju sasniegšanai neizmantot finansējumu, kas atzīts par neatbilstošu saskaņā ar attiecīgu sadarbības iestādes lēmumu, citu SAM 9.3.2. projektu darbību finansēšanai.
6. Veselības ministrijai nekavējoties sagatavot un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumu rīcībai, lai pēc iespējas mazinātu negatīvo ietekmi uz valsts budžeta fiskālo telpu, ja pēc 2018. gada vidusposma izvērtējuma saistībā ar Eiropas Komisijas lēmumu snieguma rezerve nav izmantojama 9. prioritārā virziena ietvaros.
7. Veselības ministrijai līdz 2018. gada 20. februārim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā apkopoto informāciju par SAM 9.3.2. trešās projektu iesniegumu atlases kārtas plānoto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem un projektu indikatīvajām ikgadējām naudas plūsmām.
8. Veselības ministrijai nekavējoties sagatavot un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumu rīcībai par iespējamām finansējuma pārdalēm, ja SAM 9.3.2. projektu iesniegumu atlases trešās kārtas projektu iesniedzēji nenodrošina projektu iesniegumu iesniegšanu atbilstoši šā protokollēmuma 7. punktā sniegtajai informācijai.
9. Veselības ministrijai veikt izvērtējumu par II un III līmeņa slimnīcu atbilstību aprūpes līmeņiem, kā arī, ja nepieciešams, pārskatīt slimnīcu aprūpes līmeņu prasības, un veselības ministram līdz 2019.gada 1.jūlijam iesniegt izvērtējumu Ministru kabinetā.

 
41.§
Konceptuāls ziņojums "Par grāmatvedības vešanu angļu valodā un citu valūtu lietošanu grāmatojumos"

TA-2899 ____________________________________

(A.Ašeradens, R.Aleksejenko, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par taisnīgu atlīdzību saistībā ar nekustamo īpašumu piespiedu atsavināšanu)

TA-2840 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Juridiskajai komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-90 ____________________________________

(K.Šadurskis, G.Arāja, Dz.Rasnačs, I.Pimenovs, V.Sidorenkovs, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 2018.gada 22.janvāra atzinumā minēto, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" (likumprojektu pakete).
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"

TA-91 ____________________________________

(K.Šadurskis, G.Arāja, Dz.Rasnačs, I.Pimenovs, V.Sidorenkovs, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 2018.gada 22.janvāra atzinumā minēto, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā" (likumprojektu pakete).
 
45.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 29.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-112 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 29.janvāra sanāksmē.
 
46.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 25.–26.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-116 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Iesalniekam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 25.-26.janvāra neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
47.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 25.–26.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-119 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 25.-26.janvāra neformālajā sanāksmē.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""

TA-2903 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas īstenošanas lēmumu par kopējo interešu projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā"

TA-123-IP __________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas īstenošanas lēmumu par kopējo interešu projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā".
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2017 secinājumiem"

TA-2879-DV _________________________________

 

Dienesta vajadzībām

 
51.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2018.gada 29.janvāra Vispārējo lietu padomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-117-DV ___________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2018.gada 29.janvāra Vispārējo lietu padomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 29.janvāra sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.50


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību