Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2018.gada 6.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Kopīgajā Latvijas–Flandrijas komisijā"

TA-45 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""

TA-56 ____________________________________

(I.Gailīte, J.Patmalnieks, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta 1.2.apakšpunktā ietverto 13.punktu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-51 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-134 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.augustam.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-2831 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-71 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-67 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma "Jaunreģi"-1 Alsungas novadā pārdošanu"

TA-69 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību""

TA-2891 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt likumprojekta "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumu, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt maksas apmēru par Latvijas iedzīvotājiem nepieciešamo dokumentu viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs izsniegšanu.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Izmēģinātāju iela" Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu bez atlīdzības Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"

TA-75 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.59 10.§) "Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)""

TA-2379 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē I.Punduru parakstīt Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta).
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.59 10.§) "Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)"" 2.punktu.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-103 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Mežpumpuri C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 3526) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2432) 3,35 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2576) 0,06 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 2597) 0,45 ha platībā - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 76 428,00 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Ozolsalas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0817) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0817) daļu 0,84 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) - Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 55 265,40 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 55 104,00 EUR (6,56 EUR par vienu kvadrātmetru) un kompensējamie zaudējumi 161,40 EUR.

 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

TA-2320 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"" (likumprojektu pakete).

 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

TA-2321 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"" (likumprojektu pakete).
4. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijas apakšprogrammā 03.01.00 "Tiesu administrēšana" 2019.gadam 70 014 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020.un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem.
5. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, pieaicinot arī Latvijas Pašvaldību savienību, izvērtēt jautājumu par inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas procesa vienkāršošanu un šādā kārtībā uzmērītu inženierbūvju ierakstīšanu zemesgrāmatā, un tieslietu ministram līdz 2018.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.

 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""

TA-2323 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"" (likumprojektu pakete).

 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-2324 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"" (likumprojektu pakete).
4. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijas programmā 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" 2019.gadam 200 025 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020.un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem.

 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

TA-2326 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"" un likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"", likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"" un likumprojektu "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" (likumprojektu pakete).
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā"

TA-2700 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi""

TA-2833 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""

TA-102 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtība"

TA-82 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26 maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-83 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-62 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"

TA-131 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2018. gada 21.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, pamatojoties uz Transporta enerģijas likuma deleģējumu par prasību noteikšanu elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes un ūdeņraža uzpildes iekārtām un to uzstādīšanai, kā arī tehniskās specifikācijas krasta elektropadeves iekārtām.
3. Satiksmes ministrijai līdz 2018. gada 31. decembrim nodrošināt šādu standartu tulkojumu valsts valodā:
3.1. LVS ISO/TS 19880-1:2018 "Gāzveida ūdeņradis – uzpildes stacijas";
3.2. LVS ISO 14687-1:2018 "Ūdeņraža degviela. Produkta specifikācija 1. daļa: Visi pielietojumi, izņemot degvielas šūnu protonu apmaiņas membrānas (PEM) autotransportlīdzekļiem";
3.3. LVS ISO 14687-2:2018 "Ūdeņraža degviela. Produkta specifikācija. 2. daļa: Degvielas šūnu protonu apmaiņas membrānu (PEM) lietošana autotransportlīdzekļos";
3.4. LVS IEC/ISO/IEEE 80005-1:2018 "Lietderīgie savienojumi ostās. 1. daļa. Vispārīgās prasības augstsprieguma pieslēguma sistēmām (HVSC)";
3.5. LVS EN 61851-22:2002 "Vadītspējīga uzlādes sistēma elektrotransportam. 22. daļa: Transporta maiņstrāvas uzlādes stacija";
3.6. LVS EN 61851-23:2015 "Strāvvadošā uzlādes sistēma elektrotransportam. 23. daļa: Transporta līdzstrāvas uzlādes stacija (IEC 61851-23:2014)";
3.7. LVS EN 61851-23:2015/AC:2016 "Strāvvadošā uzlādes sistēma elektrotransportam. 23. daļa: Transporta līdzstrāvas uzlādes stacija (IEC 61851-23:2014/COR1:2016)";
3.8. LVS EN 62196-3:2015 "Kontaktdakšas, kontaktligzdas, automobiļu spraudsavienotāji un ievadligzdas. Elektromobiļu konduktīvā uzlādēšana. 3. daļa: Līdzstrāvas un maiņstrāvas/līdzstrāvas kontaktdakšu un cauruļveida automobiļu kontaktligzdu izmēru savietojamības un savstarpējās apmaināmības prasības";
3.9. LVS EN 62196-2:2017 "Kontaktdakšas, kontaktligzdas, automobiļu spraudsavienotāji un ievadligzdas. Elektromobiļu konduktīvā uzlādēšana. 2. daļa: Maiņstrāvas kontaktdakšu un cauruļveida kontaktligzdu aprīkojuma izmēru savietojamības un savstarpējās apmaināmības prasības".

 
25.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija – Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums)"

TA-181 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2887 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, S.Šķiltere, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" (likumprojektu pakete).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2888 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, S.Šķiltere, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).
 
28.§
Atbildes projekts Biznesa augstskolai Turība (par Ministru kabineta 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr.419)

TA-2129 ____________________________________

(K.Šadurskis, D.Melbārde, I.Peipiņa, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto starpatbildes projektu SIA "Biznesa augstskola "Turība"".
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt starpatbildi SIA "Biznesa augstskola "Turība"".
2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram sniegt atbildi SIA "Biznesa augstskola "Turība"" uz 2017.gada 5.septembra iesniegumu Nr. 1.1.07/2379, ar kuru Augstskola apstrīd Ministru kabineta 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr.419 "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Mākslas" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Biznesa augstskola "Turība"".

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-177 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.37 1.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-2717 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 2018.gadā Aizsardzības ministrijai, lai nodrošinātu, ka Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra turpmāk sniedz topogrāfisko karti mērogā 1:50 000 visas Latvijas teritorijai, Latvijas pārskata karti mērogā 1:250 000 visas Latvijas teritorijai, Latvijas ortofoto karti krāsainā spektrā, digitālo reljefa modeli ar regulāro tīkla soli 20m visai Latvijas teritorijai, Latvijas vietvārdu datu bāzi, Latvijas ģeodēziskā tīkla datu bāzi kā atvērtos datus, un Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu, ka Valsts zemes dienests sniegtu Valsts adrešu reģistra un administratīvo robežu datus kā atvērtos datus. Par iespējamiem papildu finansējuma avotiem un nepieciešamo finansējuma apjomu lemt 2018.gada valsts budžeta izpildes gaitā, sākotnēji izvērtējot Aizsardzības ministrijas un Tieslietu ministrijas faktisko pašu ieņēmumu izpildi un iespējamo iekšējo resursu ekonomiju.
3. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu 2019.gadā un turpmāk Aizsardzības ministrijai (Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrai) un Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) atvērto datu nodrošināšanai skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020.un 2021.gadam" sagatavošanas procesā.
4. Aizsardzības ministrijai un Tieslietu ministrijai līdz 2018.gada 1.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem saistītajos normatīvajos aktos un pēc to pieņemšanas publicēt konkrētās datu kopas Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv).
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Veselības ministriju izvērtēt starptautiskajos pētījumos minēto prioritāri atveramo datu kopu publiskošanas iespējas Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv).
6. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atvērto datu jomas koordinējošo iestādi.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Kodolpētījumu organizācijai"

TA-204 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, T.Torims, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru nosūtīt vēstuli Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (The European Organization for Nuclear Research (turpmāk – CERN)) Padomei par Latvijas nodomu pievienoties CERN asociētās valsts pirms-dalībvalsts (pre-stage to membership) statusā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai organizēt Latvijas pārstāvību CERN.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2018.gada 31.decembrim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Latvijas Republikas valdības un CERN līguma par pievienošanos CERN asociētās valsts pirms-dalībvalsts statusā projektu.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2018.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas dalības asociētās valsts pirms-dalībvalsts (pre-stage to membership) statusā finansēšanu.

 
32.§
Konceptuāls ziņojums "Par drošības rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei pilnveidošanu"

TA-50 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības tiesas lietā C-623/17 Privacy International

TA-213-IP __________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības tiesas lietā C-623/17 Privacy International.
2. Satversmes aizsardzības birojam, Drošības policijai, Satiksmes ministrijai, Datu valsts inspekcijai, Iekšlietu ministrijai un Ārlietu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi V.Soņecu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-623/17 Privacy International.
 
34.§
Papildu paskaidrojumu projekts Satversmei tiesai lietā Nr.2017-20-0103

TA-1733 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto papildu paskaidrojumu projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2017-20-0103.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildu paskaidrojumu Satversmes tiesai.
 
35.§
Paskaidrojuma projekts Jelgavas tiesai lietā Nr.C29710515

TA-68 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijai pārdošanai rezervēto emisijas kvotu realizēšanu"

TA-92-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
37.§
Dienesta vajadzībām

TA-159-DV ___________________________________

 

 
38.§
Instrukcijas projekts "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība"

TA-149-DV ___________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
39.§
Par Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu

TA-2k ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdē (prot. Nr.44 2.§ 2.punkts) dotā uzdevuma izpildei nepieciešamo rīcību"

TA-161-IP __________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt jauna cietuma būvniecības Liepājā uzsākšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā "Par Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdē (prot. Nr.44 2.§ 2.punkts) dotā uzdevuma izpildei nepieciešamo rīcību" (turpmāk- informatīvais ziņojums) iekļautajam 2.variantam.
3. Par provizorisko Tieslietu ministrijas ilgtermiņa saistību apmēru budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" 2019.-2023.gadam, lai nodrošinātu jaunā Liepājas cietuma būvniecību, lemt pēc fiskālās telpas noteikšanas 2019.-2021.gadam.
4. Par precīzu Tieslietu ministrijas ilgtermiņa saistību apmēru budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" 2020. - 2023.gadam, lai nodrošinātu jaunā Liepājas cietuma būvniecību, lemt pēc fiskālās telpas noteikšanas 2020.-2022.gadam.
5. Pieņemt zināšanai, ka tiks pārskatīts Tieslietu ministrijas un valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" 2016.gada 29.jūnijā noslēgtais līgums par jaunā Liepājas cietuma būvdarbu organizēšanu.
6. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija un valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" pārskatīs jaunā Liepājas cietuma būvprojektu ar mērķi samazināt jaunā cietuma izmaksas, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietvertos nosacījumus.
7. Tieslietu ministrijai viena mēneša laikā pēc šī protokollēmuma 3.punktā minēto ilgtermiņa saistību apmēra noteikšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā;
7.1. grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju";
7.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu par valsts akciju sabiedrībai "Tiesu namu aģentūra" nepieciešamajiem līdzekļiem būvdarbu organizēšanai 2019.gadā.
8. Atļaut jaunajam Liepājas cietumam paredzēto zemesgabalu Liepājā, Alsungas ielā 29 (kadastra numurs 1700 002 0183) ieguldīt valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā. Tieslietu ministrijai līdz 2018.gada 1.jūnijam normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29, Liepājā (kadastra numurs 1700 002 0183), ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā.
9. Atļaut izmantot būvdarbu organizēšanai 2018.gadā 119 387 EUR no valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā ieguldītajiem līdzekļiem ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstībai.
10. Atļaut jauna iepirkuma izsludināšanu par jaunā Liepājas cietuma būvniecību un būvprojektēšanu, ieskaitot autoruzraudzību, kā arī par būvuzraudzību.
11. Tieslietu ministrijai atbilstoši šim protokollēmumam precizēt informatīvo ziņojumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
12. Tieslietu ministram nepieciešamības gadījumā informēt Ministru kabinetu par jaunā Liepājas cietuma būvniecības nodrošināšanas progresu.

 
41.§
Dienesta vajadzībām

TA-150-DV ___________________________________

 

 
42.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-229-IP ___________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, J.Reirs, E.Rinkēvičs, K.Šadurskis, D.Melbārde, D.Reizniece-Ozola, J.Citskovskis, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar pamatojumu atbilstoši ārlietu ministra izteiktajam priekšlikumam, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-230-IP __________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, J.Reirs, E.Rinkēvičs, K.Šadurskis, D.Melbārde, D.Reizniece-Ozola, J.Citskovskis, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar pamatojumu atbilstoši ārlietu ministra izteiktajam priekšlikumam, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību