Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.17

2018.gada 27.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.946 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos""

TA-465 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Latvijas Biatlona federācija""

TA-505 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""

TA-459 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-535 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 2.aprīlim.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizēšanā izmantojamās spēles programmas atbilstības pārskatā iekļaujamo informāciju"

TA-306 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2019.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Azartspēļu un izložu likumā, lai precizētu 47.panta ceturtajā un 80.panta sestajā daļā paredzēto deleģējumu par interaktīvo azartspēļu vai interaktīvo izložu programmas sertificēšanu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iesniedzamo informāciju par interaktīvo azartspēļu, interaktīvo izložu, izložu biļešu pārdošanas un izložu dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmām, to drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem un informācijas glabāšanu"

TA-309 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tilta ielā 9, Rīgā, nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

TA-471 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Kandavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lejas Mustene", Kandavas pagastā, Kandavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nekustamā īpašuma pārdošanu"

TA-481 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Alojas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-482 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-516 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jaunās Zemegles" Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-517 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-519 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 63.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem"" 2.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-483 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā finanšu ministra iesniegto informāciju, noteikt, ka, izpildot Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 63.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem"" 2.punktā doto uzdevumu, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju izvērtēt līdzšinējo regulējumu par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību muitā un līdz 2018.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu ziņojumu par turpmāko rīcību.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"

TA-392 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Iekšlietu ministrijai pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, prognozes palielināšanu.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" izstrādes procesā"" 17.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-515 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 17.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2018.gada 1.jūnijam.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-528-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 86 personas.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""

TA-435 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""

TA-443 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-419 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai rast risinājumu, lai nodrošinātu 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu (turpmāk – 2.1.1.3.1.aktivitātes projekti) uzraudzībai nepieciešamo papildu finansējumu:
2.1. 78 336 EUR apmērā laikposmam no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim, izstrādājot Ministru kabineta noteikumus par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otro kārtu;
2.2. 419 328 EUR apmērā laikposmam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2032.gada 31.decembrim, izstrādājot Eiropas Savienības Kohēzijas politikas 2021.–2027.gadam ieviešanas nosacījumus pētniecības un inovācijas attīstībai Latvijā vai izskatot jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
3. Šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētajā gadījumā Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju informēt Ministru kabinetu par iespējamiem finanšu avotiem 2.1.1.3.1.aktivitātes projektu uzraudzības nodrošināšanai, informāciju iekļaujot informatīvā ziņojumā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamajiem īpašumiem Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā"

TA-502 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību"

TA-472 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu""

TA-451 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

TA-524 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi""

TA-1738 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem"

TA-534 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.366 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""

TA-390 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.250 "Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā""

TA-388 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.63, Cēsu ielā 34, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2588 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Limbažu novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šā rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Zemgales ielā 23, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"

TA-2632 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Olaines novada pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šā rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Saulkalnes ielā 16, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2634 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aicināt Rīgas pilsētas pašvaldību ierakstīt nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda sešu mēnešu laikā pēc šā rīkojuma pieņemšanas dienas.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-513 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

TA-536 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmē Vašingtonā 2018.gada 20.-22.aprīlī "

TA-563 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-573-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 27.februāra noteikumos Nr.113 "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība dienas stacionārā""

TA-567 ____________________________________

(A.Lapiņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīmēt, ka Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs izsaka piezīmi Veselības ministrijas valsts sekretāram par pieļautajām kļūdām normatīvā akta izstrādes procesā.
3. Veselības ministrijai veikt dienesta pārbaudi normatīvajā aktā pieļautās kļūdas rašanās apstākļu un atbildīgo darbinieku noskaidrošanai, kā arī, ja nepieciešams, veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības vainīgo personu saukšanai pie atbildības.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Automobiļu federācijas pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanu Latvijā 2019.–2022.gadā un ar to saistīto valsts finansiālo atbalstu sacensību organizēšanas licences maksājumiem"

TA-578 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt Starptautiskās Automobiļu federācijas pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanas Latvijā turpināšanu 2019.–2022.gadā.
3. Jautājums par valsts finansiālo atbalstu Starptautiskās Automobiļu federācijas pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanas Latvijā licences maksājumiem (2019.gadā 475 000 EUR, 2020.gadā 500 000 EUR, 2021.gadā 500 000 EUR un 2022.gadā 525 000 EUR) izskatāms likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.

 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-577 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""

TA-579 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu realizācijai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts Aizsardzības ministrijai piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Jaunsardzes un informācijas centra nolikums""

TA-580 ____________________________________

(R.Bergmanis, I.Gailīte, J.Garisons, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu realizācijai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts Aizsardzības ministrijai piešķirto līdzekļu ietvaros.
3. Aizsardzības ministrijai vienlaikus ar citiem būtiskiem grozījumiem Militārā dienesta likumā, Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā, Nacionālo bruņoto spēku likumā un Latvijas Republikas Zemessardzes likumā paredzēt arī grozījumu, lai precizētu iestādes nosaukumu.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām samazināt administratīvo slogu iestādēm saistībā ar dokumentu iesniegšanas kārtību apdrošinātājam vai biedrībai "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs""

TA-2856 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 5.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi par aktualitāti zaudējušu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija iespēju samazināt administratīvo slogu iestādēm saistībā ar dokumentu iesniegšanas kārtību apdrošinātājam vai biedrībai "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" risinās vienlaicīgi ar Ministru kabineta 2017.gada 21.marta rīkojumā Nr.126 "Par finanšu sektora attīstības plānu 2017.-2019.gadam" noteiktā uzdevuma izpildi.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Revīzijas iestādes 2017.gada Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta revīziju rezultātiem"

TA-351 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Revīzijas iestādes Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros veikto revīziju rezultātiem"

TA-374 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā, ka 2007.-2013.gada plānošanas perioda noslēguma dokumenti ir iesniegti Eiropas Komisijai un revīzijas iestāde plāno veikt auditus tikai pēc Eiropas Komisijas īpašiem norādījumiem (piemēram, nefunkcionējošo projektu pārbaudes), Ministru kabinets atbalsta, ka turpmāk informatīvie ziņojumi par 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros veikto revīziju rezultātiem, atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 11.panta ceturtajai daļai, netiks sniegti.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2.fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildes novērtējumu"

TA-526 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo institūciju informatīvā ziņojuma pielikumā Nr.1 paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildes koordinēšanā.
3. Par informatīvā ziņojuma pielikumā Nr.1 paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām nodrošināt uzdevumu un pasākumu izpildi noteiktos termiņos tām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Valsts kancelejai informēt Saeimu par informatīvajā ziņojumā norādīto attiecībā uz rekomendāciju 3(a).

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai"

TA-463 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Pūķis, R.Muciņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvajā ziņojumā svītrot Latvijas Pašvaldību savienības 2018.gada 27.marta vēstules Nr.0320180783/A439 pirmajā teikumā minēto rindkopu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2018.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanai nepieciešamos normatīvo aktu projektus.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) īstenot informatīvajā ziņojumā piedāvāto koplietošanas risinājuma ieviešanas un uzturēšanas finansēšanas pirmo modeli - Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" finanšu līdzekļi ieviešanai un valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi uzturēšanai.
 
45.§
Atbildes projekts Tiesībsargam un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par situāciju bērnu psihoneiroloģiskajās slimnīcās)

TA-222 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2019.gada 1.februārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2018.gada 1.februārim"

TA-527-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu"

TA-9k____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, R.Bergmanis, K.Šadurskis, U.Augulis, R.Kozlovskis, J.Reirs, I.Gailīte, A.Ašeradens, J.Citskovskis, B.Bāne, E.Upīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (deklasificēts pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas atbilstoši Ārlietu ministrijas 2018.gada 22.marta vēstulē Nr.41/85k norādītajam).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Konfidenciāli

TA-8k ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 14.20


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību