Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.18

2018.gada 3.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.14.40

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izveido komisiju, kas izvērtē iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata, un komisijas darbības un lēmumu pieņemšanas kārtība"

TA-511 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plāns 2018.-2022.gadam"

TA-564 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2018.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"

TA-595 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā skaidro naudu izņem no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas skaidrās naudas glabāšanas vietas"

TA-404 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pulkveža Brieža ielā 28B, Rīgā, pārdošanu"

TA-562 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes grozījumiem"

TA-454 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.

 
7.§
Noteikumu projekts ""HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledžas nolikums"

TA-501 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība""

TA-504 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""

TA-574 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju""

TA-453 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem sociālajiem uzņēmumiem un atbalsta piešķiršanas kārtību"

TA-587 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

TA-347 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""

TA-538 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-550 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Mežagaņģi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 010 0039) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 010 0039) 1,83 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 27 816,00 EUR.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-551 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Meža Braueri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 3103) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 0975) 1,94 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 28 712,00 EUR.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumos Nr.113 "Valsts budžeta līdzekļu plānošanas un maksājumu veikšanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai""

TA-544 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""

TA-442 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai veiktu izmaiņas informācijas sistēmā, jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu 2019.gadā 134 720 EUR apmērā Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-570 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Ērika Eglīša pārcelšanu"

TA-591 ____________________________________

(A.Ašeradens, Ē.Eglītis, K.Šadurskis,M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"

TA-348 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, I.Dundure, I.Vanaga, A.Mūrnieks, V.Preisa, G.Catlaks, Dz.Rasnačs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā" (likumprojektu pakete).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-350 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, I.Dundure, I.Vanaga, A.Mūrnieks, V.Preisa, G.Catlaks, Dz.Rasnačs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" (likumprojektu pakete).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-614 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Efektīvas kapitāla atdeves mērķu noteikšana valsts kapitālsabiedrībās"

TA-566 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pārresoru koordinācijas centram trīs mēnešu laikā papildināt Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas ar informatīvajā ziņojumā iekļauto metodiku kapitāla atdeves mērķu noteikšanai.
3. Lai veicinātu valsts kapitālsabiedrību attīstību un kapitāla atdeves paaugstināšanu nākotnē, Pārresoru koordinācijas centram trīs mēnešu laikā Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijās iekļaut skaidrojumu par valsts kapitālsabiedrību ieguldījumu pētniecībā un attīstībā atspoguļošanu vidēja termiņa darbības stratēģijās. Ja šādi ieguldījumi pētniecībā un attīstībā tiek plānoti kapitālsabiedrībā, valsts kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā, ņemot vērā ieguldījumu apjomu un ietekmi, jāiekļauj attiecīgi nefinanšu mērķi, kā arī jāiekļauj informācija par pētniecības un attīstības projektu riskiem, iespējamiem zaudējumiem, projektu realizācijas termiņiem, šādu ieguldījumu apmēriem nozares uzņēmumos (vietējos vai citu valstu, atbilstoši informācijas pieejamībai).
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra sēdes protokola (prot. Nr.10 34.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-518 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai pasākumus Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā, attīstībai un pieejamībai plašākai sabiedrības daļai 2018.gadā nodrošināt esošā budžeta ietvaros.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "Eiropas Digitālais rēķins Latvijai (European Digital Invoice for Latvia)" īstenošanai"

TA-531 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "Eiropas Digitālais rēķins Latvijai (European Digital Invoice for Latvia) īstenošanai"" (turpmāk – projekts) apstiprināšanas gadījumā, atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) 2018.gadā uzņemties papildu valsts budžeta saistības ne vairāk kā 79 814 EUR apmērā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai), lai nodrošinātu projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei 2018.gadā no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) pēc maksājumu saņemšanas no Eiropas Komisijas par projekta īstenošanu nodrošināt saņemto līdzekļu atmaksu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem Digitālās ekonomikas un sabiedrības indikatora Latvijas rādītāju uzlabošanai"

TA-184 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām ministrijām līdz 2018.gada 15.aprīlim izstrādāt un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai grafiku par ministriju un to padotības iestāžu atkalizmantošanai paredzētām brīvi izvēlētām datu kopām, kuras plānots publicēt Latvijas atvērto datu portālā līdz 2018.gada 1.oktobrim. Tās datu kopas, kuras plānots sagatavot un publicēt Latvijas atvērto datu portālā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektos, grafikā neiekļaut.
3. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Satiksmes ministrijai ņemt vērā Pārresoru koordinācijas centra identificētos rādītāju elementus, kuru ietekme uz ekonomisko izaugsmi atzīta par īpaši nozīmīgu, institūciju sniegtajos komentāros pausto viedokli un, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, ietvert pasākumus, kas sniegs ieguldījumu DESI indeksa rādītāju uzlabošanā.


 
27.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2018.gada 10.-11.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-607 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam piedalīties neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē un pārstāvēt Latvijas Republiku Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
28.§
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas biežumu un par iespējamām izmaiņām ūdens patēriņa skaitītāju regulējumā)

TA-417 ____________________________________

(I.Gailīte, A.Ašeradens, K.Gerhards, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
29.§
Konfidenciāli

TA-4k ____________________________________

 
30.§
Rīkojuma projekts "Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011.gada Vīnes dokumentā noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām"

TA-582-DV____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.40


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību