Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.26

2018.gada 29.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par meklēšanu un glābšanu jūrā Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC) atbildības rajonā jūras un aviācijas nelaimes gadījumā"

TA-837 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-899 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valsts akciju turētāja maiņu"

TA-928 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai papildināt rīkojuma projektu ar 3.punktu Finanšu ministrijas ierosinātā redakcijā un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"

TA-2636 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
5.§
Likumprojekts "Čeku spēles likums"

TA-912 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.715 "Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība""

TA-908 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-814 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Psihologu noteikumi"

TA-895 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Psihologu sertifikācijas padomes nolikums"

TA-897 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 81, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-865 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-805 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Labklājības ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām izvērtēt pašnodarbināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un labklājības ministram izvērtējumu līdz 2019.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""

TA-884 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""

TA-898 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sagatavot un līdz 2019.gada 28.februārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā", precizējot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju, kas sniedz pakalpojumus Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) dalībnieka statusā, statusa piešķiršanas, uzraudzības, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī pienākumus.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām"

TA-824 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests kompensē brīvprātīgā darba veicējam izdevumus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi"

TA-839 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-960 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-934 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""

TA-935 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-936 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums"

TA-744 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-818 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-835 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-983-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-984-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-986-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 12.oktobra rīkojumā Nr.593 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-950 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-970 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības aprūpes pakalpojumiem reto slimību jomā"

TA-961 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2018.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-989 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētās iestādes – Zāļu valsts aģentūras neizmantotais 2017.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri 1 075 452 EUR apmērā tiek novirzīts uz:
2.1. valsts budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" Veselības ministrijai, lai nodrošinātu centralizētas Microsoft programmatūras nomu 1 gadam, kā arī vienotu e-pasta sistēmas ieviešanu un pārvaldību veselības resorā – 72 000 EUR apmērā;
2.2. valsts budžeta programmas 45.00.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana" apakšprogrammu 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" Nacionālajam veselības dienestam, lai nodrošinātu vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas uzturēšanu, uzraudzību, kā arī drošības risinājumu pilnveides ieviešanas atbalsta pakalpojumu un nepārtrauktas darbības nodrošināšanu – 1 003 452 EUR apmērā.
3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, informējot Saeimu, palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2018.gadam" noteikto apropriāciju.

 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"

TA-990 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumos Nr.18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību""

TA-907 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Atpūtas vieta Pūrciemā" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0146 un nekustamā īpašuma "Valsts mežs Melnsils" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8882 003 0058, Rojas novadā"

TA-938 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Likumprojekts "Transporta enerģijas likums"

TA-904 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par nokavējuma naudas regulējuma efektivitāti praksē"

TA-695 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju, piesaistot arī tranzīta un loģistikas nozares uzņēmēju asociācijas, līdz 2019.gada 1.aprīlim izvērtēt nokavējuma naudas regulējuma efektivitāti praksē (par laikposmu no 2017.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim), un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par piedāvāto risinājumu attiecībā uz nokavējuma naudas likmes apmēru un tās piemērošanu.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai un Ieslodzījuma vietu pārvaldei) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"

TA-944 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par projekta "Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām" (General Data Protection Regulation – possibilities and responsibilities for small and medium-sized enterprises (SMEs); rights and risks for minors) īstenošanu Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.–2020.gadam ietvaros.
3. Atļaut Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta "Atkarīgo centra darbinieku mobilitātes darba metožu pilnveidei" (Addiction centre staff mobility to improve working methods) īstenošanu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ietvaros.
4. Atļaut Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un slēgt līgumu ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Igaunijā par projekta "Mūsdienīgu ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības daļu darba organizācija" (Work organization of security and supervision departments in contemporary prisons) īstenošanu programmas "Valsts administrācija" ietvaros.
5. Šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktā minēto projektu ieviešanai papildu nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
6. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktā minēto projektu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
7. Tieslietu ministrijai pēc īstenoto projektu noslēguma maksājumu saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"

TA-985 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Datu valsts inspekcijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par projekta "GDPR (Vispārīgās datu aizsardzības regulas) nodrošināšana ar mākoņplatformas pakalpojuma izveidošanu mikrouzņēmumiem" (GDPR Compliance Cloud Platform for Micro Enterprises") īstenošanu Eiropas Komisijas pamatprogrammas pētniecībai un inovācijai "Apvārsnis 2020" ("Horizon 2020") ietvaros.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta ieviešanai papildu nepieciešamo finansējumu (priekšfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izmaksu segšanai) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
5. Tieslietu ministrijai pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 3.- 5.jūnija neformālajā sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-1019 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 3. - 5.jūnija neformālajā sanāksmē.
 
38.§
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-07-05

TA-776 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2018-07-05.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Satversmes tiesai.

 
39.§
Par papildu paskaidrojumiem Satversmes tiesai lietā Nr.2018-06-0103

TA-312 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto papildu paskaidrojumu projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2018-06-0103.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildu paskaidrojumus Satversmes tiesai.
2. Labklājības ministrijai pārstāvēt Ministru kabinetu Satversmes tiesā lietā Nr.2018-06-0103.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2016.gadu"

TA-987-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
41.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 4.-5.jūnija sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1016-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmo jautājumu- pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 4.-5.jūnija sanāksmē.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 4.-5.jūnija sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1024-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK";
2.3. pozīcija Nr.5 "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādātā redakcija)";
2.3. pozīcija Nr.4 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, otro iespēju un pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem, un ar ko groza Direktīvu 2012/30/ES".
3. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 4.–5.jūnija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
43.§
Protokollēmuma projekts "Par uzdevuma termiņa pagarinājumu"

TA-896-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
44.§
Tautsaimniecības mobilizācijas plāns

TA-7k ____________________________________

(I.Gailīte, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju precizēt atsevišķu rīkojuma projekta punktu statusu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu

TA-1018-DV ____________________________________

(A.Ašeradens, K.Šadurskis, D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Finanšu ministrijai veikt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu, lai atmaksātu valsts piešķirto aizdevumu par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" kapitāldaļu iegādi.
3. Palielināt apropriāciju Finanšu ministrijas programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 57 394 382 EUR apmērā resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un paredzēt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā" akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanai.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu par šī protokollēmuma 3.punktā minēto apropriācijas palielināšanu un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas palielināšanu.
5. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram nodrošināt atbalstu finanšu ministram dalībai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē, kurā tiks izskatīts jautājums par apropriācijas palielināšanu.
6. Finanšu ministrijai kā akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valsts kapitāla daļu turētājai veikt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu ar vienīgo mērķi – valsts piešķirtā aizdevuma par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" kapitāldaļu iegādi 57 394 382 EUR apmērā atmaksa.
7. Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valsts kapitāla daļu turētājam paredzēt izmaksāt 2019.gadā dividendēs (par 2018.gada pārskata gadu) ne mazāk kā 3 598 352 EUR, 2020.gada dividendēs (par 2019.gada pārskata gadu) ne mazāk kā 1 735 958 EUR un 2021.gada dividendēs (par 2020.gada pārskata gadu) ne mazāk kā 2 715 775 EUR.
8. Finanšu ministrijai aktualizēt valsts pamatbudžeta ieņēmumu prognozes 2019.-2021.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 7.punktā minētajam.
9. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" iekļaut tajos pantu, kas paredz, kādā apmērā akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumu no dividendēm) no akciju sabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas 2019., 2020. un 2021.gadā.

 

Sēdi slēdz plkst. 12.45


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību