Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.28

2018.gada 12.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.15

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.487 "Uzņēmumu energoaudita noteikumi""

TA-929 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai izvērtēt nepieciešamību savstarpēji saskaņot Energoefektivitātes likuma un Ēku energoefektivitātes likuma tiesību normas, novēršot to iespējamās kolīzijas, un ekonomikas ministram līdz 2019.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par patērētāja kreditēšanu""

TA-998 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1003 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kuģu ielā 13, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-996 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 4.septembra rīkojumā Nr.490 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

TA-997 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumos Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā""

TA-1050 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumā Nr.439 "Par Konceptuālo ziņojumu par fizisko personu reģistru""

TA-958 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzēto pasākumu izpildi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1027 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā paredzēto pasākumu izpildi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2018.gada 1.decembrim.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1034 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vecabras" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 003 0113) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0630) daļu 0,02 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4 164,00 EUR (20,82 EUR par vienu kvadrātmetru).

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-1036 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ozoliņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0225) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0225) 0,14 ha platībā un uz tā esošas būves – dzīvojamo māju (būves kadastra apzīmējums 8070 007 0225 001), garāžu (būves kadastra apzīmējums 8070 007 0225 002), kūti (būves kadastra apzīmējums 8070 007 0225 003) un šķūni (būves kadastra apzīmējums 8070 007 0225 004) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 157 855,86 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 144 779,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 13 076,86 EUR.
 
11.§
Noteikumu projekts "Būvju klasifikācijas noteikumi"

TA-241 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk-noteikumi) parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka kadastrālo vērtību metodikas (tiek izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam"" 6.punktam) pilnveidošanas darbs netiks balstīts uz noteikumos iekļauto būvju klasifikāciju.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju līdz 2019.gada 1.novembrim izstrādāt jaunus būvju (vienotu teritorijas plānošanas un būvju) klasifikācijas noteikumus, kas ir balstīti uz teritorijas plānošanas klasifikāciju, bet vienlaikus nodrošina būvju klasifikācijas pielietošanu būvniecībā, ekonomikā un citās nozarēs. Tieslietu ministrijai darba grupā noteikumu projekta sagatavošanai uzaicināt piedalīties arī Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes pārstāvjus.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-919 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Jaundzimušo reģistra noteikumi"

TA-555 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-940 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums"

TA-975 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""

TA-1013 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem""

TA-1046 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Auces novada pašvaldības īpašumā"

TA-1008 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""

TA-1085 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 20.§ minētajā noteikumu projektā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""

TA-873 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 19.§ minēto.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""

TA-993 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju nodrošināt priekšlikumu iesniegšanu likumprojekta "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (1191/Lp12) izskatīšanai Saeimā, precizējot Publisko iepirkumu likuma 42.panta 9. prim daļā noteikto tiesisko regulējumu.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"

TA-1095 ____________________________________

(J.Lielpēteris, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju virzīt grozījumus Krimināllikumā, kas paredz izmaiņas Krimināllikuma 84.pantā saskaņā ar šajā likumprojektā noteikto.
4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""

TA-1091 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

TA-969 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 1.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-921 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, I.Jaunzeme, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 1.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.novembrim.
2. Ja līdz šī protokollēmuma 1.punktā minētajam termiņam priekšlikumi nav saskaņoti ar iesaistītajām institūcijām, Ekonomikas ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt priekšlikumus Valsts kancelejā turpmākai virzībai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1098 ____________________________________

(U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, J.Plūme, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu papildu nepieciešamo finansējumu VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" deleģētā uzdevuma izpildei par nacionālā līmeņa uzlādes infrastruktūras uzturēšanu 2018.gadā un turpmākajos gados, Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve".

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Stokholmu (Zviedrija) kandidēšanas procesā uz 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu rīkošanu"

TA-1096 ____________________________________

(K.Šadurskis, E.Severs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt, ka biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja", Siguldas novada pašvaldība un SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" iesaistās sadarbībā ar Zviedrijas Olimpisko komiteju un Stokholmas (Zviedrija) Ziemas Olimpisko spēļu kandidēšanas komiteju (kad tāda tiks izveidota) ar mērķi piedalīties Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanas procesā par tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, kas paredzētu Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā (Bobsleja un kamaniņu trasē "Sigulda").
3. Izglītības un zinātnes ministrijai:
3.1. nodrošināt, ka SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" līdz 2018.gada 15.septembrim veic priekšizpēti par iespēju pielāgot Bobsleja un kamaniņu trasi "Sigulda" Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanai un ar to saistītajām provizoriskajām izmaksām;
3.2. sadarbībā ar biedrību "Latvijas Olimpiskā komiteja", Siguldas novada pašvaldību un, ja nepieciešams, iesaistot citas ministrijas un valsts iestādes, sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2018.gada 31.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pasākumu plānu kandidēšanas procesam laika posmā līdz 2019.gada septembrim (norādot arī tā provizoriskās īstenošanas izmaksas), kā arī pievienojot sākotnējo izvērtējumu par atbilstošāko risinājumu komercdarbības atbalsta kontroles normu ievērošanai;
3.3. ja pēc veiktās priekšizpētes tiek secināts, ka Bobsleja un kamaniņu trasi "Sigulda" ir iespējams pielāgot Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanai un, izvērtējot provizoriskās izmaksas, tas tiek atzīts par lietderīgu, sadarbībā ar biedrību "Latvijas Olimpiskā komiteja", Siguldas novada pašvaldību, SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" un, ja nepieciešams, iesaistot citas ministrijas un valsts iestādes, sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2019.gada 31.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pasākumu plānu (norādot arī tā provizoriskās izmaksas), kas būtu īstenojams laika posmā līdz 2026.gadam, ja Stokholma (Zviedrija) iegūs tiesības rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, kas paredzēs Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā.
4. Konceptuāli atbalstīt ar Ministru kabineta 2015.gada 27.novembra rīkojumu Nr.741 "Par apropriācijas pārdali" 1.1.1.apakšpunktu Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" infrastruktūras uzlabošanai (bobsleja kamanu pacelšanas lifta nomaiņai un junioru starta estakādes projektēšanai un būvniecībai) SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" piešķirto, bet neizlietoto valsts budžeta līdzekļu 264 370,71 EUR apmērā novirzīšanu šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktā minētās priekšizpētes veikšanai un citu ar Bobsleja kamaniņu trases "Sigulda" attīstību saistītu izmaksu segšanai (SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda""). Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma grozījuma projektu.
5. Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 4.punktā minētai līdzekļu pārdalei ir fiskālā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2018.gadā.
6. Ja Stokholma (Zviedrija) iegūs tiesības rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, kas paredzēs Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar biedrību "Latvijas Olimpiskā komiteja", Siguldas novada pašvaldību, SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" un, ja nepieciešams, iesaistot citas ministrijas un valsts iestādes, jāsagatavo un izglītības un zinātnes ministram četru mēnešu laikā pēc attiecīga Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmuma pieņemšanas noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā jāiesniedz priekšlikumi (tai skaitā precizēts pasākumu plāns) par nepieciešamo turpmāko rīcību 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanai Siguldā.
7. Jautājums par valsts finansiālo atbalstu 2019.gadā Stokholmas (Zviedrija) kandidēšanas procesā par tiesībām rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, kas paredzētu Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā, skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
8. Jautājums par valsts finansiālo atbalstu 2026.gada Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanai Siguldā un citu nepieciešamo pasākumu īstenošanai, ja Stokholma (Zviedrija) iegūs tiesības rīkot 2026.gada Ziemas Olimpiskās spēles, kas paredzēs Ziemas Olimpisko spēļu bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta sacensību sarīkošanu Siguldā, skatāms likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

 
28.§
Konceptuāls ziņojums "Par Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeļa maiņu"

TA-2579 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu Valsts kultūrkapitāla fonda programmām 2019., 2020. un 2021.gadā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
3. Pieņemt zināšanai, ka pēc 2022.gada 1.janvāra, mainoties nodokļu ieņēmumiem, pēc kuriem tiks veikts finansējuma aprēķins atbilstoši konceptuālajā ziņojumā ietvertajam 3.risinājuma variantam, attiecīgi mainīsies arī Valsts kultūrkapitāla fonda budžeta finansējums.

 
29.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokolllēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-513 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par darba grupas elektroenerģijas obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai uzdevumu izpildi"

TA-1007 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra sniegto informāciju, ka Ekonomikas ministrija 2018.gada jūlija sākumā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā pārskatu par darba grupas paveikto.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 24.aprīļa sēdes protokola Nr.21 18.§ 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1002 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Plūme, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ja valsts nekustamo īpašumu plānots nodot bez atlīdzības pašvaldības īpašumā kādai no likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmajā daļā minētajām pašvaldību autonomajām funkcijām, Ministru kabineta rīkojumā ietvert vispārīgu atsauci uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmo daļu, bet Ministru kabineta rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) iekļaut pamatojumu, kādai atvasinātas publiskas personas funkcijai nekustamais īpašums tiks izmantots. Minētā kārtība nav attiecināma, ja valsts nekustamo īpašumu plānots nodot bez atlīdzības pašvaldības īpašumā palīdzības sniegšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajos gadījumos.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz pašvaldību izglītības iestādēm un to rezultātā plānotajiem finanšu ietaupījumiem, kas būtu novirzāmi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai"

TA-1049 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
33.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Valsts kontroles ieteikuma virzību, ar kuru iestādes aicinātas izstrādāt normatīvo regulējumu atskurbināšanas pakalpojumu jomā)

TA-601 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
34.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par militāro mobilitāti Eiropas Savienībā"

TA-1079 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par militāro mobilitāti Eiropas Savienībā".
2. Valsts amatpersonām pārstāvēt Latvijas Republikas viedokli militārās mobilitātes jomā saskaņā ar Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par militāro mobilitāti Eiropas Savienībā".
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par galīgās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas dokumentu pakotni

TA-1081 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 par galīgās pievienotās vērtības nodokļa sistēmas dokumentu pakotni.

 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 18.jūnija sanāksmei

TA-1125-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes regulu (EK) 1224/2009 un groza Padomes regulas (EK) 768/2005; (EK) 1967/2006, (EK) 1005/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2016/1139 attiecībā uz zvejas kontroli".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 18.jūnija sanāksmē.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta I posma būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai"

TA-1100-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Ermane, J.Upeniece, K.Gerhards, D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (IP)
3. (IP)
4. (IP)
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

TA-1101-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Ermane, J.Upeniece, K.Gerhards, D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (N) Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" 2018.gadā netiks izlietots finansējums 2 339 266 EUR apmērā.
3. (IP)
4. (N) Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)" 2018.gadā netiks izlietots finansējums 3 176 575 EUR apmērā.
5. (IP)
6. (N) Atļaut Finanšu ministrijai 2018.gadā Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" neizlietoto finansējumu 2 339 266 EUR apmērā pārdalīt Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā".
7. (N) Atļaut Finanšu ministrijai 2018.gadā Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)" neizlietoto finansējumu:
7.1. 285 000 EUR apmērā pārdalīt Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistību pasākumam "Robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta 1.kārtas īstenošana";
7.2. 136 229 EUR apmērā pārdalīt Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūvei Pils laukumā 2, Rīgā";
7.3. 86 153 EUR apmērā pārdalīt Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai";
7.4. 925 347 EUR apmērā pārdalīt Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā";
7.5. 1 594 961 EUR apmērā pārdalīt uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" muzeja krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai;
7.6. 50 885 EUR apmērā pārdalīt uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" Latvijas Nacionālā muzeja izstāžu zāles "Arsenāls" ēkas Torņa ielā 1, Rīgā, paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa izdevumu segšanai;
7.7. 98 000 EUR apmērā pārdalīt uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 22.12.00. "Latvijas valsts simtgades programma" pārskaitīšanai Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrībai, lai nodrošinātu pasākuma "Vēstures ekspozīcija Cēsīs "Sirdsapziņas ugunskurs"" īstenošanu, t.sk., padomju okupācijas laika īslaicīgās aizturēšanas izolatora telpu Pils ielā 12, Cēsīs, remontdarbu pabeigšanai 86 000 EUR un ekspozīcijas satura izveidei 12 000 EUR.
8. (N) Atļaut Kultūras ministrijai 2018.gadā Kultūras ministrijas budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārcelšanās (no telpām Brīvības bulvāra 32, Rīgā, un Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, uz telpām Pulka ielu 8, Rīgā,) izdevumu segšanai neizlietoto finansējumu 115 322 EUR apmērā un Rakstniecības un mūzikas muzeja pārcelšanās (no telpām Tērbatas ielā 75, Rīgā, uz telpām Pulka ielā 8, Rīgā,) izdevumu segšanai neizlietoto finansējumu 72 937 EUR apmērā:
8.1. 162 237 EUR apmērā pārdalīt Kultūras ministrijas budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" ietvaros ēkas K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, fasādes atjaunošanas darbu izdevumu segšanai;
8.2. 26 022 EUR apmērā pārdalīt Kultūras ministrijas budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" ietvaros, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālā muzeja izstāžu zāles "Arsenāls" ēkas Torņa ielā 1, Rīgā, paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.
9. (IP)
10. (N) Kultūras ministrijai 2019.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, paredzot:
10.1. budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "Rīgas pils Konventa Rīgā, Pils laukumā 3, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" samazinājumu 2020.gadā par 125 181 EUR, 2021.gadā par 375 543 EUR, 2022.gadā par 375 543 EUR, 2023.gadā par 250 362 EUR;
10.2. budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 32, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" palielinājumu 2021.gadā par 56 879 EUR, 2022.gadā par 170 549 EUR, 2023.gadā par 170 549 EUR un 2024.gadā par 170 549 EUR;
10.3. budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Tērbatas ielā 75, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" palielinājumu 2019.gadā par 56 170 EUR un 2020.gadā par 37 131 EUR;
10.4. budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam pārcelšanās (no Lāčplēša ielas 106/108, Rīgā, un Vecpilsētas ielas 7, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā) izdevumu segšanai palielinājumu 2019.gadā par 187 902 EUR un 2020.gadā par 187 583 EUR;
10.5. budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" Rakstniecības un mūzikas muzejam pārcelšanās (no Tērbatas ielas 75, Rīgā, uz Pulka ielu 8, Rīgā) izdevumu segšanai palielinājumu 2019.gadā par 70 064 EUR un 2020.gadā par 33 952 EUR.


 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai""

TA-1102-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Ermane, J.Upeniece, K.Gerhards, D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (IP)
3. (IP)
4. (IP)
5. (IP)
6. (IP)
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

TA-1103-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Ermane, J.Upeniece, K.Gerhards, D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (N) Noteikt, ka Finanšu ministrijas budžetā 2018.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" ir 3 772 323 EUR, tai skaitā pārdalot 86 153 EUR Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros no ilgtermiņa saistību pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)" neizlietotā finansējuma.
3. (IP)
4. (N) Ja netiek piešķirts ERAF finansējums ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, energoefektivitātes projekta īstenošanai, Finanšu ministrijai (VAS "Valsts nekustamie īpašumi") iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par kompensējošiem pasākumiem, lai neradītu negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci.
5. (N) Kultūras ministrijai 2019.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25 nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"", palielinot izdevumus 2021.gadā par 194 768 EUR, 2020.gadā un turpmāk ik gadu par 212 473 EUR.

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"

TA-1104-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Ermane, J.Upeniece, K.Gerhards, D.Melbārde, J.Plūme, M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (IP)
3. (IP)
4. (N) Atļaut Kultūras ministrijai 2018.gadā Kultūras ministrijas budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ilgtermiņa saistību pasākumam "Ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā uzturēšanas izdevumiem VAS "Valsts nekustamie īpašumi" neizlietoto finansējumu 2018.gadā 21 423 EUR apmērā pārdalīt Kultūras ministrijas budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" ietvaros ēkas K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, fasādes atjaunošanas darbu izdevumu segšanai.
5. (N) Kultūras ministrijai 2019.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, paredzot budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ilgtermiņa saistību pasākumam "Ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā uzturēšanas izdevumiem VAS "Valsts nekustamie īpašumi" samazinājumu 2019.gadā par 59 582 EUR un palielinājumu 2020.gadā par 18 741 EUR, 2021.gadā un turpmāk ik gadu par 48 465 EUR.
6. (N) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nepieciešamo finansējumu 2019. un 2020.gadam Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības procesa kontroles veikšanai (neiekļaujot izdevumus tiesvedībai) nodrošināt likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanās procesā.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1106-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Ermane, J.Upeniece, K.Gerhards, D.Melbārde, J.Plūme, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu tieslietu ministram Dz.Rasnačam"

TA-1126 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Gailīte, J.Reirs, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.pantu, 58.panta otro daļu un 64.pantu, pilnvarot Saeimā apspriežamajā lietā, izskatot lēmuma projektu "Par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam" (Nr.739/Lm12 un Nr.740/Lm12), izteikties tieslietu ministru Dz.Rasnaču kā Ministru kabineta pārstāvi tieslietu ministra kompetencē esošajos jautājumos.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.

 
44.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1116-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, atbildot uz celto prasību Eiropas Savienības Tiesā lietā C 238/18

TA-1127-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, J.Reirs, E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, S.Voldiņš, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, atbildot uz celto prasību Eiropas Savienības Tiesas lietā C-238/18.
2. Finanšu ministrijai, Ārlietu ministrijai, Ģenerālprokuratūrai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.10


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību