Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.30

2018.gada 26.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītājas vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.2.pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi""

TA-1134 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei mēneša laikā lūgt Latvijas Darba devēju konfederāciju izstrādāt un iesniegt rīcības plānu, kurā noteikti konkrēti pasākumi un to īstenošanas termiņi, lai nodrošinātu efektīvu projekta Nr.3.4.2.2/16/I/001 "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei" progresu un rezultāta rādītāja sasniegšanu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1025 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-1078 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"

TA-1074 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem"

TA-1005 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""

TA-870 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""

TA-872 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""

TA-875 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-930 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-1054 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""

TA-1055 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-1056 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1168 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Rīkojuma projektu Ministru kabineta sēdē neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Otrā pasaules kara dalībnieka apliecības un piemiņas krūšu nozīmes paraugu, kā arī izsniegšanas, uzskaites un izmantošanas kārtību"

TA-1033 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""

TA-1144 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības saprašanās memorandu par klasificētas informācijas aizsardzību"

TA-1120 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības saprašanās memorandu par klasificētas informācijas aizsardzību (turpmāk – memorands).
2. Pilnvarot Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Kanādā K.Eihenbaumu parakstīt memorandu.
3. Pieņemt zināšanai, ka apsvērumi par memoranda juridisko dabu un valsts iestādēm un komersantiem saistošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem ietverti Ministru kabineta sēdes protokollēmuma anotācijā.
4. Memoranda izpildi koordinē Satversmes aizsardzības birojs.
5. Memorands stājas spēkā tā 20.pantā noteiktajā kārtībā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas""

TA-1172 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""

TA-1169 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums""

TA-1040 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.18 "Intelektuālā īpašuma padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem""

TA-1041 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""

TA-978 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sešu mēnešu laikā aktualizēt izmaiņas ārsta profesijas apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs Eiropas Komisijas uzturētajā Reglamentēto profesiju datu bāzē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 59.panta 5.punktu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""

TA-979 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-980 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

TA-982 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

TA-981 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Pārsūdzības komisiju"

TA-1155 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Genoma izpētes padomi"

TA-1026 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

TA-1159 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
29.§
Noteikumu projekts "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām"

TA-1158 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""

TA-1045 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 "Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi""

TA-1014 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra noteikumos Nr.76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi""

TA-1015 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""

TA-1012 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.47 "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem""

TA-1179 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-1240-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Likumprojekts "Par Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses"

TA-1245 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Stratēģiskās partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1225 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz laiku līdz saņemta Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra informācija par jautājuma atkārtotu iekļaušanu Ministru kabineta sēdes darba kārtībā.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28 jūlija noteikumos Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""

TA-1235 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2018.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"

TA-1236 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

TA-1203 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" (likumprojektu pakete).
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"

TA-1204 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (likumprojektu pakete).
 
42.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku rīcības komiteju""

TA-1243 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Latvijas Antidopinga biroja nolikums"

TA-1199 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujas ziņu saņemšanai no zvērināta notāra lietām izsniegšanas kārtību un maksu"

TA-1130 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu notāru apliecināto pilnvarojumu reģistru, Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru"

TA-1131 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2018.gada 30.septembrim sagatavot izskatīšanai Informācijas sabiedrības padomes sēdē jautājumu par vienotu pieeju informācijas iegūšanai no valsts reģistriem.
 
46.§
(2017.) Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

TA-969 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
47.§
Noteikumu projekts "Audžuģimenes noteikumi"

TA-1154 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministram:
2.1. līdz 2018.gada 1.septembrim izveidot darba grupu, iekļaujot tajā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas, Sociālo darbinieku biedrības, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai nodrošinātu vienotu specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības praksi un pārraudzību;
2.2. līdz 2019.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā izvērtēta specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības prakse, tai skaitā attiecībā uz papildus nepieciešamajiem audžuģimeņu specializācijas veidiem un laika periodu, uz kuru bērni tiek ievietoti krīzes audžuģimenē, un sniegti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem.
 
48.§
Noteikumu projekts "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"

TA-1156 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.–2019.gadam izpildi" un rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.–2019. gadam"

TA-1193 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrādi"

TA-1121 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju koordinēt Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (turpmāk – plāns) izstrādi.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 27.jūlijam izveidot un sasaukt starpinstitūciju darba grupu, lai izstrādātu Latvijas plānu 2021.–2030.gadam. Darba grupā iekļaut Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvjus.
4. Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Finanšu ministrijai, Zemkopības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai un Satiksmes ministrijai atbilstoši kompetencei informatīvajā ziņojumā minētajā kārtībā sniegt atbalstu un saturisku ieguldījumu plāna izstrādē.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajai Klimata un enerģētikas politikas satvara 2030.gadam starpinstitūciju darba grupai sagatavot plānā iekļaujamo informāciju par Latvijai noteiktajiem siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazinājuma un oglekļa dioksīda piesaistes mērķiem un Enerģētikas savienības dimensiju ieguldījumu to sasniegšanā, ja nepieciešams, atjaunojot darba grupas uzdevumus un paplašinot tās sastāvu.
6. Ja atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumiem Nr.737 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas un prognožu sagatavošanas nacionālās sistēmas izveidošanas un uzturēšanas noteikumi" aprēķinātais SEG emisiju samazinājuma un oglekļa dioksīda piesaistes apjoms no pasākumiem, ko nozaru ministrijas apzinājušas līdz 2018.gada 1.jūnijam, nenodrošina Latvijai noteikto mērķu izpildi laikposmam no 2021.gadam līdz 2030.gadam:
6.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2018.gada 1.septembrim informēt par to attiecīgās nozaru ministrijas;
6.2. Ekonomikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai un Zemkopības ministrijai līdz 2018.gada 15.oktobrim sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā informāciju par papildu pasākumiem, lai izpildītu Latvijai noteiktos SEG emisiju samazinājuma un oglekļa dioksīda piesaistes mērķus laikposmam no 2021.gada līdz 2030.gadam. Pasākumu identificēšanā ņemt vērā 2017.gada 5.decembrī Ministru kabinetā izskatīto (prot. Nr.60 50.§) informatīvo ziņojumu "Latvijas potenciālā SEG emisiju samazināšanas mērķa laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam izpildes nodrošināšana", kurā aprēķināts trūkstošais SEG emisiju samazinājuma un oglekļa dioksīda piesaistes aptuvenais apjoms laikposmam no 2021.gada līdz 2030.gadam.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt SEG emisiju samazinājuma un oglekļa dioksīda piesaistes aprēķinu laikposmam no 2021.gada līdz 2030.gadam, ņemot vērā šī protokollēmuma 6.punktu. Ja aprēķinātais SEG emisiju samazinājuma un oglekļa dioksīda piesaistes apjoms nenodrošina Latvijai laikposmam no 2021.gada līdz 2030.gadam noteikto mērķu izpildi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot, saskaņot ar iesaistītajām pusēm un līdz 2018.gada 30.novembrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus SEG emisiju samazinājuma un oglekļa dioksīda piesaistes apjoma mērķu izpildes nodrošināšanai, tai skaitā attiecībā uz ministriju neaptverto SEG emisiju samazinājuma un oglekļa dioksīda piesaistes apjoma nodrošināšanas pasākumiem un samazinājuma sadalījumu starp nozaru ministrijām.
8. Atbalstīt plāna izstrādi informatīvā ziņojuma III daļas 3.punktā minētajos posmos un termiņos.
9. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 31.decembrim iesniegt sākotnējo plāna projektu Eiropas Komisijā rekomendāciju sniegšanai un līdz 2019.gada 31.decembrim iesniegt Latvijas plānu Eiropas Komisijā.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2016.gada Darba plānā ietverto vienoto rīcību par tabakas uzraudzību"

TA-1051 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai (Veselības inspekcijai) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014. – 2020.gadam) 2016.gada Darba plānā ietverto vienoto rīcību par tabakas uzraudzību īstenošanai.
3. Papildus nepieciešamo finansējumu Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) Veselības ministrijas atbalstītās 2016.gada Darba plānā iekļautās vienotās rīcības par tabakas uzraudzību īstenošanai līdzfinansējuma nodrošināšanai 2020.gadā ne vairāk kā 1 754 EUR apmērā un priekšfinansējuma nodrošināšanai 2019.gadā ne vairāk kā 1 738 EUR apmērā un 2020.gadā ne vairāk kā 984 EUR apmērā pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Veselības ministrijai nodrošināt, ka nenotiek pārklāšanās ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem.
5. Veselības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
52.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 24.jūlija sanāksmei

TA-1255-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības 2019.gada budžeta projektu".
3. Pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 24.jūlija sanāksmē.
 
53.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2018.gada 28.-29.jūnija Eiropadomē un 29.jūnija Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1264-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2018.gada 28.-29.jūnija Eiropadomē un 29.jūnija Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem"

TA-1284 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Politisko ceļa karti Eiropadomes 2018.gada 28. – 29.jūnija sanāksmē parakstīs Ministru prezidents M.Kučinskis.

 
55.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "KRONOSPAN Riga" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-1119 ____________________________________

(A.Ašeradens, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"

TA-1217-IP ____________________________________

(I.Gailīte, J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai deklasificēt rīkojuma projektu un sagatavot to parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.15


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību