Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.33

2018.gada 17.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.novembra noteikumos Nr.695 "Digitālās drošības uzraudzības komitejas nolikums""

TA-1274 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošo būvju nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1276 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejas 96.sesijā Ženēvā"

TA-1344 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu"

TA-1352 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.
 
5.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 5.§) "Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu"

TA-1383 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 5.§) "Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"

TA-1185 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""

TA-1182 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju līdz 2018.gada 1.septembrim sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar risinājumu no akcīzes nodokļa atbrīvotas dīzeļdegvielas pieejamības uzlabošanai ārpus ostu teritorijām tās izmantošanai zvejas kuģos piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kodinātava", Variešu pagastā, Krustpils novadā, pārdošanu"

TA-1327 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 17, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1291 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 5.janvāra rīkojumā Nr.4 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

TA-1292 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas"

TA-1324 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"

TA-1117 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumos Nr.616 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums""

TA-1068 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1341 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas zemes nodalījuma joslai"

TA-1340 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1365 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1366 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1201 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

TA-1333 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Korejas Republikas valdības nolīguma par gaisa satiksmi (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot satiksmes ministru parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Satiksmes ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""

TA-1345 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Aizupes skola A", Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1257 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma "P 8", Suntažu pagastā, Ogres novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1258 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Vidus mežs A" Garkalnes novadā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1261 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1263 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pašvaldība 1" Salnavas pagastā, Kārsavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1262 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Priekuļu novada lauku apvidū"

TA-1303 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Madonas novada lauku apvidū"

TA-1302 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.941 "Izpildu lietu reģistra noteikumi""

TA-1357 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

TA-1218 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

TA-1241 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Vides aizsardzības likumā"

TA-1211 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
32.§
Noteikumu projekts "Sadzīves atkritumu masas un tilpuma attiecības mērījumu veikšanas kārtība un nosacījumi"

TA-842 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpināt likumprojekta saskaņošanu, ņemot vērā Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas 2018.gada 16.jūlija vēstulē Nr.16/07-18 minēto.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību""

TA-1256 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.augusta rīkojumā Nr.422 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam""

TA-1377 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus"

TA-1288 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas – nekustamā īpašuma Ezera ielā 21, Valdemārpilī, Talsu novadā – pārņemšanu valsts īpašumā un tā nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1314 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"

TA-1200 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, izslēdzot definētos jēdzienus "plastmasas iepirkumu maisiņi" un "vieglās plastmasas iepirkumu maisiņi", un iesniegt grozījumus izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar citiem būtiskiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā.


 
38.§
Noteikumu projekts "Jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringa un ziņošanas kārtība"

TA-962 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, attīstot enerģētiski pašpietiekamu ēku būvniecību" nolikums"

TA-1368 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

TA-1330 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1268 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"

TA-1223 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-1141 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""

TA-1322 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1423 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības pasākumu plānu vidēja termiņa sadarbībai galvenajos virzienos"

TA-1444 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā"

TA-1286 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Likumprojektu Ministru kabineta sēdē izskatīt vienlaikus ar Iekšlietu ministrijas gatavotu informatīvu ziņojumu, kas arī saistīts ar personu apliecinošiem dokumentiem.
 
48.§
Protokollēmuma projekts "Par sadarbības memorandu starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kazahstānas Republikas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ministriju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā"

TA-1208 ____________________________________

(K.Gerhards, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Kazahstānas Republikas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ministriju memoranda par sadarbību informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā (turpmāk – memorands) parakstīšanu.
2. Memoranda izpildi koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
3. Memorands stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
 
49.§
Plāna projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāns 2019.–2020.gadam"

TA-1394 ____________________________________

(D.Melbārde, K.Šadurskis, Dz.Rasnačs, I.Bērziņa, E.Boguša, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem likumprojektā "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā""

TA-2348 ____________________________________

(K.Soms, L.Kļaviņa, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju un citām iesaistītajām institūcijām turpināt saskaņot informatīvajā ziņojumā "Par priekšlikumiem grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā" sniegtos priekšlikumus.


 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu konferenču centra finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei"

TA-1305 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par veicamajām darbībām, lai nodrošinātu projekta ieceres "Loģistikas centra attīstība Krāslavas novada Pāterniekos" īstenošanu"

TA-1228 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Valsts robežsardzi un nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Krāslavas novada domi, Valsts ieņēmumu dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu izstrādāt un pēc loģistikas centra projekta apstiprināšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.697 "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi", lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā minētā īstenošanu attiecībā uz speciālā režīma noteikšanu personu nokļūšanai un kravu nogādāšanai plānotajā loģistikas centrā.
3. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) sagatavot un līdz 2019.gada 31.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.500 "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi", tajos ietvertajā brīvo zonu uzskaitījumā iekļaujot arī Latgales speciālo ekonomisko zonu (loģistikas centra teritoriju), lai nodrošinātu muitas procedūru pielāgošanu, nosakot tās līdzīgi tām, kādas ir noteiktas Rīgas brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, Ventspils brīvostā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.
4. Iekšlietu ministrijai (Valsts robežsardzei), Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam un valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"), Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) pēc loģistikas centra projekta izstrādes izstrādāt un īstenot tādu pārbaužu tehnoloģiju, kas nodrošina projekta ieceres sekmīgu īstenošanu.
5. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") sadarbībā ar Valsts robežsardzi, Valsts ieņēmumu dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu izstrādāt detalizētu satiksmes organizācijas risinājumu, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par robežšķērsošanas vietas "Pāternieki" iespējamo infrastruktūras pielāgošanas pasākumu finansēšanas modeli. Jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu izskatīt Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta iespējām.
6. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai un Finanšu ministrijai nepieciešamo papildu finansējumu Valsts robežsardzes un Valsts ieņēmumu dienesta funkciju izpildes nodrošināšanai (papildu personāls, muitas tehniskais aprīkojums un robežuzraudzības tehniskie līdzekļi) saistībā ar loģistikas centra pie Pāternieku robežšķērsošanas vietas darbības nodrošināšanu izskatīt Ministru kabinetā vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta iespējām.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par prioritāri atveramajām datu kopām, kas ir valsts iestāžu rīcībā"

TA-1319 ____________________________________

(E.Beļskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kasei, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Lauku atbalsta dienestam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Autotransporta direkcijai, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram un Dabas aizsardzības pārvaldei publicēt informatīvajā ziņojumā norādītās datu kopas Latvijas Atvērto datu portālā informatīvajā ziņojumā noteiktajos termiņos. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai koordinēt informatīvajā ziņojumā minēto datu kopu publicēšanu atbilstoši noteiktajiem termiņiem.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpināt sadarbību ar Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju un Latvijas Informācijas un komunikācijas asociāciju jaunu datu kopu publicēšanai Latvijas Atvērto datu portālā (https://data.gov.lv).
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv attīstību"

TA-1320 ____________________________________

(E.Beļskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai īstenot informatīvā ziņojuma 5.sadaļā ietvertos pasākumus.
3. Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv attīstības plānošanu, detalizētu prasību definēšanu un prioritizēšanu veikt, piesaistot informatīvā ziņojuma 5.4.apakšsadaļā minēto padomi un Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv mērķauditorijas grupu pārstāvjus.
4. Informatīvajā ziņojumā ietvertajā risinājumā minēto pasākumu īstenošanu, kas saistīti ar informatīvā ziņojuma 6.sadaļā minēto Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu īstenošanu, atbildīgās iestādes nodrošina projektu īstenošanai piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
55.§
Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2018.gada 19.-20.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-1449 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2018.gada 19.-20.jūlija neformālajā sanāksmē.

 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu atlaišanas pabalstu nodrošināšanai pedagogiem internātskolu likvidācijas un reorganizācijas gadījumā"

TA-1372 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto finansējuma pārdali budžeta resora "62.Mērķdotācijas pašvaldībām" ietvaros, samazinot finansējumu programmā 11.00.00 "Mērķdotācijas internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai" (programmas izpildītājs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) par 300 000 EUR un attiecīgi palielinot finansējumu programmā 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" (programmas izpildītājs Izglītības un zinātnes ministrija).
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei 2018.gadā atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai detalizēti izvērtēt un apkopot pašvaldību iesniegto informāciju par nepieciešamo finansējumu internātskolu pedagogu atlaišanas pabalstu kompensēšanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētajiem kritērijiem, sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par vienreizēju speciālu risinājumu finansējuma piešķiršanai pašvaldībām, nepārsniedzot šī protokollēmuma 2.punktā minēto apmēru, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 20.jūlija sanāksmē izskatāmo jautājumu"

TA-1443 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 20.jūlija sanāksmē.

 
58.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta rīkojuma projekta "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dinair Filton" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu" iesniegšanu"

TA-1347 ____________________________________

(K.Soms, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas nostāju un tālāko rīcību saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-284/16 Achmea"

TA-1371 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt turpmāko intra-EU BIT denonsēšanas procesu, priekšroku dodot vienotam, Eiropas Komisijas/Padomes koordinētām procesam (kopīgas visu Eiropas Savienības dalībvalstu deklarācijas parakstīšanu par intra-EU BIT neatbilstību un nepiemērošanu, kam sekotu daudzpusējs Eiropas Savienības dalībvalstu līgums par visu intra-EU BIT vienlaicīgu denonsēšanu, izslēdzot pārejas perioda piemērošanas klauzulu).
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaistīšanos Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietā Nahhas un Hadri pret Beļģiju trešās puses statusā"

TA-1392 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, E.Plaksins, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniegt lūgumu Eiropas Cilvēktiesību tiesas prezidentam par atļauju iesaistīties tiesvedībā lietā Nahhas un Hadri pret Beļģiju trešās puses statusā saskaņā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 36.panta otro daļu.
 
61.§
Dienesta vajadzībām

TA-1332 ____________________________________

()

 
62.§
Dienesta vajadzībām

TA-1436 ____________________________________

()

 
63.§
Dienesta vajadzībām

TA-1463 ____________________________________

()

 
64.§
Dienesta vajadzībām

TA-1464 ____________________________________

()

 

Sēdi slēdz plkst. 14.40


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību