Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.35

2018.gada 24.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs

 -

J.Dūklavs

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

 V.Sidorenkovs

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.05

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

TA-1437 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Dūklavs)

Jautājumu izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""

TA-1299 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""

TA-1315 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Celmu ielā 2, Jūrmalā, pārdošanu"

TA-1170 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra rīkojuma Nr.814 "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1429 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-1430 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma domājamo daļu Kandavas ielā 7, Liepājā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-1434 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas Satversmes grozījumu"

TA-1294 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"

TA-1381 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 575 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" īstenošanas noteikumi"

TA-1384 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus""

TA-1336 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"

TA-1173 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Disciplinārās antidopinga komisijas un Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas izveidošanas kārtība un to locekļu pilnvaru termiņi"

TA-1428 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība"

TA-1465 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""

TA-1361 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra rīkojumā Nr.676 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā""

TA-1420 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42, 25.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesai sniedzamās informācijas saturu un apjomu par personu, kurai kriminālprocesā noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, no kura persona izvairās vai nepilda tā nosacījumus"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1348 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 25.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesai sniedzamās informācijas saturu un apjomu par personu, kurai kriminālprocesā noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, no kura persona izvairās vai nepilda tā nosacījumus"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""

TA-1209 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju""

TA-1400 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1405 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr.314 "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros"

TA-1448 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

TA-1313 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"

TA-1289 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
2. Ņemot vērā, ka aizdevumu programmas finansēšanai paredzētie līdzekļi 3 304 378 EUR apmērā ir atgūti no akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūciju Altum" un ieskaitīti valsts budžeta ieņēmumos, Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt attiecīgā finansējuma pārdali no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai" 2019.gadā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""

TA-1311 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""

TA-1387 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1483 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1479 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu"

TA-1481 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu"

TA-1482 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana hronisku slimību pacientiem stacionārā ārstniecības iestādē"

TA-1484 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2018.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem par 2018.gadā veselības reformas, kas tiek īstenota Eiropas Komisijas pieļautās budžeta atkāpes ietvaros, līdzekļu 8 276 962 EUR neapguves riska novērtējumu. Priekšlikumiem ir jāatbilst minētās reformas specifiskajiem nosacījumiem.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1480 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
32.§
Noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība sirds un asinsvadu slimību profilaksei"

TA-1485 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai, izpildot šī protokola 30.§ 2.punktā doto uzdevumu, iekļaut informatīvajā ziņojumā arī priekšlikumu par nepieciešamo vienreizējo apropriācijas pārdali no hronisko pacientu aprūpes reformai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 432 710 EUR apmērā, novirzot tos kardiovaskulārā riska izvērtēšanai un algoritmu ieviešanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas līdzfinansētā grantu projekta "Par standartu tulkošanu" īstenošanu"

TA-1226 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu no budžeta programmā 20.00.00. "Būvniecība" 2018.gadam piešķirtajiem līdzekļiem nodrošināt nepieciešamo finansējumu 21 418 EUR apmērā, lai SIA "Latvijas standarts" projekta ietvaros nodrošinātu būvniecības standartu tulkošanu.
3. Pieņemt zināšanai, ka SIA "Latvijas standarts" plāno dalību nākamā perioda Eiropas standartu tulkošanas projekta 2019./2020.gadam īstenošanā.
4. Jautājumu par nepieciešamo finansējumu standartu tulkošanai projekta ietvaros 2019. un 2020.gadam skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā, Ekonomikas ministrijai sagatavojot priekšlikumu starpnozaru prioritārajam pasākumam.
 
34.§
Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu

TA-1517 ____________________________________

(R.Kozlovskis, V.Sidorenkovs, B.Bāne, J.Garisons, J.Dūklavs)

Pamatojoties uz Krīzes vadības padomes ārkārtas 2018.gada 23.jūlija sēdē nolemto par kūdras un meža ugunsgrēku Talsu novadā un Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības 2002.gada 8.jūlija vienošanos par sadarbību katastrofu, dabas stihiju, citu ārkārtēju situāciju novēršanā, kā arī to seku likvidēšanā, kā arī uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 24.panta pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumu Nr.722 "Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība" 2. un 5.punktu:
1. pieprasīt starptautisko palīdzību (ugunsdzēsībai paredzētu helikopteru un tā apkalpi) no Baltkrievijas Republikas;
2. par atbildīgo institūciju starptautiskās palīdzības pieprasīšanas, akceptēšanas un saņemšanas koordinēšanā noteikt Iekšlietu ministriju;
3. iekšlietu ministrs pieņem visus lēmumus, kuri nepieciešami saistībā ar starptautiskās palīdzības pieprasīšanas koordinēšanu;
4. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā pieprasījumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumu Nr.722 "Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība" 3.8.apakšpunktā minēto izdevumu segšanu.
5. Iekšlietu ministrijai ir tiesības piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotajā daļā noteikto izņēmumu, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumu Nr.722 "Starptautiskās palīdzības pieprasīšanas kārtība" 3.8.apakšpunktā minēto atbalstu;
6. Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nodrošināt aviācijas degvielu citu valstu gaisa kuģiem, kas iesaistīti meža ugunsgrēku dzēšanā. Par faktiskajiem degvielas izdevumiem samaksu veikt no Iekšlietu ministrijai piešķirtā valsts budžeta finansējuma (līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem).
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1518 ____________________________________

(R.Kozlovskis, B.Bāne, J.Garisons, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.10
Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību