Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.42

2018.gada 11.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""

TA-737 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""

TA-1749 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļa īpašumu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8 Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1748 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1692 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"

TA-1269 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1679 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kroņu ielā, Rīgā, pārdošanu"

TA-1683 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1684 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rozes", Rites pagastā, Viesītes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-1677 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 146, Jēkabpilī, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-1695 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts"

TA-1673 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1634 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1729 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

TA-1774 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""

TA-1724 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammā 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Latvijas valsts dalības maksas segšanai Kopējās programmēšanas iniciatīvās (Joint Programming Initiatives): "Lauksaimniecība, pārtikas nodrošinājums un klimata pārmaiņas" (Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE)), "Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam" (Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL)), "Kultūras mantojums un globālās pārmaiņas: jauns uzdevums Eiropai" (Cultural Heritage and Global Change: A new Challenge for Europe – (CH)), "Urbānā Eiropa – Eiropas pilsētvides apvienotie risinājumi" (Urban Europe (UE)) un "Ūdens izaicinājumi mainīgā pasaulē" (Water challenges for a changing world (WATER)) 2018.gadā – 18 000 EUR apmērā un 2019. - 2023.gadam ne vairāk kā 23 000 EUR apmērā ik gadu.
3. Latvijas valsts dalības maksu segšanai šī protokollēmuma 2.punktā minētajās Kopējās programmēšanas iniciatīvās nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu 2018.gadā 18 000 EUR apmērā un 2019. - 2023.gadā ne vairāk kā 23 000 EUR apmērā ik gadu pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajam sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali un bāzes izdevumu precizēšanu Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās".
 
16.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1803 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem""

TA-1789 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-1741 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""

TA-1742 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""

TA-1777 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kioto protokola projektu mehānismu īstenošanas kārtība"

TA-1665 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""

TA-1667 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""

TA-1781 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""

TA-1780 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram steidzamības kārtībā līdz 2018.gada 18.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai", precizējot norādīto 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa finansējumu un sasniedzamos rādītājus.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko dokumentu apriti ministrijās un to padotībā esošajās iestādēs"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1756 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko dokumentu apriti ministrijās un to padotībā esošajās iestādēs"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā""

TA-1531 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-1782 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 66.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildei 2017.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 2.1. un 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1783 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 66.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījumu izpildei 2017.gadā un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.1.apakšpunktā doto uzdevumu atzīt par aktualitāti zaudējušu, bet 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu pagarināt līdz 2018.gada 1.novembrim.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācības kontroles kārtību"

TA-1762 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"

TA-1700 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – "Agroresursu un ekonomikas institūts" nolikuma apstiprināšanu"

TA-1685 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai"" 6.3.apakšpunktā noteiktā nosacījuma izpildi

TA-1725 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atbalstīt Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai"" 6.3.apakšpunktā paredzēto Zemkopības ministrijas izdevumu precizēšanu un daļu no Pārtikas un veterinārajam dienestam piešķirtā finansējuma robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" ("Vientuļi", Vecumu pagasts, Viļakas novads) uzturēšanai – 78 850 EUR – 2018.gadā un turpmākajos gados izmantot:
1) kontroles punkta "Grebņeva" ("Muita", Grebņova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads) nomas maksas un papildu maksājumu segšanai – 27 792 EUR apmērā;
2) kontroles punkta "Pāternieki" ("RKP Patarnieki", Patarnieki, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads) nomas maksas un papildu maksājumu segšanai – 30 994 EUR apmērā;
3) kontroles punkta "Silene" ("Silenes RKP", Skrudalienes pagasts, Daugavpils novads) nomas maksas un papildu maksājumu segšanai – 200 EUR apmērā;
4) kontroles punkta "Grebņeva" ("Muita", Grebņova, Malnavas pagasts, Kārsavas novads) un kontroles punkta "Silene" ("Silenes RKP", Skrudalienes pagasts, Daugavpils novads) apkures izmaksu segšanai – 19 864 EUR apmērā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1817 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 10.oktobra noteikumos Nr.621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""

TA-1810 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai""

TA-1828 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē"

TA-1787 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Vanaga, V.Valainis, L.Lejiņa, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju atbilstoši atbalstītajiem Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšlikumiem un iesniegt noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai:
4.1. sagatavot un iesniegt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā priekšlikumus grozījumiem Izglītības likumā (Nr.1206/Lp12) trešajam lasījumam, atbilstoši precizējot Izglītības likuma 14.panta 41., 42.punkta un 60.panta 32.daļas redakciju;
4.2. līdz 2019.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi, tai skaitā pilnveidojot kvalitātes kritērijus;
4.3. sadarbībā ar Veselības ministriju pilnveidot normatīvo regulējumu par higiēnas prasībām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas.
5. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu 180 000 EUR apmērā 2019.gadam, 180 000 EUR apmērā 2020.gadam, 180 000 EUR apmērā 2021.gadam, 54 000 EUR apmērā 2022.gadam un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu Valsts izglītības informācijas sistēmas pielāgošanu noteikumu īstenošanai, izskatāms likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1786 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, J.Plūme, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka papildus nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 710 EUR ar 2018.gada 1.septembri un izglītojamo skaita pieauguma ietekmi pedagogu darba samaksai privātajās izglītības iestādēs atbilstoši 2017.gada 1.septembra datiem, ir 6 168 049 EUR 2018.gadā, 17 587 293 EUR 2019.gadā un turpmāk ik gadu.
5. Lai nodrošinātu finansējumu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 710 EUR ar 2018.gada 1.septembri un izglītojamo skaita pieauguma ietekmei pedagogu darba samaksai privātajās izglītības iestādēs atbilstoši 2017.gada 1.septembra datiem, atbalstīt priekšlikumu 2018.gadā finansējumu 2 844 345 EUR apmērā nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas un budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" esošo budžeta līdzekļu ietvaros, veicot finansējuma pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem, kā arī finansējumu 3 323 704 EUR apmērā novirzīt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktā atbalstītajam priekšlikumam divu nedēļu laikā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai un Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par izdevumu palielināšanu 2019.gadam un turpmāk ik gadu budžeta resoram "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" par 14 028 120 EUR, Izglītības un zinātnes ministrijai par 2 124 449 EUR, Labklājības ministrijai par 27 035 EUR, Tieslietu ministrijai par 4 221 EUR un Kultūras ministrijai par 1 403 468 EUR. Finanšu ministrijai atbilstoši palielināt nozaru ministriju izdevumus 2019.gadam un turpmāk, vienlaicīgi samazinot izdevumus budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmai 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
8. Gadījumā, ja izglītojamo skaita uz 2018.gada 1.septembri un to struktūras izmaiņu rezultātā būs nepieciešams papildu finansējums pedagogu minimālās algas likmes palielināšanas līdz 710 EUR nodrošināšanai ar 2018.gada 1.septembri, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt priekšlikumu par finansēšanas avotiem.


 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"

TA-1791 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam"

TA-1745 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministrijām savas kompetences ietvaros nodrošināt un sekmēt Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē prioritāšu un plānoto aktivitāšu īstenošanu, kur kā galvenie prioritārie virzieni ir noteikti:
2.1. sabiedrības drošība;
2.2. ilgtspējīga attīstība, teritoriālā attīstība, klimata pārmaiņas;
2.3. kultūras mantojums.
3. Ārlietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē pasākumu īstenošanu 2018.gadā nodrošināt tām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Jautājumu par Ārlietu ministrijai nepieciešamo finansējumu 110 500 EUR apmērā, Iekšlietu ministrijai nepieciešamo finansējumu 19 980 EUR apmērā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nepieciešamo finansējumu 89 040 EUR apmērā Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē pasākumu īstenošanai 2019.gadā skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem pieteikumiem prioritārajiem pasākumiem.
5. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar pārējām ministrijām sagatavot un pēc prezidentūras beigām, bet ne vēlāk kā 2019.gada 30.augustā, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atskaiti par īstenotajiem prezidentūras pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2017.gadā"

TA-1735 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2017.gadā".
Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimā, lai nodrošinātu likuma "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē" 7.pantā noteiktā uzdevuma izpildi.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2018.gada 30.jūnijam un 2018.gada augusta ikmēneša operatīvā informācija"

TA-1768 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Eberhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 5.sadaļā sniegto informāciju, lai nodrošinātu drošai finanšu pārvaldībai atbilstošu 2014.-2021.gada perioda Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu divpusējās sadarbības fonda programmas līmeņa iniciatīvu ieviešanu programmas izstrādes laikā (līdz programmas īstenošanas noteikumu apstiprināšanai Ministru kabinetā), noteikt priekšnosacījumus, kas programmas apsaimniekotājam pirms saistību uzņemšanās un līdzekļu pārdales pieprasījuma no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" jānodrošina:
2.1. saskaņot programmas sadarbības komitejā priekšlikumus par divpusējās sadarbības programmas līmeņa aktivitātēm;
2.2. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai programmas sadarbības komitejā kārtību, kādā piešķir divpusējās sadarbības fonda programmas līmeņa finansējumu, nosaka iniciatīvu īstenotāju caurspīdīgu atlasi, kā arī programmas apsaimniekotājam izstrādāt un apstiprināt kārtību par divpusējās sadarbības fonda programmas līmeņa finansējuma norēķiniem, pārskatiem, pamatojošo dokumentu iesniegšanu un to pārbaudi;
2.3. divpusējās sadarbības programmas līmeņa finansējuma izmantošanā ievērot drošas un pareizas finanšu pārvaldības principus un Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu, tai skaitā komercdarbības atbalsta jomā, prasības.
3. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 5.sadaļā sniegto informāciju, programmas apsaimniekotājiem izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgo programmu Ministru kabineta noteikumu projektus atbilstoši informatīvā ziņojuma aktualizētajā pielikumā "Ministru kabineta noteikumu izstrādes laika grafiks EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu 2014. - 2021.gada periodā" noteiktajam laika grafikam.
4. Ņemot vērā šī protokollēmuma 3.punktā noteikto, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2018.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija"" 7.2.apakšpunktu.
5. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 6.sadaļā sniegto informāciju par Sabiedrības integrācijas fonda veikto līdzekļu atgūšanas no finansējuma saņēmējiem (biedrībām) izvērtējumu, kā arī Labklājības ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, atļaut Sabiedrības integrācijas fondam neturpināt finansējuma piedziņas procesu par biedrību neatbilstoši veiktiem izdevumiem 43 558 EUR 2004.-2006.gada plānošanas perioda un 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētos projektos "Nosacīti notiesāto jauniešu sociālā rehabilitācija savas vietas atrašanai darba tirgū" un "Palīdzot sev, palīdzi citiem!" un "Lietišķo sieviešu apvienības administratīvās kapacitātes celšana".
6. Lai risinātu Eiropas Komisijas norādītos riskus (informatīvā ziņojuma 4.sadaļa):
6.1. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes ministriju izstrādāt un steidzamības kārtībā līdz 2018.gada 20.septembrim iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu Nr.4 priekšlikumu samazināt snieguma ietvara 2018.gada mērķa vērtību prioritārā virzienā "Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" un iesniegt to Eiropas Komisijai;
6.2. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumus, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju veikt konsultācijas ar Eiropas Komisiju un, ja līdz 2018.gada 13.septembrim tiek saņemts Eiropas Komisijas pozitīvs viedoklis, iekļaut šī protokollēmuma 6.1.apakšpunktā minētajos Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumos Nr.4 priekšlikumu samazināt snieguma ietvara 2018.gada mērķa vērtību prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" Eiropas Reģionālas attīstības fonda un Kohēzijas fonda investīcijām.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-1796 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1772 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda"

TA-1771 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, E.Līcītis, J.Dūklavs, D.Reizniece-Ozola, R.Kozlovskis, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma 6.sadaļā ietvertos pasākumus.
3. Tieslietu ministrijai izstrādāt grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā un tieslietu ministram iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā valsts budžeta likumprojektu paketē.
4. Jautājumu par Tieslietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu uzturlīdzekļu izmaksai 2019.gadā 11 462 360 EUR apmērā un 2020.gadā un turpmākajos gados 14 026 014 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā. Tieslietu ministrijai atkārtoti izvērtēt papildu nepieciešamā finansējuma pamatotību.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2018.gada Darba plānā ietverto vienoto rīcību par Eiropas Savienības gatavības stiprināšanu pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai un atbalstu Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu ieviešanai"

TA-1798 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) 2018.gada Darba plānā ietvertās vienotās rīcības par ES gatavības stiprināšanu pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai un atbalstu Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu ieviešanai (2.2.1.Joint Action to strengthen preparedness in the EU against serious cross-border threats to health and support the implementation of International Health Regulations (IHR)) (turpmāk – Vienotā rīcība) īstenošanai.
3. Papildus nepieciešamo finansējumu Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.-2020.gadam) Veselības ministrijas atbalstāmās 2018.gada Darba plānā ietvertās Vienotās rīcības īstenošanai ne vairāk kā 158 000 EUR apmērā (2019.gadam 52 666 EUR, 2020.gadam 52 667 EUR un 2021.gadam 52 667 EUR) valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai un kopumā ne vairāk kā 23 700 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Veselības ministrijai nodrošināt, ka nenotiek pārklāšanās ar Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem.
5. Veselības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes neformālajā 2018.gada 18.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1848 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram Ē.Eglītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes neformālajā 2018.gada 18.septembra sanāksmē.
3. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram parakstīt Latvijas Republikas vārdā Austrijas prezidentūras sagatavoto "Ūdeņraža iniciatīvu".
 
47.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)"

TA-1822-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)".
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālo sanāksmi 2018.gada 14.septembrī"

TA-1837-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālajā sanāksmē 2018.gada 14.septembrī.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu"

TA-1842-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu".
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 18.septembra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1845-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 18.septembra sanāksmēs.

 
51.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Tiesiskums""

TA-1847-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Tiesiskums"".
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par vidējās klases helikopteru nomaiņu"

TA-1761-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Aizsardzības ministriju par atbildīgo institūciju informatīvā ziņojuma īstenošanā.
3. Aizsardzības ministrijai vidējās klases helikopteru nomaiņai nepieciešamo finansējumu 2018.-2022.gadā plānot no ilgtermiņa saistību pasākumiem "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" jau piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros. 2023.gadā paredzēt papildu finansējumu 39 954 459 EUR apmērā un 2024.gadā – 39 954 459 EUR apmērā, to iekļaujot ilgtermiņa pasākumos "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi", bet nepārsniedzot Aizsardzības ministrijas izdevumu kopapjomu 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta.
4. Aizsardzības ministrijai līdz 2022.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par helikopteru nomaiņas īstenošanu.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību