Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.44

2018.gada 25.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

 I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-1857-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-1751 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai neveidotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzekļu atlikumu un atbalstītu pēc iespējas vairāk kvalitatīvu projektu, nodrošināt, ka darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" (turpmāk –pasākums) otrās projektu iesniegumu atlases kārtas (turpmāk – otrā atlases kārta) ietvaros pieejams pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros neizmantotais ERAF finansējums.
3. Ņemot vērā protokollēmuma 2.punktā norādīto, līdz lēmumu par projektu apstiprināšanu pieņemšanai pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros Ekonomikas ministrijai Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi" precizēt pieejamo ERAF finansējumu par to daļu, par kādu tiek palielināts pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais ERAF finansējums.
 
3.§
Noteikumu projekts "Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība"

TA-1615 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 31.decembrim nodrošināt šādu standartu tulkošanu valsts valodā:
2.1. LVS EN ISO 14064-1:2012 "Siltumnīcefekta gāzes. 1.daļa: Specifikācija ar norādījumiem organizāciju līmenī siltumnīcefekta gāzu emisijas un likvidēšanas kvantitatīvai noteikšanai un pārskatu sastādīšanai (ISO 14064-1:2006)";
2.2. LVS EN ISO 14064-2:2012 "Siltumnīcefekta gāzes. 2.daļa: Specifikācija ar norādījumiem projektiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas vai gāzu likvidēšanas apjomu palielināšanas kvantitatīvai noteikšanai, monitoringam un pārskatu sagatavošanai (ISO 14064-2:2006)";
2.3. LVS EN ISO 14064-3:2012 "Siltumnīcefekta gāzes. 3.daļa: Specifikācija ar norādījumiem, kā validēt un verificēt ziņojumus par siltumnīcefekta gāzēm (ISO 14064-3:2006)";
2.4. LVS EN ISO 14065:2016 "Siltumnīcefekta gāzes. Prasības siltumnīcefekta gāzu validācijas un verifikācijas institūcijām akreditācijas vai citu atzīšanas formu izmantošanai (ISO 14065:2013)".
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""

TA-1576 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""

TA-1586 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""

TA-1588 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""

TA-1590 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""

TA-1591 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""

TA-1592 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""

TA-1593 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""

TA-1594 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""

TA-1595 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumos Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""

TA-1596 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.578 "Noteikumi par cilvēku pārvadāšanai paredzētām trošu ceļu iekārtām" atzīšanu par spēku zaudējušiem""

TA-1690 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""

TA-1691 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"

TA-1184 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
17.§
Likumprojekts "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums"

TA-1426 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (likumprojektu pakete).
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"

TA-1427 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums" (likumprojektu pakete).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"

TA-1325 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā", likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā", likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"

TA-1820 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā", likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā", likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (likumprojektu pakete).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"

TA-1823 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā", likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā", likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (likumprojektu pakete).

 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"

TA-1825 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā", likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā", likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā" un likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (likumprojektu pakete).
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1710 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā pārdošanu"

TA-1775 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 7.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1855 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 7.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 16.oktobrim.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

TA-1738 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1870-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemta 61 persona.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1737 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1835 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa Salienas pagastā zemes nodalījuma joslai"

TA-1807 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"

TA-1876 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijas 2013.-2018.gadam īstenošanu un plānotajām turpmākajām darbībām"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1858 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iekšlietu ministra iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcijas 2013.-2018.gadam īstenošanu un plānotajām turpmākajām darbībām"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un Valsts kancelejai izbeigt uzdevuma kontroli.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"

TA-1717 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""

TA-1746 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""

TA-1747 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 2017.gada peļņas daļu"

TA-1854 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1875 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"

TA-1833 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīga par Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 26.oktobra Direktīvas 2016/2102/ES par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību (turpmāk – direktīva) ieviešanu Latvijā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1. nekavējoties saskaņā ar direktīvas 8.panta 7.punktu informēt Eiropas Komisiju par iestādi, kas atbildīga par direktīvas ieviešanu;
3.2. līdz 2019.gada 31.decembrim izstrādāt metodiku, lai izvērtētu iestāžu tīmekļvietņu atbilstību piekļūstamības prasībām;
3.3. līdz 2019.gada 30.jūnijam izstrādāt vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai, ko iestādei rada konkrētu prasību izpilde;
3.4. līdz 2020.gada 23.jūnijam izveidot konsultatīvu padomi tīmekļvietņu lietotāju iesniegto iesniegumu izskatīšanai par piekļūstamības prasību nenodrošināšanu, noteikt padomes sastāvu un darbības pamatprincipus;
3.5. organizēt starpinstitūciju darba grupu. Darba grupai līdz 2019.gada 31.decembrim sagatavot priekšlikumus par tiešās pārvaldes iestāžu un pašvaldību domēnu un darbinieku elektroniskā pasta adrešu lietošanas kārtību.
4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmai 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" direktīvas uzraudzības koordinēšanai 2019.gadā un turpmāk katru gadu 12 918 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.


 
39.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2018.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"

TA-1897 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Enerģētika""

TA-1917 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par rezerves kapitāla palielināšanu"

TA-1878 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "Latviešu valoda""

TA-1927 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""

TA-1935 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai pēc rīkojuma projekta pieņemšanas Ministru kabinetā grozījumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" iesniegt Eiropas Komisijā.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par pakalpojumu vides pilnveidi"

TA-1834 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt ikgadēju uz faktiem balstītu digitālās pārvaldības un pakalpojumu vides novērtējuma veikšanu, starptautisko e-pārvaldes novērtējumu koordinēšanu publisko pakalpojumu jomā, sagatavot pilnveides priekšlikumus snieguma rādītāju uzlabošanai.
3. Visām valsts pārvaldes iestādēm to kompetences ietvaros nodrošināt informācijas sniegšanu un dalību 2.punktā minētajos novērtējumos, izvērtēt sagatavotos pilnveides priekšlikumus un pēc iespējas nodrošināt to ieviešanu.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2019.gadā izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu, kas ietver publisko pakalpojumu vides pilnveides aspektus.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 27.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1954 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniecei, pārstāvei COREPER I komitejā A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku 2018.gada 27.septembra Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes sanāksmē.

 
46.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumu Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" pilnveidošanu)

TA-1143 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
47.§
Latvijas Republikas nacionālā sākotnējā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas darbības pārskatīšanai"

TA-1925-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo sākotnējo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas darbības pārskatīšanai.
 
48.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību"

TA-1943-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Satiksmes ministrijas sagatavoto nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību".
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību".
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 28.septembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem" un Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem"

TA-1945-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par 2018.gada 28.septembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
2. Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem.
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku 2018.gada 28.septembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par institūcijām, kurām nodrošināma piekļuve ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklam"

TA-1836-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1931-IP

 

 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par sarunu norisi ar OECD par FKTK un Kontroles dienesta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmas darbības efektivitātes un proporcionalitātes izvērtējumu"

TA-1926-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
53.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-1932 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, B.Bāne, L.Kļaviņa, R.Kozlovskis, L.Medina, Ē.Kalnmeiers, D.Trofimovs, D.Veidemane, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju ar detalizētu informāciju par ministriju kompetenču un atbildības sadalījumu, saskaņot likumprojekta redakciju ar Tieslietu ministriju un precizēto anotāciju un likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimai atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Prokuratūras likumā" (likumprojektu pakete).
6. Atbalstīt, ka sākot ar 2019.gada 1.janvāri, atbilstoši Finanšu sektora attīstības padomes 2018.gada 11.septembrī nolemtajam par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta institucionālās pārraudzības modeli, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests kā valsts iestāde atrodas Ministru kabineta institucionālajā pārraudzībā, kura pārraudzība tiek īstenota ar iekšlietu ministra starpniecību.
7. Atbalstīt divu amatu vietu pārdali no Finanšu ministrijas uz Iekšlietu ministriju, sakarā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta institucionālo pārraudzības modeļa maiņu, pārraudzības īstenošanu ar iekšlietu ministra starpniecību, sākot ar 2019.gada 1.janvāri.
8. Pēc likuma pieņemšanas Ģenerālprokuratūrai un Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbības nodrošināšanai paredzētā finansējuma 2019.gadam 1 349 854 EUR apmērā, 2020. un 2021.gadam ik gadu 1 319 854 EUR apmērā pārdali no Prokuratūras budžeta programmas 02.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana" uz Iekšlietu ministrijas jaunizveidojamu budžeta programmu, un Iekšlietu ministrijai iesniegt priekšlikumu par finansējuma 2019., 2020. un 2021.gadam ik gadu 68 457 EUR apmērā pārdali no Finanšu ministrijas budžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" starpnozaru prioritārā pasākuma "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana" ietvaros piešķirtā finansējuma uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" saistībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta institucionālo pārraudzības modeļa maiņu, pārraudzības īstenošanu ar iekšlietu ministra starpniecību.
9. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbības nodrošināšanai 2019. gadam 1 814 929 EUR apmērā, 2020. un 2021.gadam 1 622 179 EUR apmērā ik gadu izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
10. Atzīmēt, ka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam saskaņā ar Egmont grupas hartas (Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter) 4.panta B punktu līdz likumprojekta "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" pieņemšanai Saeimā galīgajā lasījumā jāinformē Egmont grupas Sekretariāts par plānotajām izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta padotībā.
 
54.§
Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā"

TA-1933 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" (likumprojektu pakete).
 
55.§
Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim"

TA-1953-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Kļaviņa, L.Medina, Ē.Kalnmeiers, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai atbilstoši sēdes laikā sniegtajai informācijai plāna projektu tehniski precizēt, saskaņot ar Tieslietu ministriju un saskaņoto plāna projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumu starpnozaru prioritārajam pasākumam par papildu nepieciešamo finansējumu plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām – Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam), Tieslietu ministrijai (Uzņēmumu reģistram), Iekšlietu ministrijai, Prokuratūrai un Kultūras ministrijai 2019. un turpmākajiem gadiem. Jautājumu par atbildīgajām institūcijām nepieciešamo finansējumu plānā iekļauto pasākumu īstenošanai skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
5. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Prokuratūru divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par Prokuratūrai (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam) papildu nepieciešamā finansējuma ne vairāk kā 482 015 EUR piešķiršanu 2018.gadā, vienojoties ar Finanšu ministriju par finanšu resursu avotu.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.00


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību