Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.45

2018.gada 2.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""

TA-1895 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1904 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""

TA-1811 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1867 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Stembrīte", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1861 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1829 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa pie Pāternieku robežkontroles punkta zemes nodalījuma joslai"

TA-1806 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa starp Vientuļu robežkontroles punktu un Baharevas novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"

TA-1918 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1859 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumos Nr.322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""

TA-1813 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās augstākās izglītības valsts standartu doktora grāda iegūšanai un kārtību, kādā piešķir profesionālo doktora grādu mākslās"

TA-1814 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus""

TA-1815 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

TA-1882 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"

TA-1881 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zālītes iela P", Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1802 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1809 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Krūmāji A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6258 007 0366) – zemes vienību 0,12 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējum 6258 007 0292) un zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6258 007 0362) – Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 741,00 EUR.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 20.oktobra rīkojuma Nr.523 "Par Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas un Baltkrievijas dzelzceļa Dzelzceļa robežnolīgumu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1899 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2019.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1915 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) "Noteikumu projekts "Papildu prasību ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1914 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu""

TA-1757 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas un uzskaites noteikumi"

TA-1722 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1938 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība"

TA-1960 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka 2019.gada zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma (turpmāk – starptautiskais novērtējums) ietvaros ārvalstu eksperti klātienes vizīti zinātniskajās institūcijās, kuru zinātniskā darbība ir saistīta ar lauka izmēģinājumiem, veic periodā no maija beigām līdz jūlija beigām.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai, ņemot vērā 2019.gadā veikto starptautisko novērtējumu, sešu mēnešu laikā no starptautiskā novērtējuma pabeigšanas dienas sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko publiskā finansējuma sasaisti ar starptautiskā novērtējuma rezultātiem, tajā skaitā, aprēķinot un piešķirot bāzes finansējumu zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām, valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tai skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem – atvasinātām publiskām personām, tostarp ievērojot, ka starptautiskais novērtējums ir veikts valsts augstskolu vērtējamām vienībām.
4. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanai ir skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1637 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam"

TA-1971 ____________________________________

(K.Šadurskis, J.Plūme, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt rīkojuma projekta anotācijā informāciju par finansējuma novirzīšanu interešu izglītībai un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1973 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Gailīte, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1974 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par budžeta bāzes izdevumu precizēšanu 2019.gadam un turpmāk ik gadu budžeta resoram "62.Mērķdotācijas pašvaldībām" un Izglītības un zinātnes ministrijai, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2019.gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 710 EUR ar 2018.gada 1.septembri un izglītojamo skaita uz 2018.gada 1.septembri izmaiņu ietekmi. Finanšu ministrijai atbilstoši precizēt 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" un Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus 2019.gadam un turpmāk ik gadu, tai skaitā:
2.1. samazinot finansējumu 1 523 030 EUR apmērā 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" budžeta programmā 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem";
2.2. samazinot finansējumu 769 246 EUR apmērā 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" budžeta programmā 05.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";
2.3. palielinot finansējumu 1 371 468 EUR apmērā 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" budžeta programmā 10.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";
2.4. palielinot finansējumu 920 808 EUR apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm".
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2018.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1955 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, Satiksmes ministrijai līdz 2018.gada 15.novembrim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot precizēto informāciju par atlikušo nepieciešamo finansējumu kompensācijām zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem un saskaņot to ar Finanšu ministriju.
3. Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus iespējamiem finanšu resursiem šī protokollēmuma 2.punktā minētajam mērķim un Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par protokola, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS Nr.108) parakstīšanu"

TA-1970 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt protokola, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS Nr.108) parakstīšanu.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas Ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē I.Punduru Latvijas Republikas vārdā parakstīt protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (ETS Nr.108).
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2018.gada sēdē"

TA-1947 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai (turpmāk - SVK), atbilstoši savai kompetencei:
2.1. piedalīties nākamajā SVK sēdē un nodrošināt viedokļa paušanu un Latvijas pozīcijas aizstāvēšanu atbilstoši informatīvajā ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem;
2.2. nodrošināt un sekmēt SVK sēdē pieņemto lēmumu īstenošanu un pēc pieprasījuma informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par to izpildes gaitu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1. nodrošināt SVK darba kārtības un izskatāmo jautājumu sagatavošanu, koordinējot Latvijas puses pozīciju;
3.2. nepieciešamības gadījumā aktualizēt Latvijas delegācijas sastāvu dalībai SVK sēdēs;
3.3. 2019.gadā organizēt SVK sēdi, nodrošinot tās vadību, ja būs panākta vienošanās ar Igaunijas pusi par tās nepieciešamību;
3.4. pirms 2019.gada SVK sēdes, ja ir panākta vienošanās ar Igaunijas pusi par tās organizēšanu, sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu "Par Latvijas viedokli Latvijas - Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2019.gada sēdē".
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo sanāksmi 2018.gada 4.-5.oktobrī"

TA-1969 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā sanāksmē 2018.gada 4. un 5.oktobrī.
 
32.§
Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2001.gada 28.maija regulu (EK) Nr.1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra regulu (EK) Nr.1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana)"

TA-1956-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 2001.gada 28.maija regulu (EK) Nr.1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 13.novembra regulu (EK) Nr.1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana)".
 
33.§
Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Tiesības un vērtības""

TA-1963-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Tiesības un vērtības"".
 
34.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2018.gada 1.oktobra Euro grupas un 2018.gada 2.oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-1981-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu" (pozīcija Nr.3).
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2018.gada 1.oktobra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 2.oktobra sanāksmē.
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2018.gada 9.oktobra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1989-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par 2018.gada 9.oktobra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Padomes secinājumiem par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas: - 14.pušu konferenci - Kartahenas Protokola par bioloģisko drošumu 9.pušu sanāksmi - Nagojas Protokola par ģenētisko resursu pieejamību un to izmantošanā iegūto labumu taisnīgu un vienlīdzīgu sadali 3.pušu sanāksmi (2018.gada 17.-29.novembris, Šarm eš Šeiha, Ēģipte)".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Padomes secinājumiem par gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Katovicē, Polijā 2018.gada 3. -14.decembrī".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Eglītam piedalīties Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē un pārstāvēt Latvijas Republiku Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
36.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-16-03

TA-1647 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto vēstules projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2018-16-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Satversmes tiesai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem Iekšlietu ministrijas informācijas aprites drošības uzlabošanai"

TA-1939-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai pārdalīt finansējumu 2018.gadā budžeta apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" ietvaros:
2.1. samazinot finansējumu:
2.1.1. neatliekamajam pasākumam "Pārnēsājamo iekārtu centralizēts drošības pārvaldības risinājums" par 4 788 EUR;
2.1.2. neatliekamajam pasākumam "Tehnisko resursu auditācijas pierakstu savākšana, integrēšana un analīze reālajā laikā" par 250 967 EUR;
2.2. palielinot finansējumu:
2.2.1. neatliekamajam pasākumam "Informācijas sistēmu programmatūras ievainojamības automātiskas atklāšanas sistēma" par 11 491 EUR;
2.2.2. lai segtu izdevumus, kas saistīti ar datortīkla drošības iekārtu iegādi un to atbalsta nodrošināšanu par 244 264 EUR;
2.3. samazinot finansējumu neatliekamā pasākuma "Informācijas sistēmu programmatūras ievainojamības automātiskas atklāšanas sistēma" ietvaros pamatkapitāla veidošanai par 30 000 EUR un palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem par 30 000 EUR.
3. Lai nodrošinātu informācijas aprites drošības uzlabošanu:
3.1. 2018.gadā, Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 500 000 EUR apmērā Iekšlietu ministrijai piešķirtā finansējuma ietvaros;
3.2. 2019.gadā un turpmāk, jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu 2019.gadā 4 649 384 EUR, 2020.gadā 4 334 450 EUR, 2021.gadā 4 021 980 EUR un 2022.gadā un turpmāk katru gadu 3 376 731 EUR apmērā Iekšlietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
4. Ja šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā minētais finansējums tiek piešķirts:
4.1. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība", lai nodrošinātu e-pasta risinājuma un serveru licenču izpirkšanu laikposmā no 2019. līdz 2021.gadam ne vairāk kā 1 282 080 EUR apmērā;
4.2. Iekšlietu ministrijas Informācijas centram veikt darbinieku pienākumu izvērtēšanu un, ja nepieciešams, pārskatīt amatu aprakstus un amatu klasifikāciju, saskaņojot tos ar Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju.
5. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
6. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas pārdali, veikt apropriācijas pārdali.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammām un pasākumiem"

TA-1934 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts aizsardzības plānā"

TA-1ss ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (sevišķi slepeni).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kraujas HES pret Latviju"

TA-13k____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Šadurskis, K.Gerhards, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
41.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "R.M. pret Latviju"

TA-14k____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
42.§
Dienesta vajadzībām

TA-1967-DV ____________________________________

 
43.§
Slepeni

TA-9s____________________________________

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par atbalstu īres mājokļu būvniecībai reģionos"

TA-1996-IP ____________________________________

(J.Salmiņš, K.Šadurskis, A.Ašeradens, Dz.Rasnačs, A.Grinbergs, J.Dūklavs, J.Reirs, K.Gerhards, K.Āboliņš, J.Plūme, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām līdz 2018.gada 16. oktobrim, atbilstoši informatīvajā ziņojumā aprakstītajam atbalsta modelim, sagatavot atbilstošu Ministru kabineta noteikumu projektu.
3. Ekonomikas ministrijai sagatavot plānotā pasākuma aprakstu un iesniegt Finanšu ministrijai iesniegšanai Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorātam saskaņošanai no valsts atbalsta viedokļa, vienlaikus gatavojot Ministru kabineta noteikumu projektu, tajā ietvert nosacījumu, ka tas stājas spēkā pēc saskaņojuma saņemšanas no Eiropas Komisijas par atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam.
4. Valsts kancelejai atcelt ierobežotas pieejamības informācijas statusu Ministru kabineta sēdes protokollēmumam, informatīvajam ziņojumam, informatīvajam pielikumam un prezentācijai.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību