Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.48

2018.gada 16.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi"

TA-1896 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu īstenošanai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts Aizsardzības ministrijai piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.468 "Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība""

TA-1930 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""

TA-2016 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumos Nr.426 "Muitas procedūras - tranzīts - piemērošanas noteikumi""

TA-1929 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1940 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-1816 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā pēc 2018.gada 6.novembra.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa ap Burtnieku novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"

TA-1924 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""

TA-2041 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""

TA-2057 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 41.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1993 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 41.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 15.februārim.

 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma "Skaru mežs A" Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1910 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1951 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7094 003 0329) – zemes vienību 0,2 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7094 003 0327) – Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 000,00 EUR.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"

TA-1907 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā pēc 2018.gada 6.novembra.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Elektromagnētiskā lauka iedarbības uz iedzīvotājiem novērtēšanas un ierobežošanas noteikumi"

TA-1988 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) "Noteikumu projekts "Papildu prasību ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1914 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 22.§) "Noteikumu projekts "Papildus prasību ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2020.gada 30.jūnijam.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""

TA-1459 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Elektronisko sakaru likums", paredzēt projektā deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā izsniedz radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai"

TA-1998 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma "Mazrūķīši", Tomes pagastā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"

TA-1950 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""

TA-1990 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība augu un augu produktu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa (Wells et al.)"

TA-1898 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksām EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā, ANO Augstā komisāra cilvēktiesībās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, UNESCO Starptautiskās komunikāciju attīstības programmas, ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Humānās palīdzības aģentūras, ANO Palestīniešu bēgļu aģentūras, OECD Ukrainas rīcības plāna un Eiropas demokrātijas fonda budžetos"

TA-2096 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 40.0 versija - Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips))"

TA-2053 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2033 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0. versija)"

TA-2101 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1983 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

TA-2095 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-2121 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Salmiņš, J.Plūme, Ē.Eglītis, D.Reizniece-Ozola, P.Leiškalns, J.Garisons, I.Gailīte, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, trešajā sadaļā papildinot pamatojumu likumprojekta iekļaušanai valsts budžeta likumprojektu paketē, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijai nav iebildumu pret likumprojektu.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2019.gadam likumprojektu paketē.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra sēdes protokola (Nr.45 44.§) 2.un 3.punkta izpildi"

TA-2120 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Salmiņš, J.Plūme, Ē.Eglītis, D.Reizniece-Ozola, P.Leiškalns, J.Garisons, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietverto risinājumu.
2. Ekonomikas ministrijai pēc likuma "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"" spēkā stāšanās un saskaņojuma saņemšanas no Eiropas Komisijas par atbilstību komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē noteikumu projektu "Noteikumi par aizdevumiem dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegādei".
3. Finanšu ministrijai:
3.1. likumprojektā "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" noteikt, ka pašvaldībām galvojumi, kas sniegti savu kapitālsabiedrību aizņēmumiem dzīvojamo īres māju būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei vai jaunuzceltu, atjaunotu vai pārbūvētu dzīvojamo īres māju iegādei, saistību apmērā (aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistību atmaksājamās summas pret 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez valsts budžeta transfertiem noteiktam mērķim un iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā) tiek iekļauti 75% apmērā no galvotās aizņēmuma summas;
3.2. izvērtēt 2019.gada īres mājokļu būvniecības projektu reģionos īstenošanas progresu un sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot priekšlikumus iespējamiem atbalsta pasākumiem, kuru apmērs nepārsniedz minēto projektu īstenošanas rezultātā samaksātā pievienotās vērtības nodokļa apmēru.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2018.gada 3.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 17.§) 4.punktu un Finanšu ministrijai noņemt rezervāciju valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" finansējumam 3,6 milj. EUR apmērā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksas nodrošināšanai.
5. Ja likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums", likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"", likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" tiks pieņemts Saeimā līdz 2018.gada beigām un šo likumu izpildei Ekonomikas ministrijai (mērķa sasniegšanai līdz 2018.gada beigām) būs nepieciešams finansējums, tad Ekonomikas ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2018.gada faktisko izdevumu segšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas konsolidētais ceturtais, piektais, sestais un septītais kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979.gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu izpildi par laika posmu no 2005.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim"

TA-2009 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas konsolidēto ceturto, piekto, sesto un septīto kārtējo ziņojumu par ANO 1979.gada Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu izpildi par laika posmu no 2005.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim (turpmāk – Ziņojums).
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Ziņojuma tulkošanu angļu valodā un tā iesniegšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas konsolidētais otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais kārtējais ziņojums par 1966.gada Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām izpildi Latvijā 2008.-2017.gadā"

TA-2090 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas konsolidēto otro, trešo, ceturto, piekto, sesto kārtējo ziņojumu par 1966.gada Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām izpildi Latvijā 2008.-2017.gadā (turpmāk – Ziņojums).
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Ziņojuma tulkošanu angļu valodā un tā iesniegšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Baltijas Biomateriālu ekselences centrs" īstenošanai"

TA-2099 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta vēstules projektu "Apliecinājuma vēstule par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu BBCE projektam, kas iesniegts Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammas "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana" projektu konkursā "WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2"".
Valsts kancelejai sagatavot Ministru kabineta vēstuli parakstīšanai un nosūtīt to Rīgas Tehniskajai universitātei.
3. Pieņemt zināšanai, ka projekta "Baltijas Biomateriālu ekselences centrs" apstiprināšanas gadījumā Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammas "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana" projektu konkursā "WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2" Rīgas Tehniskā universitāte nodrošinās projekta "Baltijas Biomateriālu ekselences centrs" īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 2 000 000 EUR, Latvijas Organiskās sintēzes institūts – 700 000 EUR, Rīgas Stradiņa universitāte – 215 000 EUR.
4. Projekta "Baltijas Biomateriālu ekselences centrs" apstiprināšanas gadījumā Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammas "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana" projektu konkursā "WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2" piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai tiesības 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros izmantot 1.prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma snieguma rezervi 8 489 000 EUR pirms Eiropas Komisijas lēmuma par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" snieguma ietvara mērķu izpildi. Gadījumā, ja pēc Eiropas Komisijas lēmuma snieguma rezerves finansējums nav pieejams, tas uzskatāms par valsts budžeta virssaistību finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteikto 5 procentu ietvaros.
5. Projekta "Baltijas Biomateriālu ekselences centrs" apstiprināšanas gadījumā Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" apakšprogrammas "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana" projektu konkursā "WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2" tā īstenošanai nepieciešamo publisko līdzfinansējumu Izglītības un zinātnes ministrijai un Ekonomikas ministrijai nodrošināt, veicot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma pārdali darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.prioritārā virziena "Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" ietvaros:
5.1. palielinot 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu par 8 489 000 EUR, Izglītības un zinātnes ministrijai veicot atbilstošus grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi";
5.2. samazinot 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" Eiropas Reģionālās attīstības fonda snieguma rezerves finansējumu par 4 000 000 EUR, Izglītības un zinātnes ministrijai veicot atbilstošus grozījumus Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumos Nr.41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3.pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi";
5.3. samazinot 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" Eiropas Reģionālās attīstības fonda snieguma rezerves finansējumu par 4 489 000 EUR, Ekonomikas ministrijai veicot atbilstošus grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi".
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Paralimpiskā sporta centra projekta uzsākšanai 2017.gadā piešķirto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu 2018.gadā"

TA-2073 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka valsts budžeta līdzekļi 31 570,37 EUR apmērā tiks izlietoti ar Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošanu saistītajos darbos, tai skaitā metu konkursa žūrijas komisijas darba nodrošināšanai, konsultantu un ekspertu piesaistei, kā arī Paralimpiskā sporta centra būvniecībai iegādātās zemes apsaimniekošanai un teritorijas sakopšanai.
3. Atzīt, ka šī protokollēmuma 2.punktā minētie darbi atbilst Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra rīkojuma Nr.579 "Par apropriācijas pārdali" 2.punktā noteiktajam mērķim.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par skolotāju sagatavošanas programmas atbalstu"

TA-2026 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai mēneša laikā izvērtēt iespēju veikt publiskā iepirkuma procedūru līdz 93 500 EUR apmērā skolotāju sagatavošanas programmu atbalstam.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada kopējo pašvaldību aizņēmuma limitu"

TA-2103 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt likuma "Par valsts budžetu 2018.gadam" 14.panta pirmajā daļā minēto pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu par 58 690 052 EUR, pārdalot to no citiem valsts aizdevuma saņēmējiem, lai pašvaldībām 2018.gada 4.ceturksnī nodrošinātu nepieciešamos aizņēmumus Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un investīciju projekta "Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija" B daļas 1.posma īstenošanai.
3. Finanšu ministram iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā priekšlikumu par šī protokollēmuma 2.punktā minēto palielinājumu.
4. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret šī protokollēmuma 2.punktā minēto palielinājumu, atļaut finanšu ministram veikt grozījumus 2018.gada valsts budžeta aizdevumu un to atmaksu sarakstā (rīkojumā) atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
5. Atbalstīt, ka Finanšu ministrija pēc šī protokollēmuma 4.punktā minēto grozījumu veikšanas 2018.gada 4.ceturksnī jaunas pašvaldību aizņēmumu atļaujas izsniedz:
5.1. Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un investīciju projekta "Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija" B daļas 1.posma īstenošanai ar aizņēmuma izņemšanu 2018.gadā un vidējā termiņā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma ietvaros;
5.2. pārējo investīciju projektu īstenošanai ar aizņēmuma izņemšanu 2018.gadā, ja pašvaldības 2018.gada 4.ceturksnī ir veikušas aizņēmumu pirmstermiņa atmaksas vai iesniegušas Finanšu ministrijā informāciju par atbalstītā aizņēmuma apmēra samazināšanu.
6. Lai pašvaldībām nodrošinātu aizņēmumu pieejamību ikgadējā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma ietvaros, Finanšu ministrijai, sagatavojot Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu par 2019.gada budžetu, izstrādāt priekšlikumus jauniem pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem 2019.gadā un vidējā termiņā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām Veselības ministrijas bāzē 2019., 2020. un 2021.gadam"

TA-2100 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt nepieciešamās izmaiņas Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzē 2019., 2020. un 2021.gadam, veicot apropriācijas pārdali Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu ietvaros:
2.1. programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 3 652 617 EUR apmērā 2019.gadam, 3 220 537 EUR apmērā 2020.gadam un 3 166 936 EUR apmērā 2021.gadam, tai skaitā:
2.1.1. 1 511 932 EUR apmērā 2019.gadam, 1 079 852 EUR apmērā 2020.gadam un 1 026 251 EUR apmērā 2021.gadam, attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim apakšprogrammai 02.04.00 "Rezidentu apmācība" (daļējai deficīta segšanai), veicot pārdali no līdzekļiem pacientu iemaksu kompensācijai sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, ņemot vērā izpildes rādītājus 2018.gada sešos mēnešos;
2.1.2. 1 460 610 EUR apmērā 2019.gadam, 1 920 148 EUR apmērā 2020.gadam un 1 973 749 EUR apmērā 2021.gadam, attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim apakšprogrammai 02.04.00 "Rezidentu apmācība" (daļējai deficīta segšanai), veicot pārdali no gala norēķinu daļas par decembrī sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
2.1.3. 680 075 EUR apmērā 2019.gadam, 220 537 EUR apmērā 2020.gadam un 166 936 EUR apmērā 2021.gadam, attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus apakšprogrammai 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība":
2.1.3.1. 2019.gadam (precēm un pakalpojumiem 266 856 EUR un pamatkapitāla veidošanai 413 219 EUR), lai nodrošinātu neonatologu brigādes aprīkojuma iegādi, datortehnikas nomaiņu neatliekamās medicīniskās palīdzības punktos un datu centra iekārtu nomaiņu un paplašināšanu, droša e-paraksta ieviešanu elektroniskās izsaukuma kartes parakstīšanai, brigāžu darbu nodrošinošo kompleksu iegādi un medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanu;
2.1.3.2. 2020.gadam (precēm un pakalpojumiem 207 160 EUR un pamatkapitāla veidošanai 13 377 EUR), lai nodrošinātu datortehnikas nomaiņu neatliekamās medicīniskās palīdzības punktos un datu centra iekārtu nomaiņu un paplašināšanu, droša e-paraksta ieviešanu elektroniskās izsaukuma kartes parakstīšanai, brigāžu darbu nodrošinošo kompleksu iegādi un medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanu;
2.1.3.3. 2021.gadam (precēm un pakalpojumiem 31 130 EUR un pamatkapitāla veidošanai 135 806 EUR), lai nodrošinātu medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanu un elpošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo ierīču iegādi;
2.2. programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 237 183 EUR apmērā 2019.–2021.gadam katru gadu un attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus apakšprogrammai 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība":
2.2.1. 2019.–2020.gadam katru gadu (2019.gadā precēm un pakalpojumiem 80 836 EUR un pamatkapitāla veidošanai 156 347 EUR, 2020.gadā precēm un pakalpojumiem 20 660 EUR un pamatkapitāla veidošanai 216 523 EUR), lai nodrošinātu datortehnikas nomaiņu neatliekamās medicīniskās palīdzības punktos un datu centra iekārtu nomaiņu un paplašināšanu, droša e-paraksta ieviešanu elektroniskās izsaukuma kartes parakstīšanai un brigāžu darbu nodrošinošo kompleksu iegādi;
2.2.2. 2021.gadam (precēm un pakalpojumiem 192 776 EUR un pamatkapitāla veidošanai 44 407 EUR), lai nodrošinātu datortehnikas nomaiņu neatliekamās medicīniskās palīdzības punktos un datu centra iekārtu nomaiņu un paplašināšanu, droša e-paraksta ieviešanu elektroniskās izsaukuma kartes parakstīšanai, brigāžu darbu nodrošinošo kompleksu iegādi un medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanu.
3. Lai nodrošinātu e-veselības sistēmas darbību, atbalstīt Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumu palielinājumu attiecīgi 2019.gadā par 1 886 762 EUR (precēm un pakalpojumiem 1 096 762 EUR un pamatkapitāla veidošanai 790 000 EUR) un 2020.–2021.gadā katru gadu par 1 745 246 EUR (precēm un pakalpojumiem 955 246 EUR un pamatkapitāla veidošanai 790 000 EUR).
4. Finanšu ministram precizēt Veselības ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2019., 2020. un 2021.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 2. un 3.punktam.

 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum"

TA-2098-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum".
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132"

TA-2111-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132".
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla izveidi"

TA-2113-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla izveidi".

 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā"

TA-2114-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Latvijas Republikas interešu aizstāvēšanu atbilstoši nacionālajā pozīcijā noteiktajam.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par 2018.gada 17.oktobra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē un 18.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2122-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2018.gada 17.oktobra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē un 18.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Kirjaņenko pret Latviju""

TA-1923-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2018.gada 19.jūlija sprieduma lietā "Kirjaņenko pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu ēku Slokas ielā 52A un Slokas ielā 52B, Rīgā, pārbūves darbu profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" vajadzībām izdevumu segšanai"

TA-2034-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
"Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

TA-2035-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (N) Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" 2018.gadā netiks izlietots finansējums 249 270 EUR apmērā (papildus Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 38.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" 2.punktā minētajam).
3. (IP).
4. (IP).
5. (N) Atļaut Finanšu ministrijai 2018.gadā Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi” Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)" neizlietoto finansējumu:
5.1. (N) 132 236 EUR apmērā pārdalīt Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Rīgā, Pulka ielā 8 (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)";
5.2. (N) 98 925 EUR apmērā pārdalīt uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles "Arsenāls" Torņa ielā 1, Rīgā, būvprojekta izstrādes uzsākšanai;
5.3. (N) 18 109 EUR apmērā pārdalīt uz budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6. (IP):
6.1. (IP);
6.2. (IP).
7. (N) Kultūras ministrijai 2019.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, paredzot budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros":
7.1. (N) ilgtermiņa saistību pasākumam "Muzeju krātuvju kompleksa Rīgā, Pulka ielā 8, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" samazinājumu 2019.gadā par 614 807 EUR un palielinājumu 2020.gadā un turpmāk ik gadu par 55 572 EUR;
7.2. (N) ilgtermiņa saistību pasākumam "Rīgas pils Konventa Rīgā, Pils laukumā 3, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi" samazinājumu 2023. gadā par 125 181 EUR un 2024.gadā par 250 362 EUR;
7.3. (N) ilgtermiņa saistību pasākumam "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ēkas Rīgā, Brīvības bulvārī 32, nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" palielinājumu 2025.gadā par 170 549 EUR.
8. (N) Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 38.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" 3.punktu.
9. (N) Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 21.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.58 37.§) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361"Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai"" 4., 5. un 6.punktu.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai""

TA-2036-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (N) Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā” 2018.gadā netiks izlietots un tiks samazināts finansējums 1 000 000 EUR apmērā.
3. (IP).
4. (N) Atļaut Finanšu ministrijai 2018.gadā Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā" neizlietoto finansējumu 273 721 EUR apmērā pārdalīt uz Ārlietu ministrijas budžeta programmas 01.00.00 "Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums" budžeta apakšprogrammu 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" nekustamā īpašuma Massachusetts Avenue 2306, Vašingtonā, pārsegumu pastiprināšanas darbu nodrošināšanai.
5. (IP).
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2037-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai

TA-2038-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Rakstniecības un mūzikas muzeja pārbūves darbu veikšanai Pils laukumā 2, Rīgā, telpu nomas maksas, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai""

TA-2039-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.265 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

TA-2040-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. (IP).
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2097-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"

TA-1986 ____________________________________

(A.Andreičika, M.Kučinskis)

Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2018.gada 23.oktobra sēdē.
 
51.§
Slepeni

TA-8s ____________________________________

.
 
52.§
Dienesta vajadzībām

TA-15k ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.35


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību