Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 51

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.51

2018.gada 5.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta paveikto laikposmā no 2016.gada 11.februāra līdz 2018.gada 5.novembrim

____________________________________

(J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, D.Melbārde, K.Šadurskis, R.Bergmanis, A.Čakša, J.Reirs, K.Gerhards, U.Augulis, E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai Ministru kabineta locekļu sniegto informāciju par nozarēs paveikto laikposmā no 2016.gada 11.februāra līdz 2018.gada 5.novembrim.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.873 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amata aprakstu izstrādāšanas kārtība""

TA-2126 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Par Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"

TA-2086 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Pilnvarot nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi E.Kupču parakstīt pievienošanās paziņojumus.
 
4.§
Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2045 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai"

TA-2129 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai"

TA-2085 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 3 B, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-2087 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Iļķenes ceļš A" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2046 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""

TA-2044 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-2236 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 26.§) "Noteikumu projekts "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2169 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 26.§) "Noteikumu projekts "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki"" 2.punktā dotais uzdevums ir izpildīts daļā par priekšlikumu izstrādi profesiju saraksta pārskatīšanas mehānismam.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 26.§) 2.punkta uzdevuma izpildes termiņu daļā par profesiju saraksta pārskatīšanu un attiecīga informatīvā ziņojuma iesniegšanu izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2019.gada 1.februārim.

 
12.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 5.§) "Noteikumu projekts "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2141 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"" (prot. Nr.16 5.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 30.decembrim.
 
13.§
Likumprojekts "Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2197 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
14.§
Likumprojekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2199 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"

TA-2124 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

TA-2125 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Katastrofu novērtēšanas un koordinācijas (UNDAC) sistēmā"

TA-2227 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Napoleoni", Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2080 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.487 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2.pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" projektu īstenošanas noteikumi""

TA-2242 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""

TA-2191 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.2.pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-2190 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-2245 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Latvijas Universitātes īpašumā"

TA-2027 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"

TA-2092 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.504 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi""

TA-2181 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka – Ogre pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2072 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

TA-2175 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""

TA-2252 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1994 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai atsavināt nekustamā īpašuma "Virpuļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4296 005 0089) daļu – zemes vienību 0,0497 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 005 0236) – Zaubes pagastā, Amatas novadā, kuras tirgus vērtība noteikta 263,00 EUR.
3. Satiksmes ministrijai atsavināt valsts nekustamo īpašumu "Virpuļi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4296 005 0361) – zemes vienību 0,1 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 005 0346) – Zaubes pagastā, Amatas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 190,00 EUR, izmantojot kā daļēju kompensāciju par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
4. Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 26.panta pirmās daļas 2.punktu atlīdzības daļu par šī protokollēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu izmaksāt naudā – 73,00 EUR, un daļu kompensēt ar valsts nekustamo īpašumu "Virpuļi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4296 005 0361) – zemes vienību 0,1 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4296 005 0346) – Zaubes pagastā, Amatas novadā, kura tirgus vērtība noteikta 190,00 EUR.

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.592 "Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums""

TA-2088 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra noteikumos Nr.1393 "Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā""

TA-2112 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2202 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Baltkrievijas Republikai" un informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Baltkrievijas Republikai"

TA-2259 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Guntim Pujātam"

TA-2131 ____________________________________

(R.Kozlovskis, G.Pujāts, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

TA-2108 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-2256 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās iestādes noteikšanu Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā (COM(2018) 226)"

TA-2156 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, L.Medina, U.Augulis, Dž.Innusa, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo ministriju direktīvas ieviešanas koordinācijas procesā.
3. Noteikt Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju to kompetences ietvaros par līdzatbildīgām ministrijām.
4. Vecāko amatpersonu sanāksmei Eiropas Savienības jautājumos noteikt konkrēto atbildīgo ministriju par attiecīgajiem direktīvas pantiem.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, pielāgošanu VSIA "Latvijas Koncerti" vajadzībām"

TA-2083 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, D.Melbārde, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0100 002 0014) Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, pielāgošanu VSIA "Latvijas Koncerti" vajadzībām, tajā skaitā par Kultūras ministrijai papildus tam nepieciešamo finansējumu, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta iespējām, ņemot vērā projekta fiskālo ietekmi atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas metodoloģijai. Pirms tam Kultūras ministrijai izvērtēt iespējas nekustamā īpašuma attīstības projekta īstenošanai piesaistīt ārvalstu finanšu instrumentu, speciālo valsts budžeta programmu finansējumu vai Eiropas Savienības politikas programmu finansējumu, tajā skaitā izvērtējot iespējas Eiropas Savienības fondu vidussposma izvērtējuma ietvaros novirzīt papildu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par iestāšanos un līdzdalību Eiropas Biznesa Reģistru asociācijā"

TA-2284 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Atbalstīt Latvijas iestāšanos un līdzdalību Eiropas Biznesa Reģistru asociācijā.
3. Uzņēmumu reģistram nodrošināt visas nepieciešamās darbības iestāšanās un līdzdalības Eiropas Biznesa Reģistru asociācijā nodrošināšanai.
4. Atļaut Tieslietu ministrijai (Uzņēmuma reģistram) uzņemties ilgtermiņa saistības, lai 2019.gadā un turpmākajos gados nodrošinātu biedru naudas samaksu Eiropas Biznesa Reģistru asociācijā 3401 EUR apmērā katru gadu.
5. Ar biedru naudas samaksu saistītos izdevumus segt Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammai 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2018.gada 9.novembrī"

TA-2282 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 2018.gada 9.novembrī.
 
41.§
Plāna projekts "Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2018.–2022.gadam"

TA-1952 ____________________________________

(U.Augulis, I.Gailīte, P.Vilks, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ja, īstenojot indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2018.–2022. gadam, VAS "Latvijas dzelzceļš" pusgada finanšu rezultāti ir pamats prognozējamai finanšu līdzsvara nodrošināšanas trešās pakāpes nepieciešamībai, Satiksmes ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par prognozējamo nepieciešamo finanšu apjomu finanšu līdzsvara nodrošināšanai un dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un attīstības izmaksu optimizēšanas pasākumiem.


 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Euro grupas 2018.gada 5.novembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 6.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2295-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas (Centrālās statistikas pārvaldes) sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Padomes secinājumu projektu par ES statistiku" (pozīcija Nr.1).
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas (tai skaitā paplašinātajā formātā) 2018.gada 5.novembra sanāksmē un Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 6.novembra sanāksmē.

 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības 2019.gada budžeta projektu un 2019.gada vispārējā budžeta grozījumu vēstuli Nr.1"

TA-2303-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Savienības 2019.gada budžeta projektu un 2019.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1".
3. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 16.novembra sanāksmē.
 
44.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Priekšlikums Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kas pamatojas uz kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļu bāzi, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un nereciklētā plastmasas iepakojuma daudzumu, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības; Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus; Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izdara grozījumus Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi"

TA-2304-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Padomes Lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Priekšlikums Padomes Regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kas pamatojas uz kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļu bāzi, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un nereciklētā plastmasas iepakojuma daudzumu, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības; Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus; Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izdara grozījumus Regulā (EEK, Euratom) Nr.1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi".
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 12.novembra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2308-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Latvijai prioritārajiem Eiropas Savienības jautājumiem 2019.gadā".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 12.novembra sanāksmēs.

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu iegādi" un rīkojuma projekts "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistībām Satiksmes ministrijai jaunu elektrovilcienu iegādei"

TA-2165-IP ____________________________________

(U.Augulis, J.R.Grigulis, Dž.Innusa, M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. (IP)
3. (IP)
4. (IP)
5. (IP)
6. (IP)
7. (IP)
8. (IP)
9. (IP)
10. (IP)
11. (IP)
12. (IP)
13. (IP)
14. (IP)
15. (IP)
16. (N) Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai noņemt rīkojuma projektam ierobežotas pieejamības informācijas statusu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
47.§
Informatīvais ziņojums par progresu Latvijas dalības organizēšanā starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai"

TA-2184-IP ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, Ē.Eglītis, I.Gailīte, Dz.Rasnačs, J.Reirs, R.Aleksejenko, J.Endziņš, E.Rinkēvičs, K.Šadurskis, A.Bukšs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par progresu Latvijas dalības organizēšanā starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" (ierobežotas pieejamības informācija), tai skaitā to, ka atbilstoši Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sagatavotajai izdevumu tāmei kopējā 2018.-2021.gadam nepieciešamo izdevumu summa, lai nodrošinātu Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai", samazināta par 96 627 EUR, jo 2018.gadā nepieciešamais finansējums ir 81 373 EUR.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija deleģē pārvaldes uzdevumu – organizēt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, noslēdzot ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru deleģēšanas līgumu atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.pantam.
3. Atzīt Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 37 89.§) 2., 4. un 6.punktu par aktualitāti zaudējušu.
4. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto izdevumu tāmi un aicināt samazināt tajā paredzēto finansējumu projekta vadībai.
5. Finanšu ministrijai palielināt finansējumu Ekonomikas ministrijai ilgtermiņa saistībām Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" 2 092 000 EUR 2019.gadam, 900 000 EUR 2020.gadam un 1 130 000 EUR 2021.gadam, attiecīgi samazinot izdevumus budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmai 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6. Atbalstīt starpinstitūciju darba grupas izveidi, lai koordinētu deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Ekonomikas ministrijai iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par starpinstitūciju darba grupas izveidi, tās sastāvā iekļaujot Ekonomikas ministrijas, Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas un Zemkopības ministrijas pārstāvjus.
7. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā šī protokollēmuma 6.punktā minēto, un iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
 
48.§
Dienesta vajadzībām

TA-16k ____________________________________

 

.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""

TA-2262-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei 2018.gadā un pieprasījumu valsts budžeta bāzes precizēšanai 2019., 2020. un 2021.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam.


 
50.§
Dienesta vajadzībām

TA-2310-DV ____________________________________

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību