Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 52

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.52

2018.gada 13.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.14.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem"

TA-2013 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2019.gada 1.martam izvērtēt Finanšu nozares asociācijas iesniegtos priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, un Finanšu ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par izvērtēšanas rezultātiem.


 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""

TA-2235 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ripiņas", Variešu pagastā, Krustpils novadā, nodošanu Krustpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-2240 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 41.0.versija)"

TA-2144 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījums Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā"

TA-2268 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgs par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""

TA-2116 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi"

TA-2171 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadībā 2014.–2021.gada periodā "

TA-2192 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumos Nr.18 "Noteikumi par reģistrāciju un identifikāciju muitas jomā""

TA-2193 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.novembra rīkojumā Nr.661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu""

TA-2301 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "d/s Tumšupe Nr. 168" Podkājās, Ropažu novadā, nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2138 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2277 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2278 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2149 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2020 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 8.§) "Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2232 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2018.gada 28.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju", nodrošinot ar šiem noteikumiem izveidotā amatu kataloga aktualizāciju un Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes funkciju īstenošanai nepieciešamo jaunizveidojamo amatu saimju un līmeņu iekļaušanu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-2283 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 20.martā sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 19.§) "Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2292 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2018.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 19.§) "Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2019.gada 1.martam.
 
19.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Argentīnas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā"

TA-2247 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot kultūras ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Argentīnas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā.
3. Kultūras ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.


 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem arhīviski vērtīgiem dokumentiem un to glabāšanas termiņiem"

TA-2094 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavot un kultūras ministram līdz 2019.gada 1.februārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par lietderību iesniegt un uzglabāt dokumentus par darba tiesisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu un izbeigšanu kādā no valsts informācijas sistēmām, kā arī iespējām samazināt dokumentu 75 gadu glabāšanas termiņu.

 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas valsts simtgades rīcības komiteju""

TA-2324 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""

TA-2275 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""

TA-2250 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""

TA-2225 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

TA-2239 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Brīvības iela", Salas pagastā, Salas novadā, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2071 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 39.§) 9.punktā doto uzdevumu

TA-828 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 39.§) 9.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību"

TA-2146 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2019.gadā"

TA-2142 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2019.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2151 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

TA-2260 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
32.§
Noteikumu projekts "Tiespsihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtība"

TA-2042 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""

TA-2273 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no nolietotām riepām iegūtiem gumijas materiāliem"

TA-1213 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumā Nr.704 "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām" ietvaros""

TA-2272 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Ķeguma ielā 6-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"

TA-2133 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Cēsu ielā 13, Rūjienā, Rūjienas novadā, atsavināšanu"

TA-2134 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Straumes"-1, Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, atsavināšanu"

TA-2137 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.334 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām""

TA-2243 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-2244 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""

TA-2285 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Smilškalni 1" Divezeros, Ādažu novadā, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2147 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2343 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumos Nr.496 "Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2248 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""

TA-2315 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

TA-854 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par Līgu Daugavieti"

TA-2296 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Jāni Račko"

TA-2297 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par risinājumu no akcīzes nodokļa atbrīvotās dīzeļdegvielas pieejamības uzlabošanai ārpus ostu teritorijām tās izmantošanai zvejas kuģos piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos"

TA-2274 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietverto risinājumu:
1.1. tiem piekrastes zvejniekiem, kuri jau šobrīd ostu teritorijās iegādājas no akcīzes nodokļa atbrīvotu dīzeļdegvielu izmantošanai zvejas kuģos piekrastes ūdeņos, tiek saglabāta esošā normatīvajos aktos noteiktā kārtība;
1.2. tiem piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniekiem, kuri nevar rast iespēju ostu teritorijās iegādāties no akcīzes nodokļa atbrīvotu dīzeļdegvielu izmantošanai zvejas kuģos, jāparedz samazinātas akcīzes nodokļa likmes piemērošana marķētai dīzeļdegvielai izmantošanai zvejas kuģos piekrastes un iekšējos ūdeņos, vienlaikus ieviešot akcīzes nodokļa atmaksu piekrastes ūdeņu zvejniekiem par to zvejas kuģos izmantoto marķēto dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi.
2. Finanšu ministrijai līdz 2018.gada 1.decembrim sagatavot un finanšu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", kas paredz dīzeļdegvielai, kuru izmanto kā degvielu kuģos zvejai iekšējos ūdeņos un zvejai piekrastes ūdeņos, piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi atbilstoši likuma 14.panta divi prim daļā noteiktajam apmēram, vienlaikus paredzot akcīzes nodokļa atmaksu par dīzeļdegvielu, kuru izmanto zvejai piekrastes ūdeņos.
3. Zemkopības ministrijai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto grozījumu izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā sagatavot un zemkopības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniekiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi marķētai dīzeļdegvielai un tās administrēšanas kārtību, dīzeļdegvielas gada patēriņa limitus, kā arī kārtību, kādā atmaksā akcīzes nodokli par zvejas kuģos izmantoto dīzeļdegvielu piekrastes ūdeņos.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmas ieviešanu"

TA-2270 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Tieslietu ministriju par atbildīgo iestādi Pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmas ieviešanas jautājumu koordinēšanā.
3. Noteikt Tiesu administrāciju par atbildīgo iestādi par Pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmas tehnisko ieviešanu un ar sistēmas tehnisko ieviešanu saistītās infrastruktūras uzturēšanu.
4. Pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmas ieviešanas nodrošināšanai Tiesu administrācijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, piedaloties atklātā projektu konkursā, līdz 2018.gada 22.novembrim sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu ārējā finansējuma piesaistei no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF).
5. Noteikt Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts ieņēmumu dienestu un Augstāko tiesu kā līdzatbildīgās iestādes, sava resora ietvaros nodrošinot Pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmas individuālo lietotāju piekļuves tiesību pārvaldību un atbalsta nodrošināšanu.
6. Pieņemt zināšanai, ka Pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēma tiks izveidota Tieslietu ministrijas informācijas tehnoloģiju resora infrastruktūrā.
7. Jautājumu par Pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmas pārzini risināt projekta īstenošanas (sistēmas ieviešanas) darba grupā, kas tiks izveidota minētās sistēmas ieviešanai. Sistēmas pārzini noteikt normatīvajā aktā par Pierādījumu elektroniskās apmaiņas sistēmas izveidošanu.
8. Tieslietu ministrijai pēc šī protokollēmuma 4.punktā minētā projekta pieteikuma apstiprināšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par atļauju uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no Eiropas infrastruktūru savienošanas instrumenta (CEF).
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Cēsu novada un Talsu novada pašvaldībās"

TA-2266 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Cēsu novada pašvaldībā.
3. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" 2018.gadā piešķirt valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Cēsu novada pašvaldībā finansējumu 44 450 EUR apmērā un pēc valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra atvēršanas tā uzturēšanai un darbinieku atalgojumam finansējumu 1 188,30 EUR apmērā.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noslēgt vienošanos ar Cēsu novada pašvaldību par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi un darbības uzsākšanu.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās nozīmes attīstības centros 2018. gadā"" 5.punktā minēto informatīvo ziņojumu papildināt ar valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra Cēsu novadā darbības pārskatu 2018.gadā.
6. Atzīt Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās nozīmes attīstības centros 2018. gadā"" 3.3.apakšpunktā doto uzdevumu un 6.punktā doto uzdevumu par finansējuma nodrošināšanu Talsu novada pašvaldībai 2018.gadā par aktualitāti zaudējušu.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām apropriācijas pārdalēm Veselības ministrijas budžeta ietvaros 2018.gadā"

TA-2342 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt apropriācijas pārdali Veselības ministrijas budžeta ietvaros 2018.gadā Veselības ministrijas pamatbudžeta ietvaros starp budžeta apakšprogrammām:
2.1. no apakšprogrammas 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, 2 266 144 EUR apmērā uz apakšprogrammu 02.04.00 "Rezidentu apmācība", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim, lai nodrošinātu rezidentu apmācību saistībā ar rezidentu skaita pieaugumu;
2.2. no apakšprogrammas 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 5 499 270 EUR apmērā:
2.2.1. uz apakšprogrammu 02.04.00 "Rezidentu apmācība", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 905 664 EUR apmērā, lai nodrošinātu rezidentu apmācību saistībā ar rezidentu skaita pieaugumu;
2.2.2. uz apakšprogrammu 33.19.00 "Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 4 593 606 EUR apmērā, lai nodrošinātu daļēju apmaksu par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros atbilstoši no ES un EEZ dalībvalstīm saņemtajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir 2018.gads;
2.3. no apakšprogrammas 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2 205 264 EUR apmērā, uz apakšprogrammu 33.19.00 "Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām, lai nodrošinātu daļēju apmaksu par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros atbilstoši no ES un EEZ dalībvalstīm saņemtajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir 2018.gads.
3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.

 
53.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0267

TA-2329-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0267.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
54.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268

TA-2349-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
55.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 19.novembra sanāksmei

TA-2353-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Kopējās drošības un aizsardzības politikas civilo spēju stiprināšanu".
3. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 19.novembra sanāksmē.
 
56.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.novembra sanāksmei

TA-2357-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko 2019. un 2020.gadam nosaka Savienības zvejas kuģu zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem".
3. Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniecei P.R.Krieviņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 19.novembra sanāksmē.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) sanāksmi 2018.gada 19. un 20.novembrī"

TA-2359-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas vēstniekam Politiskajā un drošības komitejā A.Viļumsonam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā 2018.gada 19. un 20.novembrī.
 
58.§
Noteikumu projekts "Par Melnkalnes Aizsardzības ministrijas Pievienošanās protokolu dalībai Albānijas Aizsardzības ministrijas, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Aizsardzības ministrijas, Rumānijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Turcijas Republikas Ģenerālštāba, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas, Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības štāba Eiropā (SHAPE) Saprašanās memorandā par Izlūkdatu apkopošanas centra (IAC) organizēšanu, administrēšanu, drošību, finansēšanu un sastāva komplektēšanu"

TA-2241 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku augstākajā virspavēlniecībā Eiropā pulkvedi G.Kauliņu parakstīt Melnkalnes Aizsardzības ministrijas Pievienošanās protokolu dalībai Albānijas Aizsardzības ministrijas, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Aizsardzības ministrijas, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamenta, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Aizsardzības ministrijas, Rumānijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Turcijas Republikas Ģenerālštāba, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas, Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības štāba Eiropā (SHAPE) Saprašanās memorandā par Izlūkdatu apkopošanas centra (IAC) organizēšanu, administrēšanu, drošību, finansēšanu un sastāva komplektēšanu.
 
59.§
Noteikumu projekts "Par Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamenta, Dānijas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federālās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Islandes Ārlietu ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Portugāles Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības valsts sekretāra, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas aizsardzības ministra, Igaunijas Republikas aizsardzības ministra, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas aizsardzības ministra, Albānijas Republikas aizsardzības ministra, Horvātijas Republikas aizsardzības ministra, Melnkalnes aizsardzības ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta sesto papildinājumu IV saprašanās memorandam par NAVSTAR globālās pozicionēšanas sistēmu"

TA-2233 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieku nodrošinājuma jautājumos A.Puriņu parakstīt Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamenta, Dānijas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federālās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Islandes Ārlietu ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Portugāles Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes aizsardzības ministra, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes aizsardzības valsts sekretāra, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas aizsardzības ministra, Igaunijas Republikas aizsardzības ministra, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās Aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas aizsardzības ministra, Albānijas Republikas aizsardzības ministra, Horvātijas Republikas aizsardzības ministra, Melnkalnes aizsardzības ministra un Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta sesto papildinājumu IV saprašanās memorandam par NAVSTAR globālās pozicionēšanas sistēmu.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Gallusman" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2054 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) radītajām sekām–state of play"

TA-2344-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, S.Pavļuta-Deslandes, K.Šadurskis, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
62.§
Slepeni

TA-12s 

 

 
63.§
Dienesta vajadzībām

TA-16k

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.40


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību