Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 58

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.58

2018.gada 4.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā civilās aviācijas lidlauku izmanto militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtība, kādā militārās aviācijas lidlauku izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi"

TA-2363 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Likvertene" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-2350 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2347 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-2416 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 "Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-2351 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārpus kārtas transportējamām precēm""

TA-2374 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2333 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 31.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2466 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 31.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-2345 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""

TA-2326 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.489 "Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-2358 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

TA-2325 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2402 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2483 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"

TA-2444 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 21.§) "Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2348 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 21.§) "Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 2B, Rīgā"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""

TA-2381 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2434 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2019.gada 1.martam.
 
19.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Ozolsalas" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2412 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""

TA-2420 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.551 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2382 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldībai piekrītošo inženierbūvju pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2421 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējas kontroles dienesta nolikums"

TA-2364 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2370 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pagarināt Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 1.novembrim.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""

TA-2491 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2469 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.530 "Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai""

TA-2512 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi"

TA-2517 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-2521 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"

TA-2482 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Par likumprojektiem, kuru izskatīšana būtu turpināma 13.Saeimā

TA-2366 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Ministru kabinets lūdz 13.Saeimu turpināt izskatīt šādus likumprojektus, kuru izskatīšana ir iesākta 12.Saeimas laikā:
1.1. Valsts dienesta likums (9/Lp12);
1.2. Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" (315/Lp12);
1.3. Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (394/Lp12);
1.4. Grozījums Medību likumā (511/Lp12);
1.5. Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (517/Lp12);
1.6. Grozījums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā (533/Lp12);
1.7. Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (604/Lp12);
1.8. Grozījumi Ģerboņu likumā (619/Lp12);
1.9. Grozījums Statistikas likumā (623/Lp12);
1.10. Grozījums Jūras kodeksā (648/Lp12);
1.11. Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā (768/Lp12);
1.12. Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā (780/Lp12);
1.13. Grozījumi Militārā dienesta likumā (795/Lp12);
1.14. Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību (803/Lp12);
1.15. Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā (804/Lp12);
1.16. Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību" (809/Lp12);
1.17. Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā (818/Lp12);
1.18. Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (819/Lp12);
1.19. Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā (827/Lp12);
1.20. Grozījums likumā "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas" (838/Lp12);
1.21. Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā (839/Lp12);
1.22. Grozījumi Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā (840/Lp12);
1.23. Grozījumi likumā "Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm" (852/Lp12);
1.24. Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums (856/Lp12);
1.25. Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni" (867/Lp12);
1.26. Grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā (868/Lp12);
1.27. Grozījumi likumā "Par atbilstības novērtēšanu" (894/Lp12);
1.28. Grozījumi Streiku likumā (906/Lp12);
1.29. Grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā (907/Lp12);
1.30. Grozījumi likumā "Par grāmatvedību" (916/Lp12);
1.31. Grozījums Darba aizsardzības likumā (917/Lp12);
1.32. Grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā (928/Lp12);
1.33. Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts himnu" (936/Lp12);
1.34. Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (942/Lp12);
1.35. Grozījums Darba likumā (943/lp12);
1.36. Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (944/Lp12);
1.37. Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā (949/Lp12);
1.38. Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā (962/Lp12);
1.39. Grozījums Arhīvu likumā (969/Lp12);
1.40. Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā (991/Lp12);
1.41. Grozījumi Izglītības likumā (992/Lp12);
1.42. Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" (993/Lp12);
1.43. Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (994/Lp12);
1.44. Grozījumi Enerģētikas likumā (997/Lp12);
1.45. Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un šķidrumu aprites likumā (1027/Lp12);
1.46. Grozījumi likumā "Par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Eiropas komercsabiedrībā, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanas gadījumā" (1031/Lp12);
1.47. Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību" (1035/Lp12);
1.48. Grozījums Iepakojuma likumā (1075/Lp12);
1.49. Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā (1078/Lp12);
1.50. Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā (1082/Lp12);
1.51. Grozījums Meliorācijas likumā (1096/Lp12);
1.52. Grozījumi likumā "Par aviāciju" (1097/Lp12);
1.53. Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā (1110/Lp12);
1.54. Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" (1139/Lp12);
1.55. Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā (1152/Lp12);
1.56. Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām" (1157/Lp12);
1.57. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (1159/Lp12);
1.58. Likumprojekts ''Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai'' (1187/Lp12);
1.59. Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" (1198/Lp12);
1.60. Komercnoslēpuma likums (1227/Lp12);
1.61. Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo personas datu likums (1236/Lp12);
1.62. Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (1256/Lp12);
1.63. Grozījumi Civilprocesa likumā (1257/Lp12);
1.64. Grozījumi Notariāta likumā (1258/Lp12);
1.65. Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (1259/Lp12);
1.66. Dzīvojamo telpu īres likums (1260/Lp12);
1.67. Grozījums Muitas likumā (1283/Lp12);
1.68. Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā (1289/Lp12);
1.69. Grozījumi Zemes pārvaldības likumā (1307/Lp12);
1.70. Grozījumi Konkurences likumā (1312/Lp12);
1.71. Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (1321/Lp12);
1.72. Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (1324/Lp12);
1.73. Grozījumi Darba likumā (1333/Lp12);
1.74. Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā (1334/Lp12);
1.75. Grozījumi Militārā dienesta likumā (1335/Lp12);
1.76. Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā (1336/Lp12);
1.77. Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (1339/Lp12);
1.78. Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (1348/Lp12);
1.79. Ieroču aprites likums (1355/Lp12);
1.80. Grozījumi Būvniecības likumā (1363/Lp12);
1.81. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā (1365/Lp12);
1.82. Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (1366/Lp12);
1.83. Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (1367/Lp12);
1.84. Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā (1368/Lp12);
1.85. Grozījumi likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu" (1369/Lp12);
1.86. Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā (1372/Lp12);
1.87. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums (1373/Lp12);
1.88. Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā (1374/Lp12);
1.89. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (1382/Lp12).
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-2504 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā"

TA-2440 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgs par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Labklājības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes 2019.-2021.gadam precizēšanai, palielinot ieņēmumus no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gadā 736 000 EUR apmērā, 2020.gadā 1 002 000 EUR apmērā un 2021.gadā 1 053 000 EUR apmērā, kā arī palielinot izdevumus valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" 2019.gadā 129 600 EUR apmērā pamatkapitāla veidošanai, 2020.gadā 149 760 EUR apmērā, tai skaitā 136 800 EUR apmērā pamatkapitāla veidošanai un 12 960 EUR apmērā precēm un pakalpojumiem, un 2021.gadā un turpmākajos gados 26 640 EUR apmērā precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu izmaiņu veikšanu informācijas sistēmās un to uzturēšanas izmaksas. Izdevumu palielinājumu nodrošināt no sociālās apdrošināšanas pakalpojumu budžetiem atbilstoši to īpatsvariem gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējumā.
5. Finanšu ministrijai precizēt iemaksas trešajā pensiju līmenī no solidaritātes nodokļa, 2019.gadā tās samazinot par 451 000 EUR, 2020.gadā palielinot par 88 000 EUR un 2021.gadā palielinot par 96 000 EUR.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku tiesiskā regulējuma pilnveidošanai"

TA-2417 ____________________________________

(L.Kļaviņa, S.Tukiša, A.Matisone, Ē.Eglītis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā un noteiktā kārtībā iesniegt likumprojektu izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2019.gada 1.martam.
3. Pieņemt zināšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegto viedokli.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "ES fondu atbalsta instrumenta izstrāde MVU finansējuma piesaistei kapitāla tirgos"

TA-2409 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā sniegtos priekšlikumus, un Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai nodrošināt to tālāku izpildi:
2.1. noteikt, ka atbalsta pasākuma atbildīgās iestādes funkcijas veic Ekonomikas ministrija;
2.2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, tās kompetences ietvaros, līdz 2019.gada 15.decembrim izstrādāt specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumus, projektu vērtēšanas kritērijus, kritēriju piemērošanas metodiku un sākotnējo novērtējumu un iesniegt Ministru kabinetā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumus, izpildot ar Ministru kabineta 2017.gada 21.marta rīkojumu Nr.126 "Par Finanšu sektora attīstības plānu 2017.–2019.gadam" apstiprinātā Finanšu sektora attīstības plāna 2017.-2019.gadam 3.1.1.apakšpunktā noteikto uzdevumu;
2.3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, tās kompetences ietvaros, sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā līdz 2019.gada 15.decembrim priekšlikumu par atbalsta pasākuma finansējumu trīs gadu pilotprogrammai ar kopējo budžetu 2 milj. EUR atbilstoši informatīvajā ziņojumā piedāvātajām alternatīvām;
2.4. noteikt, ka atbalsta pasākuma sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un esošo radioaktīvo atkritumu tvertņu pārsegšanas projekta izstrāde radioaktīvo atkritumu glabātavai "Radons" un Salaspils kodolreaktora izpētes un demontāžas projekta izstrāde"

TA-1946 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" izsludina iepirkumus "Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un esošo radioaktīvo atkritumu tvertņu pārsegšanas projekta izstrāde radioaktīvo atkritumu glabātavai "Radons"" un "Salaspils kodolreaktora izpētes un demontāžas projekta izstrāde", lai izstrādātu jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes un ilgtermiņa glabātavas projektu, kā arī izstrādātu Salaspils kodolreaktora izpētes un demontāžas projektu.
3. Jautājumu par Salaspils kodolreaktora uzturēšanas darbu nodrošināšanai 2019.gadā un 2020.gadā nepieciešamo finansējumu 150 000 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" iepirkumu "Jaunas radioaktīvo atkritumu tvertnes, ilgtermiņa glabātavas un esošo radioaktīvo atkritumu tvertņu pārsegšanas projekta izstrāde radioaktīvo atkritumu glabātavai "Radons"" un "Salaspils kodolreaktora izpētes un demontāžas projekta izstrāde" veikšanas, bet pirms saistību uzņemšanās, informēt Ministru kabinetu par iepirkumos plānoto darbu aktuālajām izmaksām, nepieciešamības gadījumā piedāvājot ietekmes neitralizējošus pasākumus un iesniedzot Ministru kabinetā izskatīšanai rīkojuma projektu par finansējuma pārdali no 2016. - 2018.gada neatliekamā pasākuma "Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopums izpildes nodrošināšana" un par atļauju izmantot līdzšinēji Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pamatkapitālā ieguldīto finansējumu.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2018.gadā"

TA-2384 ____________________________________

(J.Dūklavs, D.Melbārde, D.Vilsone, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam aicināt akciju sabiedrības "Latvijas Valsts Meži" valdi izskatīt jautājumu un rast iespēju vienreizēji palielināt ziedojumu apmēru 2018.gadā par 100 000 EUR, novirzot to Valsts Kultūrkapitāla fondam ar mērķi Likteņdārza uzturēšanas izdevumiem 2019.gadam.
3. Zemkopības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Kultūras ministrijai jautājumu par papildus finansējumu Likteņdārzam 2020.gadam un turpmākajiem gadiem iesniegt kā politikas prioritāti un jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu izskatīt Ministru kabinetā, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2020.gadam” un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" kopā ar visu ministriju un centrālo iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem un valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) projektu "Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta inspektoru un laboratoriju ekspertu mācības par fitosanitārajiem pasākumiem""

TA-2454 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Zemkopības ministrijai (Valsts augu aizsardzības dienestam) 2018.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 37 980 EUR apmērā, lai īstenotu Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) projektu "Azerbaidžānas Nacionālā augu aizsardzības dienesta inspektoru un laboratoriju ekspertu mācības par fitosanitārajiem pasākumiem".

 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem aktuālas informācijas par patiesajiem labuma guvējiem nodrošināšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā"

TA-2513 ____________________________________

(L.Medina, E.Pastars, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai izstrādāt grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Likums), paredzot tiesības Uzņēmumu reģistram pieprasīt juridiskajai personai patiesā labuma guvēja īstenotās kontroles dokumentāro pamatojumu, un finanšu ministram iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar 2018.gada 30.maijā pieņemto Piekto grozījumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 20.maija Direktīvā (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (turpmāk – Grozījumi Direktīvā 2015/849) ieviešanu.
3. Finanšu ministrijai, izstrādāt grozījumus Likumā, paredzot tajos regulējumu brīdinājumu nosūtīšanai juridiskajām personām, kā arī pazīmes izdarīšanas iespēju Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, gadījumos, kuros Likuma 3.pantā noteiktie likuma subjekti vai kompetentās institūcijas būtu secinājušas, ka to pienākumu izpildes ietvaros secinātā informācija par juridiskās personas patieso labuma guvēju nesakrīt ar Uzņēmumu reģistrā reģistrēto, un finanšu ministram iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar grozījumiem Likumā saistībā ar Grozījumu Direktīvā 2015/849 ieviešanu.
4. Aicināt Likuma 45.pantā noteiktās likuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcijas, veicot uzraudzības darbības, citastarp nodrošināt, ka Likuma 3.pantā noteikto likuma subjektu iekšējās kontroles sistēmās tiek atbilstoši ņemti vērā gadījumi, kuros informācija par patieso labuma guvēju Uzņēmumu reģistrā un secinātā informācija par patieso labuma guvēju Likuma 3.pantā noteikto likuma subjektu klientu izpētes ietvaros nesakrīt.
5. Tieslietu ministrijas izveidotajā pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā izvērtēt un izstrādāt normatīvo aktu grozījumus jautājumā par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par patiesajiem labuma guvējiem, kā arī par Likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram, un izstrādātos grozījumus iesniegt kā priekšlikumus Saeimā, izskatot likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", vienlaikus vērtējot nepieciešamību veikt grozījumus arī citos likumos.
6. Tieslietu ministrijas izveidotajā pastāvīgajā darba grupā Komerclikuma grozījumu izstrādei līdz 2019.gada 1.aprīlim izvērtēt civiltiesisko ierobežojumu, piemēram, balsstiesību ierobežošanas kapitālsabiedrībām, kā arī Komerclikuma 314. viens prim pantā noteiktās likvidācijas kārtības kapitālsabiedrībām par informācijas par patieso labuma guvēju neiesniegšanas Uzņēmumu reģistram, piemērošanas lietderību un atbilstību tiesību sistēmai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetences jautājumiem"

TA-2530 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 7.decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
41.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos"

TA-2539 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas parlamentārajai sekretārei K.Plokai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 17.sadaļā "Ekonomiskā un monetārā politika", 18.sadaļā "Statistika" un pievienošanās sarunu ar Melnkalni 27.sadaļā "Vide un klimata pārmaiņas"

TA-2516-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 17.sadaļā "Ekonomiskā un monetārā politika", 18.sadaļā "Statistika" un pievienošanās sarunu ar Melnkalni 27.sadaļā "Vide un klimata pārmaiņas".
 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr.1141/2014"

TA-2495-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr.1141/2014".
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 10.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2533-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 10.decembra sanāksmē.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2018.gada 11.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2532-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2018.gada 11.decembra sanāksmē.


 
46.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 6.–7.decembrī sanāksmei

TA-2540-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem - pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr.98/700/TI, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/1624".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 6.-7.decembra sanāksmē.

 
47.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 6.-7.decembra sanāksmei

TA-2545-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās".
3. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.6 "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādātā redakcija)".
4. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK".
5. Tieslietu ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Iesalniekam pārstāvēt Latvijas Republiku 2018.gada 6.-7.decembra Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
48.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-480/18 PrivatBank

TA-2547-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-480/18 PrivatBank.
2. Aicināt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas uzraudzības departamenta direktora vietnieci J.Davidoviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-480/18 PrivatBank.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"

TA-2468-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420301716

TA-2173 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākajai tiesai lietā Nr.A420301716.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākajai tiesai. 
 

Sēdi slēdz plkst. 13.45


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

direktora vietniece juridiskajos jautājumos,

Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte

Skatīt darba kārtību