Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 60

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.60

2018.gada 18.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.716 "Militārās izlūkošanas un drošības dienesta nolikums""

TA-2449 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"

TA-2562 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Zariņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0022) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0022) 2,39 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 14 100 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma zemes (bez mežaudzes) tirgus vērtība – 1 400 EUR un mežaudzes vērtība – 12 700 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Rozenbergi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0014) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0014) 2,3 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 4 600 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma zemes (bez mežaudzes) tirgus vērtība – 1 200 EUR un mežaudzes vērtība –3 400 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Zāti" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0036) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0036) 2,1 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 6 700 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma zemes (bez mežaudzes) tirgus vērtība – 1 200 EUR un mežaudzes vērtība – 5 500 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Mežurgas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0012) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0012) 7 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 22 209 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma zemes (bez mežaudzes) tirgus vērtība – 4 550 EUR un mežaudzes vērtība – 17 659 EUR.

 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.194 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā""

TA-2542 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Stopiņu novadā pārņemšanu valsts īpašumā un saglabāšanu valsts īpašumā"

TA-2430 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus""

TA-2403 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām""

TA-2401 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2019.gada 31.decembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām", lai noteiktu pienākumu dzīvojamās mājas pārvaldītājam obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veikt ēkas iekšējo ūdensvadu un siltummezglu apsekošanu, novērtēšanu un korektīvās rīcības plānošanu, lai nodrošinātu legionelozes izraisītāju klātbūtnes novēršanu ūdensapgādes sistēmā.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju līdz 2019.gada 31.decembrim izstrādāt metodisko materiālu (vadlīnijas) dzīvojamo māju pārvaldītājiem par siltummezglu apsekošanu, novērtēšanu un korektīvās rīcības plānošanu ūdensapgādes sistēmās atkarībā no ūdensapgādes sistēmas stāvokļa un Legionella baktēriju izplatīšanās apjoma.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

TA-2406 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.10 "Kraujas 2", Kraujās, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"

TA-2543 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķirams patstāvīgas mazās alus darītavas statuss un piemērojama akcīzes nodokļa likme patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajam alum"

TA-2586 ____________________________________

(B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", papildinot likumu ar pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā Latvijas Republikā pārvieto patstāvīgās mazās alus darītavas saražoto alu, kam piemēro likuma 12.panta otrajā daļā noteikto akcīzes nodokļa likmi, piemēro likuma 12.panta otrajā daļā noteikto akcīzes nodokļa likmi alum, kas saražots citas dalībvalsts patstāvīgā mazā alus darītavā un kalendāra gadā ievests Latvijas Republikā, kā arī paredzot nosacījumus, kad alus darītava nav uzskatāma par juridiski un saimnieciski neatkarīgu no citām alus darītavām, un iesniegt grozījumus izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar citiem būtiskiem grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli".
3. Finanšu ministrijai sagatavot un iesniegt vēstuli Eiropas Komisijai par akcīzes nodokļa atvieglojumu piemērošanas atbilstību valsts atbalsta noteikumiem.

 
10.§
Noteikumu projekts "Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam"

TA-2574 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""

TA-2611 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu"

TA-2588 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""

TA-2589 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra rīkojumā Nr.39 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā""

TA-2411 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2500 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Āzenes ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"

TA-2502 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-2503 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par risinājumu no akcīzes nodokļa atbrīvotās dīzeļdegvielas pieejamības uzlabošanai zvejas kuģos piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2585 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par risinājumu no akcīzes nodokļa atbrīvotās dīzeļdegvielas pieejamības uzlabošanai zvejas kuģos piekrastes ūdeņos un iekšējos ūdeņos"" 2.punktā dotais uzdevums izpildāms valsts budžeta projekta 2019.gadam sagatavošanas procesā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.490 "Noteikumi par valsts drošības iestāžu izdienas pensijas saņēmēja apliecību""

TA-2459 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.557 "Valsts drošības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības aprūpes izdevumu apmaksas kārtība""

TA-2551 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību""

TA-2437 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pļaviņu novada Pļaviņu pilsētā"

TA-2369 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2617-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 86 personas.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-2458 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-2487 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

TA-2488 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

TA-2610 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 37.§) "Rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanu Rīgā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2558 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 37.§) "Rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanu Rīgā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu, nosakot, ka kultūras ministrs konceptuālo ziņojumu iesniedz Ministru kabinetā trīs mēnešu laikā pēc jauna Ministru kabineta sastāva apstiprināšanas Saeimā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-2556 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-2338 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta pašvaldībām piešķiršanas noteikumi par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā"

TA-2565 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījums Dzīvokļa īpašuma likumā"

TA-2538 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""

TA-2544 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) un Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbības nodrošināšanas, datu izmantošanas un aprites kārtība"

TA-2537 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.166 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""

TA-2576 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči–Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2520 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Lejasreiņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6676 002 0015) – zemes vienību 0,0472 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 002 0141) un zemes vienību 0,1594 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 002 0142) – Skultes pagastā, Limbažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 6 551,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Lielpēteru ferma A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6676 001 0015) – zemes vienību 0,0540 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 001 0079) – Skultes pagastā, Limbažu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 712,00 EUR.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2519 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Lejas Ģūģi – 1 C1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 011 0505) – zemes vienību 0,31 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 011 0501) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 968,00 EUR.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Meistaru ielā 4, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" pamatkapitālā"

TA-2377 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu"

TA-2566 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem""

TA-2564 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi, pieaicinot Latvijas Pašvaldību savienību, izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2019.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Civilprocesa likumā, paredzot no sprieduma izpildes izdevumu samaksas atbrīvot piedzinējus gadījumos, kad piedziņa izdarāma pašvaldības ienākumos.

 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus""

TA-2563 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību"

TA-2561 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Liepājas pilsētā"

TA-2371 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""

TA-2573 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""

TA-2467 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-2514 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām""

TA-2397 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, sagatavojot grozījumus likumā "Par piesārņojumu", precizēt arī 45.panta pirmajā prim daļā ietverto deleģējumu Ministru kabinetam attiecībā uz piesārņojošās darbības pārskata veidlapām, un noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Grants ielā 12, Rīgā, pārdošanu"

TA-2456 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtība, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība"

TA-2422 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība"

TA-2554 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā, nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"

TA-2451 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"

TA-2450 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2481 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atļauj pieņemt militārajā dienestā Latvijas pilsoni, kas atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem"

TA-2642 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.martam"

TA-2662 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-2663 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""

TA-2664 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Valsts drošības dienesta nolikums"

TA-2621 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts drošības iestāžu amatpersonu dienesta apliecības paraugu"

TA-2622 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā valsts drošības iestāžu amatpersonas tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtība"

TA-2619 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-2629 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-2631 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

TA-2655 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"

TA-2659 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei veikt grozījumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" (turpmāk – 9.1.1. SAM) 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" projekta Nr.9.1.1.2/15/I/001 "Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem" (turpmāk – projekts) 2015.gada 29.decembra līgumā, samazinot projektam pieejamo maksimālo kopējo attiecināmo finansējumu par summu, ar kādu plāno palielināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. SAM 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" kopējo attiecināmo finansējumu, lai nodrošinātu savlaicīgu finanšu līdzekļu pārdali.
 
65.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

TA-2657 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-2656 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai Grozījumus Darbības programmā pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā iesniegt Eiropas Komisijā.

 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.585 "Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu""

TA-2636 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.163 "Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā""

TA-2637 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""

TA-2632 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.586 "Filmu producentu reģistrācijas kārtība""

TA-2635 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.339 "Noteikumi par ostu formalitātēm""

TA-2592 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""

TA-2593 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību""

TA-2594 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība""

TA-2595 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
75.§
Noteikumu projekts "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2624 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"" (prot. Nr.20 32.§) 3.punktā doto uzdevumu.
 
76.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1415 "Datu valsts inspekcijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2522 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
77.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

TA-2616 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
78.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"

TA-2645 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
79.§
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Rucava" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6484 011 0076, Rucavas pagastā, Rucavas novadā"

TA-2004 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2019.gada 1.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Aizsargjoslu likuma 36.pantā, paredzot izņēmuma gadījumu, kad ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu, pamatojot paredzētās darbības nepieciešamību, ir iespēja veikt atmežošanu infrastruktūras izbūvei, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.
 
80.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""

TA-2668 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
81.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas ilgtermiņa saistību precizēšanu"

TA-2675 ____________________________________

(L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija saskaņo rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" faktiski izlietotais finansējuma apmērs ilgtermiņa saistībām pasākumam "VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšana" nomas maksas izdevumu segšanai 2018.gadā nepārsniedz 5 779 524 EUR.
3. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu līdzekļu pārdalei Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" ietvaros no ilgtermiņa saistību pasākuma "VID ēkas Rīgā, Talejas ielā 1, telpu nomas maksas izdevumu segšana" 2018.gadā 98 670 EUR, no 2019.gada līdz 2043.gadam ik gadu 286 293 EUR un 2044.gadā 71 573 EUR apmērā:
3.1. Valsts ieņēmumu dienesta lietoto nekustamo īpašumu robežšķērsošanas vietās nomas maksas un papildu maksājumu (apdrošināšanas izdevumi un nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija) palielinājuma segšanai:
3.1.1. Valsts nekustamā īpašuma "Vientuļi" Vecumu pagastā, Viļakas novadā, 2019.gadā 41 916 EUR, 2020.-2043.gadā ik gadu 44 897 EUR un 2044.gadā daļējai izdevumu segšanai 11 224 EUR;
3.1.2. Valsts nekustamā īpašuma "Grebņovas robežkontroles punkts", Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, 2018.gadā 21 944 EUR, 2019.gadā 65 832 EUR, 2020.-2043.gadā ik gadu 80 184 EUR un 2044.gadā daļējai izdevumu segšanai 20 046 EUR;
3.1.3. Valsts nekustamā īpašuma "Silenes robežkontroles punkts", Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, 2018.gadā 29 743 EUR, 2019.gadā 89 229 EUR, 2020.-2043.gadā ik gadu 100 664 EUR un 2044.gadā daļējai izdevumu segšanai 25 166 EUR;
3.1.4. Valsts nekustamā īpašuma "Pāternieku robežkontroles punkts", Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, 2018.gadā 5 178 EUR, 2019.gadā 15 535 EUR, 2020.-2043.gadā ik gadu 26 194 EUR un 2044.gadā daļējai izdevumu segšanai 6 549 EUR;
3.1.5. Valsts nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts", Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, 2018.gadā 15 826 EUR, 2019.gadā 43 489 EUR, 2020.-2043.gadā 10 897 EUR un 2044.gadā daļējai izdevumu segšanai 2 724 EUR;
3.2. komunālo (apkures) izdevumu apmaksai Valsts ieņēmumu dienesta lietotajos nekustamajos īpašumos robežšķērsošanas vietās 2018.gadā 21 083 EUR, 2019.gadā 30 292 EUR, 2020.-2043.gadā ik gadu 23 457 EUR un 2044.gadā daļējai izdevumu segšanai 5 864 EUR;
3.3. VID inventāra atjaunošanai 2018.gadā 4 896 EUR.
4. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu līdzekļu pārdalei Finanšu ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" ietvaros no valsts nekustamā īpašuma "Vientuļi", Vecumu pagastā, Viļakas novadā, telpu nomai piešķirtā finansējuma 2018.gada finansējuma atlikumu 38 118 EUR apmērā novirzīt VID inventāra atjaunošanai.

 
82.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2676 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
83.§
Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"

TA-2677 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
84.§
Rīkojuma projekts "Par materiālo un nemateriālo vērtību nodošanu Satiksmes ministrijai"

TA-2648 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
85.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām""

TA-2680 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
86.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""

TA-2669 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Patmalnieks, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
87.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru""

TA-2649 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
88.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām"

TA-2646 ____________________________________

(A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, D.Reizniece-Ozola, L.Medina, B.Bāne, Dz.Rasnačs, J.Reirs, A.Ozols, N.Sakss, J.Platais, V.Ābols, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projektu un anotāciju, saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka papildu finansējums veselības aprūpes darbinieku (veselības, tieslietu, izglītības, iekšlietu un labklājības nozares jomā strādājošiem) darba samaksas paaugstināšanai 2019.gadam un turpmāk ik gadu ir 87 483 708 EUR apmērā.
5. Piešķirt papildu finansējumu noteikumu projektā "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātiem" un Ministru kabineta noteikumu projektā "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"" paredzētajam darba samaksas pieaugumam ārstniecības personām, tai skaitā rezidentiem, pārējam personālam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, kas nav ārstniecības personas (integrēšanai tarifos), reģistru uzturēšanā un metodiski organizatoriskā darbā iesaistītām ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem 2019.gadam un turpmāk ik gadu 83 315 880 EUR apmērā, tai skaitā:
5.1. 82 779 572 EUR 2019.gadam un 82 790 460 EUR 2020.gadam un turpmāk ik gadu Veselības ministrijai, tai skaitā:
5.1.1. 60 436 705 EUR ārstniecības personu zemāko mēnešalgas likmes palielināšanai (integrēšanai tarifos), tai skaitā:
5.1.1.1. 9 574 288 EUR izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana";
5.1.1.2. 2 051 110 EUR izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē";
5.1.1.3. 14 011 086 EUR izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
5.1.1.4. 23 316 148 EUR izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs";
5.1.1.5. 11 484 073 EUR izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
5.1.2. 2 226 823 EUR izdevumiem valsts budžeta transfertiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim budžeta apakšprogrammai 02.04.00 "Rezidentu apmācība";
5.1.3. 9 711 905 EUR apmērā 2019.gadam un 9 722 793 EUR 2020.gadam un turpmāk ik gadu darba samaksas palielināšanai pārējam personālam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, kas nav ārstniecības personas (integrēšanai tarifos), tai skaitā:
5.1.3.1. 1 153 330 EUR 2019.gadam un 1 154 623 EUR 2020.gadam un turpmāk ik gadu izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana";
5.1.3.2. 457 988 EUR 2019.gadam un 458 501 EUR 2020.gadam un turpmāk ik gadu izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē";
5.1.3.3. 3 144 169 EUR 2019.gadam un 3 147 694 EUR 2020.gadam un turpmāk ik gadu izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
5.1.3.4. 3 320 800 EUR 2019.gadam un 3 324 523 EUR 2020.gadam un turpmāk ik gadu izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs";
5.1.3.5. 1 635 618 EUR 2019.gadam un 1 637 452 EUR 2020.gadam un turpmāk ik gadu izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
5.1.4. 7 960 166 EUR apmērā izdevumiem atlīdzībai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādājošām ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem (kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus) darba samaksas palielināšanai budžeta apakšprogrammai 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība";
5.1.5. 2 399 326 EUR apmērā darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, saistībā ar pagarinātā normālā darba laika atcelšanu, tai skaitā:
5.1.5.1. 1 511 575 EUR izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs";
5.1.5.2. 887 751 EUR izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana";
5.1.6. 44 647 EUR izdevumiem subsīdijām un dotācijām budžeta apakšprogrammai 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" darba samaksas palielināšanai reģistru uzturēšanā un metodiski organizatoriskā darbā iesaistītām ārstniecības personām;
5.2. 536 308 EUR apmērā 2019.gadam un 525 420 EUR 2020.gadam un turpmāk ik gadu izdevumiem atlīdzībai Tieslietu ministrijas padotības iestādei – Ieslodzījumu vietu pārvaldei – ārstniecības personām (kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus) darba samaksas palielināšanai budžeta apakšprogrammai 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas".
6. Piešķirt papildu finansējumu plānotajam darba samaksas pieaugumam Veselības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas, citu budžeta resoru padotības iestāžu ārstniecības personām, uz kurām ir attiecināms Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās mēnešalgu grupu maksimālās mēnešalgas, tai skaitā saistībā ar pagarinātā normālā darba laika atcelšanu, un Labklājības ministrijas līgumorganizāciju, kuras sociālos pakalpojumus sniedz uz līguma par valsts pārvaldes deleģēto funkciju izpildi vai publiskā iepirkuma pamata, ārstniecības personām, kuras sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, darba samaksas palielināšanai 2019. gadam un turpmāk ik gadu 4 167 828 EUR apmērā, tai skaitā:
6.1. Veselības ministrijai 2 144 080 EUR apmērā, tai skaitā:
6.1.1. 126 881 EUR, tai skaitā 40 961 EUR izdevumiem atlīdzībai un izdevumiem precēm un pakalpojumiem 85 920 EUR budžeta apakšprogrammai 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana";
6.1.2. 1 173 276 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība", tai skaitā darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, saistībā ar pagarinātā normālā darba laika atcelšanu 820 220 EUR;
6.1.3. 293 261 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze";
6.1.4. 381 309 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole";
6.1.5. 169 353 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana";
6.2. Iekšlietu ministrijai 85 179 EUR apmērā, tai skaitā:
6.2.1. 10 153 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija";
6.2.2. 9 555 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība";
6.2.3. 65 471 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavošana";
6.3. Labklājības ministrijai 1 520 622 EUR apmērā, tai skaitā:
6.3.1. 1 534 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets", nodrošinot no sociālās apdrošināšanas pakalpojumu budžetiem atbilstoši to īpatsvariem gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējumā;
6.3.2. 889 376 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās";
6.3.3. 156 499 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana";
6.3.4. 181 388 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana";
6.3.5. 291 825 EUR izdevumiem subsīdijām un dotācijai budžeta apakšprogrammai 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas";
6.4. Izglītības un zinātnes ministrijai 43 492 EUR apmērā, tai skaitā:
6.4.1. 1 095 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 01.03.00 "Sociālās korekcijas izglītības iestāde";
6.4.2. 29 004 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana";
6.4.3. 13 393 EUR izdevumiem atlīdzībai budžeta apakšprogrammai 09.10.00 "Murjāņu sporta ģimnāzija";
6.5. 374 455 EUR budžeta resoram "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" budžeta programmai 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem".
7. Atļaut šī protokollēmuma 5. un 6.punktā minētajām ministrijām un budžeta resoriem uzņemties saistības darba samaksas palielināšanai ar 2019.gada 1.janvāri atbilstoši tajos minētajam finanšu apjomam.
8. Papildu nepieciešamo finansējumu 2019.gadam un turpmāk ik gadu šī protokollēmuma 5. un 6.punktā minētā apmērā darba samaksas palielināšanai ar 2019.gada 1.janvāri piešķirt likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā un 2019.gada laikā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
9. Ministrijām līdz 2019.gada 1.februārim izvērtēt Finanšu ministrijas sagatavoto indikatīvo kompensējošo pasākumu sarakstu ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu pārējā personāla atlīdzības pieauguma nodrošināšanai un iesniegt šo izvērtējumu Finanšu ministrijā kopā ar nepieciešamo normatīvo aktu grozījumiem, lai nodrošinātu to tālāko virzību gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta izskatīšanas procesā.
10. Palielināt akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2018.gadu par 45 000 000 EUR (tajā skaitā maksājums par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmumu ienākuma nodoklis).
11. Finanšu ministrijai, gatavojot valsts budžeta likumprojektu 2019.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu 2019.-2021.gadam, iekļaut tajā finansējumu Zemkopības ministrijas apakšprogrammai 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē" nacionālā meža monitoringa veikšanai 2019.gadam un turpmāk ik gadu 521 743 EUR, kā arī likumprojekta tekstā iekļaut pantu, kas nosaka, ka ieguldījums akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" pamatkapitālā tiek nodrošināts atbilstoši uzņēmuma precizētajā biznesa plānā noteiktajam.


 
89.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""

TA-2634 ____________________________________

(A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, D.Reizniece-Ozola, L.Medina, B.Bāne, Dz.Rasnačs, J.Reirs, A.Ozols, N.Sakss, J.Platais, V.Ābols, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
90.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

TA-2647 ____________________________________

(A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, D.Reizniece-Ozola, L.Medina, B.Bāne, Dz.Rasnačs, J.Reirs, A.Ozols, N.Sakss, J.Platais, V.Ābols, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
91.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra rīkojumā Nr.719 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmas "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" uz budžeta resoru "29.Veselības ministrija"""

TA-2644 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām atbilstoši rīkojumā paredzētajam.
 
92.§
Rīkojuma projekts "Par Jolantas Plūmes iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-2681 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
93.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Jolantai Plūmei savienot amatus"

TA-2682 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
94.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju ielu tirdzniecībā"

TA-2055 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, Zemkopības ministrijai un Iekšlietu ministrijai īstenot nepieciešamos pasākumus, lai ielu tirdzniecības uzraudzībā iesaistītās padotības iestādes (Valsts ieņēmumu dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts policija) savas kompetences ietvaros stiprinātu uzraudzības aktivitātes ielu tirdzniecībā, ņemot vērā cilvēkresursu kapacitāti un izvirzītās prioritātes atbilstoši veiktajam riska novērtējumam.
3. Aicināt Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Latvijas Pašvaldību savienību uzrunāt pašvaldības, lai tās nodrošinātu nepieciešamos pasākumus normatīvajos aktos noteikto uzraudzības un kontroles funkciju pilnvērtīgai izpildei ielu tirdzniecībā, novēršot un nepieļaujot tirdzniecības pārkāpumu īstenošanu tirdzniecības vietās.
4. Finanšu ministrijai pārskatīt Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumus Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība", izvērtējot iespēju nodrošināt vienlīdzīgas prasības tirdzniecības dalībniekiem attiecībā uz nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu (kases aparātu) lietošanu.
 
95.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2017.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

TA-2546 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturtajā daļā un pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 20.septembra lēmumu Nr.104 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" aprēķināto 2017.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu", atbalstīt priekšlikumu kompensēt SIA "Lattelecom" 2017.gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 322 961 EUR apmērā.
3. Atbalstīt līguma noslēgšanu starp Latvijas Republikas valdību un SIA "Lattelecom" par 2017.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju.
4. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram parakstīt šī protokollēmuma 3.punktā minēto līgumu.
 
96.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam projektu un tā iesniegšanu Eiropas Komisijā izvērtēšanai"

TA-2670 ____________________________________

(J.Patmalnieks, A.Ašeradens, K.Gerhards, S.Āmare-Pilka, A.Ozola, A.Lācis, J.Kalējs, K.Osis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un izteiktos viedokļus.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši Finanšu ministrijas un Zemkopības ministrijas saskaņotajiem priekšlikumiem un iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 31.decembrim iesniegt informatīvā ziņojuma pielikumā iekļauto "Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam" projektu un tā pielikumus Eiropas Komisijā rekomendāciju sniegšanai.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot.Nr. 30 50.§) 7.punktā dotā uzdevuma izpildi un līdz 2019.gada 1.augustam sadarbībā ar Ekonomikas ministriju nodrošināt Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam klimata (dekarbonizācijas) dimensijas pilnveidošanu un pārējo dimensiju satura salāgošanu ar klimata dimensijā noteikto.
 
97.§
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par valsts budžeta dotāciju pieejamību pašvaldību īstenotajos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektos"

TA-2660 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Eberhards, K.Gerhards, B.Bāne, V.Valainis, A.Feldmane, R.Muciņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Līdz likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" sagatavošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju vienoties par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr. 42 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai".
 
98.§
Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"

TA-2623 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Informatīvā ziņojuma pielikumā minētajām ministrijām, kas atbildīgas par attiecīgo likumprojektu sagatavošanu un virzību, līdz 2019.gada 1.martam:
2.1. izstrādāt attiecīgos likumprojektus atbilstoši informatīvā ziņojuma "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma", kas tika pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdē (prot. Nr.24 26.§), 1.pielikumā noteiktajam;
2.2. izstrādātos likumprojektus pirms to izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē nodot apspriešanai Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā (turpmāk – darba grupa);
2.3. darba grupā izskatītos likumprojektus pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
3. Ministrijām (institūcijām), kuru izstrādātie likumprojekti ir izskatīti darba grupā un par kuriem darba grupa ir pieņēmusi lēmumu atkārtoti tos izskatīt darba grupā, līdz 2019.gada 1.februārim:
3.1. precizēt likumprojektus atbilstoši darba grupā nolemtajam;
3.2. precizētos likumprojektus nodot apspriešanai darba grupā;
3.3. darba grupā izskatītos precizētos likumprojektus pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
4. Atbildīgajām ministrijām (institūcijām) līdz 2019.gada 1.februārim:
4.1. pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē likumprojektus, kas izstrādāti atbilstoši informatīvā ziņojuma "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma", kas tika pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdē (prot. Nr.24 26.§), 2.punktā noteiktajam uzdevumam vai izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 67.§) "Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"" 2.punktā noteiktajam uzdevumam un izskatīti darba grupā;
4.2. likumprojektus, kas izstrādāti atbilstoši informatīvā ziņojuma "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma", kas tika pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdē (prot. Nr.24 26.§), 2.punktā noteiktajam uzdevumam vai izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 67.§) "Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"" 2.punktā noteiktajam uzdevumam un nodoti apspriešanai darba grupā, bet tajā vēl nav izskatīti, pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pēc to izskatīšanas darba grupā.
5. Atbildīgajām ministrijām (institūcijām) līdz 2019.gada 15.janvārim izvērtēt to kompetencē esošajos likumprojektos ietvertos administratīvos pārkāpumus, un gadījumā, ja tiek konstatēts, ka šajos likumprojektos ir ietverti administratīvie pārkāpumi informācijas sniegšanas jomā un amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanas vai amatpersonu darbības traucēšanas jomā, informēt par to Tieslietu ministriju.
6. Tieslietu ministrijai sagatavot un tieslietu ministram līdz 2020.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošanu.
7. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 67.§) "Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana"" 2. un 3.punktu.

 
99.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā"

TA-2658 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Veselības ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Finanšu ministriju un iesniegt to izskatīšanai nākamajā Ministru kabineta sēdē.
 
100.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2018.gada 20.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2679 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāram R.Muciņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2018.gada 20.decembra sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
101.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltic Block" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-2523 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
102.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2019.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2018.gada 31.augustam"

TA-2590-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
103.§
Informatīvais ziņojums "Par gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) radītajām sekām – esošā situācija"

TA-2643-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
104.§
Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"

TA-2633 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai Pārtikas un veterinārais dienests un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" varētu nodrošināt Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas izpildi, atļaut Zemkopības ministrijai papildus uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības:
2.1. 2019.gadā – 519 732 EUR apmērā;
2.2. 2020.gadā – 3 141 405 EUR apmērā;
2.3. 2021., 2022. un 2023.gadā – 3 650 886 EUR apmērā.
3. Lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu, atļaut termiņu, līdz kuram atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 4.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 1.§) 2.punktam Pārtikas un veterinārajā dienestā uz laiku izveidotas 20 amata vietas, pagarināt līdz 2023.gada 31.decembrim.
4. Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt šī protokollēmuma 2.punktā minētā finansējuma iekļaušanu ilgtermiņa saistībās Zemkopības ministrijas apakšprogrammā 70.06.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" Eiropas Komisijas līdzfinansētās Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas izpildes nodrošināšanai.
5. Zemkopības ministrija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Regulu (ES) Nr.652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK, iesniegs pieprasījumu Eiropas Komisijā, lai nodrošinātu, ka valsts budžetā daļēji tiek atgūti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmai izlietotie līdzekļi.
 
105.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.novembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/4087

TA-2684-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.novembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/4087.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
106.§
Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"

TA-2583-IP ____________________________________

(Ē.Eglītis, V.Loginovs, D.Reizniece-Ozola, U.Sesks, E.Rinkēvičs, R.Kozlovskis, U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju un izteiktos viedokļus.
 
107.§
Informatīvais ziņojums par Karatiesu likuma izpildes nodrošināšanu

TA-2553-DV ____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
108.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-2148-IP ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.05


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību