Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2019.gada 8.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām"

TA-2490 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai atsavināt nekustamo īpašumu "Saulstari" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6278 003 0069) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6278 003 0069) 6,39 ha platībā un uz tās esošās trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi: 6278 003 0069 001, 6278 003 0069 002, 6278 003 0069 003) un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6278 003 0107) 0,12 ha platībā – Raņķu pagastā, Skrundas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 33 330,00 EUR.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"

TA-2399 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Sabiedriskā labuma organizāciju likums""

TA-2261 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
4.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"

TA-2603 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Konvencija) projekta un tās Protokola projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Konvenciju un tās Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Konvencijas un tās Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju, tās Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.745 "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums""

TA-2614 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2559 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2618 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""

TA-2702 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""

TA-2703 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.59 14.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2665 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.59 14.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 30.maijam.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 9.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) "Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"" 3.punkta izpildi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2689 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.57 9.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) "Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"" 3.punkta izpildi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 1.jūlijam.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-2625 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumā Nr.589 "Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.-2020.gadam""

TA-2311 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-2626 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.598 "Noteikumi par kārtību, kādā ved mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstu, un vērtētājiem izvirzāmām prasībām""

TA-2475 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-2531 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""

TA-2575 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi"

TA-2360 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"

TA-2697 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība"

TA-2638 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2018./2019.mācību gada otrajā semestrī"

TA-2 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-9 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām"

TA-2687 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

TA-2652 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"

TA-2653 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""

TA-2650 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt likumprojektu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam, un Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""

TA-2654 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
28.§
Konceptuāls ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"

TA-2518 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai līdz 2019.gada 1.oktobrim sagatavot un iekšlietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par informācijas sistēmu "Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadība un kontrole" un "Ugunsdrošības stāvokļa pašdeklarēšanas sistēma" ieviešanu, to izveidošanas un uzturēšanas izmaksām.
3. Iekšlietu ministrijai līdz 2021.gada 1.maijam sagatavot un iekšlietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstības pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai.
4. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt jaunu prioritārā pasākuma pieteikumu par papildu finansējumu brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai 2020.gadam. Jautājums par papildu finansējumu izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā"

TA-2407 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai izveidot un vadīt darba grupu visaptverošas aizsardzības sistēmas izstrādei un nepieciešamās rīcības noteikšanai.
3. Visām ministrijām, Valsts kancelejai un Pārresoru koordinācijas centram apzināt un izvērtēt nepieciešamo rīcību un problēmjautājumus saistībā ar visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu savas atbildības jomās, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā iekļautos priekšlikumus un iesaistot publiskajās diskusijās vai citos sadarbības veidos pēc iespējas plašāku sabiedrības loku, un līdz 2019.gada 1.septembrim nosūtīt attiecīgu informāciju Aizsardzības ministrijai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveides progresu"

TA-2671 ____________________________________

(A.Ašeradens, R.Aleksejenko, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai, atbilstoši Saeimas 2018.gada 21.jūnija paziņojumā "Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda izveidi" noteiktajam, līdz 2019.gada 1.jūnijam informēt Saeimu par noteikto uzdevumu izpildes gaitu, ziņojumā iekļaujot informāciju par kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju veikto novērtējumu par fonda lomu un vietu kopējā zinātnes un inovāciju pārvaldības telpā, kā arī kopīgi ar Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju sagatavotajiem priekšlikumiem fonda finansēšanai no valsts budžeta un privātajiem līdzekļiem.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2019.gada 1.jūnijam izvērtēt iespēju īstenot pilotprojektu ar nolūku novērtēt fonda darbības potenciālu. Jautājumu par pilotprojekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu skatīt valsts 2019.gada budžeta projekta un 2019.-2021.gada vidējā termiņa budžeta ietvara projekta sagatavošanas procesā, izskatot iespējas nodrošināt fiskāli neitrālu ietekmi uz valsts budžetu.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārbaudēs saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvniecībā konstatēto"

TA-2628 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, B.Fromane, J.Salmiņa, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju atkārtoti izvērtēt informatīvo ziņojumu, ja nepieciešams, precizējot to, un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"

TA-2724 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram iesniegt informatīvo ziņojumu Saeimā Saeimas kārtības ruļļa 118.trīs prim panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā"

TA-2658 ____________________________________

(A.Čakša, N.Sakss, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka veselības aprūpes sistēmas reformas pasākumu īstenošanai 2019.gadam budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervēts finansējums 154 205 000 EUR apmērā, tai skaitā: 114 224 007 EUR, lai turpinātu 2018.gadā uzsākto pasākumu īstenošanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, un 39 980 993 EUR, lai nodrošinātu jaunu pasākumu īstenošanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai.
3. Atļaut no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervētā finansējuma izmantot 114 224 007 EUR, lai turpinātu nodrošināt nepieciešamās reformas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, tai skaitā:
3.1. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai 50 848 118 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
3.1.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 1 961 119 EUR, tai skaitā:
3.1.1.1. 77 371 EUR, lai nodrošinātu imūnsupresīvās terapijas medikamentus pēc aknu transplantācijas;
3.1.1.2. 1 883 748 EUR, lai nodrošinātu bioloģiskās terapijas medikamentu Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā un kompensācijas apmēra nodrošināšanu 100% apmērā Krona slimībai, čūlainajam kolītam un psoriāzei;
3.1.2. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 37 938 061 EUR apmērā, tai skaitā:
3.1.2.1. 15 770 911 EUR, lai nodrošinātu ambulatoro izmeklējumu un terapijas pieejamību;
3.1.2.2. 8 613 724 EUR, lai nodrošinātu ambulatoro speciālistu pakalpojumu pieejamību (t.sk. invaliditātes novēršanas pasākumi);
3.1.2.3. 12 202 377 EUR, lai nodrošinātu dienas stacionārā sniegto pakalpojumu pieejamību (t.sk. kataraktas operācijas) ;
3.1.2.4. 1 117 980 EUR, lai nodrošinātu ambulatorās rehabilitācijas pieejamību;
3.1.2.5. 7 301 EUR, lai nodrošinātu ambulatorās konsultācijas un izmeklējumus pirms un pēc aknu transplantācijas;
3.1.2.6. 225 768 EUR, lai turpinātu sniegt diabēta pacientiem apmācības un izveidotu papildus diabēta apmācības kabinetus;
3.1.3. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 10 948 938 EUR apmērā, tai skaitā:
3.1.3.1. 2 613 397 EUR, lai nodrošinātu endoprotezēšanas pakalpojumus stacionārā;
3.1.3.2. 2 564 029 EUR, lai saīsinātu darbnespēju un nodrošinātu pasākumus prognozējamās invaliditātes novēršanai ar mērķi novērst ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā;
3.1.3.3. 274 578 EUR, lai veiktu aknu transplantācijas operācijas;
3.1.3.4. 59 124 EUR, lai veiktu pacientu izmeklēšanu pirms aknu ortotopiskas aknu transplantācijas stacionārā;
3.1.3.5. 5 437 810 EUR, lai nodrošinātu hronisko pacientu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
3.2. onkoloģisko saslimšanu diagnostikai un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai 25 480 159 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
3.2.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 13 719 490 EUR, lai nodrošinātu medikamentu un medicīnisko ierīču pieejamību onkoloģiskajiem pacientiem;
3.2.2. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 520 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu vēža skrīninga programmas reformu;
3.2.3. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 6 219 117 EUR apmērā, tai skaitā:
3.2.3.1. 1 499 520 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko slimību primārās diagnostikas algoritmu ieviešanu izmeklējumiem;
3.2.3.2. 650 320 EUR, lai nodrošinātu speciālistu konsultāciju izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar onkoloģisko pacientu plūsmu virzīšanu uz noteiktām ārstniecības iestādēm atbilstoši noteiktiem algoritmiem;
3.2.3.3. 2 332 540 EUR, lai nodrošinātu specializētās ārstniecības iestādēs onkoloģisko slimību diagnostikas izmeklējumus atbilstoši algoritmiem;
3.2.3.4. 1 177 895 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ambulatorās ārstēšanas izmaksu pieaugumu;
3.2.3.5. 558 842 EUR, lai nodrošinātu pozitronu emisijas tomogrāfiju/datortomogrāfiju (PET/DT) onkoloģiskiem pacientiem;
3.2.4. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 5 021 552 EUR apmērā, tai skaitā:
3.2.4.1. 2 462 239 EUR, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ārstēšanas izmaksu pieaugumu stacionārā;
3.2.4.2. 2 559 313 EUR, lai nodrošinātu patoloģijas centra izveidi;
3.3. infekcijas slimību izplatības mazināšanai 16 016 643 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
3.3.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 14 653 784 EUR, tai skaitā:
3.3.1.1. 10 450 784 EUR, lai nodrošinātu C vīrushepatīta terapiju pacientiem;
3.3.1.2. 4 203 000 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību HIV/AIDS pacientiem;
3.3.2. 33.15.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 783 203 EUR apmērā, lai nodrošinātu references laboratorijas izmeklējumus C hepatīta pacientu terapijas uzsākšanai un terapijas monitoringam saistībā ar pacientu skaita pieaugumu;
3.3.3. 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" 579 656 EUR, lai nodrošinātu vīrusu molekulārās izmeklēšanas analītiskās jūtības rādītāju uzlabošanu;
3.4. primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošanai 14 359 414 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana", tai skaitā:
3.4.1. 3 131 715 EUR, lai nodrošinātu kvalitātes maksājuma 205,10 EUR apmērā iekļaušanu ģimenes ārstu kapitācijas naudā;
3.4.2. 3 729 362 EUR, lai nodrošinātu ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformu;
3.4.3. 1 314 628 EUR, lai palielinātu zobārstniecības tarifu bērniem;
3.4.4. 2 423 648 EUR, lai nodrošinātu zobārstniecības kompozītu bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) ar Latvijas zobārstniecības asociācijas (LZA) medikamentiem;
3.4.5. 3 760 061 EUR, lai nodrošinātu zobārstniecības apjoma pieaugumu;
3.5. kardiovaskulārās saslimstības mazināšanai un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošanai 7 519 673 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
3.5.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 3 739 448 EUR apmērā, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pēc sirds un asinsvadu slimības riska vērtējuma un pieejamību zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā "Asinsrites sistēmas slimības", tai skaitā:
3.5.1.1. 688 954 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pēc sirds un asinsvadu slimības riska vērtējuma;
3.5.1.2. 3 050 494 EUR, lai nodrošinātu zāļu kompensāciju pacientiem diagnožu grupā "Asinsrites sistēmas slimības";
3.5.2. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 591 181 EUR apmērā, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto primāro un sekundāro profilaksi, tai skaitā:
3.5.2.1. 502 911 EUR, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto primāro profilaksi;
3.5.2.2. 88 270 EUR, nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veikto sekundāro profilaksi;
3.5.3. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 1 314 044 EUR apmērā, tai skaitā:
3.5.3.1. 79 324 EUR, lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu veikšanu PVA praksē;
3.5.3.2. 894 226 EUR, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu uzlabošanu;
3.5.3.3. 340 494 EUR, lai nodrošinātu pēc sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas laboratorisko pakalpojumu veikšanu;
3.5.4. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 1 875 000 EUR apmērā, lai turpinātu jauno pakalpojuma programmu "Aortālā vārstuļa transkatetrāla implantācija (TAVI)".
4. Atļaut no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervētā finansējuma izmantot 39 980 993 EUR, lai nodrošinātu nepieciešamās reformas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, tai skaitā:
4.1. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai 6 690 528 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
4.1.1. 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" 2 282 051 EUR, lai nodrošinātu laboratorisko pakalpojumu pieejamību;
4.1.2. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 3 446 418 EUR, tai skaitā:
4.1.2.1. 2 681 281 EUR, lai piesaistītu papildus speciālistus pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai;
4.1.2.2. 573 534 EUR, lai nodrošinātu pediatra kā tiešās pieejamības speciālista palīdzības pieejamību VSIA "Bērnu klīniskajā universitātes slimnīca" un III un IV līmeņa slimnīcās;
4.1.2.3. 191 603 EUR, lai nodrošinātu algologa pakalpojumu pieejamību;
4.1.3. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 962 059 EUR, lai izveidotu jaunu endoprotezēšanas operāciju zāli, pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai;
4.2. onkoloģisko saslimšanu diagnostikai un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai 3 735 755 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
4.2.1. 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" 305 283 EUR apmērā, lai nodrošinātu zarnu vēža skrīningu;
4.2.2. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 3 353 459 EUR apmērā, tai skaitā:
4.2.2.1. 327 585 EUR, lai izveidotu Valsts patoloģijas centrā jaunas manipulācijas;
4.2.2.2. 165 874 EUR, lai izveidotu jaunas manipulācijas urīnpūšļa un prostatas vēža diagnostikai un ārstēšanai;
4.2.2.3. 2 500 000 EUR, lai iegādātos lineāro paātrinātāju;
4.2.2.4. 250 000 EUR, lai iegādātos mamogrāfijas iekārtas (ar stereotaktisko aprīkojumu vakuuma biopsijas veikšanai);
4.2.2.5. 110 000 EUR, lai iegādātos Videocistoskopijas sistēmas komplektu;
4.2.3. 45.01.00 "Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana" 77 013 EUR, lai izveidotu psihoemocionālā atbalsta dienas centru onkoloģiskajiem pacientiem;
4.3. infekcijas slimību izplatības mazināšanai 467 571 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
4.3.1. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 21 465 EUR, lai nodrošinātu HIV līdzestības kabineta izveidi;
4.3.2. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 384 550 EUR apmērā, tai skaitā:
4.3.2.1. 360 000 EUR, lai iegādātos četras FibroScan iekārtas;
4.3.2.2. 24 550 EUR, lai nodrošinātu aknu elastogrammas ar FibroScan iekārtu izmeklējumu pieejamību;
4.3.3. 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana" 61 556 EUR, tai skaitā:
4.3.3.1. 14 000 EUR, lai nodrošinātu HIV pacientus ar atbalsta personām;
4.3.3.2. 47 556 EUR, lai nodrošinātu pacientu meklēšanas kabineta darbību;
4.4. primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošanai 1 073 794 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
4.4.1. 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde" 712 732 EUR apmērā, tai skaitā;
4.4.1.1. 663 906 EUR, lai nodrošinātu vējbaku potes pieejamību;
4.4.1.2. 48 826 EUR, lai nodrošinātu gribas vakcīnu grūtniecēm pieejamību;
4.4.2. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 361 062 EUR, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu veikšanu;
4.5. kardiovaskulārās saslimstības mazināšanai un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošanai 2 941 200 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" tai skaitā:
4.5.1. 1 900 000 EUR, lai iegādātos angiogrāfu;
4.5.2. 266 200 EUR, lai iegādātos sirds un plaušu sistēmu;
4.5.3. 615 000 EUR, lai iegādātos mākslīgās asinsrites iekārtu;
4.5.4. 160 000 EUR, lai iegādātos ekstrakorporālās oksigenācijas sistēmu;
4.6. ārstniecības iestāžu līmeņu reformas īstenošanai un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai 6 928 936 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
4.6.1. 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 6 639 018 EUR apmērā, tai skaitā:
4.6.1.1. 2 837 994 EUR, lai V līmeņa ārstniecības iestādēs pārskatītu gultas dienas tarifu;
4.6.1.2. 1 206 568 EUR, lai neatliekamās palīdzības, uzņemšanas nodaļā SIA "Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīca" nodrošinātu papildus 9 speciālistu dežūras;
4.6.1.3. 2 204 819 EUR, lai uzlabotu I un II līmeņa, kā arī trīs specializētajās ārstniecības iestādēs nodrošinātu uzņemšanas nodaļā pakalpojumu pieejamību;
4.6.1.4. 389 637 EUR, lai neatliekamās palīdzības, uzņemšanas nodaļā nodrošinātu papildus neonatologa dežūras 3 reģionālajās iestādēs;
4.6.2. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 289 918 EUR, lai nodrošinātu paliatīvo pakalpojumu pieejamību VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";
4.7. rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai 3 874 774 EUR, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana":
4.7.1. 1 888 535 EUR, lai nodrošinātu akūto stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
4.7.2. 1 986 239 EUR, lai nodrošinātu subakūto stacionāra rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību;
4.8. psihiskās veselības pieejamības uzlabošanai 6 308 906 EUR pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
4.8.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 1 242 567 EUR, lai nodrošinātu medikamentu pieejamību pacientiem ar psihiskās veselības saslimšanu;
4.8.2. 33.09.00 "Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 30 992 EUR, lai nodrošinātu interešu izglītības pakalpojumus ar psihisku saslimšanu bērniem;
4.8.3. 33.16.00. "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 1 289 262 EUR, tai skaitā:
4.8.3.1. 759 761 EUR, lai attīstītu psihiatra komandas darbu, uzlabojot pakalpojumu pieejamību;
4.8.3.2. 445 907 EUR, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību stacionārajā psihiatriskajā veselības aprūpē;
4.8.3.3. 83 594 EUR, lai izveidotu jauniešu garīgās veselības sekundārās profilakses programmu garastāvokļa un uzvedības traucējumu novēršanai un seku mazināšanai;
4.8.4. 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 3 225 824 EUR, tai skaitā:
4.8.4.1. 3 158 322 EUR, lai uzlabotu nemedikamentozās ārstēšanas iespējas stacionārā piesaistot papildus speciālistus;
4.8.4.2. 67 502 EUR, lai izveidotu observācijas gultas pie psihoneiroloģiskajām slimnīcām;
4.8.5. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 520 261 EUR apmērā, tai skaitā:
4.8.5.1. 509 746 EUR, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību tāmes finansētajās stacionārajās psihiatriskajās veselības aprūpes iestādēs;
4.8.5.2. 10 515 EUR, lai nodrošinātu iespēju vecākiem uzturēties kopā ar bērnu;
4.9. vides uzlabošanas un infrastruktūras efektivizēšanas īstenošanai 7 959 529 EUR pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
4.9.1. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 6 965 029 EUR, tai skaitā:
4.9.1.1. 99 900 EUR, lai nodrošinātu pieejamību kaulu allotransplantātiem;
4.9.1.2. 2 100 000 EUR, lai iegādātos jaunu datortomogrāfu;
4.9.1.3. 187 550 EUR, lai iegādātos jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas;
4.9.1.4. 3 900 000 EUR, lai iegādātos jaunas magnētiskās rezonases iekārtas;
4.9.1.5. 484 000 EUR, lai iegādātos Komperatīvā genoma hibridizācijas (CGH), viena nukleotīda polimorfizma (SNP) skeneri un nākamās paaudzes sekvenēšanas (NGS) iekārtu;
4.9.1.6. 193 579 EUR, lai iegādātos Sekvenēšanas platformu ar datoraprīkojumu;
4.9.2. 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" 994 500 EUR, lai nodrošinātu kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošanas nepārtrauktību valstī un novērstu potenciālo asins komponentu trūkuma risku pacientiem, tādejādi paaugstinot atveseļošanās intensitāti un kvalitāti, kas saistīta ar pacientu sekmīgu atgriešanos ikdienā.
5. Veselības ministram iesniegt izskatīšanai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā priekšlikumu par šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktā minētajām pārdalēm.
6. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus pret apropriācijas pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam un finanšu ministram veikt apropriācijas pārdali valsts pagaidu budžetā 2019.gadam.
7. Ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus pret finansējuma pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam, Finanšu ministrijai precizēt Veselības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2019.gadam.
8. Veselības ministrijai kontrolēt informatīvajā ziņojumā noteikto iznākuma rādītāju izpildi un līdz 2019.gada 15.septembrim iesniegt Finanšu ministrijai ziņojumu par progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā par 2019.gada pirmo pusi un līdz 2020. gada 15.martam par iznākuma rādītāju izpildi 2019.gadā. Veselības ministrijai nodrošināt datu uzkrāšanu, lai iznākuma rādītāju izpildei būtu iespējama audita izsekojamība.
9. Noteikt, ka finansējums veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai 2020.gadam tiek ieplānots Veselības ministrijas budžetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" sagatavošanas procesā, ņemot vērā šī protokollēmuma 8.punktā minēto progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā.
10. Pieņemt zināšanai, ka VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ir izveidojušies zaudējumi 2 750 443 EUR un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ir izveidojušies zaudējumi 5 900 000 EUR apmērā par 2018.gadu un, ievērojot minēto slimnīcu nozīmīgumu augsti kvalificētu terciāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai valstī, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju likumprojektā "Par valsts budžetu 2019.gadam" piedāvāt fiskāli neitrālu risinājumu 2019.gadam.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par Diasporas likuma finansējumu)

TA-2700 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ārlietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ārlietu komisijai.
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas neleģislatīvajiem priekšlikumiem brīvu un taisnīgu Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai"

TA-4-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas neleģislatīvajiem priekšlikumiem brīvu un taisnīgu Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai".
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmumu par to, lai Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, un par Padomes lēmumu par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas"

TA-6-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Padomes lēmumu par to, lai Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, un par Padomes lēmumu par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas".

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 8.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-17-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 8.janvāra sanāksmē.
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem"

TA-19-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo sākotnējo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem (EKFPS) uzņēmumiem un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem.

 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas devīto sesiju 2019.gada 11.-13.janvārī"

TA-27-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas devīto sesiju 2019.gada 11.-13.janvārī".
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Apvienotajos Arābu Emirātos A.Kurmi Latvijas Republikas valdības vārdā ar balsstiesībām piedalīties un pieņemt lēmumus Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras Asamblejas devītajā sesijā atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā apstiprinātajai pozīcijai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" vadības izmaksām Portfeļgarantiju instrumenta ieviešanai līdz 2018.gada 30.septembrim un nepieciešamo finansējumu turpmākiem gadiem"

TA-2673-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.pantam sagatavoto ziņojuma pielikumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2019.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par programmas ieviešanai turpmāk nepieciešamo finansējumu sabiedrības "Altum" vadības izmaksu segšanai.


 
41.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-23-03

TA-2425 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2018-23-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Tieslietu ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2018-23-03.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas nostāja par Deklarāciju par Eiropas Savienības Tiesas sprieduma lietā C-284/16 Achmea tiesiskajām sekām un tās parakstīšanu"

TA-2710 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Deklarāciju par Eiropas Savienības Tiesas sprieduma lietā C-284/16 Achmea juridiskajām sekām un ieguldījumu aizsardzību Eiropas Savienībā.
 
43.§
Slepeni

TA-13s (2018.) ____________________________________

.
 
44.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-19k (2018.) ____________________________________

.
 
45.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-30-IP ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.25


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību