Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 2

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2019.gada 15.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

M.Kazāks

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme""

TA-3 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par drošības incidenta būtiskuma kritērijiem, informēšanas kārtību un ziņojuma saturu"

TA-2718 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""

TA-2706 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ādažu nacionālais mācību centrs" Kadagā, Ādažu novadā, daļas nodošanu Ādažu novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"

TA-2667 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa komisiju, lai izvirzītu pretendentus ievēlēšanai Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību konsultatīvajā komitejā"

TA-2661 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2713 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2714 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2715 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 23.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 56.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 24.septembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2711 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2018.gada 23.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 56.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 24.septembra papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2149" 5.punktā dotais uzdevums izpildāms atbilstoši 2019.gada valsts budžeta pavadošo likumprojektu virzības plānam.

 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-1853 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai""

TA-2461 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""

TA-2597 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi""

TA-22 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība""

TA-2701 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu"

TA-10 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projektu 9. un 16.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka ar Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas pievienošanu Priekuļu tehnikumam saistītos izdevumus sedz no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""

TA-7 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-2337 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

TA-2581 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
19.§
Likumprojekts "Par Protokolu par grozījumu Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (50.panta "a" punkts) un Protokolu par grozījumu Konvencijā par starptautisko civilo aviāciju (56.pants)"

TA-2688 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2708 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Autoceļa starpgabals pie īpašuma Avotiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7494 004 0816) – zemes vienību 0,0269 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0807) – Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 586,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Autoceļa starpgabals pie īpašuma Avotiņi 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7494 004 0817) – zemes vienību 0,004 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 004 0808) – Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 87,00 EUR.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves projekta īstenošanai"

TA-32 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Veseri A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4644 001 0180) – zemes vienību 0,0046 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4644 001 0174) – Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 37,00 EUR.

 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību""

TA-2696 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par likuma "Par prekursoriem" atzīšanu par spēku zaudējušu".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Par likuma "Par prekursoriem" atzīšanu par spēku zaudējušu" (likumprojektu pakete).
 
23.§
Likumprojekts "Par likuma "Par prekursoriem" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2692 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"" (likumprojektu pakete).
 
24.§
Noteikumu projekts "Higiēnas prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai"

TA-2605 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""

TA-2612 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanas noteikumi""

TA-2693 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1.pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2.pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""

TA-2685 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979.gada 13.novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola "Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu" grozījumiem"

TA-2598 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1071 "Prasības jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu izstrādei""

TA-2699 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""

TA-2709 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārdot nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā"

TA-2596 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-18 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa ap Ikožencu novērošanas torni zemes nodalījuma joslai"

TA-43 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""

TA-44 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai 2019.gadam, 2020.gadam un 2021.gadam, samazinot ilgtermiņa saistības pasākumam "Transportlīdzekļu noma" budžeta programmā 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība" un paredzot ilgtermiņa saistības pasākumam "Transportlīdzekļu noma" 2019.gadā 101 082 EUR apmērā, 2020.gadā 96 240 EUR apmērā un 2021.gadā 96 240 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums".
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""

TA-38 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Pētniecība un izglītība" koncepcijas projektu"

TA-40 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""

TA-46 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""

TA-47 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""

TA-48 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

TA-50 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-51 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

TA-52 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""

TA-53 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrībai 2019.gadā"

TA-64 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu rīkojuma 2.1.apakšpunkta izpildi, Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei starp budžeta programmām (apakšprogrammām) un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.


 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""

TA-54 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""

TA-55 ____________________________________

(S.Bičkoviča-Vavžika, A.Čakša, D.Mūrmane-Umbraško, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""

TA-56 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-57 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""

TA-58 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

TA-2584 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju veikt analīzi, tai skaitā izvērtēt arī Ministru kabinetam adresētajā Latvijas Republikas Tiesībsarga 2018.gada 12.jūnija vēstulē Nr.6-8/179 izklāstīto jautājumu saistībā ar mantu, kas palikusi pēc juridiskas personas likvidācijas, un nepieciešamības gadījumā līdz 2020.gada 1.jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas nosaka tiesisko regulējumu mantai, kas palikusi pēc juridisku personu izslēgšanas no komercreģistra vai Uzņēmumu reģistra maksātnespējas un likvidācijas procesa ietvaros.

 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu un ielu būvniecības kvalitātes vispārīgajām prasībām"

TA-2707 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

TA-24 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-2720 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nosacījumiem drošības incidenta būtiski traucējošās ietekmes noteikšanai un kārtību, kādā piešķir, pārskata un izbeidz pamatpakalpojuma sniedzēja un pamatpakalpojuma statusu"

TA-2716 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.770 "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību""

TA-2719 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P57 Malta-Sloboda pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2704 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Ievzieds-A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7880 003 0201) – zemes vienību 0,0280 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7880 003 0193) – Pušas pagastā, Rēzeknes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 162,40 EUR.

 
57.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2705 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Klio A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4644 005 0648) – zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4644 005 0637) un zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4644 005 0638) – Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 324,00 EUR.

 
58.§
Noteikumu projekts "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība"

TA-8 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājums par Tieslietu ministrijai nepieciešamo finansējumu 2020.gadā 20 405 EUR apmērā un 2021.gadā un turpmākajiem gadiem 4 526 EUR apmērā ik gadu skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par Juri Grantu"

TA-36 ____________________________________

(J.Grants, J.Reirs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par Gunti Pujātu"

TA-49 ____________________________________

(R.Kozlovskis, G.Pujāts, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

TA-20 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Komisare, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārbaudēs saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvniecībā konstatēto"

TA-2628 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, A.Upena, Ē.Eglītis, J.Reirs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 66.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""" 7.punktā dotais uzdevums ir izpildīts.
3. Lai izvērtētu elektroniskās darba laika uzskaites būvniecībā ieviešanu un īstenošanu, tajā skaitā arī par periodu, kad uzsāk elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā uzkrāto datu nodošanu uz vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi un izmantošanu nodokļu administrēšanā, Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) sadarbībā ar Labklājības ministriju (Valsts darba inspekciju) un Ekonomikas ministriju ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pārbaudēs saistībā ar elektronisko darba laika uzskaiti būvniecībā konstatēto, nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus elektroniskās darba laika uzskaites būvniecībā pilnveidošanai.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un Ministru prezidenta biedram ekonomikas ministram iesniegt attiecīgajā Saeimas komisijā priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (Nr: 80/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot uz vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi nodot arī informāciju par apakšuzņēmēju veiktiem norēķiniem.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valstij noteikto pienākumu elektroniskās identifikācijas shēmas paziņošanai Eiropas Komisijai un kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas un uzraudzības kārtību elektronisko pakalpojumu nodrošināšanai"

TA-2712 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka:
2.1. nacionāli reģistrēts kvalificēts elektroniskās identifikācijas līdzeklis Eiropas Komisijai tiek paziņots kā elektroniskās identifikācijas līdzeklis, kas atbilst būtiskam uzticamības līmenim Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 23.jūlija regulas Nr.910/2014/ES par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk - Regula Nr.910/2014/ES) 8.panta 2.punkta "b" apakšpunkta izpratnē;
2.2. nacionāli reģistrēts kvalificēts paaugstinātās drošības elektroniskās identifikācijas līdzeklis Eiropas Komisijai tiek paziņots kā elektroniskās identifikācijas līdzeklis, kas atbilst augstam uzticamības līmenim Regulas Nr.910/2014/ES 8.panta 2.punkta "c" apakšpunkta izpratnē.
3. Pieņemt zināšanai, ka:
3.1. elektroniskajiem pakalpojumiem, kuriem piekļuve Latvijā tiek nodrošināta ar kvalificētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, piekļuvi ar ārvalstu elektroniskās identifikācijas līdzekli nodrošina ar Eiropas Komisijai paziņotu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst būtiskam vai augstam uzticamības līmenim Regulas Nr.910/2014/ES izpratnē;
3.2. elektroniskajiem pakalpojumiem, kuriem piekļuve Latvijā tiek nodrošināta tikai ar kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli, piekļuvi ar ārvalstu elektroniskās identifikācijas līdzekli nodrošina ar Eiropas Komisijai paziņotu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, kas atbilst augstam uzticamības līmenim Regulas Nr.910/2014/ES izpratnē.
4. Pieņemt zināšanai, ka Latvija Eiropas Komisijai paziņo tikai nacionāli kvalificētu elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju elektroniskās identifikācijas shēmas.
5. Pieņemt zināšanai, ka Digitālās drošības uzraudzības komiteja paziņo Eiropas Komisijai elektroniskās identifikācijas shēmu saskaņā ar Regulu Nr.910/2014/ES pēc iesnieguma un Regulā Nr.910/2014/ES un īstenošanas aktos noteiktās informācijas un dokumentu saņemšanas no kvalificēta vai kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja.
6. Pieņemt zināšanai, ka Digitālās drošības uzraudzības komiteja ir institūcija, kas nodrošina Regulas Nr.910/2014/ES 10.panta izpratnē Eiropas Savienības dalībvalstij noteikto pienākumu izpildi.
7. Pieņemt zināšanai, ka no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvijā tiks pieņemtas tikai Eiropas Komisijai paziņotās un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētās elektroniskās identifikācijas shēmas, kurām noteikts būtisks vai augsts uzticamības līmenis Regulas Nr.910/2014/ES izpratnē.


 
64.§
Informatīvais ziņojums par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem

TA-2722 ____________________________________

(Ē.Eglītis, D.Zīle, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem.
2. Valsts kancelejai saskaņā ar Imigrācijas likuma 38.panta otro daļu sagatavot informatīvo ziņojumu iesniegšanai Saeimai.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 21.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-42-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 21.janvāra sanāksmē.
 
66.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0370

TA-66-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0370.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
67.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-62-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu elektroenerģijas tirdzniecību ar trešajām valstīm"

TA-80-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu.
2. Pēc tam, kad ir panākta vienošanās ar Baltijas valstīm par elektroenerģijas tirdzniecību ar trešajām valstīm, Ekonomikas ministrijai izstrādāt nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus, lai līdz 2020.gada 1.janvārim ieviestu reģionālu risinājumu elektroenerģijas tirdzniecībai ar trešajām valstīm.
 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada Eiropas semestri"

TA-82-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Visām ministrijām un Pārresoru koordinācijas centram izmantot informatīvo ziņojumu un tā pielikumu tālākām sarunām ar Eiropas Komisiju par nākamo Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu pēc 2020.gada līdz Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādei.
 
70.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 10 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par uzņemošās valsts atbalstam nepieciešamās infrastruktūras attīstību un materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu Latvijā" un rīkojuma projekts "Par uzņemošās valsts atbalstam nepieciešamās infrastruktūras attīstību un materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu Latvijā""

TA-2726-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 10 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par uzņemošās valsts atbalstam nepieciešamās infrastruktūras attīstību un materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu Latvijā" un rīkojuma projekts "Par uzņemošās valsts atbalstam nepieciešamās infrastruktūras attīstību un materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu Latvijā"" 5.punktā doto uzdevumu.
 
71.§
Informatīvais ziņojums par iespējamiem risinājumiem nacionālās drošības interešu aizsardzības nodrošināšanai

TA-2721-DV ____________________________________

(R.Kronbergs, R.Bergmanis, U.Augulis, J.Garisons, Dz.Rasnačs, I.Gailīte, I.Jaunzeme, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2. Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā izteiktos viedokļus, precizēt informatīvo ziņojumu attiecībā uz kompetences sadalījumu un iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Ņemot vērā precizēto informatīvo ziņojumu, sagatavot un līdz 2019.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus šādos tiesību aktos:
3.1. Aizsardzības ministrijai - Nacionālās drošības likumā, Autortiesību likumā, Ceļu satiksmes likumā, likumā "Par autoceļiem", Autopārvadājumu likumā, Dzelzceļa likumā, Dzelzceļa pārvadājumu likumā, Likumā par ostām, Bīstamo kravu aprites likumā, likumā "Par aviāciju", likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos";
3.2. Ekonomikas ministrijai - likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem";
3.3. Kultūras ministrijai - Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, Reklāmas likumā, likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem";
3.4. Izglītības un zinātnes ministrijai - Zinātniskās darbības likumā;
3.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai - likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību", likumā "Par zemes dzīlēm", likumā "Par piesārņojumu";
3.6. Finanšu ministrijai - Azartspēļu un izložu likumā;
3.7. Veselības ministrijai - Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr. 800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība".
 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu apmēru un atlīdzībai nepieciešamo papildu finansējumu"

TA-67-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu apmēru noteikt atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta 15.daļai, 13.seši prim pantam un Pārejas noteikumu 43.punktam ar 2019.gada 1.janvāri.
3. Atļaut Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājam izveidot papildu amata vietas (ne vairāk kā 16 jaunas amata vietas), pieņemot amatpersonas (darbiniekus) darbā pakāpeniski ar 2019.gada 16.janvāri.
4. Lai nodrošinātu finansējumu šajā protokollēmumā noteikto pasākumu īstenošanai:
4.1. atļaut Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājam amatpersonu (darbinieku) atlīdzības izdevumu segšanai izmantot 2019.gadam pagaidu budžetā budžeta programmā 43.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība" atlīdzībai plānoto finansējumu;
4.2. Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā precizēt Iekšlietu ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu, saskaņā ar Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielinot izdevumus budžeta programmā 43.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbība" 2019., 2020. un 2021.gadā, ņemot vērā faktiski veiktos izdevumus atbilstoši faktiski aizpildītajām amata vietām;
4.3. jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) atlīdzības izdevumu segšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā, Iekšlietu ministrijai precizējot priekšlikumu starpnozaru prioritārā pasākuma "Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019.gada 31.decembrim īstenošana" pieteikumam, ņemot vērā šī protokollēmuma 4.2.apakšpunktu un faktisko situāciju, ieviešot jaunas amata vietas.

 
73.§
Dienesta vajadzībām

TA-70-DV

 

 
74.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-78-IP

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.50


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību