Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.4

2019.gada 29.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

A.Skopiņš

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 21.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par Nodarbinātības padomes ietvaros identificēto pasākumu kopumu un to izpildes termiņiem"" 4.punktā minētā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-79 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 21.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par Nodarbinātības padomes ietvaros identificēto pasākumu kopumu un to izpildes termiņiem"" 4.punktā minēto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par ASV Aizsardzības departamenta, ko pārstāv ASV Armija, un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, ko pārstāv Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, Vienošanās memorandu par sadarbības virsnieku norīkojumu"

TA-12 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku parakstīt ASV Aizsardzības departamenta, ko pārstāv ASV Armija, un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, ko pārstāv Latvijas Nacionālie bruņotie spēki, Vienošanās memorandu par sadarbības virsnieku norīkojumu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Studējošo speciālās militārās apmācības kārtība"

TA-2717 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""

TA-21 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""

TA-2725 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-13 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība"

TA-35 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Sliežu ielā 38, Rīgā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-25 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju""

TA-37 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

TA-45 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem sedz sprieduma izpildes izdevumus izpildu lietā par cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju"

TA-2641 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz atbilstoša finansējuma piešķiršanai Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.05.00 "Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām", izpildu darbību veikšanai nepieciešamos izdevumus un zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību takses apmērā Civilprocesa likuma 567.panta 4.viens prim daļā un Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos Tieslietu ministrija sedz tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, atbilstoši Tieslietu ministrijā saņemtajiem rēķiniem.
3. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijas apakšprogrammai 03.05.00 "Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām" spriedumu izpildes izdevumu segšanai Civilprocesa likuma 567.panta 4.viens prim daļā un Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos skatīt, gatavojot valsts budžeta likumprojektu 2019.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu 2019.-2021.gadam.
4. Finanšu ministrijai valsts budžeta likumprojekta 2019.gadam sagatavošanas procesā precizēt Tieslietu ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu, saskaņā ar Tieslietu ministrijas priekšlikumu palielinot izdevumus atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā izmaksāto līdzekļu apjomam.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 28.§) "Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-91 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 28.§) "Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.143 "Kontroles un uzraudzības kārtība tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm""

TA-29 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.895 "Kārtība, kādā organizējamas dzīvnieku sacensības, tirgi, izsoles, izstādes un citi pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos""

TA-63 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Par Protokolu par Bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas (Ziemeļmaķedonijas Republikas) pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam"

TA-135 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Ziemeļatlantijas līguma organizācijā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku I.Bērziņu parakstīt Protokolu par Ziemeļmaķedonijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam.
3. Ārlietu ministrijai pēc Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Protokolu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"

TA-2528 ____________________________________

(J.Reirs, I.Forda, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" līdz 2019.gada 31.martam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par Aizdevuma fonda uzkrāto atlikušo līdzekļu izlietošanu.

 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu, uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019.gada 10.janvāra lēmuma"

TA-149 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 12.marta rīkojumā Nr.101 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafiku""

TA-138 ____________________________________

(J.Reirs, I.Kiukucāne, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2019.gada 31.janvārī un 1.februārī"

TA-105-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru 2019.gada 31.janvāra un 1.februāra neformālajā sanāksmē.
 
20.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par 2019.gada 21.janvāra Euro grupas un 2019.gada 22.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"

TA-110-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "2019.gada Eiropas semestris: Padomes secinājumi par Ikgadējo izaugsmes ziņojumu, Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu un ES Padomes rekomendācijas Euro zonas ekonomikas politikai" (pozīcija Nr.1).
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU" (pozīcija Nr.1);
2.2. "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU" (pozīcija Nr.2).
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
4. Pieņemt zināšanai, ka finanšu ministre D.Reizniece-Ozola pārstāvēja Latvijas Republiku Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) 2019.gada 21.janvāra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 22.janvāra sanāksmē.

 
21.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0369

TA-103-IP ____________________________________

(D.Melbārde, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Kultūras ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 21.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0369.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
22.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 28.janvāra sanāksmei

TA-129-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas parlamentam par augu izcelsmes proteīnu ražošanas attīstību Eiropas Savienībā".
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniece, vēstniece A.Balode pārstāvēja Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 28.janvāra sanāksmē.

 
23.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām"

TA-139-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.Zitcere, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo sākotnējo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām.

 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavību Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības (Brexit) radītajām sekām"

TA-134-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
25.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2019.gada 30. un 31.janvārī

TA-150-IP ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. par Pastāvīgo strukturēto sadarbību (Pozīcija Nr.2);
2.2. par Eiropas Savienības Aizsardzības fondu (Pozīcija Nr.1).
3. Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru 2019.gada 30. un 31.janvāra neformālajā sanāksmē.
4. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 44.§) "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) sanāksmei un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdei 2017.gada 13.novembrī"" 5.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.00


Ministru prezidents
Arturs Krišjānis Kariņš

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis

Skatīt darba kārtību