Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.6

2019.gada 8.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks
Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks 

 -

V.Sidorenkovs

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.09.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par fiskālo telpu palielinošiem pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2019.gadam"

TA-252-IP ____________________________________

(J.Reirs, I.Vanaga, I.Šuplinska, I.Parādnieks, K.Gerhards, J.Platais, J.Plūme, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētos fiskālo telpu palielinošos pasākumus.
3. Atbalstīt informatīvā ziņojuma pielikumā minētos prioritāros pasākumus ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk – ministrijas) un neatkarīgajām institūcijām 2019.gadam atbilstoši Ministru kabineta locekļu un Saeimas frakciju pārstāvju sagatavotajiem priekšlikumiem.
4. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu par valsts speciālā budžeta izdevumu sociālajiem pabalstiem samazinājumu 2019.gadam 48 598 013 EUR apmērā, 2020.gadam 24 328 498 EUR apmērā un 2021.gadam 23 643 052 EUR apmērā.
5. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu 2019.gadā finansējumu prioritārajiem pasākumiem 1 311 920 EUR apmērā nodrošināt, pārdalot 2017.-2019.gada jaunajai politikas iniciatīvai "Iemaksu veikšana OECD" piešķirto finansējumu 1 061 920 EUR apmērā, kā arī palielinot valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus no nodevām par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem 250 000 EUR apmērā.
6. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par Zvejniecības likuma 28.panta otrajā daļā minēto ieņēmumu prognozes palielināšanu 2019.gadam par 207 723 EUR un attiecīgi paredzēt finansējuma palielinājumu Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 25.02.00 "Zivju fonds" 2019.gadam 207 723 EUR. Zemkopības ministrijai līdz 2019.gada 11.februārim iesniegt Finanšu ministrijā precizētu Zvejniecības likuma 28.panta otrajā daļā minēto ieņēmumu prognozi. Jautājumu par Zivju fonda dotācijas palielināšanu 2020.gadā un turpmāk skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
7. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus sociālajiem pabalstiem 2 345 065 EUR apmērā 2019.gadā budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds", ņemot vērā aktualizēto informāciju par uzturlīdzekļu saņēmēju skaita izmaiņām 2019.gadā, kā arī saistībā ar likumprojektā "Grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" paredzētajām izmaiņām par uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukšanu uz laiku bērniem, kuri reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā darba ņēmēji.
8. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumus par ieņēmumu pasākumiem saistībā ar Dabas resursu nodokli. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā un virzīt tos izskatīšanai Ministru kabinetā 2019.gada budžeta likumprojekta paketē saskaņā ar budžeta sagatavošanas grafikā noteikto termiņu. Finanšu ministrijai atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā palielināt Dabas resursu nodokļu ieņēmumu prognozi par 1 000 000 EUR 2019.gadam.
9. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu 2019.gadā samazināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā no valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu 3 448 677 EUR apmērā un no pievienotās vērtības nodokļa 724 222 EUR apmērā, attiecīgi samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus budžeta apakšprogrammā 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" 2019.gadā 4 172 899 EUR apmērā naftas produktu rezervju sistēmas uzturēšanai.
10. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus no valsts nodevas par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā 2019.gadam 1 080 000 EUR, 2020. un 2021.gadam 740 000 EUR apmērā ik gadu un attiecīgi palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus budžeta apakšprogrammā 20.00.00 "Būvniecība" Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģijā 2017.-2024.gadam ietverto pasākumu īstenošanai.
11. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus no valsts nodevas par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu 2019.gadam 838 948 EUR, 2020. un 2021.gadam ik gadu 255 935 EUR apmērā un attiecīgi palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.04.00 "Energoefektivitātes politikas ieviešana", lai nodrošinātu Energoefektivitātes likumā noteikto pasākumu īstenošanu.
12. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu apakšprogrammas 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" ietvaros veikt izdevumu pārdali, 2019.gadā samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 263 215 EUR apmērā un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 208 215 EUR apmērā un izdevumus precēm un pakalpojumiem 55 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu valsts atbalsta mehānisma elektroenerģijas obligāto iepirkumu un garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu administrēšanu un uzraudzību.
13. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali budžeta apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, 2019.gadā samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus atlīdzībai 3574 EUR apmērā un 2020.gadā un turpmāk ik gadu, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus atlīdzībai 5361 EUR apmērā, lai nodrošinātu atlīdzības palielināšanu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra ārstiem-ekspertiem.
14. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu prioritāro pasākumu "Nodrošināt Nozaru ekspertu padomju sekretariātu darbību" īstenot Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" pieejamā finansējuma ietvaros.
15. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu finansējuma pārdalei no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 20.01.00 "Pārtikas drošības un veterinārmedicīnas valsts uzraudzība un kontrole" 50 000 EUR, budžeta apakšprogrammas 21.02.00 "Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā" 150 000 EUR un budžeta apakšprogrammas 24.01.00 "Meža resursu valsts uzraudzība" 50 000 EUR uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 250 000 EUR centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai.
16. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali no Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammas 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2019.gadam un turpmāk 315 000 EUR, lai nodrošinātu nevienlīdzības plaisas atlīdzībai līdzīgiem amatiem vienā nozarē strādājošajiem mazināšanu.
17. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali no Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammas 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" uz budžeta apakšprogrammu 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" 2019.gadam 1 701 000 EUR, 2020.gadam 1 157 000 EUR un 2021.gadam 1 132 000 EUR, lai nodrošinātu finansējumu VAS "Latvijas Valsts ceļi" jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildei.
18. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu 2018.gada prioritārā pasākuma "Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai" ietvaros apakšpasākumā "Jaunu projektu līdzfinansējuma nodrošināšana, valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanas nodrošināšana" ietilpstošajam pasākumam "Nodibinājuma "Centrs "Dardedze"" projekta "Bērna mājas"" plānoto finansējumu pamatbudžeta apakšprogrammā 22.02.00 "Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai" izdevumiem subsīdijām un dotācijām 2019.gadam 20 000 EUR apmērā novirzīt jaunam apakšpasākumam "Bērnu un jauniešu izglītošanas pasākumi par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem un iespēju saņemt palīdzību", kas paredz nodrošināt pasākumu bērnu un jauniešu izglītošanai par vardarbību, tās izpausmi un iespējamiem riskiem un iespēju saņemt palīdzību īstenošanu;
19. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu 2018.gada prioritārā pasākuma "Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība" ietvaros apakšpasākumā "Specializēto audžuģimeņu atbalstam" ietilpstošajam pasākumam "Specializēto audžuģimeņu ieviešanai, kuras būtu gatavas uzņemt bērnu jebkurā diennakts laikā, kā arī aprūpēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, zīdaini vai bērnu, kas cietis no smagas vardarbības, kā arī atbalsta centru finansēšanai, kas nodrošinātu atbalsta pakalpojumus audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem" plānoto finansējumu pamatbudžeta apakšprogrammā 22.02.00 "Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai" izdevumiem subsīdijām un dotācijām 2019.gadam 103 862 EUR apmērā pārdalīt pamatbudžeta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" izdevumiem pamatkapitāla veidošanai, izveidojot prioritārajā pasākumā jaunu apakšpasākumu "IT sistēmu pielāgošana alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstības jomā", kas paredz nodrošināt ārpusģimenes atbalsta centru reģistra izstrādes turpināšanu informācijas sistēmā "SPOLIS".
20. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali budžeta apakšprogrammas 03.03.00 "Juridiskās palīdzības nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadā 47 573 EUR apmērā un 2020.gadā un turpmāk ik gadu 73 753 EUR apmērā, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu konkurētspējīgāku atalgojumu Juridiskās palīdzības administrācijas darbiniekiem un mazinātu nodarbināto mainību, kas ietekmē uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
21. Atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu veikt iekšējo līdzekļu pārdali budžeta programmas 03.00.00 "Tiesu sistēma" ietvaros starp budžeta apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2019.gadā, samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus sociālajiem pabalstiem 111 029 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" un attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 111 029 EUR apmērā, izdevumus atlīdzībai 60 209 EUR apmērā un izdevumus precēm un pakalpojumiem 50 820 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 03.07.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana", lai nodrošinātu likumprojekta "Grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā" normu ieviešanu.
22. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu finansējuma pārdalei no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.02.00 "Vides aizsardzības projekti" uz jaunu budžeta apakšprogrammu 24.09.00 "Atbalsts biedrībai "Pēdas LV" Lielās talkas nodrošināšanai" 61 183 EUR 2019.gadam un turpmāk, lai nodrošinātu finansējuma aktivitātei "Lielā talka" plānošanu atsevišķā budžeta apakšprogrammā.
23. Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" izdevumiem sociāliem pabalstiem 2019.gadam 65 147 EUR, 2020.gadam 120 421 EUR, 2021.gadam un turpmākos gados 61 141 EUR uz:
23.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammu 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" izdevumiem atlīdzībai 2019.gadam 9 592 EUR un 2020.gadam un turpmāk 14 388 EUR, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2014.gada 16.aprīļa Regulas Nr.511/2014 "Par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā" izpildi;
23.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" izdevumiem atlīdzībai 2019.gadam 36 130 EUR, 2020.gadam 79 275 EUR, 2021.gadam un turpmāk 19 995 EUR, izdevumiem precēm un pakalpojumiem 2019.gadam un turpmāk 4758 EUR un budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem citiem budžetiem 2019.gadam 14 667 EUR, 2020.gadam un turpmāk 22 000 EUR, lai nodrošinātu 2014.gada 22.oktobra Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas "Par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību" Nr.1143/2014 ieviešanu.
24. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu palielināt 2019.gadam finansējumu (resursi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi finansēšanā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā") Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" 8 650 443 EUR apmērā, lai palielinātu pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" līdz 2 750 443 EUR, bet ne lielākā apjomā kā tās faktiskie 2018.gada zaudējumi, un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdz 5 900 000 EUR, bet ne lielākā apjomā kā tās faktiskie 2018.gada zaudējumi. Veselības ministrijai kā kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka šā pamatkapitāla palielināšanas mērķis ir zaudējumu segšana, kas radušies, nodrošinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
25. Veselības ministrijai līdz 2019.gada 11.februāra plkst.10:00 iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" nesadalītā finansējuma 2019.-2021.gadam ik gadu 1 161 000 EUR apmērā novirzīšanu Veselības ministrijai, lai nodrošinātu rezidentūras finansēšanu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku atlīdzību.
26. Finanšu ministrijai izstrādāt likumprojektus par 3.pensiju līmeņa iemaksu veikšanu un izdienas pensiju piešķiršanu Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, jautājumu izskatot 2020.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā.
27. Noteikt, ka prioritāro pasākumu ietvaros atbalstītiem pasākumiem bāzes izdevumi 2020. un 2021.gadam tiek precizēti izdevumiem atlīdzībai (izņemot vienreizējos pasākumus), sociāliem pabalstiem un Diasporas likuma normu īstenošanai.
28. Ministrijām, ņemot vērā Ministru kabinetā atbalstītos prioritāros pasākumus, līdz 2019.gada 11.februāra plkst.10.00 aprēķinot un iesniedzot maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu, saskaņojot ar Finanšu ministriju, atļauts veikt tehniskus precizējumus.
29. Ministrijām atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam" 1.pielikumam līdz 2019.gada 22.februārim iesniegt Finanšu ministrijā aktualizētu un papildinātu informāciju (tajā skaitā detalizētus izdevumu un citus aprēķinus un aprēķinu pieņēmumus) par atbalstītajiem prioritārajiem pasākumiem.
30. Finanšu ministrijai, apkopojot Ministru kabinetā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt ieņēmumu prognozes un ieplānoto finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
31. Finanšu ministrijai atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajiem valsts budžeta bāzes izdevumiem, kā arī Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem un atbalstītajam papildu finansējumam prioritārajiem pasākumiem, sadarbībā ar ministrijām aprēķināt maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu un līdz 2019.gada 13.februārim elektroniski nosūtīt ministrijām.
32. Ministrijām, ņemot vērā Ministru kabinetā neatbalstītos papildu pieprasījumus, izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, nevirzīt tālāk sagatavotos likumprojektus, kā arī izvērtēt iespēju nodrošināt to īstenošanu esošā finansējuma ietvaros.
33. Ministrijām līdz 2019.gada 22.februārim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta pieprasījumus 2019.gadam.
 
2.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2019.gada 11.februāra Euro grupas un 2019.gada 12.februāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-240-IP ____________________________________

(L.Kļaviņa, I.Šņucins, A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt iesniegtās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
1.1. "Par Eiropas Komisijas paziņojumu par virzību uz efektīvāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības nodokļu politikā" (pozīcija Nr.1);
1.2. "Par Padomes rekomendācijas projektu Eiropas Parlamentam par Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar 2017.saimnieciskā gada budžeta izpildi" (pozīcija Nr.1);
1.3. "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas Savienības 2020.gada budžeta vadlīnijām" (pozīcija Nr.1).
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) 2019.gada 11.februāra sanāksmē un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 12.februāra sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 09.50


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību