Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 9

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.9

2019.gada 19.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

 I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-172 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par konkursa komisiju pretendentu atlasei darbam Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai"

TA-191 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""

TA-182 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.165 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība"""

TA-184 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-187 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai informēt Ekonomikas ministriju par nepieciešamību nodrošināt atbalsta saņēmēja atmaksātā finansējuma atdošanu 2363,45 EUR apmērā.
3. Ņemot vērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sniegto informāciju par nepieciešamību atdot atbalsta saņēmēja atmaksāto finansējumu, Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Ekonomikas ministrijas 61.06.00 apakšprogrammu "Kohēzijas fonda (KF) projekti (2007-2013)" attiecināmo izmaksu segšanai 2364 EUR apmērā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-199 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija"" 4.punktā Ekonomikas ministrijai dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-193 ____________________________________

(A.K.Kariņš )

Atzīt Ministru kabineta 2018.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija"" 4.punktā Ekonomikas ministrijai doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
8.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 5.§) "Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-163 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 5.§) "Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 1.septembrim.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma domājamo daļu Kalnciema ielā 10, Rīgā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-196 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās"

TA-181 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.marta rīkojumā Nr.115 "Par Latvijas pārstāvju iecelšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē""

TA-250 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"

TA-260 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-127 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6A, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-197 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Kelovas zemes nodalījuma joslai"

TA-189 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""

TA-123 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai"

TA-259 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"

TA-270 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

TA-243 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministre ir atsaukusi iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai izbeigt likumprojekta kontroli.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība""

TA-161 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"

TA-162 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Autoceļa starpgabals pie īpašuma Lielezeri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7494 008 0435) – zemes vienību 0,0464 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 008 0429) – Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 012,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Autoceļa starpgabals pie īpašuma Veckurzemnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7494 008 0436) – zemes vienību 0,2203 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 008 0427) – Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 5 646,23 EUR, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 4 803,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 843,23 EUR.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 24.§) "Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-249 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 24.§) "Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 1.jūlijam.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-111 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā"

TA-113 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-165 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""

TA-248 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-157 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.545 "Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību""

TA-192 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""

TA-122 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2019.gada 28.februārim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministrei iesniegt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai priekšlikumus likumprojekta "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" otrajam lasījumam, kas paredz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām piemērot tikai attiecībā uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.401 "Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību""

TA-202 ____________________________________

(I.Viņķele, R.Muciņš, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-258 ____________________________________

(I.Viņķele, R.Muciņš, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Apgrieztās jeb reversās pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtības ieviešanas efektivitātes izvērtējums un tās turpmāka piemērošana"

TA-104 ____________________________________

(J.Reirs, I.Šņucins, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-155 ____________________________________

(J.Reirs, A.Eberhards, T.Linkaits, S.Ģirģens, R.Nemiro, I.Viņķele, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo sanāksmi 2019.gada 21.-22.februārī"

TA-297 ____________________________________

(J.Reirs, G.Zadraks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā sanāksmē 2019.gada 21.-22.februārī.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām Veselības aprūpes finansēšanas likumā"

TA-332 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Reirs, S.Ģirģens, D.Melbārde, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-292 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2019.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
37.§
Plāna projekts "Latvijas vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2019.gadam"

TA-340 ____________________________________

(J.Reirs, N.Sakss, E.Rītiņa, R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2019.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2019.gada 20.februārim iesniegt Eiropas Komisijai un Euro grupai sagatavoto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2019.gadam.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem""

TA-142 ____________________________________

(R.Muciņš, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2019.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

TA-328 ____________________________________

(J.Reirs, J.Salmiņa, S.Ģirģens, J.Bordāns, I.Olafsone, Dž.Innusa, T.Meisītis, E.Pastars, A.K.Kariņš)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt likumprojekta normas, ņemot vērā izteiktās piezīmes, un Finanšu ministrijai iesniegt precizēto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra sēdē.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

TA-329 ____________________________________

(J.Reirs, J.Salmiņa, S.Ģirģens, J.Bordāns, I.Olafsone, Dž.Innusa, T.Meisītis, E.Pastars, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojekta 1.pantā ietvertā 44.divi prim panta sesto daļu, paredzot, ka informācija iesniedzama līdz 1.februārim, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2019.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Atzīt Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2019.-2021.gadā"" 8.3.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
4. Atzīt Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2019.-2021.gadā"" 8.4.apakšpunktā dotā uzdevuma daļu - izstrādāt grozījumus Kredītiestāžu likumā - par aktualitāti zaudējušu.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-330 ____________________________________

(J.Reirs, J.Salmiņa, S.Ģirģens, J.Bordāns, I.Olafsone, Dž.Innusa, T.Meisītis, E.Pastars, A.K.Kariņš)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt likumprojekta normas, ņemot vērā izteiktās piezīmes, un Finanšu ministrijai iesniegt precizēto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra sēdē.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"

TA-331 ____________________________________

(J.Reirs, J.Salmiņa, S.Ģirģens, J.Bordāns, I.Olafsone, Dž.Innusa, T.Meisītis, E.Pastars, A.K.Kariņš)

1. Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt likumprojekta normas, ņemot vērā izteiktās piezīmes, un Finanšu ministrijai iesniegt precizēto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta 2019.gada 26.februāra sēdē.
 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK"

TA-295-IP ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK".
 
44.§
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-19-03

TA-133 ____________________________________

(I.Viņķele, R.Muciņš, A.K.Kariņš)

Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2018-19-03.
Valsts kancelejai noformēt viedokli un nosūtīt to Satversmes tiesai. 
45.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-231-DV ____________________________________

(T.Linkaits, Dž.Innusa, S.Ģirģens, J.Bordāns, R.Nemiro, J.Reirs, J.Citskovskis, D.Melbārde, I.Viņķele, I.Gailīte, A.Pelšs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.40


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību