Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.16

2019.gada 26.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rēzeknes novada domei dzīvokļu remontam Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, un to aprīkošanai ar iekārtām un mēbelēm"

TA-421 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai"

TA-391 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020.gada plānošanas periodā""

TA-194 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam (turpmāk - KP VIS) pārzinim līdz 2019.gada 31.martam izvērtēt nepieciešamos uzlabojumus, lai tiešsaistē vai, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk - VISS) nodrošinātu pārskata par projekta dalībniekiem datu, kas nepieciešami Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros īstenoto projektu pārbaudei, revīzijai, uzraudzībai, izvērtēšanai, finanšu pārvaldībai un ziņošanai Eiropas Komisijai (turpmāk – dati) iegūšanu no citām atbildīgo institūciju valsts informācijas sistēmām un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai divu nedēļu laikā informēt valsts informācijas sistēmu pārziņus par izvērtējuma rezultātiem un priekšlikumu sadarbības modelim.
3. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā uzdevuma izpildes mēneša laikā sagatavot un nosūtīt informācijai Latvijas Pašvaldību savienībai indikatīvo laika grafiku, kādā paredzēts īstenot datu automātisku nodošanu no citām valsts informācijas sistēmām.
4. Pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas saņemšanas nozaru ministrijām nodrošināt, ka to padotībā esošās atbildīgās institūcijas jeb valsts informācijas sistēmu pārziņi sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru līdz 2019.gada 31.decembrim nodrošina darboties spējīgus integrācijas servisus automātiskai datu iegūšanai KP VIS un nodrošina šo servisu izstrādi un aprakstus atbilstoši VISS portālā viss.gov.lv. pieejamajai informācijai un dokumentācijai attiecībā uz integrācijas servisu izstrādi un to izmitināšanu VISS infrastruktūrā. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka valsts informācijas sistēmas pārziņa rīcībā ir cits, jau izstrādāts tehniskais risinājums, kas spēj nodrošināt (vai tā pielāgošana neprasa būtiskus ieguldījumus) datu automātisku nodošanu KP VIS, pieļaujama atkāpe par servisa integrāciju VISS infrastruktūrā. Lai risinājumu integrētu KP VIS, attiecīgās sistēmas pārzinis nodrošina tehniskā risinājuma Programmatūras projektējuma aprakstu un citas nepieciešamās informācijas izstrādi.
5. Pēc šī protokollēmuma 4.punktā minētā uzdevuma veikšanas Finanšu ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru sešu mēnešu laikā nodrošināt attiecīgo tehnisko risinājumu iestrādi KP VIS.
6. Pēc šī protokollēmuma 5.punktā minētā uzdevuma veikšanas Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestāde līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajā kārtībā informē finansējuma saņēmēju par datiem, kurus sadarbības iestāde iegūst automātiski no citām valsts informācijas sistēmām un kuri finansējuma saņēmējam turpmāk nav jāiesniedz.
7. Pēc šī protokollēmuma 5.punktā minētā uzdevuma veikšanas, Finanšu ministrijai divu mēnešu laikā izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumu Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 5.pielikumā, norādot tos datus, kurus sadarbības iestāde iegūst automātiski no citām valsts informācijas sistēmām un kuri finansējuma saņēmējam turpmāk nav jāiesniedz.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-370 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Varoņu ielā 55A, Valkā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"

TA-385 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"

TA-508 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām"

TA-395 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-336 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""

TA-519 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.septembra noteikumos Nr.566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""

TA-520 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-378 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"

TA-435 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Autoceļa starpgabals pie Riekstu ielas 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7494 012 1549) – zemes vienību 0,0155 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 012 1487) – Ikšķilē, Ikšķiles novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 631,00 EUR, tai skaitā, nekustamā īpašuma tirgus vērtība 1 446,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 2 185,00 EUR.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P53 Duči-Limbaži pārbūves projekta īstenošanai"

TA-437 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6676 001 0209 – zemes vienību 0,0164 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 001 0196) un zemes vienību 0,0408 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 001 0203) – Skultes pagastā, Limbažu novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 372,80 EUR.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

TA-503 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 17.oktobra rīkojumā Nr.530 "Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai""

TA-465 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Grobiņas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Masti" Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-367 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Meliorācijas kadastra noteikumi"

TA-365 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības""

TA-425 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"

TA-491 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-492 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgas ielā 54A, Jelgavā, ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" pamatkapitālā"

TA-424 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2012.gada 20.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 29.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" pamatkapitālā"" 3.punktu.

 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-440 ____________________________________

(J.Reirs, L.Kļaviņa, J.Račko, E.Pastars, G.Āboltiņš, D.Trofimovs, R.Nemiro, J.Pūce, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu, paredzot pārejas noteikumu, ka Ministru kabinets līdz 2021.gada 1.jūlijam iesniedz likumprojektu, kas vienādo šī likuma 5. viens prim panta otrās daļas un 41.panta otrās daļas nosacījumus informācijas pieejamības nodrošināšanai šī likuma subjektiem no Latvijas Republikas informācijas sistēmām šī likuma prasību izpildei. Precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimai atzīt likumprojektu par steidzamu.
6. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) 2020.gadam 1 952 271 EUR apmērā un 2021.gadā un turpmāk ik gadu 1 391 002 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"

TA-392 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
24.§
Likumprojekts "Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo fizisko personu datu likums"

TA-489 ____________________________________

(J.Bordāns, L.Medina, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimai atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-541-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-555 ____________________________________

(J.Reirs, J.Bordāns, A.Zitcere, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (TA-586) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"" (TA-587).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (TA-586) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"" (TA-587) (likumprojektu pakete).
4. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija nepieciešamības gadījumā lūgs Eiropas Centrālās bankas viedokli.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"

TA-586 ____________________________________

(J.Reirs, J.Bordāns, L.Kļaviņa, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt precizēto likumprojekta anotāciju, ja nepieciešams, to precizēt un Finanšu ministrijai precizēto anotāciju vai attiecīgu informāciju par izvērtējuma rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-555) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"" (TA-587).
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-555) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu"" (TA-587) (likumprojektu pakete).
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts noslēpumu""

TA-587 ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-555) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (TA-586).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (TA-555) un likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (TA-586) (likumprojektu pakete).
 
29.§
Plāna projekts "Darba aizsardzības jomas attīstības plāns 2019.-2020.gadam"

TA-407 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšanu ar dienesta dzīvojamām telpām Ādažu novadā"

TA-454 ____________________________________

(A.Pabriks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Aizsardzības ministrijai uzsākt publiskās un privātās partnerības modeļa izvērtēšanas procesu dienesta dzīvojamo telpu būvniecībai Ādažu novadā un līdz 2021.gada 1.aprīlim veikt iepirkumu par dienesta dzīvojamo telpu būvniecības projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu, izmantojot privātās un publiskās partnerības modeli, finansējumu pakalpojuma apmaksai nodrošinot no Aizsardzības ministrijas budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana".
3. Aizsardzības ministrijai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto aprēķinu veikšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu rezultātiem un turpmāk paredzētajām darbībām, lai nodrošinātu dienesta dzīvojamo telpu būvniecību Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru vajadzībām.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupu" un rīkojuma projekts "Par Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pilnvarām visaptverošas valsts aizsardzības jomā un visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupas izveidi"

TA-484 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2019.gada 20.februāra rezolūcijā Nr.2019-1.1.1./11-11 dotā uzdevuma izpildi"

TA-556 ____________________________________

(J.Bordāns, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai turpināt darbu pie grozījumu izstrādes un līdz 2019.gada 18.aprīlim sagatavotos grozījumus Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā iesniegt Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijā.
3. Atzīt Ministru prezidenta 2019.gada 20.februāra rezolūciju Nr.2019-1.1.1./11-11 par izpildītu.
4. Atbalstīt informatīvā ziņojuma pielikumā esošo atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai.
5. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai.
 
33.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par atzinumu pārbaudes lietā "Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu")

TA-11 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
34.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par atzinumu pārbaudes lietā "Par pienākumu maksāt OIK elektroenerģijas neto norēķina sistēmas ietvaros")

TA-342 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par grozījumu izdarīšanu Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) un nosaukuma maiņu, svītrojot vārdu: "Eiropas" ("European") un Latvijas Republikas viedokli Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās Komisijas Iekšzemes transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadājumu darba grupas (WP.15) 106.sesijā 2019.gada 13.-17.maijā, Ženēvā"

TA-431 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par grozījumu izdarīšanu Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road un nosaukuma maiņu, svītrojot vārdu: "Eiropas" ("European") un Latvijas Republikas viedokli Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās Komisijas Iekšzemes transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadājumu darba grupas (WP.15) 106.sesijā 2019.gada 13.-17.maijā, Ženēvā."
2. Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības nodaļas vecākajai ekspertei M.Heislerei pārstāvēt Latvijas Republiku Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās Komisijas Iekšzemes transporta komitejas Bīstamo kravu pārvadājumu darba grupas (WP.15) 106.sesijā 2019.gada 13.-17.maijā, Ženēvā.

 
36.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta Ministru padomes 2019.gada 26.-27.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-580 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības neformālo Transporta Ministru padomi 2019.gada 26./27.martā.
2. Pilnvarot satiksmes ministru T.Linkaitu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības neformālajā Transporta Ministru padomē 2019.gada 26./27.martā Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 2.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-589 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram K.Bergenam-Berģim pārstāvēt Latvijas Republiku 2019.gada 2.aprīļa neformālajā Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksmē.
3. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram K.Bergenam-Berģim parakstīt Latvijas Republikas vārdā Rumānijas prezidentūras sagatavoto deklarāciju "Ilgtspējīga un vieda gāzes infrastruktūra Eiropai".
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Līgums par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo ieguldījumu līgumu denonsēšanu""

TA-423-IP ____________________________________

(A.Pelšs, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Līgums par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējo ieguldījumu līgumu denonsēšanu".
 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu"

TA-575-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.Lapiņš, J.Pūce, A.Pabriks, T.Linkaits, I.Viņķele, J.Bordāns, S.Ģirģens, R.Nemiro, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu", Finanšu ministrijai to precizēt atbilstoši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iebildumam un precizēto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju iesniegt Valsts kancelejā.
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu"

TA-578-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Apstiprināt Ekonomikas ministrijas izstrādāto nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu".
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-743/18 Elme Messer Metalurgs

TA-581-IP ____________________________________

(J.Bordāns, V.Soņeca, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-743/18 Elme Messer Metalurgs.
2. Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai savas kompetences robežās sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi V.Kalniņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-743/18 Elme Messer Metalrugs.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-746/18 H. K.

TA-582-IP ____________________________________

(J.Bordāns, V.Soņeca, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-746/18 H.K.
2. Iekšlietu ministrijai, Ārlietu ministrijai un Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-467/18 H.K.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi V.Kalniņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-746/18 H.K.
 
43.§
(2012.) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310

TA-2101 ____________________________________

(R.Nemiro, K.Lore, A.K.Kariņš)

Apstiprināt sagatavoto paskaidrojumu projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumus Administratīvajai apgabaltiesai.
 
44.§
Paskaidrojumu projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A43006719

TA-411 ____________________________________

(K.Lore, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt sagatavoto rakstveida paskaidrojuma projektu Administratīvās apgabaltiesas administratīvajā lietā Nr.A43006719.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu un tam pievienotos pielikumus Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Ekonomikas ministrijai nodrošināt pārstāvību administratīvajā lietā Nr.A43006719 visās tiesu instancēs.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amata pretendentu kandidatūru apstiprināšanu"

TA-572-IP ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Saeimas 2019.gada 10.janvāra lēmuma "Par obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu" izpildi" un likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"

TA-591 ____________________________________

(R.Nemiro, I.Gailīte, Ē.Eglītis, S.Ģirģens, K.Gerhards, J.Pūce, I.Viņķele, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā, ka iesniegtais likumprojekts netiek atbalstīts, Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt informatīvo ziņojumu, svītrojot tajā atsauces uz izstrādāto likumprojektu un tā anotāciju, un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu nosūtīt Saeimai.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2019.gada 31.maijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem piemērotākajam risinājumam obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai.
 
47.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ēcis pret Latviju"

TA-1k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās līdz 2019.gada 10.aprīlim sagatavot un iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesai lūgumu nodot lietu Ēcis pret Latviju izskatīšanai Lielajā palātā.
3. Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīs lūgumu izskatīt lietu Lielajā palātā, Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 3 000 EUR izmaksāšanai Mārtiņam Ēcim pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019.gada 10.janvāra sprieduma lietā Ēcis pret Latviju spēkā stāšanās.
4. Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīs lūgumu izskatīt lietu Lielajā palātā, pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā Ēcis pret Latviju spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt šī sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
5. Ja Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraidīs lūgumu izskatīt lietu Lielajā palātā, pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā Ēcis pret Latviju spēkā stāšanās Tieslietu ministrijai, pieaicinot Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroju, līdz 2019.gada 1.novembrim sagatavot vērtējumu par Latvijas Sodu izpildes kodeksā ietverto normatīvo regulējumu, kas nosaka kārtību, kādā notiesātās personas var lūgt atļauju īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādi sakarā ar tuva radinieka nāvi, ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas secinājumus 2019.gada 10.janvāra spriedumā lietā Ēcis pret Latviju, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par secinājumiem.
 
48.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kovaļonoks pret Franciju"

TA-2k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās līdz 2019.gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt Eiropas Cilvēktiesību tiesai lūgumu atļaut iesaistīties izskatāmajā lietā Kovaļonks pret Franciju trešās puses statusā.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.55


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību