Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.21

2019.gada 23.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-668 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikuma projekts "Kārtība, kādā 2019.gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998.gada 1.janvārim"

TA-720 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2019.gadā"

TA-721 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-603 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-601 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-698 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par pašu ieņēmumu plāna palielināšanu 2019.gadā par 29 000 EUR.
3. Kultūras ministrijai likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" sagatavošanas procesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par pašu ieņēmumu plāna palielināšanu 2020.gadā un turpmākajos gados par 35 300 EUR.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2019.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"

TA-674 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-672 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu"

TA-655 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P10 Inčukalns-Ropaži-Ikšķile pārbūves projekta īstenošanai"

TA-619 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Autoceļa starpgabals pie Tīnūžu šosejas 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7494 012 1550) – zemes vienību 0,0120 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 012 1489) – Ikšķilē, Ikšķiles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 244,00 EUR.

 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība""

TA-639 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Krāslavas novada Krāslavas pilsētā"

TA-585 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-689 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-738-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku"

TA-598 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Garisons, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-731 ____________________________________

(D.Melbārde, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-700 ____________________________________

(D.Melbārde, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Pieņemt zināšanai kultūras ministres D.Melbārdes viedokli, ka jautājuma izskatīšanas atlikšana papildu diskusijai nemaina līdzekļu piešķiršanas nepieciešamību rīkojuma projektā paredzētajiem mērķiem.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-692 ____________________________________

(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-729 ____________________________________

(I.Šuplinska, E.Šnepsts, J.Bordāns, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu un noteikt, ka ar 2019.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm finālturnīra grupas turnīra organizēšanu Latvijā saistītā drošības depozīta maksājuma segšanai biedrībai "Latvijas Basketbola savienība" 2018.gadā piešķirtie valsts budžeta līdzekļi 75 000 EUR apmērā pēc to atgūšanas no Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļas (FIBA Europe) ir atstājami biedrībai "Latvijas Basketbola savienība" un novirzāmi ar 2019.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm finālturnīra grupas turnīra organizēšanu Latvijā saistīto izdevumu segšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-734 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumos Nr.724 "Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu""

TA-704 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt un pilnveidot Zinātniskās darbības likumā ietverto regulējumu attiecībā uz Latvijas Zinātnes padomes ekspertiem un ekspertu komisijām un līdz 2019.gada 31.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Zinātniskās darbības likumā.

 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansēto projektu īstenošanai"

TA-615 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties 2019.gadā papildu valsts budžeta saistības 31 944 EUR apmērā un slēgt līgumus ar Ziemeļvalstu ministru padomi par divu projektu īstenošanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minēto projektu īstenošanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām.
5. Ekonomikas ministrijai pēc īstenoto projektu noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2018.gada 31.decembrim un 2019.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija"

TA-412 ____________________________________

(J.Reirs, A.Eberhards, I.Šuplinska, L.Lejiņa, R.Petraviča, I.Alliks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu investīciju prognozi, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumu Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam" 11.punktā noteikto.
3. Lai nodrošinātu "Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību" 26.uzdevuma efektīvu izpildi, Ekonomikas ministrijai katru gadu līdz kārtējā gada 1.jūlijam veikt izvērtējumu par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē, analizējot tendences, kā arī līdz kārtējā gada 1.augustam informēt Ministru kabinetu par izvērtējuma rezultātiem, sniedzot priekšlikumus nepieciešamai rīcībai, lai laikus novērstu tautsaimniecības pārkāršanas riskus.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā" 7.punktu.
5. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā un 3.pielikumā "Projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2018.gada plānu izpilde" sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51.4.7.apakšpunktu atbalstīt atsevišķu izņēmuma gadījumu piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai nesamazināt Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu atsevišķiem projektiem, kas izpildi nodrošināja 2019.gada janvārī, Valsts ieņēmumu dienesta padziļinātās sadarbības programmas Zelta klienta projektam, kā arī saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Ekonomikas ministrijas izvērtējumu un priekšlikumu projektiem, kuriem ieviešanas kavējumi saistīti, galvenokārt, ar trešo personu rīcību.
6. Ņemot vērā snieguma ietvara nosacījumu izpildi darbības programmas ietvaros līdz 2019.gada 30.jūnijam, ministrijām rādītāju izpildes gadījumā līdz 2019.gada 1.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus par prioritāro virzienu attiecīgo fondu snieguma rezerves finansējuma izmantošanu, tai skaitā, pamatojot ar veikto Eiropas Savienības fondu lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu rezultātiem, kur tas attiecināms.
7. Lai novērstu piešķirtā valsts budžeta virssaistību finansējuma 66 269 088 EUR negatīvu fiskālo ietekmi, lemjot par snieguma rezerves finansējuma izmantošanu, primāri snieguma rezerves finansējums novirzāms piešķirto valsts budžeta virssaistību segšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojuma Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai" 6.punktu un, ņemot vērā likuma "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" 19.pantā noteikto.
8. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju, Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2019.gada 30.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par darbības programmas snieguma ietvara rezerves finansējuma izlietojuma priekšlikumiem. Priekšlikumu izstrādē izskatīt šī protokollēmuma 6. un 7.punktā sniegto informāciju un ņemt vērā citus nosacījumus, kā arī Ministru kabineta iepriekš pieņemtos lēmumus par investīciju jomām, kurām prioritāri piešķirams snieguma rezerves finansējums.
9. Ņemot vērā statistikas datu pieejamību Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam, lai mazinātu administratīvo slogu informācijas sagatavošanai un apkopošanai, atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 31.decembrim"" 7.punktu.
10. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma ceturtajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas nosacījumu izstrādes aktualitātēm 2014.-2020.gada plānošanas periodā, atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2018. gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīcijuprogresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija"" 4.punktu.
11. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma sestajā sadaļā sniegto informāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus" 24.punktu uzskatīt par atgūtiem un attiecināt uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda virssaistībām Eiropas Savienības ERAF projektā 2DP/2.3.2.2.0/09/APIA/LIAA/130 "Niedru apstrādes tehnikas iegāde" veiktos izdevumus 26 954 EUR.
12. Ņemot vērā informatīvā ziņojuma piektajā sadaļā sniegto informāciju par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gada perioda divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu priekšlikumu atbalstīšanu divpusējās sadarbības fonda konsultatīvajā darba grupā, atbalstīt šādu iniciatīvu īstenošanu ar 100% donorvalstu finansējumu:
12.1. "3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā" par 126 606 EUR, stiprinot divpusējās attiecības kultūras jomā;
12.2. "Dalība sarunu festivālā "LAMPA" programmu īstenošanā iesaistīto iestāžu un sociālo un sadarbības partneru dalībai pasākumos laika periodā no 2019.gada līdz 2024.gadam par 90 000 EUR ar mērķi paaugstināt izpratni sabiedrībā par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieguldījumu un to ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kā arī stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalstīm.

 
24.§
Informatīvais ziņojums "Nokavējuma naudas regulējuma izvērtējums"

TA-661 ____________________________________

(J.Reirs, J.Salmiņa, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2018-1-Europeana) atbalstītā projekta "Euroepana Kopējā Kultūra" īstenošanā"

TA-699 ____________________________________

(D.Melbārde, D.Vilsone, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības un īstenot Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2018-1-Europeana) atbalstīto projektu "Europeana Kopējā Kultūra".
3. Kultūras ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par nepieciešamo līdzfinansējumu 14 498 EUR apmērā.
 
26.§
Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par Diasporas likuma Pārejas noteikumu 12.punkta izpildi)

TA-608 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ārlietu komisijai par Diasporas likumā noteikto likumprojektu izstrādi un iesniegšanu.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ārlietu komisijai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"

TA-755 ____________________________________

(J.Bordāns, K.Gerhards, E.Rinkēvičs, P.Vilks, R.Nemiro, R.Petraviča, T.Linkaits, J.Pūce, S.Ģirģens, I.Šuplinska, J.Reirs, I.Viņķele, D.Melbārde, I.Vanaga, I.Kiukucāne, K.Zariņa, B.Bāne, I.Alliks, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram precizēt rīkojuma projekta pielikuma 45.1.punktā norādīto darbības rezultātu atbilstoši sēdes laikā ārlietu ministra un ekonomikas ministra saskaņotajai redakcijai un par līdzatbildīgo institūciju paredzēt arī Latvijas Institūtu, 195.1.punktā par līdzatbildīgo institūciju paredzēt arī Valsts tiesu ekspertīžu biroju, precizēt 5.2.punktā atbildīgo institūciju un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par likvidējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""

TA-636-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par robežšķērsošanas vietu "Silene" un "Pāternieki" attīstību uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas"

TA-676-IP ____________________________________

(K.Gruškevica, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-695-IP ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-02-03

TA-406 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2019-02-03.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2019-02-03.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta ieviešanas gaitu un projektam nepieciešamo finansējumu 2019.gadā"

TA-718-IP ____________________________________

(T.Linkaits, D.Merirands, B.Bāne, J.Reirs, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Satiksmes ministrijai veikt kārtējo pamatkapitāla palielināšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" (turpmāk – Sabiedrība), ieguldot tajā finanšu līdzekļus 650 000 EUR apmērā.
3. Finanšu ministrijai palielināt apropriāciju Satiksmes ministrijas programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" šī protokollēmuma 2.punktā minētajā apmērā resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un paredzēt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā" Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.
4. Satiksmes ministrijai kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētājai veikt akciju kapitāla palielināšanu un nodrošināt, ka Sabiedrība turpina saglabāt Igaunijas un Lietuvas līdzdalības apjomam proporcionāli līdzvērtīgu kapitāla daļu apjomu Baltijas valstu kopuzņēmumā akciju sabiedrībā "RB Rail".
5. Priekšlikuma par atļauju Satiksmes ministrijai veikt vienreizēju iemaksu Sabiedrības pamatkapitālā, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 100 000 EUR apmērā, izskatīšanu atlikt. Satiksmes ministrijai atkārtoti izvērtēt priekšlikumu un, ja nepieciešams, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.
 
33.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268

TA-757-IP ____________________________________

(J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 7.marta argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0268.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām" īstenošanas gaitu"

TA-647-DV ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2020.gada 1.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par projekta tālākai attīstībai nepieciešamo finansējumu pēc 2022.gada.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2018.gadā"

TA-2s ____________________________________

(J.Bordāns, J.Maizītis, I.Šuplinska, J.Reirs, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
 
36.§
Slepeni

TA-3s

 

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sēdi lietā M.N. un citi pret Beļģiju"

TA-702-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 

Sēdi slēdz plkst. 15.15


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību