Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 23

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.23

2019.gada 7.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-750 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-768 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa Nr.22 Ziemeļu ielā 7B, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-709 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.499 "Muitas atļauju noteikumi""

TA-576 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Triskopci" Demenes pagastā, Daugavpils novadā, atsavināšanu"

TA-665 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 49.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ēģiptes Arābu Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokolu"" atzīšanu par spēku zaudējušu

TA-737 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.75 49.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Ēģiptes Arābu Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tās Protokolu"".
 
7.§
Noteikumu projekts "Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"

TA-618 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai"

TA-663 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai ap Ikažencu novērošanas torni"

TA-664 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""

TA-677 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.marta rīkojumā Nr.114 "Par koncepciju "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu""

TA-653 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Privāto pensiju fondu likums"

TA-660 ____________________________________

( I.Viņķele, A.Zitcere, L.Medina, L.Kļaviņa, J.Bordāns, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju vienoties jautājumā par administratīvo sankciju regulējumu šajā likumprojektā un likumprojektā "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā" (TA-732), un Finanšu ministrijai precizēto likumprojektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""

TA-774 ____________________________________

(I.Viņķele, L.Medina, D.Mūrmane-Umbraško, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, papildinot to ar izvērstāku pamatojumu noteikumu 1.43., 1.47. un 1.49. apakšpunkta piemērošanai ar 2019.gada 1.aprīli un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija, gatavojot grozījumus Farmācijas likumā, precizēs normas attiecībā uz recepšu izrakstīšanu par zāļu izsniegšanu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

TA-789 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Kristīni Līci"

TA-802 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā"

TA-732 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Stepiņa, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Ārlietu ministrijai precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši šī protokola 12.paragrāfā panāktajam saskaņojumam jautājumā par administratīvo sankciju regulējumu, svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu, un precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Atzīmēt, ka uzklausīti Latvijas Darba devēju konfederācijas iebildumi un tie netiek ņemti vērā, kā arī atzīmēt, ka pamatā likumprojekts tiek atbalstīts Ārlietu ministrijas iesniegtajā redakcijā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-790 ____________________________________

(S.Ģirģens, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
(2018.) Konceptuāls ziņojums "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi"

TA-2385 ____________________________________

(S.Ģirģens, I.Viņķele, I.Šuplinska, R.Nemiro, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Informatīvais ziņojums "Par Zviedrijas valdības dāvanu Latvijas simtgadē un Latvijas dalību Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fondā (The Foundation for Sweden-Latvia Cooperation Fund)"

TA-781 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Atbalstīt Latvijas dalību Zviedrijas – Latvijas sadarbības fondā (turpmāk – Fonds).
3. Ārlietu ministriju noteikt kā Fonda koordinējošo iestādi.
4. Atbilstoši Fonda statūtos noteiktajiem mērķiem Ārlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai deleģēt pa vienam pārstāvim darbam Fonda valdē, par to informējot Ārlietu ministriju 3 dienu laikā pēc šī protokollēmuma apstiprināšanas Ministru kabineta sēdē.
5. Ārlietu ministrijai informēt Zviedrijas valdību par Latvijas dalību Fondā.
6. Ārlietu ministrijai ar informatīvo ziņojumu iesniegt valdībā Fonda valdes un neatkarīgā auditora ikgadējās atskaites, kas tiks sagatavotas atbilstoši Fonda statūtiem.
7. Jautājumu par nepieciešamo finansējumu - Latvijas valsts ieguldījumu Fondā līdz 300 000 EUR apmērā - skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021., 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem pieteikumiem prioritārajiem pasākumiem.
8. Ārlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai segt komandējumu izmaksas saviem deleģētajiem pārstāvjiem Fonda valdē uz Stokholmu, Zviedriju dalībai Fonda valdes sanāksmēs Fonda darbības pirmajā gadā.
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanu"

TA-646 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2018.gadā"

TA-714 ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos CITADEL projekta īstenošanai Eiropas Savienības programmas "HORIZON 2020" ietvaros"

TA-759 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības programmas "HORIZON 2020" ietvaros apstiprinātā projekta "CITADEL: Radīt iespējas iedzīvotājiem pārveidot Eiropas publisko pārvaldi "Eiropas Publisko pakalpojumu vides izpēte un pilnveide" (CITADEL: Empowering Citizens to Transform European Public Administrations "Understanding and improving the landscape of the European Public Services") īstenošanas priekšfinansēšanai 40 625 EUR apmērā 2019.gadā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2019.gada 16.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-826-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2019.gada 16.maija sanāksmē.

 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par neformālo Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju 2019.gada 9.maija sanāksmi"

TA-828-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidentam K.Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju 2019.gada 9.maija sanāksmē.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības 2019.gada 13.maija Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-831-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 13.maija sanāksmē.
 
26.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 19.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0123

TA-830-IP ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2019.gada 19.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/0123.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
27.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) 2019.gada 14.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-839-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes (aizsardzības ministru) 2019.gada 14.maija sanāksmē.

 
28.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-843-IP ____________________________________

(T.Linkaits, D.Lucaua, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 14.maija sanāksmē.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.45


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību