Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.27

2019.gada 4.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis 

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Dobeles novada domei ūdensvada un kanalizācijas sistēmas pārbūvei Dobeles novada Naudītes pagasta Apguldes ciemā"

TA-867 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-879 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"

TA-873 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""

TA-769 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""

TA-955 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-904 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-964-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 49 personas.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""

TA-629 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumos Nr.264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""

TA-912 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)"

TA-902 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-883 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zemītes ielā 1A, Tukumā, Tukuma novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-884 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""

TA-846 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""

TA-798 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība""

TA-888 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""

TA-889 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""

TA-874 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.167 "Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2018.-2020.gadā""

TA-969 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-925 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-958 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"

TA-851 ____________________________________

(J.Reirs, D.Robežniece, I.Olafsone, I.Krūmiņa, E.Rinkēvičs, S.Ģirģens, L.Medina, L.Čapkeviča, R.Nemiro, S.Vilcāne, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
22.§
Likumprojekts "Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā"

TA-748 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-970 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Papildu paskaidrojuma projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2019-02-03

TA-406 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto papildu paskaidrojuma projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2019-02-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt papildu paskaidrojumu Satversmes tiesai.
 
25.§
Atbildes vēstule Saeimas Ārlietu komisijai (par valstiski nozīmīga statusa noteikšanu Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienam un iespēju ieviest stabilu valsts piešķirtā finansējuma kārtību Latvijas posma rīkošanai)

TA-841 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
26.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam)

TA-715 ____________________________________

(R.Petraviča, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un Kohēzijas fonda ieviešanu 2021.-2027.gadā Latvijā"

TA-1025 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.-2030.gadam"

TA-932 ____________________________________

(T.Linkaits, K.Godiņš, E.Baldzēns, I.Ošenieks, A.Salmiņš, J.Reirs, J.Pūce, R.Nemiro, J.Bordāns, S.Ģirģens, T.Trubača, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai (valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija") pirms atklāta konkursa par tiesībām sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos ar autobusiem rezultātu apstiprināšanas atkārtoti informēt Ministru kabinetu par finansiālo ietekmi uz valsts budžeta izdevumiem 2021.-2030.gadā.
3. Jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 66.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildei 2017.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 2.2.apakšpunktā doto uzdevumu.
 
29.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 6.-7.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1041 ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram J.Bordānam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 6.-7.jūnija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetences jautājumos.

 
30.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-206/19 KOB

TA-995-IP ____________________________________

(J.Bordāns, V.Soņeca, J.Pūce, E.Rinkēvičs, R.Nemiro, A.Pabriks, S.Ģirģens, T.Linkaits, R.Kronbergs, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-206/19 KOB.
2. Zemkopības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-206/19 KOB.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi V.Kalniņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-206/19 KOB.
4. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs J.Pūce iebilst pret nostājas projektā ietverto viedokli.
5. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju sagatavot juridisko analīzi par nostājas projektā ietvertos jautājumus regulējošo normatīvo aktu atbilstību Latvijas starptautiskajām saistībām.
 
31.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 6.-7.jūnija sanāksmei

TA-1030-IP ____________________________________

(S.Ģirģens, E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par ES tiesībaizsardzības nākotni";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstīs uzturas nelikumīgi";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par Komisijas priekšlikumiem daudzgadu finanšu ietvara kontekstā".
3. Iekšlietu ministram S.Ģirģenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2019.gada 6.-7.jūnija sanāksmē.
 
32.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 6.-7.jūnija sanāksmei

TA-1031-IP ____________________________________

(T.Linkaits, E.Šimiņa-Neverovska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2019.gada 6.-7.jūnija sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Mobilitātes pakotne III: Priekšlikums Regulai par elektronisku informāciju par kravu pārvadājumiem (eFTI) – vispārējā pieeja;
2.2. Padomes lēmums par Eiropas Savienības dalību Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pasaules radiosakaru konferencē 2019.gadā (PRK-19) – pieņemšana;
2.3. Par Padomes secinājumu projektu "Par augsti digitalizētas Eiropas nākotni pēc 2020.gada "Veicinot digitālo un ekonomisko konkurētspēju un digitālo kohēziju"".
3. Satiksmes ministram T.Linkaitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomē un Eiropas Savienības Austrumu partnerības Transportu ministru sanāksmē 2019.gada 6.jūnijā.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.T.Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomē 2019.gada 7.jūnijā Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jautājumos.

 
33.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-701-IP

 

.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-993-IP ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Dienesta vajadzībām

TA-941

 

 
36.§
Atbildes vēstule Saeimas Nacionālās drošības komisijai (par kritiskās infrastruktūras kopumu)

TA-832-DV ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Pabriks, J.Reirs, I.Gailīte, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Nacionālās drošības komisijai (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai tehniski precizēt, noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Nacionālās drošības komisijai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2018.gadā"

TA-3k____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
 
38.§
Slepeni

TA-5s

 

 
39.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1016-IP

 

 
40.§
Dienesta vajadzībām

TA-5k

 

.
 
41.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-942-IP

 

 
42.§
Dienesta vajadzībām

TA-1027-DV

 

=
 
43.§
Dienesta vajadzībām

TA-1035-DV

 

 
44.§
Rīkojuma projekts "Par kritiskās infrastruktūras kopumu"

TA-4k ____________________________________

(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 13.-14.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1040-DV ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Darba iestādes mītnes vietu (pozīcija Nr.1).
3. Labklājības ministrei R.Petravičai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 13.-14.jūnija sanāksmē Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetences jautājumos.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.20


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību