Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

Sēdes protokols

 

Rīgā Nr.28 2019.gada 11.jūnijā

Sēdi vada 
Ministru prezidents - A.K.Kariņš


 
Ar balsstiesībām piedalās: 
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs - J.Bordāns
Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs
Finanšu ministrs - J.Reirs
Iekšlietu ministrs - S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre - I.Šuplinska
Satiksmes ministrs - T.Linkaits
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs - J.Pūce
Zemkopības ministrs - K.Gerhards
 
Ar padomdevēja tiesībām piedalās: 
Latvijas Bankas pārstāvis - E.Kušners
Valsts kancelejas direktors - J.Citskovskis
Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja - I.Gailīte
 
Protokolē 
Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja - L.Peinberga
 
Sēdi sāk plkst.12.00 
 

Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1.§

Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 29.0.versija)"
TA-1017
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
 

2.§

Rīkojuma projekts "Par Sējas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"
TA-919
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
 

3.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
TA-928
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā, ka noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" un noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" paredz pagarināt projekta īstenošanas termiņu, atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 51. četri prim 7.apakšpunktu 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros pagarināt projekta īstenošanas termiņu par laiku, kas pārsniedz sešus mēnešus, ja, izvērtējot attiecīgā līguma vai vienošanās grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.

4.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumos Nr.495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
TA-929
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


5.§

Rīkojuma projekts "Par starpinstitūciju darba grupu"
TA-253
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


6.§

Likumprojekts "Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997.gada 21.februāra līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"
TA-910
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Protokola, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997.gada 21.februāra līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem (turpmāk – Protokols) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

7.§

Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"
TA-908
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

8.§

Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"
TA-909
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.


9.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
TA-905
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

10.§

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gaiziņa ielā 7, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"
TA-920
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

11.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nacionālās sporta bāzes "Liepājas Olimpiskais centrs" sastāvā"
TA-966
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.12.§

Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei ""Kurbads" ledus halle""
TA-990
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
13.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""
TA-1014
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


14.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""
TA-988
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


15.§

Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 48.0. versija)"
TA-1013
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 


16.§

Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums"
TA-719
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.17.§

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā maksātnespējas procesa administratori un tiesiskās aizsardzības procesu uzraugošās personas kārto lietvedību"
TA-402
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.18.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1069 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi""
TA-1009
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.19.§

Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" stratēģisko mērķi"
TA-989
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


20.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""
TA-930
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


21.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""
TA-931
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


22.§

Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
TA-962
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.


23.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""
TA-959
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


24.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""
TA-960
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.


25.§

Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
TA-1061-IP
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

26.§

Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
TA-1059-IP
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27.§

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūru Eiropas Komisijas locekļa amatam"
TA-1110
______________________________________________________
(V.Dombrovskis, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


28.§

Rīkojuma projekts "Par Irinu Pilveri"
TA-977
______________________________________________________
(K.Gerhards, I.Pilvere, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

 


Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

29.§

Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
TA-975
______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

30.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu""
TA-972
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.


Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

31.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammām un pasākumiem"
TA-987
______________________________________________________
(S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 


Informatīvie ziņojumi

32.§

Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.-2027.gadā"
TA-921
______________________________________________________
(J.Garisons, L.Lejiņa, I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto valsts aizsardzības mācības ieviešanas mehānismu, kā arī redzējumu par Jaunsardzes tālāko attīstību valsts aizsardzības mācības ieviešanas kontekstā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju iekļaut vispārējās vidējās izglītības standarta projektā valsts aizsardzības mācības sasniedzamos rezultātus.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt atbalstu Aizsardzības ministrijai tāda skolotāju sagatavošanas mehānisma izveidei, kas dotu iespēju sporta skolotāju studiju programmās studējošajiem iegūt tiesības mācīt arī valsts aizsardzības mācību.
5. Atbalstīt apropriācijas pārdali 2019.gadā no Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" 212 690 EUR apmērā.
6. Nepieciešamo finansējumu valsts aizsardzības mācības ieviešanai Aizsardzības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepārsniedzot izdevumu kopapjomu 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta:
6.1. 2020.gadā – 818 679 EUR, tai skaitā atlīdzībai 314 069 EUR, un 2021.gadā – 1 573 216 EUR, tai skaitā atlīdzībai 688 926 EUR, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" plānotiem izdevumiem;
6.2. 2022.gadā – 2 935 112 EUR, tai skaitā atlīdzībai 1 377 852 EUR, 2023.gadā – 5 144 269 EUR, tai skaitā atlīdzībai 2 320 059 EUR, 2024.gadā – 7 255 043 EUR, tai skaitā atlīdzībai 3 231 873 EUR, 2025.gadā – 7 793 980 EUR, tai skaitā atlīdzībai 3 687 780 EUR, 2026.gadā un turpmāk ik gadu – 8 168 780 EUR, tai skaitā atlīdzībai 3 687 780 EUR.
7. Aizsardzības ministrijai līdz 2019.gada 1.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzības jomā.
8. Aizsardzības ministrijai līdz 2021.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par valsts aizsardzības mācības ieviešanas gaitu, kā arī īstenotajiem pasākumiem un sasniegto Jaunsardzes attīstībā.

33.§

Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa otrās kārtas attīstības progresa pārskatu uz 2019.gada 30.aprīli"
TA-886
______________________________________________________
(J.Pūce, J.Komisars, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.


34.§

Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada kopējo pašvaldību aizņēmumu limitu un pašvaldību aizņēmumu pieprasījumiem"
TA-1069
______________________________________________________
(J.Reirs, I.Komisare, S.Ģirģens, J.Pūce, L.Lejiņa, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu, ka, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos pašvaldību aizņemšanās nosacījumus un kārtību, pašvaldībām 2019.gada kopējā aizņēmuma limita ietvaros (pašvaldību aizņēmuma limita atlikuma un aizņēmumu pirmstermiņa atmaksu ietvaros) un aizņēmuma limita pārdales iespējas ietvaros atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2019.gadam" 15.panta sestajā daļā noteiktajiem nosacījumiem, prioritāri tiek izsniegti aizņēmumi:
2.1. Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu;
2.2. 2018.gadā uzsākto projektu, kuros 2018.gadā ir uzsākti būvdarbi un kuri tiek īstenoti bez Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējuma, bet ar 2018.gada valsts budžeta līdzfinansējumu vai 2018.gada valsts budžeta aizdevumu, pabeigšanai 2019.gadā atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumam.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izstrādes procesā diskusijai ar Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt fiskāli atbildīgus priekšlikumus pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem un kritērijiem 2020.gadā un vidējā termiņā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu projektu īstenošanu ar pašvaldības budžeta līdzfinansējumu un fiskāli atbildīgu pašvaldību aizņēmumu saistību uzņemšanos un izpildi, par prioritāti saglabājot aizņēmumus Eiropas Savienības projektu attiecināmo izmaksu apjomā.
4. Ministrijām un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, izvērtējot pašvaldību Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu iesniegumus, ņemt vērā noteikto ierobežojumu uz projekta neattiecināmajām izmaksām un iespēju pašvaldībām tās finansēt no sava budžeta līdzekļiem.35.§

Prezentācija "Valsts policijas darba organizācijas, struktūras izmaiņas un pilnveidošana atbilstoši mūsdienu izaicinājumiem"
TA-1066
______________________________________________________
(S.Ģirģens, I.Ķuzis, N.Grūbis, D.Trofimovs, A.Augustāns, J.Bordāns, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.


36.§

Informatīvais ziņojums "Par 2019.gada 14.jūnijā neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
TA-1089
______________________________________________________
(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram A.T.Plešam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.37.§

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 18.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
TA-1105
______________________________________________________
(K.Gerhards, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 18.jūnija sanāksmē.
Ministru kabineta lieta

 

38.§

Atbildes projekts tiesībsargam (par tiesībsarga 2018.gada 29.oktobra atzinumu un rekomendācijām)
TA-2265
______________________________________________________
(A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.


Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

39.§

Atbildes projekts Saeimas Ārlietu komisijai (par valstiski nozīmīga statusa noteikšanu Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienam un iespēju ieviest stabilu valsts piešķirtā finansējuma kārtību Latvijas posma rīkošanai)
TA-841
______________________________________________________
(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ārlietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ārlietu komisijai.


Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

40.§

Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 4.sadaļā Brīva kapitāla kustība un 9.sadaļā Finanšu pakalpojumi
TA-1064-IP
______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 4.sadaļā Brīva kapitāla kustība un 9.sadaļā Finanšu pakalpojumi.

41.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 18.jūnija sanāksmei
TA-1074-IP
______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.11 "Par Eiropas Savienības paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2019.gada 18.jūnija sanāksmē.

42.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības 2019.gada 17.jūnija Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem"
TA-1081-IP
______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam un Ministru prezidenta biedram, aizsardzības ministram A.Pabrikam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 17.jūnija sanāksmē.

43.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2019.gada 13.jūnija Euro grupas un 2019.gada 14.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
TA-1087-IP
______________________________________________________
(J.Reirs, G.Sterinoviča, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas aspektiem – diskusijas Euro grupā un Euro samitā" (pozīcija Nr.5).
3. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) 2019.gada 13.jūnija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 14.jūnija sanāksmē.

44.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas paziņojumu "Tīru planētu - visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku""
TA-1088-IP
______________________________________________________
(J.Pūce, T.Linkaits, E.Rinkēvičs, Ē.Eglītis, K.Gerhards, J.Bordāns, J.Reirs, L.Lejiņa, A.K.Kariņš)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu "Tīru planētu - visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku"".


45.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 14.jūnija sanāksmei
TA-1093-IP
______________________________________________________
(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 14.jūnija sanāksmei Veselības ministrijas kompetencē esošajā jautājumā - Par Padomes secinājumu projektu par nākamajiem soļiem, lai padarītu Eiropas Savienību par labās prakses reģionu cīņā pret antimikrobiālo rezistenci.
3. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pastāvīgā pārstāvja vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 14.jūnija sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

46.§

Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2019.gada 20.-21.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
TA-1101-IP
______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2019.gada 20.-21.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".


Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

47.§

Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Inovāciju fonda 2.kārtas iniciatīvu"
TA-1026-IP
______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum) parakstītā kapitāla apmaksu 26 milj. EUR Baltijas Inovāciju fondā 2.kārtā veic no šādiem finansējuma avotiem:
2.1. 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētās 2.2.1.4.2.apakšaktivitātes "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai" brīvais atmaksātais publiskais finansējums;
2.2. 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētās 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" brīvais atmaksātais publiskais finansējums;
2.3. 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētās 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" brīvais atmaksātais publiskais finansējums;
2.4. 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētās 2.2.1.3.aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" brīvais atmaksātais publiskais finansējums;
2.5. Baltijas Inovāciju fonda ietvaros atmaksātais finansējums;
2.6. Baltijas Inovāciju fonda 2.kārtas ietvaros atmaksātais finansējums.
3. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši sabiedrības Altum veiktajam risku novērtējumam gala rezultātā ieguldījumiem Baltijas Inovāciju fonda 2.kārtā nav sagaidāmi zaudējumi.
4. Pieņemt zināšanai, ka sabiedrības Altum pārvaldības izmaksas Baltijas Inovāciju fonda 2.kārtas administrēšanai ir ne vairāk kā 0,20 % gadā no sabiedrības Altum parakstītā kapitāla Baltijas Inovāciju fonda 2.kārtai un tās sedz no šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem finansējuma avotiem.
5. Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka sabiedrība Altum atbilstoši 2017.gada 29.decembra līgumam "Par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto aktivitāšu ietvaros atmaksātā publiskā finansējuma izmantošanu" līdz kārtējā gada 31.martam sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai ziņojumu par iepriekšējā kalendārā gada Baltijas Inovāciju fonda 2.kārtas darbības rezultātiem un sabiedrības Altum pārvaldības izmaksām.
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar sabiedrību Altum atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.pantam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par Baltijas Inovāciju fondu 2.kārtu tādā gadījumā, ja turpmāko gadu laikā un līdz Baltijas Inovāciju fonda 2.kārtas darbības termiņa beigām sabiedrība Altum konstatē fondam neparedzētus ieguldījumu riskus un zaudējumus, kā rezultātā sabiedrībai Altum ir nepieciešams papildu finansējums zaudējumu segšanai. Papildu finansējumu šādu zaudējumu (tai skaitā ieguldījumu starpposma zaudējumu) segšanai sabiedrība Altum novirza no finansējuma avotiem, kas minēti šī protokollēmuma 2.punktā.
7. Pieņemt zināšanai, ka sabiedrība Altum parakstīs sadarbības līgumu ar Eiropas Investīciju fondu, UAB "Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) un Fund KredEx (KredEX) par Baltijas Inovācijas fonda 2.kārtas īstenošanu.


Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Zaļajā zālē)

48.§

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"
TA-1065-IP
______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.


Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)

49.§

Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojuma centra nodrošināšanas kārtība""
TA-1011-DV
______________________________________________________
(J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai deklasificēt instrukcijas projektu un sagatavot to parakstīšanai.


50.§

Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāna apstiprināšanu"
TA-6k
______________________________________________________
(J.Garisons, J.Reirs, K.Gerhards, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

51.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Kangers pret Latviju"
TA-7k
______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, S.Ģirģens, J.Bordāns, J.Reirs, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 762.30 EUR izmaksāšanai Jānim Kangeram pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2019.gada 14.marta sprieduma lietā "Kangers pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Kangers pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt 2019.gada 14.marta sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.


52.§

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Dupate pret Latviju"
TA-8k
______________________________________________________
(E.Rinkēvičs, J.Pūce, J.Reirs, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.


53.§

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām"
TA-6s
______________________________________________________
(S.Ģirģens, D.Trofimovs, J.Reirs, J.Pūce, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 


Sēdi slēdz plkst.16.20

Ministru prezidents  A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors  J.Citskovskis

Izskatīts MK sēdē

Skatīt darba kārtību