Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.29

2019.gada 18.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.15.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"

TA-946 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Jaunsardzes un informācijas centra nolikums""

TA-985 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra noteikumos Nr.632 "Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumi""

TA-986 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.770 "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību""

TA-1002 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""

TA-984 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"

TA-947 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Bitnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8092 005 0029) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 005 0029) 42 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 005 0061) 5,2 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 127 700,00 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma zemes (bez mežaudzes) tirgus vērtība 32 000,00 EUR un mežaudzes vērtība 95 700,00 EUR.
 
7.§
Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra instrukcijā Nr.10 "Instrukcija par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības pamatnoteikumiem, sistēmas pārziņa pienākumiem, sistēmas lietotājiem un to tiesību apjomu""

TA-961 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 40, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"

TA-951 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Valsts materiālo rezervju izmantošanas un pārbaudes veikšanas kārtība"

TA-944 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība"

TA-907 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""

TA-1005 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju:
2.1. rast risinājumu, lai nodrošinātu 3.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu (turpmāk – 3.1.2.1.1.aktivitātes projekti) uzraudzībai nepieciešamo papildu finansējumu 55 296 EUR apmērā laikposmam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim, izstrādājot Eiropas Savienības Kohēzijas politikas 2021.-2027.gadam ieviešanas nosacījumus pētniecības un inovācijas attīstībai Latvijā vai izskatot jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām;
2.2. šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajā gadījumā informēt Ministru kabinetu par iespējamiem finanšu avotiem 3.1.2.1.1.aktivitātes projektu uzraudzības nodrošināšanai, informāciju iekļaujot informatīvā ziņojumā.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""

TA-1080 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.236 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību""

TA-998 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)"

TA-1054 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""

TA-1056 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 13.februāra rīkojumā Nr.53 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1077 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kaņieris 2" "Augustos", Lapmežciema pagastā, Engures novadā, atsavināšanu"

TA-968 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""

TA-887 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana""

TA-1019 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām"

TA-1020 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""

TA-1021 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība apdrošinātājam sausuma radīto zaudējumu atlīdzības izmaksu kompensēšanai"

TA-1070 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi"

TA-1094 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Likumprojekts "Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses"

TA-1111 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt Ieguldījumu aizsardzības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Nolīgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Nolīguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.741 "Noteikumi par ostas valdes locekļu mēnešalgu un speciālo piemaksu""

TA-972 ____________________________________

(T.Linkaits, J.Reirs, R.Nemiro, J.Bordāns, J.Pūce, J.Citskovskis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt noteikumu projekta 3.punktā, ka noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.septembri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai finanšu ministra J.Reira, ekonomikas ministra R.Nemiro un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces izteikto viedokli par grūtībām augsti kvalificētu darbinieku iesaistīšanai darbā valsts pārvaldē, ņemot vērā spēkā esošās valsts pārvaldē nodarbināto atalgojuma sistēmas ietvaru.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1137 ____________________________________

(I.Šuplinska, J.Reirs, S.Ģirģens, I.Vanaga, R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka papildus nepieciešamais finansējums pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri, ņemot vērā īstenotos pasākumus izglītības sistēmas efektivitātes veicināšanai un kvalitātes uzlabošanai, sākotnēji plānotā finansējuma (9 376 015 EUR 2019. gadā, 28 128 045 EUR 2020.gadā un turpmāk ik gadu) vietā ir 7 658 482 EUR 2019.gadā, 22 973 631 EUR 2020.gadā un turpmāk ik gadu.
3. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu projekts sagatavots, Izglītības un zinātnes ministrijai īstenojot pasākumus skolu tīkla reformas ietvaros un izstrādājot informatīvā ziņojuma "Par skolu tīkla sakārtošanu" 6.punktā norādītos reformas īstenošanai nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus saskaņā ar minētajā informatīvajā ziņojumā norādītajiem termiņiem.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai turpināt reformas īstenošanai nepieciešamo normatīvo aktu projektu izstrādi un virzību izskatīšanai Ministru kabinetā saskaņā ar informatīvā ziņojuma "Par skolu tīkla sakārtošanu" 6.punktā norādītajiem termiņiem.
5. Lai nodrošinātu finansējumu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai līdz 750 EUR ar 2019.gada 1.septembri, atbalstīt priekšlikumu 2019.gadā finansējumu 713 824 EUR apmērā nodrošināt budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" esošo budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī finansējumu 6 944 658 EUR apmērā novirzīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums".
6. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktā atbalstītajam priekšlikumam divu nedēļu laikā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali starp budžeta resoriem, programmām un apakšprogrammām.
7. Gadījumā, ja izglītojamo skaita uz 2019.gada 1.septembri un to struktūras izmaiņu rezultātā būs nepieciešams papildu finansējums pedagogu minimālās algas likmes palielināšanas līdz 750 EUR nodrošināšanai ar 2019.gada 1.septembri, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt priekšlikumu par finansēšanas avotiem.
8. Jautājumu par finansējumu pedagogu minimālās algas likmes palielināšanai 2020.gadā un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1145 ____________________________________

(I.Šuplinska, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Plāna projekts "Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāns 2019.-2020.gadam"

TA-1096 ____________________________________

(I.Viņķele, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu uzraudzībai un kontrolei" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1071 ____________________________________

(I.Viņķele, S.Ģirģens, M.Balodis, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 25.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1151 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2019.gada 25.jūnija sanāksmē.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Politiskā ceļa karte par Baltijas valstu elektroenerģijas tīklu sinhronizācijas ieviešanu ar kontinentālās Eiropas tīklu caur Poliju"

TA-1146 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt, ka politisko ceļa karti Eiropadomes 2019.gada 20.-21.jūnija sanāksmē paraksta Ministru prezidents A.K.Kariņš.
 
32.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par valsts nekustamo īpašumu sakārtošanu, attīstību un prioritātēm)

TA-899 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
33.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par tiesībsarga 2018.gada 29.oktobra atzinumu un rekomendācijām)

TA-2265 ____________________________________

(J.Bordāns, J.Pūce, R.Nemiro, I.Viņķele, K.Līce, J.Reirs, S.Ģirģens, I.Šuplinska, D.Melbārde, R.Petraviča, T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam (balsojumā: par - 9 (Ministru prezidents A.K.Kariņš, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J.Bordāns, ekonomikas ministrs R.Nemiro, finanšu ministrs J.Reirs, iekšlietu ministrs S.Ģirģens, izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska, kultūras ministre D.Melbārde, labklājības ministre R.Petraviča, satiksmes ministrs T.Linkaits), pret - 2 (vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs J.Pūce, veselības ministre I.Viņķele), atturas - nav).
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem un veselības ministrei I.Viņķelei ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Mēs nepiekrītam Tieslietu ministrijas sagatavotās atbildes tiesībsargam saturam. Juridiska satvara izveidošana dažādu ģimeņu formu atzīšanai ir nepieciešama, to savos spriedumos Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir norādījusi viennozīmīgi, un tas ir saistoši Latvijai. Nav iemesla kavēties ar šī regulējuma pieņemšanu.
Turklāt tiesībsarga atzinumā norādītās valsts nodevu likmju atšķirības attiecībā uz īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir jāpārskata neatkarīgi no lēmuma par dažādu ģimenes formu atzīšanu. Pārskatot likmes, ir jānodrošina, ka radinieki, dzīvesbiedri un mantinieki, kas nav laulībā, neatrodas nelabvēlīgākā stāvoklī nekā laulātie.".
 
34.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-243/19 Veselības ministrija

TA-1128-IP ____________________________________

(J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-243/19 Veselības ministrija.
2. Veselības ministrijai un Ārlietu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-243/19 Veselības ministrija.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi L.Juškeviču pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-243/19 Veselības ministrija.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas Vispārējo lietu Padomi 2019.gada 25.jūnijā"

TA-1135-IP ____________________________________

(J.Reirs, B.Kņigins, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministra padomniekam I.Dālderim, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos A.Eberhardam, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā konsultantei I.Valtmanei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Kohēzijas politikas Vispārējo lietu Padomes sanāksmē 2019.gada 25.jūnijā.
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2019.gada 26.jūnija sanāksmei

TA-1139-IP ____________________________________

(J.Pūce, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Padomes secinājumiem "Ceļā uz Eiropas Savienības ilgtspējīgas ķīmijas politikas stratēģiju"".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jautājumos.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""

TA-956 ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai nodrošināt, ka akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 47.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 31.martam"" 5.punktā minēto finansējuma daļu 1 772 360,80 EUR apmērā novirza akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" izsniegto aizdevumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai pirmo zaudējumu segšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.55


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību