Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.30

2019.gada 25.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

A.K.Kariņš

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Satiksmes ministrs

-

T.Linkaits

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

 

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

TA-1100 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2019.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"

TA-1114 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""

TA-999 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa instrukcijā Nr.2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""

TA-1115 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-1028 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-1024 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 16.decembra rīkojuma Nr.588 "Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1046 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"

TA-1033 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1044 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-992 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1097-IP ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""

TA-1103 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""

TA-1042 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1043 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"

TA-1045 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""

TA-1038 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā"

TA-1079 ____________________________________

(R.Petraviča, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-476 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (TA-498).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" (TA-498) (likumprojektu pakete).
4. Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2021.gadā 51 692 EUR apmērā, lai veiktu izmaiņas Integrētās iekšlietu informācijas sistēmās, segt Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" piešķirtā finansējuma ietvaros.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-498 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (TA-476).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (TA-476) (likumprojektu pakete).
4. Lai nodrošinātu pamatsoda – probācijas uzraudzība – izpildi, Tieslietu ministrijai valsts budžeta apakšprogrammā 04.03.00 "Probācijas īstenošana" 2023.gadam un turpmākajiem gadiem nepieciešamo finansējumu nodrošināt ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepieciešamības gadījumā pārskatot prioritātes.
5. Atbalstīt, ka Tieslietu ministrija saglabā tieslietu resorā esošās neaizpildītās amata vietas, kas nepieciešamas šī likumprojekta izpildes nodrošināšanai.

 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-1082 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumos Nr.147 "Kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo automobili""

TA-339 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 51.0 versija - LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC "koplietošanas daļa", 2.kārta)"

TA-1133 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"

TA-1078 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.375 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums""

TA-1116 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""

TA-1060 ____________________________________

(A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-656 ____________________________________

(J.Salmiņa, J.Lielpēters, S.Šķiltere, S.Ģirģens, J.Reirs, R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju un citām iesaistītajām institūcijām atkārtoti izvērtēt iespējas precizēt likumprojektu, ņemot vērā izteiktos viedokļus, un finanšu ministram iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1181 ____________________________________

(R.Nemiro, G.Silovs, T.Linkaits, B.Vītoliņa, J.Reirs, R.Kronbergs, S.Ģirģens, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. kopīgi ar Finanšu ministriju sagatavot detalizētu informāciju, kurā iekļaut pārskatu par Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Valsts ieņēmumu dienesta veiktajām uzraugošajām darbībām attiecībā uz SIA "Prieks Tūre" (reģ.Nr. 40003366030);
2.2. izvērtēt normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz ceļojumu operatoru saistību izpildi, nodrošinājuma apmēru un tā sniegšanas garantijām, iesaistīto pušu atbildību, kā arī izvērtēt citus aspektus un nepieciešamību sagatavot attiecīgus tiesību aktu projektus, lai nepieļautu situācijas, ka nav pilnīga nodrošinājuma gadījumos, kad ceļojumu operators nespēj pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus;
2.3. sagatavoto informāciju un izvērtējumu iesniegt Valsts kancelejā.


 
28.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei "Jauno jātnieku skola""

TA-1104 ____________________________________

(E.Severs, T.Linkaits, J.Reirs, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Par Starptautiskās tiesas obligātās jurisdikcijas atzīšanas deklarāciju"

TA-249 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.K.Kariņš)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gada perioda divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas priekšlikumu"

TA-1073 ____________________________________

(D.Rancāne, S.Ģirģens, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvā ziņojumā sniegto informāciju par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gada perioda divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas priekšlikuma saskaņošanu Divpusējās sadarbības fonda konsultatīvajā darba grupā, atbalstīt iniciatīvas "Norvēģijas un Baltijas pētniecības tīkls. Kritiskā infrastruktūra: institucionālā koordinācija un politikas prioritātes" īstenošanu ar 100% donorvalstu finansējumu 187 000 EUR apmērā, lai stiprinātu zinātnisko sadarbību un pētniecisko apmaiņu starp Norvēģiju un Baltijas valstīm.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotu ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto personu statistikas datu uzskaiti atbilstoši MAIS3+ prasībām"

TA-1006 ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Satiksmes ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju par atbildīgajām institūcijām vienotas ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto personu statistikas datu uzskaites atbilstoši MAIS3+ prasībām ieviešanā.
3. Veselības ministrijai izstrādāt un veselības ministram līdz 2019.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Pacientu tiesību likumā, lai nodrošinātu, ka normatīvajos aktos tiek iekļautas normas, kas paredz datu apmaiņu starp Nacionālo veselības dienestu un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru par ceļu satiksmes negadījumos ievainoto personu ievainojumu (traumu) atbilstību MAIS3+ klasifikācijai.
4. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un Satiksmes ministriju izstrādāt un iekšlietu ministram līdz 2020.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.75 "Ceļu satiksmes negadījumu, tajos cietušo un bojā gājušo personu reģistrācijas un uzskaites noteikumi"", lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā minētā procesa attiecībā uz vienotas ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto statistikas datu uzskaites atbilstoši MAIS3+ prasībām ieviešanu, kā arī noteiktu valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pienākumu katru kalendāro gadu nodrošināt statistiku un tās analīzi par ceļu satiksmes negadījumos ievainoto personu traumām atbilstoši MAIS3+ klasifikatoram.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Koncepcijas par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi īstenošanas gaita"

TA-974 ____________________________________

(I.Viņķele, E.Beļskis, R.Nemiro, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību īstenot revīziju par faktoriem, kas ietekmē efektīvu kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanu un iztiesāšanu"

TA-1124 ____________________________________

(J.Bordāns, I.Gailīte, V.Stūris, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietverto risinājumu.
2. Tieslietu ministrijai aicināt Valsts kontroli izvērtēt iespēju veikt revīziju par faktoriem, kas ietekmē kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas un finanšu jomā efektīvu izmeklēšanu un iztiesāšanu.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim"

TA-1083-IP ____________________________________

(R.Nemiro, A.K.Kariņš)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti darbam Starpvaldību komisijās (turpmāk – komisijas) un Apvienotajās komitejās (turpmāk – komitejas), atbilstoši savai kompetencei:
2.1. nodrošināt un sekmēt komisiju un komiteju sēdēs panākto vienošanos īstenošanu un pēc pieprasījuma informēt Ekonomikas ministriju par to izpildes gaitu;
2.2. piedalīties un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses nākamajās komisiju un komiteju sēdēs.
3. Ekonomikas ministrijai:
3.1. savas kompetences ietvaros turpināt nodrošināt komisiju un komiteju darba kārtības un izskatāmo jautājumu sagatavošanu, koordinējot Latvijas puses pozīcijas;
3.2. līdz 2020.gada 1.jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.
 
35.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1000-IP ____________________________________

.
 
36.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1015-IP ____________________________________

.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par AS "Pasažieru vilciens" rīkoto iepirkumu "Piepilsētas pasažieru elektrovilcienu un to uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegāde un personāla apmācība" un tā rezultātā slēdzamā līguma izpildei nepieciešamo finansējumu un saistīto risku izvērtējums"

TA-1179-IP ____________________________________

(T.Linkaits, J.Reirs, S.Ģirģens, R.Nemiro, J.Bordāns, A.K.Kariņš)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā"

TA-1053-DV ____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1127-DV ____________________________________

(T.Linkaits, A.K.Kariņš)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.20


Ministru prezidents
A.K.Kariņš

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību