Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.31

2019.gada 2.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

 -

A.Pabriks

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

-

J.Bordāns

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Zemkopības ministrs, kultūras ministra pienākumu izpildītājs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

E.Korčagins

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

-

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.508 "Kārtība, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos""

TA-1018 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta veselības ministre I.Viņķle (otrais paraksts).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas konferences rīkošanai"

TA-1165 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta veselības ministre I.Viņķle (otrais paraksts).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""

TA-1008 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-682 ____________________________________

(A.Pabriks)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""

TA-1180 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1525 "Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas kārtība un pieļaujamais remedijs""

TA-1113 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 49, Jūrmalā, pārdošanu"

TA-1029 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Pašvaldības ceļš Vārpiņas–Villes–Aurova" Litenes pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1049 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1075 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1085 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-1012 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4. Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) papildu nepieciešamo finansējumu izmaiņu veikšanai Kriminālprocesa informācijas sistēmā un saslēguma izveidošanai ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīklu 206 905 EUR apmērā, Iekšlietu ministrijai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam sagatavot un iesniegt Tieslietu ministrijā pieteikumu Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" līdzekļu izmantošanai.
5. Ja Iekšlietu ministrijas pieteikums Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" līdzekļu izmantošanai netiek atbalstīts, Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram) šī protokollēmuma 4.punktā minētos pasākumus ieviest Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""

TA-1036 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
13.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas–Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību"

TA-963 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma par Latvijas – Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību (turpmāk – Līgums) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot iekšlietu ministru parakstīt Līgumu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Iekšlietu ministrijai pēc Līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""

TA-1051 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-994 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0. versija)"

TA-935 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai pie Lugu novērošanas torņa"

TA-1050 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā"

TA-1140 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""

TA-1148 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-1106 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai"

TA-1131 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.172 "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi""

TA-1147 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi""

TA-1142 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-980 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Grobiņas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Ventspils ielas daļa" Grobiņā, Grobiņas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-982 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1055 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem""

TA-1057 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Epidemioloģiskās drošības pasākumi tuberkulozes izplatības ierobežošanai"

TA-766 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""

TA-1184 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.537 "Zāļu valsts aģentūras nolikums""

TA-1091 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""

TA-1090 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra rīkojumā Nr.676 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā""

TA-997 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""

TA-1052 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta veselības ministre I.Viņķle (otrais paraksts).
2. Lai izvērtētu problēmjautājumus, kas saistīti ar vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību, kā arī, lai izstrādātu priekšlikumus to risināšanai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Kultūras ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu "Par vides trokšņa regulējumu" un līdz 2019.gada 30.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi""

TA-1062 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""

TA-1063 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""

TA-1072 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanas kārtība"

TA-1112 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Siguldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1022 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"

TA-1168 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību"

TA-1273 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"

TA-1265 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1276 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

TA-1082 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1160 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Plāna projekts "Plāns nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību 2019.-2020.gadam"

TA-571 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Plāna projekts "Zobārstniecības amalgamas pakāpeniskas lietošanas samazināšanas plāns 2019.-2020.gadam"

TA-1159 ____________________________________

(A.Pabriks)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda plus un Kohēzijas fonda ieviešanu 2021.-2027.gadā Latvijā"

TA-1025 ____________________________________

(J.Reirs, I.Šuplinska, J.Bordāns, A.Pabriks)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Finanšu ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta sēdē saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta redakciju ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"

TA-1153 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības par dalību projekta "E-tiesiskuma inovācijas" īstenošanā Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta programmas "Tiesiskums 2014–2020" ietvaros.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu (līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un neattiecināmās izmaksas – pievienotās vērtības nodokli) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām.
5. Tieslietu ministrijai pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.


 
49.§
(2018.) Informatīvais ziņojums "Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību"

TA-1919 ____________________________________

(A.Pabriks)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
50.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 8.jūlija sanāksmē izskatāmajos jautājumos"

TA-1229 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītājas vietniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2019.gada 8.jūlija sanāksmē.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību aizņēmumiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem izglītības iestāžu investīciju projektiem un ārkārtas situācijas izglītības iestādes investīciju projektam"

TA-1226 ____________________________________

(J.Reirs, I.Šuplinska, I.Komisare, E.Korčagins, A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu, ka, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos pašvaldību aizņemšanās nosacījumus un kārtību, no 2019.gada aizņēmuma limita pārdales valsts budžeta aizdevumu kopējā palielinājuma ietvaros atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2019.gadam" 15.panta sestajā daļā noteiktajiem nosacījumiem, tiek izsniegti aizņēmumi:
2.1. Eiropas Savienības izglītības iestāžu investīciju projektiem, kas tiek īstenoti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" un 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu, atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumam;
2.2. izglītības iestādes investīciju projekta "Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve" ārkārtas situācijas sakārtošanai un skolas funkcionalitātes nodrošināšanai 2019.gadā atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumam, ja Alojas novada dome nodrošinās skolas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par vidusskolu vai arī reorganizēs to par pamatskolu.
 
52.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 4.-5.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1248 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 4.-5.jūlija sanāksmē.
 
53.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) 2019.gada 4.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1278 ____________________________________

(A.Pabriks)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2019.gada 4.jūlija sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
54.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par normatīvo aktu saskaņošanu ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu)

TA-967 ____________________________________

(A.Pabriks)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
55.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1237-IP ____________________________________

 

Sēdi slēdz plkst. 13.00

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs
A.Pabriks

Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību