Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.32

2019.gada 9.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs

 -

J.Bordāns

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs

-

A.Pabriks

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

R.Nemiro

Iekšlietu ministrs

-

S.Ģirģens
Izglītības un zinātnes ministre 

-

I.Šuplinska

Kultūras ministrs

-

N.Puntulis

Labklājības ministre

-

R.Petraviča

Veselības ministre

-

I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

J.Pūce

Zemkopības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai"

TA-1192 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1190 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""

TA-1095 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1037 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā"

TA-1120 ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Tabakas izstrādājumu drošības elementu noteikumi"

TA-1208 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""

TA-1203 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.861 "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm""

TA-1175 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi""

TA-1123 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-1185 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1122 ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

TA-1204 ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.aprīļa rīkojumā Nr.161 "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas–Krievijas darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju""

TA-1126 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""

TA-1249 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība"

TA-1247 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""

TA-1279 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lomonosova ielā 1 k-13, Rīgā, pārdošanu"

TA-1251 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.272 "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""

TA-1207 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.634 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1202 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"

TA-1098 ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Rubeņi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4294 001 0389) – zemes vienību 0,3212 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4294 001 0388) – Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 831,00 EUR.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu"

TA-1099 ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Birzītes V1034" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4076 006 0245) – zemes vienību 0,1323 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 006 0242) – Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 827,41 EUR, tai skaitā, nekustamā īpašuma tirgus vērtība 1 138,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 689,41 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Gulbji V1034" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4076 006 0246) – zemes vienību 0,1313 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 006 0236) – Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 129,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Pērles V1034" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4076 006 0247) – zemes vienību 0,1271 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 006 0239) – Rundāles pagastā, Rundāles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 190,00 EUR.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu"

TA-1206 ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Taurēni V1032" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4088 009 0064) – zemes vienību 0,95 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4088 009 0059) – Svitenes pagastā, Rundāles novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 7 493,00 EUR.
 
23.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1214 ____________________________________

(J.Bordāns)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem"" 4.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 20.novembra rīkojumā Nr.734 "Par Koncepciju par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas informācijas sistēmas izveidi""

TA-1172 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta izglītības un zinātnes ministre (otrais paraksts).
 
25.§
Noteikumu projekts "Veselības inspekcijas nolikums"

TA-1161 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""

TA-1117 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.174 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3.specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi""

TA-1216 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1217 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""

TA-1218 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1.pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi""

TA-1219 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""

TA-1220 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi'"

TA-1221 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"

TA-1170 ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.551 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""

TA-1136 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.251 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1171 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-1109 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

TA-1164 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-1256-IP ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-1257-IP ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā"

TA-1079 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Sankciju koordinācijas padomes nolikums"

TA-1289 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Par Starptautiskās tiesas obligātās jurisdikcijas atzīšanas deklarāciju"

TA-249 ____________________________________

(J.Bordāns)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-656 ____________________________________

(J.Salmiņa, S.Šķiltere, I.Jaunzeme, J.Lielpēteris, S.Ģirģens, J.Bordāns)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka iekšlietu ministram S.Ģirģenam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Likumprojekts par nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu paredz automātisku administratīvā soda piemērošanu sistēmas ietvaros, faktiski nenodrošinot administratīvā soda piemērošanas pamatprincipu ievērošanu.
Izskatot administratīvā pārkāpuma lietas, nepieciešams konstatēt visas administratīvā pārkāpuma sastāvu veidojošās pazīmes - subjekts, objekts, subjektīvo un objektīvo pusi, pieņemt subjektu paskaidrojumu. Automatizētais process šādu kārtību neparedz un aizskar personu ar likumu aizsargātās intereses, tiesības tikt uzklausītam.".
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-682 ____________________________________

(R.Nemiro, L.Medina, K.Lore, J.Bordāns)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt rīkojuma projekta anotāciju ar norādi uz konkrētu normu, kas pamato valsts nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda konkrētās valsts akciju sabiedrības personā, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"

TA-1178 ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 54.0 versija - Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta))"

TA-1234 ____________________________________

(R.Nemiro, E.Valantis, J.Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Noteikt, ka Būvniecības procesu un IS attīstības (2.kārta) projekta īstenošanas ietvaros netiks grozīts Būvniecības likuma 24.panta trešajā daļā nostiprinātais princips attiecībā uz BIS datu publisko pieejamību (stājas spēkā 2019.gada 13.martā).
3. Noteikt, ka Būvniecības procesu un IS attīstības (2.kārta) projekta īstenošanā, veidojot Būvniecības informācijas sistēmā uzturamo datu kopas, tiks respektēti datu sākotnējās izcelsmes nosacījumi, proti, netiks pieļauta ar citās informācijas sistēmās esošiem datiem vienādas precizitātes un nozīmes datu paralēlā iegūšana un uzturēšana.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu"

TA-1298 ____________________________________

(R.Nemiro, M.Trautmanis, J.Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā ikmēneša obligātā iepirkuma mehānisma prognozes par mehānisma darbību 2019.gadā un, ja atbilstoši Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Savienībā metodoloģijai 2019.gadā prognozes norāda uz negatīvu fiskālo ietekmi, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus negatīvas ietekmes neitralizēšanai 2019.gadā.
3. Ja obligātā iepirkuma mehānisms atbilstoši Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Savienībā metodoloģijai pēc vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notificētajiem datiem par 2019.gadu uzrāda negatīvu fiskālo ietekmi un Ekonomikas ministrija līdz tam nav sniegusi priekšlikumus, un Ministru kabinets nav atbalstījis ietekmes neitralizējošos pasākumus, Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par 2019.gadā radītās negatīvās ietekmes kompensēšanu 2020.gadā.
 
48.§
Noteikumu projekts "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība"

TA-1288 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ārlietu ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai aizstāt noteikumu projekta 14. un 15. punktā vārdus "tiek identificēta" ar vārdiem "tiek noskaidrota" un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ārlietu ministrijai apkopot starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu un noteikumus piemērojošo iestāžu praksi, sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot un ārlietu ministram līdz 2019.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par konstatēto minēto normatīvo aktu piemērošanas problemātiku un iespējamajiem pilnveidojumiem normatīvajā regulējumā.
 
49.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētāja amata pretendentu atlasi un padomes priekšsēdētāja vai padomes locekļa atbilstības izvērtēšanu"

TA-1308 ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Plāna projekts "Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāns 2019.-2020.gadam"

TA-1182 ____________________________________

(S.Ģirģens, J.Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu rīkojuma 7.punktā paredzēto narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas politikas izstrādes un koordinācijas funkcijas nodošanu no Iekšlietu ministrijas Veselības ministrijai:
2.1. Veselības ministrijas resorā no 2021.gada 1.janvāra ieviest vienu amata vietu, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu. Šīs funkcijas izpildei paredzēt amata vietu no tām amata vietām, kas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 24.novembra rīkojumam Nr.701 "Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020" ir pakļaujamas samazināšanai (vienu amata vietu nesamazinot);
2.2. likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā pārdalīt vienas amata vietas uzturēšanai nepieciešamo finansējumu 29 462 EUR apmērā no 2021.gada katru gadu no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 97.00.00. "Nozaru vadība un politikas plānošana" uz Veselības ministrijas budžeta programmu 97.00.00. "Nozaru vadība un politikas plānošana";
2.3. Iekšlietu ministrijai un Veselības ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktam.
 
51.§
Konceptuāls ziņojums "Par jaunieviestā antidopinga uzraudzības mehānisma funkcionalitāti, trūkumiem un priekšrocībām, kā arī nacionālā antidopinga regulējuma noteikšanu ārējos normatīvajos aktos"

TA-1092 ____________________________________

(I.Viņķele, J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu uzlabošanai"

TA-1235 ____________________________________

(J.Bordāns)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2018.gadā"

TA-1198 ____________________________________

(R.Petraviča, L.Neikens, I.Šuplinska, S.Ģirģens, P.Vilks, J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2018.gadā" (turpmāk – pārskats).
2. Valsts kancelejai nosūtīt pārskatu Saeimai.
3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto novērtējumu par bērnu stāvokli Latvijā, Pārresoru koordinācijas centram līdz 2019.gada 15.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā sadarbībā ar Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas pašvaldību savienību izstrādāto konceptuālo ziņojumu "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai", veidojot vienotu starpinstitucionālu ietvaru un pakalpojumu pieejamību vispusīgai bērnu attīstībai un preventīvo funkciju īstenošanai visā valsts teritorijā.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību"

TA-1919 ____________________________________

(J.Pūce, J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma C variantu, tādējādi nodrošinot efektīvu un prevencijā balstītu plūdu draudu brīdinājuma sistēmas darbību.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmai 28.00.00 "Meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība" ilgtermiņa saistībām 2020.gadam un turpmākiem gadiem skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.


 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējumu valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai"

TA-844 ____________________________________

(K.Gerhards, J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Zemkopības ministrijai valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācijai un uzturēšanai 2020. un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2020.gadam un likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam un ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
3. Ārkārtējās situācijas gadījumā saglabāt līdzšinējo praksi un nepieciešamos valsts budžeta līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas romu platforma IV" īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" ietvaros"

TA-1240 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulu (ES) Nr.1381/2013, ar ko izveido programmu "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" laikposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam, Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta 2019.gada 4.aprīļa aicinājuma vēstuli Nr.Ares(2019)2384492 par projekta izvērtēšanas rezultātiem un līguma slēgšanas iespējām minētās programmas projektu konkursa "Ierobežotais projektu konkurss nacionālo romu platformu atbalstam" ("Restricted call for proposals to support National Roma platforms") (REC-RDIS-NRCP-AG-2018) ietvaros, atļaut Kultūras ministrijai uzņemties ilgtermiņa budžeta saistības un īstenot projektu "Latvijas romu platforma IV".
3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas iesniegt Eiropas Komisijā noslēguma ziņojumu un finanšu pārskatu un pēc Eiropas Komisijas atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas veikt tā atmaksu valsts budžetā.

 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"

TA-1242 ____________________________________

(N.Puntulis, J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties budžeta saistības 2019.gadā 118 500 EUR apmērā un īstenot Nacionālā kino centra projektu "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmas "Radošā Eiropa" audiovizuālās jomas apakšprogrammas "Media" ietvaros.
3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumiem Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par nepieciešamo priekšfinansējumu 17 700 EUR apmērā.
4. Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas un Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas iemaksāt to valsts budžetā.

 
58.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2019.gada 11.-12.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1313 ____________________________________

(J.Pūce, J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram J.Pūcem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2019.gada 11.-12.jūlija neformālajā sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības 2019.gada 15.jūlija Ārlietu padomē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1295-IP ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2019.gada 15.jūlija sanāksmē.
 
60.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2019.gada 8.jūlija Euro grupas un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 9.jūlija sanāksmēm

TA-1302-IP ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu ES Padomes rekomendācijai par 2019.gada Latvijas Nacionālo reformu programmu un Padomes viedoklim par 2019.gada Latvijas Stabilitātes programmu".
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas (t.sk. paplašinātā formāta) 2019.gada 8.jūlija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 9.jūlija sanāksmē.

 
61.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 24.jūlija sanāksmei

TA-1303-IP ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības 2020.gada budžeta projektu".
3. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2019.gada 24.jūlija sanāksmē.
 
62.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1304-IP ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2019.gada 15.jūlija sanāksmē.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1210-IP ____________________________________

(J.Bordāns)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022.gadam"

TA-777-DV____________________________________

(S.Ģirģens, A.Pabriks, J.Bordāns)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par pamatnostādņu "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam" rīcības plāna īstenošanu"

TA-1191-DV ____________________________________

(S.Ģirģens, A.Pabriks, J.Bordāns)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un par valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidošanas, uzturēšanas un darbības nodrošināšanas deleģēšanu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs""

TA-1215-DV ____________________________________

(J.Bordāns)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" deleģēšanas līguma par ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanu un deleģēšanas līguma par valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidi, uzturēšanu un darbības nodrošināšanu ietvaros sniegto pakalpojumu cenas tiek noteiktas atbilstoši metodikai "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" deleģēšanas līguma par ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanu un deleģēšanas līguma par valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidi, uzturēšanu un darbības nodrošināšanu ietvaros sniegto pakalpojumu cenu noteikšanas metodika".
 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs
J.Bordāns


Valsts kancelejas direktors
J.Citskovskis

Skatīt darba kārtību